Galerie výtvarného umění

city: Cheb (Cheb)
address: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16
zip code: 350 46
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: info@gavu.cz
web: www.gavu.cz

notes:
Galerie výtvarného umění v Chebu (GAVU Cheb) je muzeum umění, orientované jednak na umění 19. a 20. století, jednak na gotické umění z historického regionu Chebska. Sídlí v Chebu při západních hranicích České republiky ve dvou barokních budovách mimořádných architektonických kvalit. První z nich je Nový radniční palác architekta Giovanni Battisty Alliprandiho. Zde se nachází několik výstavních prostorů: v druhém patře je to Velká galerie, zaměřená na velké výstavní projekty, a výstavní formát Opus magnum, v jehož rámci jsou představována mimořádná díla českého i zahraničního umění; v první patře se nachází stálá expozice českého umění 19. a 20. století; a konečně v přízemí je umístěna Malá galerie, zaměřená na díla umělců nejmladší a střední generace, videoroom a museum café s prostorem pro výstavy na papíře a přednáškovým sálem. Druhou budovou je odsvěcený klášterní kostel sv. Kláry, dílo Kryštofa Dienzenhofera, jedna z nejvzácnějších barokních staveb v České republice. Zde je umístěna sbírka gotické plastiky, chebské intarzie a barokního malířství.

Na pozvánce z r. 1962 uvedeno Městská galerie umění v Chebu; v r. 1963 dtto

Galerie výtvarného umění

Státní galerie výtvarného umění byla založena v roce 1962 původně jako zařízení zaměřené především na výstavní činnost. Od poloviny 60. let začala vytvářet vlastní sbírky a na přelomu 60. a 70. let již byla specializovaným muzeem výtvarného umění. Vedle prezentace vlastních sbírek v stálých expozicích pořádá galerie výstavy starého a současného umění. V rámci mezinárodního kulturního festivalu Uprostřed Evropy – Mitte Europa se podílí na poznávání výtvarného umění národnostních menšin na území Čech (výstavy W. Hablik, O. H. Hajek, Deviace kubismu v Čechách, A. Justitz, G. Kars aj.).

Sbírka gotického sochařství na Chebsku je unikátním souborem téměř padesáti uměleckých děl, většinou polychromovaných dřevořezeb, z časového rozmezí 1350–1550 z území bývalého historického Chebska.
Sbírku starého umění tvoří konvolut maleb středoevropských a holandských mistrů 17. a 18. století, doplněný menším souborem prací z oblasti uměleckého truhlářství – chebských reliéfních intarzií.
Sbírka českého moderního umění zahrnuje malbu, plastiku, kresbu a grafiku. Na reprezentativních dílech předních českých výtvarných umělců je dokumentován vývoj českého moderního umění od přelomu 19. a 20. století až po současnost.

Galerie výtvarného umění

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
(1975/02/25) - 1975/03/02   Sociální motivy v tvorbě českých malířů. Z grafické sbírky galerie, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
(1980?)/09/11 -   Umění starého Egypta z českých sbírek, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1962   45 let Velké říjnové revoluce ve výtvarném umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1962/10/14   Václav Jírů: Praha a Pražané, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1962/11/25 -   České malířství 1. poloviny XIX. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1962/11/25 -   Současná holandská grafika v originálech, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1962/11/25 - 1962/12   České malířství první poloviny XIX. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1963/01 - 1963/03   České malířství z 2. poloviny XIX. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1963/02/28 -   Vojáci míru. Výstava umělců Německé demokratické republiky, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1964   České moderní umění, Františkovy Lázně (Cheb), Františkovy Lázně (Cheb)
1964/03/08 -   Fotografie dr. Vladimír Böhm, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1964/03/08 -   Přírůstky výtvarných děl českého malířství XX. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1964/03/08 - 1964/04   Zakladatelé slovenského moderního výtvarného umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1964/05/17 -   Goethe a Čechy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1964/06/28   Ivan Strnad: Kresby a grafika 1959-1964, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1964/07/22 - 1964/09/30   Polské současné umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1964/08/09 -   České umění 20. století ze sbírek GVU Cheb, Lázeňský dům Sevastopol, Františkovy Lázně (Cheb)
1964/08/29 - 1964/09/15   Vincent Hložník: Grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1964/10/11 - 1964/11/30   Karel Valter, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1964/11/06 -   České umění dvacátého století, Muzeum Českého lesa, Tachov (Tachov)
1965/03   Václav Rabas, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1965/03/14   František Tichý: Grafika, kresby, obrazy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1965/05/07 -   Československá grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1965/05/07 -   Sbírka českého malířství, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1965/05/07 - 1965/06   Světová grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1965/06/10   Václav Rabas: Výbor z díla, Stálá výstavní síň ve Františkových Lázních, Františkovy Lázně (Cheb)
1965/06/20 - 1965/07/15   Ondřej Sekora: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1965/06/27   Max Švabinský: Výbor z díla, Stálá výstavní síň ve Františkových Lázních, Františkovy Lázně (Cheb)
1965/07   Odilon Redon: Grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1965/09/08 - 1965/09/30   Václav Špála: Obrazy, kresby, ilustrace, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1965/10   Václav Špála, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1965/10/03   Miloslav Holý: Obrazy a grafika, Stálá výstavní síň ve Františkových Lázních, Františkovy Lázně (Cheb)
1965/11/09 - 1965/11/30   Max Švabinský: Kresby a grafika, Městské muzeum, Stříbro (Tachov)
1965/12/20 - 1966/01/30   Max Švabinský: Kresby a grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1966/03/24 - 1966/04/15   Ondřej Sekora: Kresby, knižní a novinové ilustrace, Městské muzeum, Stříbro (Tachov)
1966/04   Václav Špála: Výbor z díla, Okresní muzeum, Tachov (Tachov)
1966/04/30 -   Karel Černý: Obrazy, Stálá výstavní síň ve Františkových Lázních, Františkovy Lázně (Cheb)
1966/05/08 - 1966/06/15   Josef Navrátil: Obrazy, kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1966/07/07 - 1966/08   Výstava tapiserie a skla, Kostel sv. Bartoloměje, Cheb (Cheb)
1966/07/18 - 1966/08/31   Václav Špála, Lázeňský dům Sevastopol, Františkovy Lázně (Cheb)
1966/09/04 - 1966/09/28   Václav Špála: Obrazy
1966/10/16 - 1966/11/30   Josef Lada: Obrazy, kresby, ilustrace, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1967/03/30   František Vik: Knižní grafika, ilustrace, obrazy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1967/04/20 - 1964/06/30   Jan Zrzavý, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1967/06 - 1967/08   Malarstvo czeskie 1900-1950, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1967/07/20 -   Olga Boznańska - výstava obrazů, Klub přátel umění, Cheb (Cheb)
1967/07/20 -   Vietnam bojující, Klub přátel umění, Cheb (Cheb)
1967/10/05 - 1967/11   Emil Filla: Ženy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1967/12/07 -   Jan Špála: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1967/12/07 -   Tvůrčí skupina INDEX: Obrazy, plastiky, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1967/12/07 - 1967/12/31   Tvůrčí kolektiv Index, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1967/12/14 -   Otakar Štembera: Výstava obrazů, kreseb a ilustrací, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1968/10/28 - 1969/01   1. trienále jihočeských, severočeských a západočeských výtvarných umělců, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1969/04/15 -   Flámské a holandské zátiší XVII. a XVIII. