Konstruktiva

person, born
Bočan Jan, 17. 10. 1937
Filsak Karel, 10. 10. 1917
Heřman Petr, 16. 2. 1935
Holnová Bustová Zdeňka, 8. 1. 1945
Loudová Jiřina, 3. 10. 1928
Mysliveček Jan, 4. 2. 1947