Serifa, s.r.o.

type: tiskárna
city: Praha 5
address: Jinonická 80
zip code: 158 00
state: Česká republika (Czech Republic)

web: www.serifa.cz

Serifa, s.r.o.

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2005   Petr Kavan: Černý kámen / Black stone (Sochy / Sculptures 2001-2005)
  2008   Luboš Hrůza: Scénografie
  2017   Jaroslav Benda 1882-1970
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2021   Afrodita dnes
kniha
  published   title (subtitle)
  1997   Plná sláma
  1997   Takoví byli (Čeští spisovatelé 1800-1945 v zrcadle vzpomínek a korespondence, I. díl: A-L)
  1998   Střední Evropa v dějinách (Od středověku do současnosti)
  1999   Historie XX. století
  1999   Knížka o Karlu Poláčkovi
  1999   O smyslu českých dějin
  2000   Iluze a skutečnost
  2000   Kapitoly z dějin českého divadla
  2000   Můj životopis
  2000   Povaha prostoru a času
  2000   Skoč do propasti! (Dialogy s démony českého divadla)
  2001   J. A. Pitínský (Od Ameriky k Daliborovi)
  2001   Ještě jsem neskončil
  2001   Pražské domy vyprávějí… VII
  2001   Stříbrné kladivo
  2001   Šumný Vávra
  2001   Umění a svět (Studie z teorie a dějin umění)
  2001   Velká kniha židovských anekdot
  2002   Blues pro slušný lidi
  2002   Česká literatura mezi Němci a Slovany
  2002   Divadlo Viola - 40 sezon
  2002   Od prvotního jazyka k rase (Utváření novověké západní identity v kontextu orientální renesance)
  2002   Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře
  2003   Divadelní život v Jaroměři v letech 1819-1918
  2003   Filosofie náboženství
  2003   Josef Krofta (Inscenační dílo)
  2003   K netradičnímu divadlu
  2003   O divadelní komedii
  2003   Převleky mého města
  2003   Šumný Vávra
  2004   České pohraničí (Bariéra nebo prostor zprostředkování?)
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952
  2004   Kaiser, Lábus a Rodinka Tlučhořových (O kultovním seriálu a mistrech improvizace)
  2004   Mistr Týnské kalvárie (Český sochař doby husitské)
  2004   Nedaleko nekonečna
  2004   Pražské domy vyprávějí... VIII
  2004   R.S. Vpřed
  2004   Vídeň (Literární toulky dunajskou metropolí)
  2004   Vladimír Morávek (U nás nudou neumřete)
  2005   Fenomén Lébl 2 aneb Dobře se spolu bavit - s Pánembohem!
  2005   Ivan Rajmont (Režisér a jeho divadlo)
  2005   Odkaz Josefa Hlávky (Historie České akademie věd a umění, Hlávkových studentských kolejí, Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, jakož i Národohospodářského ústavu)
  2006   Devět bran k tajemství hory Kóra
  2006   Jan Schmid (Režisér, principál, tvůrce slohu)
  2006   Nový cirkus
  2007   Jan Nebeský
  2007   Josef Ludvík Fischer (Výbor z díla I.)
  2007   Karel Makonj a Vedené divadlo
  2007   Mimoza (Jak David Vávra a Tomáš Vorel objevovali pantomimu)
  2007   Od loutky k objektu
  2008   Deník 1921–1961 (Scientific Diary)
  2008   Divadlo na konci světa
  2008   Fikce a historie v období postmoderny
  2008   Josef Svoboda: Scenographer
  2008   Výzva perspektivy (Obraz a jeho divák od malby quattrocenta k filmu a zpět)
  2008   Život mezi beznadějí a úspěchem
  2009   Eva Tálská aneb Se mnou smrt a kůň
  2009   Josef Borovička (Osudy českého historika ve 20. století)
  2009   Teorie nevzdělanosti (Omyly společnosti vědění)
  2009?   Marie Šechtlová Fotografie / Photography 1960-1970
  2010   Divadlo a já aneb Divadlem k podstatě lidskosti
  2010   Portréty pražských herců (slovem a karikaturou)
  2010   Stručný přehled vývoje uměleckých slohů v českých zemích
  2010   Výtvarné divadlo Kolotoč (K tématu vizuálního divadla v českých zemích)
  2011   Český divadelní kostým / Czech Theatre Costume
  2011   Mezi Prahou a Vídní (Česká a vídeňská literární moderna na konci 19. století)
  2012   Herecké techniky a zdroje herecké tvorby
  2012   Josef Svoboda scénograf
  2013   Kuneš Sonntag (Životní příběh z dvacátého století)
  2013   Rytmus Tvorba Divadlo (I. díl)
  2013   Studio Beseda (Setkání režisérů: Jan Grossman, Miroslav Krobot, Josef Krofta)
  2013   Šťastná generace (Režiséři z alterny)
  2014   Česká literární nakladatelství 1949 - 1989
  2014   Divadelní osmdesátky a Studio Beseda
  2014   Edice Divadlo 1961-1970
  2014   Udržitelné divadlo
  2015   František Dvořák a kniha
  2015   Imerzivní divadlo a média / Immersive Theatre and Media
  2015   Karel Brožek (Víra v sílu loutkového divadla)
  2015   Utváření socialistické modernity (Bydlení v Československu v letech 1945-1960)
  2015   Život s uměním (Rodinný dvojportrét)
  2016   O dramaturgii
  2017   Herec je svou vlastní možností (Poznámky o herectví)
  2017   Jaroslav Róna: Architektura, publikace, scéna
  2017   Praha nepostavená (Vltavské břehy jako urbanistické téma moderní metropole)
  2017   Proč hrát (K divadelní antropologii)
  2017   Rejža Vorel
  2017   Ve službách módy a stylu (Česká bižuterie v období první republiky (1918-1938))
  2018   Divadlo v proměně civilizace
  2020   Architektura na červeném seznamu (Normální je nebourat)
  2021   Tichý, Zrzavý, Lhoták, Born a František Dvořák
  2021   Typokniha (Průvodce tvorbou tiskovin)
  2022   Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800
  2022   Typokniha (Průvodce tvorbou tiskovin)
  2023   V různosti je síla (Exilová nakladatelství Sixty-Eight Publishers a Index nejen ve vzájemné korespondenci)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1997   Hospody a pivo v české společnosti
  2000   Slovník pomístních jmen v Čechách (úvodní svazek)
  2005   Slovník pomístních jmen v Čechách (I (A))
  2009   Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti? (Sborník příspěvků z 28. ročníku sympozia k problematice 19. století)
  2010   Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století (Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 26.- 28. února 2009)
  2011   Zločin a trest v české kultuře 19. století (Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 25.-27. února 2010)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1997   Encyklopedie heraldiky (Světská a církevní titulatura a reálie)
  1997   Encyklopedie našeho fotbalu (Sto let českého a slovenského fotbalu. Domácí soutěže)
  1997   Pražský uličník (Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství, 1. díl (A-N))
  1997   Výtvarné umění - výkladový slovník (Malířství, sochařství, grafika)
  1998   Encyklopedie pro milovníky Švejka (s mnoha vyobrazeními)
  1998   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (I. díl A-M)
  1999   Encyklopedie heraldiky (Světská a církevní titulatura a reálie)
  1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž)
  2004   Historický místopis země Moravskoslezské
  2005   Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost
almanach
  published   title (subtitle)
  2008   Almanach Teatrologické společnosti na rok 2008 aneb Na prahu druhého desetiletí
periodikum
  published   title (subtitle)
  2004/02/19   Vesmír
  2006   Čtenář, měsíčník pro knihovny