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1969/04/26 - 1969/05/11   Člověk a lidská práva, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1969/06/12 -   Čínské malířství ze sbírek Náprstkova muzea, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1969/12/04 -   Stanislav Podhrázský, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1969/12/04 -   Věroslav Bergr: Sochy, kresby, monotypy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1970/01 - 1970/02   Symbolismus v českém výtvarném umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1970/03 - 1970/04   Max Pirner: Obrazy a kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1970/04/29   Stanislaw Ignacy Witkiewicz: Obrazy a kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1971/06   Václav Rabas: Chleba, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1971/06/24 -   Koncert České filharmonie, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1972/08 - 1972/12   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1972/08/24 - 1972/12   České umění 20. století z nové instalace sbírek GVU v Chebu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1973/01/11 - 1973/02   Výběr z díla národního umělce Václava Rabase, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1973/02/21 -   Jan Rambousek: Grafika, kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1973/03/22 - 1973/04/30   Miloslav Holý: Výbor z díla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1973/04/05 - 1973/05   Mikoláš Aleš: Kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1973/05/10 -   Ruské a sovětské umění ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1973/05/24 - 1973/06   Max Švabinský: Grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1973/06/28 - 1973/08   Stanislav Hanzík: Drobné plastiky, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1973/09/06   Jan Spáčil: Souborné dílo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1973/10/13 -   Grafické listy 5 staletí ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1973/11/22 - 1973/12   Antonín Hudeček: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1973/11/29 -   Dětská kresba, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1974/03 - 1974/05   Ladislav Čepelák: Kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1974/03/14 -   Drážďanská galerie. 200 let malířství v Drážďanech, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1974/03/24 -   Karel Štěch: Sociální grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1974/05 - 1974/07   Jan Bauch: Návrat Odysseův, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1974/05/16 -   Jan Kutálek: Keramika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1974/07/18 - 1974/08   Eva Činčerová: Grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1974/09/05 - 1974/10/13   Adolf Kašpar: Ilustrace, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1974/10 - 1975/01   Vincenc Makovský: Sochy a kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1974/10/17 - 1974/11/24   František Doležal: Z tvůrčího deníku 1928 - 1973, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1974/11 - 1975/01   Osm mladých grafiků, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1975/01/16 -   Česká soudobá medaile, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1975/03 - 1975/04   Jaroslav Lukavský: Výbor z grafické práce tří desetiletí, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1975/07 - 1975/08   Rudolf Svoboda: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1975/07/09 - 1975/08/28   České umenie XX. storočia, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/08/28 - 1975/09   Ivana Panková: Grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1975/09 - 1975/10   Jindřich Wielgus: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1975/11 - 1976/01   Karel Holan: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1975/11/14 - 1976/01   Ilustrace Zdeňka Buriana, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976   Malíři z mučené země: Nuñes, Balmes, Barrios, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/01 - 1976/03   Osma, Tvrdošíjní, Umělecká beseda ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/01 - 1976/06   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu z nákupů a jiných zisků za léta 1972/1975, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/03/19 - 1976/05   Karel Toman: Kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/03/25 -   Kuba v dílech umělců AVS. Radomír Kolář, Vladimír Šolta, Vendelín Zdrůbecký, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/05 - 1976/06   Karel Holan: Výbor z díla, Středočeská galerie, Praha
1976/05/20 -   Umění prostého srdce. Naivní malíři Čech a Moravy ze sbírek Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/05/27   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby. Výbor z díla 1945 - 1975, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/07/22   Oldřich Smutný: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/08/05 - 1976/09   Ota Janeček: Žena, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/09/16 -   Karel Lidický: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/10/15 - 1976/11/28   Josef Mařatka: Drobná plastika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/11/25 - 1977/01   Jaroslav Kotas: Tvorba z let 1970 - 1976, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/12/16 - 1977/02   Radek Pilař: Kresbou, barvou, kamerou, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1977/02/03   Pravoslav Kotík: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1977/03 - 1977/05   Miloslav Holý: Grafika a kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1977/03/24 - 1977/10   Jaroslava Pešicová: Obrazy, František Štorek: Sochy, Výstavní a koncertní síň Klára, Cheb (Cheb)
1977/04/14 - 1977/06/11   Design - tradice a současnost, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1977/05/12 - 1977/06/05   Otakar Štembera: Kresby, ilustrace, karikatury, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1977/06/09 - 1977/07/17   Marie Blabolilová: Grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1977/06/16 - 1977/08/20   Z díla národního umělce Františka Jiroudka, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1977/08/25 - 1977/10/30   Košice očima výtvarníků, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1977/10/13 -   ...Nejhezčí dětem. Výstava ilustrací knih pro děti a mládež, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1977/11 - 1978/01   František Ronovský: Obrazy z let 1970–1977, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1977/11/24 -   Alexandr Žitomirský: Fotomontáže a kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1978   Ladislav Čepelák: Grafika, Západočeské divadlo, Cheb (Cheb)
1978   Miloslav Holý: Lepty a litografie, Městská osvětová beseda, Aš (Cheb)
1978   Současná česká grafika, Městská osvětová beseda, Aš (Cheb)
1978/01 - 1978/02   Václav Špála: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1978/01 - 1978/03   Vojtěch Tittelbach: Dílo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1978/02 - 1978/04   Karel Štika: Grafika, kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1978/03/23 - 1978/05   Vladimír Preclík: Sochařské dílo, obrazy a kresby z let 1958 - 1978, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1978/04 - 1978/09   Vlastimil Květenský: Keramika, Výstavní a koncertní síň Klára, Cheb (Cheb)
1978/05 - 1978/08   Pocta P. P. Rubensovi, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1978/05/04 - 1978/05   Adolf Born: Grafické listy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1978/07/22 - 1978/06   Vilém Hess: Varšava po r. 1945 a dnes, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1978/09 - 1978/10   Dimitrij Kadrnožka: Obrazy z Kuby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1978/11 - 1978/12   Alois Sopr: Sochy, Radniční palác, Cheb (Cheb)
1978/11 - 1979/01   Hana Storchová: Grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1979/01 - 1979/03   Jaroslav Grus: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1979/02 - 1979/03   Mirko Hanák: Výběr z ilustrační tvorby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1979/04 - 1979/06   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1979/04 - 1979/07   Josef Wagner: Raná tvorba, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1979/04/25 -   Pionýři dětem, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1979/05 - 1979/09   Jana Paulová: Gobelíny, Výstavní a koncertní síň Klára, Cheb (Cheb)
1979/06   Zátiší v české malbě XX. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1979/07 - 1979/09   Karel Kotrba: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1979/07/20 - 1979/09/16   Umění východní Asie. Obrazy / plastiky / grafika ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1979/09/20   Radomír Kolář: Obrazy, kresby, ilustrace, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1979/11/08   Karel Kuneš: Sochařské portréty, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1979/11/22 -   Július Jakoby: Malířské dílo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1980/02   Magdalena Cubrová: Obrazy a kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1980/02/07 - 1980/04/16   Jiří John: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1980/04/10   Barokní sochařství v Čechách. Z cyklu Dějiny českého výtvarného umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1980/04/24 -   Obrazy - kresby členů Armádního výtvarného studia v Praze, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1980/05/15   Milča Eremiášová - Krajky / Kapka Toušková - Sklo, Výstavní a koncertní síň Klára, Cheb (Cheb)
