Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1995   Přírůstky sbírek 1989-1994 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
Book
published, title (subtitle)
1982   Oblastní galerie Vysočiny
1998   State Galleries of the Czech Republic
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
2008   Reprezentace národa
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1968   Ve hře o diváka
1970   Krajina St. Pojera
1977   Brno a jihomoravské výstavy letního období (Zprávy z krajů)
1998   Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
2012   Vlčice noci
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1993   Záznam nejrozmanitějších faktorů (České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií)
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
1992   Oblastní galerie Vysočiny Jihlava
Project
published, title (subtitle)
2008   Reprezentace národa
Guide
published, title (subtitle)
1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)
WWW
published, title (subtitle)
  Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (cs.wikipedia.org)
List of Institutions
published, title (subtitle)
nedatováno   RGČR Rada galerií České republiky
Directory
published, title (subtitle)
1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council