Okresní osvětová rada

Book
published, title (subtitle)
1948   Památce Antonína Procházky, národního umělce