1980/07 - 1980/08   Antonín Slavíček 1870-1910, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1980/07 - 1980/08   Jan Slavíček 1900-1970, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1980/07/10 - 1980/09/10   Jindřich Ulrich: Miniatury, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1980/09/18 - 1980/10   Vítězslav Eibl: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1980/11 - 1981/01   Mikuláš Galanda: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1980/11 - 1981/01   Otto Gutfreund: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1980/2 - 1980/04   Vlasta Vostřebalová-Fischerová, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1981/01/22 - 1981/03/22   Miroslav Mirkovič: Akvarely, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1981/02/12 -   Z malířských salónů v Praze před sto lety, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1981/03/26 - 1981/06/21   Břetislav Benda, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1981/04/02 - 1981/12   Přírůstky do sbírek za léta 1976 - 1980, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1981/04/16 -   Jindra Husáriková: Obrazy z let 1970-1980, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1981/05/21 - 1981/09   Orientální závěsy ze sbírek Národní galerie v Praze, Výstavní a koncertní síň Klára, Cheb (Cheb)
1981/05/29 - 1981/06/26   Lída Hynková, Jindřich Wielgus, Jiří Altmann: Obrazy, sochy, grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1981/06/25 - 1981/09/06   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Šárka Radová, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1981/08/14 - 1981/10/04   Petr Pavlík, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1981/09/10 - 1981/11   Jan Souček: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1981/11/19 -   Josef Václav Myslbek: Výběr z díla ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1982/02/02 -   Zdeněk Mézl: Ilustrace, grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1982/03/15 - 1982/05/09   Karel Černý: Obrazy - kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1982/04/08   Jindřich Voborník: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1982/05/13 -   Frauknecht, Patera, Tázler: Obrazy, Fládr: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1982/06 - 1982/10   Běla Suchá: Textilní tvorba, Výstavní a koncertní síň Klára, Cheb (Cheb)
1982/07 - 1982/10   Umění černé Afriky, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1982/09/02 - 1982/10/31   Alena Burešová: Keramika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1982/10/14 - 1982/11   Jan Smetana: Výběr z díla 1941 - 1981, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1982/12/09 - 1983/02/06   Viktor Dobrovolný: Sochařské dílo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1983   Vincent Hložník: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1983/01 - 1983/02   Miroslav Hucek: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1983/02 - 1983/03   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy a kresby 1957-1982, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1983/03/10 - 1983/05/12   Milan Albich: Obrazy, kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1983/04/21 -   Oldřich Blažíček /1887 - 1953/: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1983/05   Ludmila Pavlousková, Michal Hess: Scénografie, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1983/06 - 1983/09   Antonín Hamsík, Květa Hamsíková, Výstavní a koncertní síň Klára, Cheb (Cheb)
1983/07/07 - 1983/08/14   Vítězslav Eibl: Sochy, Galerie bratří Čapků, Praha
1983/09 - 1983/10   Marie Lacigová: Obrazy, kresby, grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1983/11/17 -   Jan Hendrych: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1984/01 - 1984/02   Jiří Švengsbír, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1984/02/23 -   Josef Jíra: Grafika, malba, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1984/04 - 1984/05   Indonéské tkaniny, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1984/04/05   Ladislav Švarc: Porcelán, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1984/05 - 1984/09   Oldřich Eichler: Obrazy, Výstavní a koncertní síň Klára, Cheb (Cheb)
1984/09/06   Vincent Hložník: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1984/09/15 - 1984/10/30   Z českého malířství 20. století, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1985   Václav Špála: Výběr z tvorby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1985/01/24   Jan Štursa: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1985/03/14 -   Zdeněk Světlík: Grafika - kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1985/03/27 - 1985/04/28   Lumír Ševčík: Malá retrospektiva ilustrační tvorby knih pro děti 1958-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1985/05 - 1985/07   Adolf Zábranský: Knižní ilustrace, plakáty, novinové kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1985/05/23 - 1985/09   Ludmila Kaprasová: Krajky, Výstavní a koncertní síň Klára, Cheb (Cheb)
1985/06/26   Klasicismus, empír. Tisíc let evropské hudby a výtvarného umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1985/07 - 1985/08   Hana Purkrábková, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1985/09/19 - 1985/10   Ivan Ouhel: Obrazy, objekty, kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1985/11 - 1986/01   Pavel Roučka: Grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1985/11/12 - 1985/12/08   Ivan Ouhel: Obrazy, objekty, kresby, Staroměstská radnice, Praha
1985/12/19 - 1986/01/19   Jiří Bradáček: Výběr z díla 1922 - 1984: Plastiky a kresby, Galerie Nová síň, Praha
1986   Vladimír Tesař: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1986/01/31 - 1986/03   Jiří Bradáček: Sochy, kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1986/02/07 - 1986/03/23   Česká grafika II. Ze sbírek GVU v Chebu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1986/04 - 1986/12   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1986/04/03 - 1986/05/04   Jiří Bradáček: Plastiky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1986/05/15 - 1986/06   Miloš Hausner: Obrazy, grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1986/09/11   Zdeněk Hošek: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1986/11/21 - 1987/01   Vlastimil Beneš: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1986/12 - 1987/02   Indické obrázky z poutí a trhů, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1987/02/12 - 1987/03   Petr Strnad: Grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1987/06 - 1987/08   Jan Živný: Restaurátorská tvorba, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1987/09 - 1987/10   Ivan Bukovský: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1987/09/24 - 1987/11/20   Jaroslav Podmol: Keramika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1987/10 - 1987/12   Zdeněk Tůma: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1987/10/07 -   Jan Spáčil: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1987/11/26   Michael Romberg: Výběr z díla - Ilustrace, kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1987/12 -1988/01   Vojtěch Adamec: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1988   Karel Retter: Výbor z díla 1958 - 1988, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1988/02 - 1988/04   České sociální umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1988/03/03 - 1988/04   Jaroslav Bocker: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1988/04/28 - 1988/05/29   Karel Retter: Výbor z díla 1958 - 1988, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1988/05 - 1988/06   Jindřich Pileček: Grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1988/09 - 1988/10   Jan Hričák: Keramika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1988/09/ - 1988/10   Stanislav Hanzík: Z ateliéru, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1988/11/17 - 1988/12   František Janák: Sklo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1988?   Josef Šteffel, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1989   Milan Hes: Obrazy 1969/1989, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1989   Mladé profily, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1989/02 - 1989/04   Jiří Šefčík: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1989/02-1989/07   Josef Istler: Obrazy, grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1989/03/14 - 1989/05/01   Jiří Mrázek, Daisy Mrázková: Obrazy a kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1989/05/18 - 1989/06/30   Jindra Viková: Keramika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1989/07 - 1989/08   Bohumil Zemánek: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1989/07/06 - 1989/09   Ivan Strnad: Grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1989/11/09 - 1989/12   Vladimír Suchánek: Grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1990   Jiří Šuhájek, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1990/01 - 1990/02   Jiří Vlach: Medaile, plakety, reliéfy, plastiky a kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1990/03/15 - 1990/04   Ida Vaculková: Keramika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1990/07/19 - 1990/11   Jiří Patera: Malířské dílo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1990/09/06 - 1990/10/21   Hana Wichterlová: Sochařské dílo, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1990/09/15 - 1990/12/21   Jiří Patera, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1990/10/16 - 1991/01/18   Gotická plastika v Chebu, Jiřský klášter, Praha
