Zotavovna ROH Mír

city: Jánské Koupele, Staré Těchanovice (Opava)
address: _