Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1993/12/16 - 1994/03/06   Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Praha