1990/11   Anna Zemánková, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1990/11 - 1990/12   Hana Wichterlová: Sochařské dílo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1990/12/07 - 1991/01/20   Václav Balšán, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1990/12/18 - 1991/02/17   Vladislav Vaculka: Životní dílo, Dům umění, Zlín (Zlín)
1991/01/19 - 1991/03/24   Aleš Lamr: Obrazy - objekty, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1991/02/01 -   Václav Balšán: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1991/02/07 - 1991/03/17   Hana Wichterlová: Sochařské dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1991/03/03 - 1991/04/28   Vladislav Vaculka: Životní dílo, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1991/03/28 - 1991/04   Vladivoj Kotyza: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1991/04   Hana Wichterlová: Sochařské dílo, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1991/05/05 - 1991/07/21   Vladislav Vaculka: Životní dílo, Ústav lidového umění, Strážnice (Hodonín)
1991/05/16 - 1991/07/21   Jaroslav Kovář: Lepty, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1991/06/27 -   Naďa Kubásková - Škardová: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1991/07 - 1991/08   Otmar Oliva: Sochy, Výstavní a koncertní síň Klára, Cheb (Cheb)
1991/07/31 - 1991/09/22   Vladislav Vaculka: Životní dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1991/08/01 - 1991/08   Vladimír Groš: Keramika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1991/09/06 - 1991/09/29   14 Westböhmischen Künstler, Städtische Galerie Schwarzes Kloster, Freiburg im Breisgau
1991/09/12 -   19 umělců z jižního Bádenska, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1991/10 - 1991/12   Vladislav Vaculka: Životní dílo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1992/01/10 - 1992/02   Jiří Sobotka: Plastiky, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1992/01/16 - 1992/02   Konvergence II, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1992/03/05 - 1992/04/26   Vladimír Preclík: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1992/05/05 -   Bohuslav Reynek: Souborné grafické dílo ke 100. výroční narození, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1992/09/10 - 1992/11   Jaroslav Hovadík: Obrazy, objekty, grafika, koláže, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1993/03/25 -   Václav Tikal 1906-1965, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1993/04/01 -   Josef Wagner: Obrazy, kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1993/05/20 -   Václav Zykmund: Výtvarné dílo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1993/07/03 - 1993/08/29   Socha hlína, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1994/05/12 - 1994/07/03   Bedřich Budil: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1994/09/01 - 1994/10/30   Christo a Jeanne-Claude: Dokumentace uměleckých akcí, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1995/01/19 -   Zdena Fibichová: Plastika, Městské muzeum, Aš (Cheb)
1995/03/02 -   Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1995/04/27 -   Ladislav Novák, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1996/07/19 - 1996/08/30   Alfred Justitz: Život a dílo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha, Praha
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, České muzeum výtvarných umění, Praha
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1997/04/10 - 1997/05   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1997/09/11 - 1997/10/05   Informel a skupina Cobra ze sbírek bochumského muzea, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1998/01/22 - 1998/04/26   Informel a skupina Cobra ze sbírek bochumského muzea, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1999/03/25 - 1999/05/16   Josef Navrátil (1798 - 1865), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1999/09/23 - 1999/11/14   Anselmo Legnani, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2000/03/16 - 2000/05/07   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2000/04/13 - 2000/06/11   Anselmo Legnani, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2001/01/26 - 2001/03/11   Zbyněk Semerák: Tempery, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2001/02/01 -   Jan Trampota: Krajina zahrada, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2001/02/01 - 2001/04/01   Zdeněk Burian: Knižní obálky a ilustrace ve sbírkách SGVU v Chebu, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2001/03/22 - 2001/04/29   Karol Baron: 1966 - 2000, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2001/03/22 - 2001/05/06   Jaroslav Kovář: Pastely, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2001/04/05 - 2001/05/20   Jiří John: Kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2001/04/26   O Jiřím Johnovi, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2001/04/26 - 2001/06/10   Richard Konvička: Cesta naostro / Journey on a Knife-edge, České muzeum výtvarných umění, Praha
2001/05/17 - 2001/07/15   Lubomír Přibyl: Grafika 1959-1998, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2001/05/31 - 2001/07/15   Karol Baron: 1966 - 2000, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2001/09/27 - 2001/11/18   Richard Konvička: Cesta naostro / Journey on a Knife-edge, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2001/11/29 -   Tomáš Vosolsobě: Obrazy / Bilder, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2002/02/14 - 2002/04/14   Zdenek Seydl, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2002/03/21 - 2002/05/12   Jindřich Vik: Moře, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2002/05/14 - 2002/06/15   Tomáš Vosolsobě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2002/05/17 - 2002/08/18   Florenťané: Umění z doby medicejských velkovévodů, Valdštejnská jízdárna, Praha
2002/07/18 - 2002/09/15   Maxim Kopf: Obrazy, kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2002/07/25 - 2002/10/06   James Ensor: Vizionář moderny, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2002/08/05 - 2002/09/15   Česká kresba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2002/09/26 - 2003/01/05   Florenťané: Umění z doby medicejských velkovévodů, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2002/10/31 -   Alena Nádvorníková: Děje, děje, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2002/12/19   Chebská gotická plastika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2003/02/13 - 2003/04/06   Florenťané: Umění z doby medicejských velkovévodů, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2003/02/18 - 2003/03/30   František Steker: Kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2003/03/05 - 2003/03/30   Kreslení v kavárně s Františkem Stekerem, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2003/04/24 -   Mezi zátišími - flámské a holandské obrazy 17. století a jejich ohlas v kabinetní malbě střední Evropy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2003/07/17 -   Josef Hegenbarth 1884-1962, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2003/10/02 -   Martin Stejskal: Zadem k nekonečnu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2003/12/08 - 2004/02/22   Michal Brix: Města Michala Brixe, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2003/12/18 - 2004/02/15   Václav Špála: Malířské dílo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2004/03/04 - 2004/05/16   Miroslav Štolfa: Malířské dílo 1956 - 2002, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2004/04/22 - 2004/06/13   Václav Špála (1885 - 1946), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/06/06 - 2004/07/11   Česká krajinomalba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2004/06/12 - 2004/10/03   Zlatý věk Ukiyoe: Japonský dřevořez ze západočeského muzea v Plzni, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2004/07/02 - 2004/09/05   Hugo Demartini: Koláže, kresby, objekty, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2004/07/22 - 2004/09/19   Maxmilián Pirner (1854-1924): Mezi pohádkou a skutečností, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2004/09/23 - 2004/11/14   Petr Jochmann: Kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2004/10/07 - 2004/11/28   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2004/11/30 - 2005/01/21   Josef Wagner: Kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2004/11/30 - 2005/01/21   Josef Wagner: Kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2004/12/09 - 2005/01/30   Zlatý věk Ukiyoe: Japonský dřevořez ze západočeského muzea v Plzni, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2005/01/21 - 2005/03/20   Cyril Bouda: Volná grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2005/03/17   Cyril Bouda: Malíř a grafik, Galerijní kavárna, Praha
