Okresní muzeum a galerie

date of exhibition, exhibition title
/04 - /05   Rakovník očima fotografů,
1971/09/05 - 1971/10/03   Josef Hvozdenský: Grafika, mozaiky, medaile,
1980/03/09 - 1980/03/30   Výstava obrazů Václava Braného a Václava Zoubka,
1982   Václav Rabas (1885 - 1954),
1982/09/26 - 1982/10/24   Václav Zoubek: Obrazy z poslední doby,
1983/01/30 - 1983/02/16   Miroslav Houšť: Obrazy, grafika z let 1975-19789,
1984/03/15 - 1984/04/08   Miroslav Hanák: Obrazy,
1984/09/20 - 1984/10/28   Miroslav Pangrác: Z ranné i současné malířské a sochařské tvorby,
1986/07/10 - 1986/08/31   Přátelé,
1987?   Jan Šafránek: Kresby, grafika,
1987/07 - 1987/08/30   Josef Vacke: Obrazy,
1988/05 - 1988/06   Václav Hartman: Grafika,
1988/11/20 - 1988/12/18   Miroslava Houšťová: Obrazy a restaurátorské práce,
1989/10/29 - 1989/11/30   Libuše Knotková, Jaromír Knotek: Vědecká kresba - ilustrace přírodovědných knih,
1989/10/29 - 1989/11/30   Jaromír Knotek: Výběr z volné tvorby 1984 - 1989,
1990/04 - 1990/05   Hana Čápová: Grafika,
1991/01   Adolf Born,
1991/01/20 - 1991/03/24   Adolf Born: Grafika,
1991/03/31 - 1991/05/05   Karel Sládek: Obrazy,
1992/05/16 - 1992/07/05   Jan Hričák: Keramika, plastika, porcelán,
1993/05/15 - 1993/06/27   René Hrala: Fotografie,
1993/07/03 - 1993/09/05   Česká krajka,
1993/09/29 - 1993/10/31   René Hrala: Fotografie,
1993/10/02 - 1993/11/14   Jan Kudláček: Ilustrace,
1994/10/28 - 1994/12/11   Tomáš Vosolsobě,
1995   Drobná devoční grafika,
1995/03/25 - 1995/05/14   Novostrašecko na kresbách Václava Fialy,
1997/01/15 - 1997/02/23   František Skála: Knižní ilustrace pohádkového světa,
1997/09/04 - 1997/10/12   Václav Zoubek: Obrazy z let 1996-1997,
1999/01/28 - 1999/02/21   Karel Čapek,
2000/09/06 - 2000/10/08   Václav Zoubek: Obrazy z let 1997-2000,
2000/10/12 - 2000/11/12   Karel Kestner: Podoby známé i neznámé,
2001/01/23 - 2001/02/25   Yasue Maetake,
květen-červen   František Skála: Ilustrace,
neuveden   Josef Holler, Marie Hollerová: Obrazy, kresby, tapiserie,
neuvedeno   Stanislav Alscher: Obrazy,
neuvedeno   Petr Baborák, Jaroslav Lenk,