Ministerstvo informací a osvěty

city: Praha
address: _
state: Česká republika (Czech Republic)

Ministerstvo informací a osvěty

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1949/12/03 - 1950/01/08   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtvarného umění, Praha
1950/11/11 - 1950/12/03   Václav Rabas: Píseň míru, Dům výtvarného umění, Praha
1950/11/15 - 1950/12/10   Emanuel Famíra: Naše loděnice ve výstavbě: Výstava obrazů a soch, Síň Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
1951/02/03 - 1951/03/18   Mistři české kresby, Dům výtvarného umění, Praha
1951/06/05 -   Maxim Gorkij: Život a dílo, Galerie Československý spisovatel, Praha
1951/11/11 - 1951/12/26   Sovětská kniha a tisk, Pavilon Jednoty výtvarných umělců, Praha
1952/04   Sovětské výtvarné umění, Slovanský ostrov, Praha
1952/10/09 - 1952/11/09   Otakar Kubín, Galerie Práce, Praha

Ministerstvo informací a osvěty

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1950   Václav Rabas: Píseň míru (Cyklus nástěných maleb a obrazů české krajiny)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1948   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
  1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu
  1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
  1949   Výtvarník mezi horníky (K oslavám 700 let československého honictví)
kniha
  published   title (subtitle)
  1950   Co se skrývá za zdmi klášterů
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1950   Národní umělec Václav Rabas: Píseň míru
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu
periodikum
  published   title (subtitle)
  1949   Československo (Národní galerie)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle)
  1950   Výstava národního umělce Václava Rabase - Píseň míru (Cyklus 15 nástěnných maleb a 87 obrazů české krajiny)

Ministerstvo informací a osvěty

person born note
Buříval Zdislav 13. 8. 1919 ???? - ????, náměstek ministra, 50. léta
Halík Miroslav 30. 1. 1901 1945 - 1953, knihovník