2005/03/26 - 2005/05/01   Eva Janošková: Kresby a grafika 1954-2004, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2005/06/30 - 2005/09/04   Bylo, nebylo... Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2005/07/09 - 2005/09/04   Kateřina Piňosová: Kresby z Mexika a okolí, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2005/09/15 - 2005/10/30   Otakar Nejedlý: Výběr z malířského díla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2005/09/24 - 2006/01/22   Přírůstky sbírky kresby a grafiky GVU v Chebu z let 1996 - 2005, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2005/10/13   Přehlídka modelů oděvního ateliéru Šat a šperků Lady Vosejpkové: Kolekce Podzim - zima, Hedvábí a šperk Rudé moře, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2005/11/03 - 2006/01/29   Francisco Goya: Lepty / Radierungen, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2005/11/24   Francisco Goya: Člověk a umělec, Galerijní kavárna, Praha
2005/12/02   Vánoční koncert: Vánoce se souborem Musica Bohemica, Kostel sv. Kláry, Cheb (Cheb)
2006/02/04 - 2006/03/26   Horká jehla: Grafika 80. let, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/02/16 - 2006/04/17   Natálie Maslikova Schmidtová (1895 - 1981): Já su stěhovyvý pták / Ich bin ein Wandervogel, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/03   Beseda s Jaroslavem Duškem, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/04   L'art brut na české výtvarné scéně, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/04/01 - 2006/05/21   Petr Nikl: Ilustrace k pohádkám, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/04/12   Schola Gregoriana Pragensis, Kostel sv. Kláry, Cheb (Cheb)
2006/04/27 - 2006/06/25   Emil Schumacher (1912 - 1999): Stále znovu maluji svůj obraz ... / Immer wieder male ich mein Bild ..., Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/05   Od věčného bronzu k dočasným dírám, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/05/18   Petr Nikl: Zlatí hadi Zlatě kadí, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/05/25 - 2006/07/09   Krajina kolem nás, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/05/27 - 2006/07/09   Dětská kresba, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/06   Beseda s Danou Kyndrovou, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/06/01   Komponovaný pořad pro děti: Krajina kolem nás, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/06/17   Praga Camerata, Kostel sv. Kláry, Cheb (Cheb)
2006/07   Foscarina, Kostel sv. Kláry, Cheb (Cheb)
2006/07/02   Nedělní Matiné: Foscarina foscarina, Kostel sv. Kláry, Cheb (Cheb)
2006/07/13 - 2006/09/17   Eugen von Kahler: Et in Arcadia Ego, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/07/23   Nedělní Matiné: Lilie, symbol lásky nebeské i pozemské, Kostel sv. Kláry, Cheb (Cheb)
2006/09/14   Et in Arkadia Ego: Eugen von Kahler (1882 - 1911) - přednáška, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/09/14   Eugen von Kahler a skupina Der Blaue Reiter, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/09/26 - 2006/11/25   Gabriel & Casua, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2006/10   Beseda s Leonardem Medkem, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/10/07 - 2006/11/26   Katagami: Japonské papírové barvířské šablony ze sbírek Západočeského muzea v Plzni, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/10/26   Penguin Quartet, Kostel sv. Kláry, Cheb (Cheb)
2006/10/26 -   Dana Kyndrová: Fotografka, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/10/27   Zemlinského Kvarteto, Kostel sv. Kláry, Cheb (Cheb)
2006/11/02 -   Jaroslav Kovář (1936 - 2001): Umění leptu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/11/02 -   Jaroslav Kovář: Umění leptu / Die Kunst der Radierung, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/12   Beseda se Zdeňkem Velíškem, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/12/01   Pohádkové adventní podvečery, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/12/01 - 2007/02/11   Artuš Scheiner a secesní pohádková ilustrace, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/12/08   Pohádkové adventní podvečery, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/12/15   Pohádkové adventní podvečery, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/12/16   Gutta Musicae, Kostel sv. Kláry, Cheb (Cheb)
2006/12/22   Pohádkové adventní podvečery, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2007/01/18 - 2007/03/04   Černá na Bílé: Současná japonská kaligrafie ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2007/03/10 - 2007/05/06   Václav Tikal: Kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2007/03/23 - 2007/05/20   Na papíře: Max Beckmann - Otto Dix - Karl Hubbuch, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2007/06/07 - 2007/08/05   Willi Nowak (1886 - 1977): Výběr z malířského díla / Auswahl aus dem Malerwerk, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2007/09/20 - 2007/11/18   Svět Dogonů, Mýty ve světle africké sbírky Rainera Kreissla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2007/12/14 - 2008/02/03   Juraj Horváth: Last cut [:láska, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2008/02/16 - 2008/05/25   Jan Konůpek, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2008/03/27 - 2008/05/25   ART BRUT v českých zemích (1905 - 2005), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2008/05/07 - 2008/06/29   Herakles, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2008/05/15 - 2008/08/24   Josef Bergler a grafika v Praze 1800 - 1830, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2008/06/26 - 2008/09/07   Mezi domovem a Vídní / Zwischen der Heimat und Wien - Franz Rumpler 1848-1922, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2008/07/12 - 2008/09/21   Italská kresba 17. století (Sbírka Antonína Martina Lublinského ve Vědecké knihovně v Olomouci), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2008/09/18 - 2008/11/30   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2008/12/11 - 2009/02/22   Franta Úprka: Sochařský obraz domova, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2009/02/05 - 2009/03/22   Simona Rybáková: Kostýmy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2009/02/12 - 2009/04/12   Andreas Feininger: Fotografie - řeč zraku / Fotografie. Die Sprache des Sehens, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2009/07/09 - 2009/08/30   Marie Filippovová: Menší formáty + instalace, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2009/07/30 - 2009/10/05   Zamlčená moderna / Iluze a sny: Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2009/09/24 - 2009/11/15   Michal Pěchouček: Večerka, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2009/11/05 - 2010/01/17   Josef Čapek: Vidět knihu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2009/12/10 - 2010/03/21   Slunce Orientu / Sun of the Orient, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2010/01/28 - 2010/03/21   Anna Podzemná-Suchardová, Radana Hamsíková-Podzemná: Známková tvorba, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2010/01/28 - 2010/04/11   Josef Čapek: Země a lidé, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2010/02/21 - 2010/04/18   Die totgeschwiegene Moderne: Illusionen und Träume - Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880–1930, Kunstmuseum Bayreuth, Bayreuth
2010/03/25 - 2010/05/16   Slunce Orientu / Sun of the Orient, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2010/04/22 - 2010/06/20   On-lino 1910-2010: Moderní český linoryt, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2010/06/01 - 2010/10/03   Obrazy z depozitářů Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2010/07/15 - 2010/09/25   Vlasta Kodríková: Z jiných světů, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2010/09/23 - 2011/01/02   Antonín Slavíček 1870-1910, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2010/11/23 - 2011/01/30   Karel Zlín: Retrospektiva, Dům umění, Zlín (Zlín)
2011/01/13 - 2011/02/27   Vít Soukup: The Rest of the Best, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/01/13 - 2011/04/03   Jiří Kovanda: Katalog, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/01/13 - 2011/04/10   Josef Váchal: Šumava umírající a romantická, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/01/19   Petr Kováč: Fridrich II. a Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/01/26   Richard Biegel: Urbanismus světových metropolí - Paříž, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/02/03 - 2011/04/03   Jiří Novák: V pohybu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/02/09   Richard Biegel: Urbanismus světových metropolí - Berlín, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/02/16   Petr Kováč: Dvorské umění v sicilském království, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/03/03 - 2011/05/08   Richard Štipl: Plato's Revenge, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/03/03 - 2011/05/08   Vetřelci a volavky: Dokumentární film Pavla Karouse a Rozálie Kohoutové věnovaný sochám ve veřejném prostoru 70. a 80. let v ČSSR, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/03/09   Hana Klínková: Josef Váchal a Šumava, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/03/16   Vladimír Just: J. Váchal jako průkopník environmentalistického myšlení, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/03/23   Rostislav Švácha: Le Corbusier, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/04/14 - 2011/06/26   Karel Machálek-Zlín: Retrospektiva, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/04/14 - 2011/06/26   Zdenek Rykr: Kofila, 1923 a další práce pro firmu Orion, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/05/11 - 2011/06/19   Michael Dietlinger: It is nice to promise something, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/05/12 - 2011/07/02   Darja Čančíková: Ilustrace, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/05/12 - 2011/07/02   OSTRAVA NOW!: Videopráce z Ostravy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/06/21 - 2011/06/26   Graffiti Boom 02, Cheb (Cheb), Cheb (Cheb)
