Středočeské nakladatelství a knihkupectví

year of establishment: 1968
year of termination: 1992
city: Praha
address: _

notes:
1968-1992