2011/06/26 - 2011/08/28   Epos 257: Videos (Graffiti Boom 02), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/06/26 - 2011/08/28   Jakub Matuška aka Masker: Moje maličkost (Graffiti Boom 02), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/07/07 - 2011/10/02   Josef Danda: Železniční nádraží v Chebu / Der Bahnhof in Eger (1956-62), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/07/07 - 2011/10/02   Pavel Holeka: Hebrejská abeceda / Hebräisches Alphabet, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/07/07 - 2011/10/02   SIAL, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/09/08 - 2011/10/23   Alexis Milne: Narušení pořádku, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/10/13 - 2012/01/08   Bohumil Kubišta: Dvě zátiší z roku 1911, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/10/13 - 2012/01/08   Dagmar Urbánková: Chlebová Lhota, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/10/13 - 2012/01/08   Jiří Balcar: Retrospektiva, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/10/27 - 2012/01/08   Jan Švankmajer: Krátké filmy z 60. let, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/10/27 - 2012/01/08   Josef Zlamal: The Other Side, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/01/19 - 2012/03/18   Václav Girsa: Ice on Staircase, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/01/19 - 2012/03/25   Chrudoš Valoušek: Chrudošův mix, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/01/19 - 2012/03/25   StartPoint 2011, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/01/19 - 2012/03/25   Václav Boštík: Zakřivené pole, 1970, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/03/21 - 2012/05/06   Alena Anderlová: Haligali, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/04/04 -   Sbírka GAVU Cheb: Moderní umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/04/05 - 2012/06/17   Jan Preisler: Žena a jezdec u jezera, 1905, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/04/05 - 2012/06/17   Juraj Horváth: Ilustrace ke knize Sylvy Fischerové Egbérie a Olténie, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/04/05 - 2012/06/17   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/04/05 - 2012/06/17   Počátkem může být nula, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/04/05 - 2012/06/17   Vlasta Vostřebalová-Fischerová ve sbírkách GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/05/09 - 2012/06/17   Pod širým nebem, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/05/16 - 2012/06/24   Ondřej Maleček: In natura, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/06/28 - 2012/09/30   Michel Fingesten 1894–1943, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/06/28 - 2012/09/30   Richard Teschner: Loutka Kiai Ageng z představení Nawang Wulan, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/06/28 - 2012/12/30   Alžběta Skálová: Pampe a Šinka, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/06/30 - 2012/07/01   Graffiti Boom 03, Cheb (Cheb), Cheb (Cheb)
2012/07/01 - 2012/08/26   Michal Škapa a.k.a. Tron: Ode zdi ke zdi, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/08/29 - 2012/10/07   Tommy Høvik, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/09/08 - 2012/12/30   Bojmír Hutta (1920-1987), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/10/11 - 2012/12/30   Jan Svoboda: Polovina VII, 1970, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/10/11 - 2012/12/30   Jiří David: Pro a proti / Pro und contra, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/10/11 - 2012/12/30   Ondřej Kopal: Some(tajm), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2013/01/10 - 2013/03/10   Lenka Klodová: Figurativní tvorba, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2013/01/10 - 2013/03/31   Eva Maceková: 12 hodin s Oskarem, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2013/01/10 - 2013/03/31   Osobní výběr I: Zaměstnanci galerie, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2013/01/10 - 2013/03/31   Václav Hejna (1914 - 1985): Barva a bytí, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2013/01/10 - 2013/04/24   Václav Brožík: Anežka Steinhäuserová a Zikmund ze Švamberka (Ve smrti spojeni), 1875, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2013/03/14 - 2013/05/12   Hana Puchová: Na dotek, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2013/04/04 - 2013/06/30   Na cestách proti své vůli. Antonín Pelc v Maroku, na Martiniku a v Americe (1940-1945), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2013/04/04 - 2013/09/29   Eva Volfová: Z domu a zahrady / Aus Haus und Garten, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2013/04/20 - 2013/06/16   Václav Hejna: Farbe und Sein, Museum Moderner Kunst Wörlen Passau, Pasov (Passau)
2013/04/26 - 2013/06/23   Hanuš Schwaiger: Novokřtěnci v Münsteru, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2013/05/16 - 2013/06/16   Anežka Hošková: The New Dark Age of Love, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2013/06/19 -   Gotika / Die Gotik, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2013/06/21 - 2013/06/23   Graffiti Boom 4, Cheb (Cheb), Cheb (Cheb)
2013/06/22 - 2013/09/01   Pasta Oner: Recall, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2013/06/27 - 2013/08/18   Václav Hejna (1914 - 1985): Barva a bytí, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2013/07/09 - 2013/09/11   Bertel Thorvaldsen: Památník Karla Filipa Schwarzenberga, 1821, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2013/07/09 - 2013/10/06   Osobní výběr II: Adam Hnojil, historik umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2013/07/18 - 2013/11/03   Umění v Chebu: Umění ve veřejném prostoru od 19. století do současnosti, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2013/09/08 - 2013/10/13   Cecilia Nygren (feat. Ateliér Rákosník), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2013/09/13 - 2014/01/05   Otto Gutfreund: Kompozice pro atiku Škodových závodů v Praze, 1925-1927, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2013/10/10 - 2014/01/05   Vladimír Boudník ve sbírkách GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2013/10/10 - 2014/02/23   Michaela Kukovičová: Kouzelná baterka a další práce, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2013/10/17 - 2013/12/01   Jan Vytiska: Mám lepší hříchy, než jsou ty vaše, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2013/10/22 - 2013/10/23   Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany, Krajská vědecká knihovna, Liberec (Liberec)
2013/12/05 - 2014/01/05   Vánoční šlépěje Josefa Lady: Zima ve vrcholných dílech z let 1936 až 1955, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/01/09 - 2014/03/30   Gottfried Lindauer: Dva portéty Maorů z Náprstkova muzea, 1907, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/01/16 - 2014/03/02   Alice Nikitinová: Od věci, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/01/16 - 2014/03/30   Osobní výběr III: Václav Malina, malíř, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/02/06 - 2014/04/20   Peter Angermann: Streetview, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/03/06 - 2014/04/27   Luděk Rathouský: Penězoměnci, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/04/03 - 2014/06/15   Brutalismus Emila Filly, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/04/03 - 2014/06/15   Karel Černý: Námořník, 1949, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/04/08 - 2014/09/28   Petr Šmalec: Ilustrace, hádanky, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/05/01 - 2014/06/15   Jiří Černický: Den, kdy sníh padal na hořící pole, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/05/01 - 2014/06/15   Vladimír Hanuš: Krajina zevnitř, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/06/21 - 2014/09/07   Hanes & Plebe: Boy Scouts of Freedom (Graffiti Boom 05), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/06/26 - 2014/09/28   Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/06/26 - 2014/10/05   Sněhové stopy Ladislava Čepeláka, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/06/26 - 2014/10/05   Thomas Theodor Heine: Květinový den, 1912, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/06/27 - 2014/06/28   Mezery v historii: Sympozium věnované tvorbě německých a židovských výtvarníků a architektů v českých zemích před rokem 1945, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/06/27 - 2014/09/28   Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2014/09/11 - 2014/10/05   Matea Bakula, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/09/22 - 2015/03/29   Tereza Říčanová: Vánoce a Archa, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/10/09 - 2014/11/23   Vladimír Skrepl: Lež a lži, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/10/09 - 2014/11/30   Hippolyt Soběslav Pinkas: Modlitba za oběšence, 1861, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/10/09 - 2015/01/04   Petr Dub: Další ze způsobů jak nevytvářet obrazy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/10/09 - 2015/01/04   Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko ze sbírek GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/12/04 - 2015/01/16   Vincenc Vingler, Heinz Theuerjahr: Zvířata / Tiere, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/12/04 - 2015/03/29   Jindřich Prucha: Zátiší se džbánkem a červeným plédem, 1913, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/01/22 - 2015/03/15   Lumír Hladík, Matyáš Chochola: Teleprezence benzínového mága digitálního věku a jeho kuny se zelenohnědým hávem pod chrámem nebes v době pozdního luní, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/01/22 - 2015/03/22   Stanislav Diviš: Zbytky, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/01/22 - 2015/04/26   Informel a jeho přesahy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/03/19 - 2015/05/03   Ondřej Basjuk: Díra ve vzduchu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/04/02 - 2015/06/21   Zastihla je noc. Čeští umělci ve Francii 1938-1945, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/04/02 - 2015/07/05   František X. Naske: Fotbalové utkání Angličanů se Slavií v Praze, 1905; Josef Koudelka: Na kopané, 1907, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/04/02 - 2015/09/27   David Böhm: Hlava v hlavě, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/04/28 - 2015/09/06   Václav Špála ve sbírkách GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/05/07 - 2015/06/21   Jiří Franta, David Böhm: Půlka kapra, žena ve žlutém, výčep a květiny, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/06/27 - 2015/08/23   OBIC, X-DOG: X-BOB, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/07/11 - 2015/09/27   Karel Souček 1915-1982, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/07/11 - 2015/10/04   Jiří Kolář: Hommage à Baudelaire. Partitura zvukové básně, 1963, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/08/27 - 2015/10/25   STARTED 2015: Residents of StartPoint Prize. Lisa-Marie Vlietstra, Barbora Kleinhamplová, Martin Hrubý, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/09/10 - 2016/01/03   Osobní výběr IV: Jiří Hofman - matematik, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/09/11 - 2016/01/10   Zastihla je noc. Čeští umělci ve Francii 1938-1945, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2015/10/09 - 2016/01/03   Obrazy Chebu: Ikonografie Chebu od nejstarších vyobrazení do 20. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/10/09 - 2016/01/10   Carl Thieme, Cosmorama Prahy, 1844, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/10/09 - 2016/03/27   Martina Kupsová, Alžběta Zemanová (Ateliér NaPOLI): Papírové světy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/10/29 - 2015/12/16   Vendula Chalánková: DINO, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/12/19 - 2016/01/06   Na obzoru město Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2016/01/07 - 2016/04/03   František Kaván, Podzimní na Chrudimce, 1896, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2016/01/07 - 2016/05/01   Julius Mařák a jeho krajinářská škola ve sbírkách GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2016/01/14 - 2016/03/28   Václav Rabas a mýtus hnědé: Země, chléb a hmota na periferii avantgardy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2016/01/14 - 2016/04/03   Na dosah: Současné umění z Drážďan, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2016/02/17 -   Životní styl a design 60. až 80. let v ČSSR, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2016/02/17 - 2017/03/31   Vzduchovka Slavia 630 Standard, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2016/02/18 - 2016/06/12   Designér Josef Cupák, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2016/02/18 - 2016/08/28   Když boty, tak botasky! Fenomén Botas v Československu, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2016/04/07 - 2016/06/19   Fritz Pontini: Údolí Slatinného potoka u Františkových Lázní, kol. 1910, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2016/04/07 - 2016/06/19   Petra Herotová: Vlna, smyčka, čára, mřížka, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2016/04/14 - 2016/06/19   Josef Váchal: Kniha vzpomínek. Dialog díla a fotografie, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2016/04/14 - 2016/10/02   Jiří Franta: Proč obrazy nepotřebují názvy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2016/04/15 - 2016/06/12   Na dosah: Současné umění z Drážďan, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2016/05/05 - 2016/09/04   František Tichý: Exhibice těla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2016/06/23 - 2016/10/30   Mistři '76. Čtyřicet let od vítězného dloubáčku Antonína Panenky, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2016/06/25 - 2016/09/04   Luděk a Radek: «3!||| & \°3·{ ∞, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2016/06/30 - 2016/09/25   Friedrich Feigl: Oko vidí svět / The Eye Sees the World, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2016/06/30 - 2016/10/02   Maxim Kopf: Uhelný revír falknovský, 1929, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2016/09/01 - 2017/01/22   Neprakta 1949-1970: Prvních dvacet let „firmy“ na výrobu kresleného humoru, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2016/09/08 - 2016/11/27   Intervence 3: Eva Koťátková, Dominik Lang, Tomáš Vaněk, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2016/09/08 - 2016/11/27   Lenka Vítková: Smlouva s černou, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2016/09/08 - 2017/01/01   Osobní výběr V: Členové galerijního klubu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2016/10/06 - 2016/12/31   Alois Kalvoda: Moje česká chaloupka na Křivoklátě, před 1912, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2016/10/06 - 2016/12/31   Syntonos a plenérová krajinomalba přelomu 19. a 20. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2016/10/06 - 2017/03/27   Dagmar Urbánková: Maškary (ilustrace k interaktivní knize), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2016/11/03 - 2017/01/29   Anna Vystydová: Tohle byla moje nejmilejší panenka!, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2017/01/05 - 2017/03/26   Šárka Koudelová: Prism, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/01/12 - 2017/03/26   Václav Malina, Milan Maur: Paralelní roky, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/01/12 - 2017/04/16   Antonín Střížek: Ježíš, 1994, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/01/12 - 2017/04/23   Možnosti malby: Patera, Tázler, Frauknecht, Kotyza. Plzeňští autoři ve sbírkách GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/01/27 - 2017/04/16   Friedrich Feigl: Oko vidí svět, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2017/02/02 - 2017/04/30   Plastimat 1946-1996, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2017/02/02 - 2017/05/28   Pan Vajíčko: Charakter československé reklamy, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2017/03/30 - 2017/06/25   Na dosah 2: Současné umění z Norimberka / Greifbar nah 2: Zeitgenössische Kunst aus Nürnberg, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/04/05 - 2017/10/01   Michaela Kukovičová: To je Praha, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/04/06 - 2017/06/18   Petr Kvíčala: Červená a modrá, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/04/25 - 2017/10/01   Skupina 42 ve sbírkách GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/04/27 - 2017/06/25   Bedřich Stefan: Tři grácie pro Pomník A. A. Palliardiho ve Františkových Lázních, 1949-1950, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/05/11 - 2017/11/05   Automat na výstavu: Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu / The Automatic Exhibition: The Czechoslovak Pavilion at Expo 67 in Montreal, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2017/06/01 - 2017/10/08   UMÍ! Porta - hudební festival i společenský fenomén, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2017/06/29 - 2017/09/17   Miroslav Vystrčil: Retrospektiva, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/06/29 - 2017/09/17   Václav Živec, Jan Slavík: Pomník legionáře Josefa Jonáše u hájovny Na Lísku nedaleko Berouna, 1928, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/07/01 - 2017/09/03   Pavel Šebek, Petr Emptych: ABC2, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/09/07 - 2017/12/03   Josef Bolf: Disintegration, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/10/05 - 2017/12/31   Cirkus pictus: Svět cirkusu v českém umění 1800-1950, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/10/05 - 2017/12/31   George Grosz (?): Cirkus, kol. 1930, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/10/05 - 2017/12/31   Non plus ultra. Kočovné zábavní podniky v Chebu 1800 - 1850, Muzeum Cheb, Cheb (Cheb)
2017/10/05 - 2018/01/28   Osobní výběr VI: Studenti Gymnázia Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/10/05 - 2018/04/08   Alžběta Skálová: Rostlinopis, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/10/12 - 2018/03/18   Volume doprava: Příběhy bigbítu v Poohří 1960-2000, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2017/11/16 - 2018/03/25   Maxim Velčovský: Smíšené zboží, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2017/11/24 - 2018/03/18   Automat na výstavu: Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu / The Automatic Exhibition: The Czechoslovak Pavilion at Expo 67 in Montreal, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2018/01/11 - 2018/03/04   Julius Reichel: Fedex / Cash / Crypto / Sex, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018/01/11 - 2018/04/01   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018/02/01 - 2018/06/10   Přírůstky do sbírky GAVU Cheb 2016-2017, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018/03/08 - 2018/05/06   Marek Meduna, Roel van der Linden, Martin Lukáč: Floating in my Czechoslovakian Heaven, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018/03/22 - 2018/08/19   Jedna velká nemocnice: 40 let od uvedení nemocnice na kraji města, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2018/04/05 - 2018/09/30   ETA: Umění (a) spotřebiče, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2018/04/10 - 2018/09/30   Magdalena Rutová: Radio Buch. Co takhle stát se?, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018/04/12 - 2018/06/17   Všední den v české fotografii 50. a 60. let, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018/04/12 - 2018/06/24   Antonín Hudeček: Chalupy, 1906, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018/05/17 - 2018/06/24   Tereza Velíková: Hra na tři, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018/05/30 - 2018/09/02   Zeb One: Another Yard, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018/06/14 - 2018/11/11   Volné seskupení 12/15 ve sbírce GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018/06/28 - 2018/09/23   Hugo Steiner-Prag: Za prahem skutečnosti, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018/07/03 - 2018/09/30   František Tichý: Capriccio a Intermezzo, 1948, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018/08/21 - 2018/10/31   Barbora Klímová: Czechoslovakia. A Crosscultural Perspective, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2018/08/21 - 2018/10/31   Intervence #10 - Barbora Klímová: Czechoslovakia. A Crosscultural Perspective, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2018/08/23 - 2019/01/13   Srpen 1968 v Chebu: Dokumenty ze sbírky Miloslava Brože a fotografie Waltera Ticheho, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2018/09/06 - 2018/11/25   Na dosah 3: Současné umění z Lince / Greifbar nah 3: Zeitgenössische Kunst aus Linz, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018/10/04 - 2018/12/30   Otakar Nejedlý: Dub v Lánech, 1921, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018/10/04 - 2018/12/30   Velký obraz: Divadelní opony v českých zemích v 19.-21. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018/10/04 - 2019/03/30   Tereza Říčanová: Obrazy světa, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018/10/18 - 2019/04/14   Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek Jitona, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2018/11/13 - 2019/03/03   Osobní výběr VII: Ivo Hucl – básník, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018/11/29 - 2018/12/31   Labyrint světa a ráj mého srdce, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2019/01/10 - 2019/03/24   Miloš Cvach: Není to socha!, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2019/01/10 - 2019/03/31   Miloš Jiránek: Na jezu, 1905-1906, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2019/01/10 - 2019/04/03   Vladimír Houdek: Future Polis II, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2019/01/17 - 2019/04/21   Rodinná kronika Jindřicha Josefa Turka, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2019/01/26 - 2019/03/17   Miroslav Vystrčil: Retrospektiva, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2019/03/05 - 2019/06/09   Přírůstky do sbírky GAVU Cheb 2018, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2019/04 - 2019/09   Josef Zlamal: Studna života, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2019/04/02 - 2019/10/06   Alžběta Zemanová: Hvězdy pražské ZOO, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2019/04/11 - 2019/06/16   Svoboda + Palcr: Vidět sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2019/04/11 - 2019/06/23   Paweł Althamer, Artur Żmijewski: Koláže, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2019/04/11 - 2019/06/23   Vladimír Boudník: Aktivní grafika. Horizontály a vertikály, Stopy materiálu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2019/04/25 - 2019/08/25   DJ Milan Illek, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2019/04/25 - 2019/10/13   Hotel Praha: Oběť arogance moci, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2019/06/13 - 2019/10/13   Jaroslava Pešicová, František Štorek: Konec moderny v Čechách, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2019/06/27 - 2019/09/15   Linked bodies in a container with water, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2019/06/27 - 2019/09/22   Vladimír Šmíd: Hledání prostoru, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2019/06/27 - 2019/09/29   Jiří Načeradský: Bez názvu (Johnson), 1967, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2019/08/29 - 2020/02/16   Tomáš Pospěch: Šumperák, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2019/09/19 - 2019/11/24   Jakub Tomáš: Zimmerreise, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2019/10/02 - 2020/03/15   Jindřich Janíček: Podivuhodná robotí expedice, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2019/10/03 - 2020/01/05   Václav Fiala: Kámen barva tvar, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2019/10/03 - 2020/01/12   Miloslav Holý, Vdova, 1922, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2019/10/17 - 2020/02/02   Medaile a plakety ze sbírky GAVU Cheb (Výstava k 50. výročí chebské pobočky České numismatické společnosti), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2019/10/24 - 2020/04/19   Kutilství dnes: Současná podoba svépomocné tvorby, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2019/11/28 - 2020/01/05   Vivat páni Edisoni!, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2020/01/15 - 2020/03/29   David Hanvald: Bez retuše, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2020/01/16 - 2020/03/29   Peter Lang: Island, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2020/01/16 - 2020/04/05   Ilja Jefimovič Repin: Podobizna J. V. Repina, umělcova otce, 1881, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2020/02/06 - 2020/10/04   Antonín Hudeček ve sbírkách GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2020/05/12 - 2020/09/06   Jaroslav Horejc: Madona s dítětem pro Artěl na hrobce rodiny Wiesinger ve Stříbře, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2020/05/12 - 2020/09/06   Karíma Al-Mukhtarová, Maud Kotasová: The State of Being in Between, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2020/05/12 - 2020/10/18   Stanislav Setinský: To je Jeruzalém, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2020/05/19 - 2020/10/25   Jitex 70, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2020/05/26 - 2020/08/30   Oldřich Kulhánek: Malá anatomie zdrojů, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2020/06/25 - 2021/01/03   FIJO Cheb 1970-2020, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2020/09/10 - 2021/01/06   Jiří Načeradský: Podle fotografie, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2020/09/10 - 2021/01/10   Veronika Holcová: Kanada 2015-2019, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2020/09/10 - 2021/01/17   A. V. Hrska: Model v pose Venuše, 1924, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2020/09/29 - 2021/03/28   Daniela Olejníková: Havětník, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2020/10/08 - 2021/08/31   Osobní výběr VIII: Chebská výtvarná skupina CHEVYS, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2021/04/19 - 2021/06/20   Jaroslava Pešicová: Kočky, psi a Robert Rauschenberg, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2021/04/19 - 2021/06/26   Tadeáš Kotrba: Na hlavách obrů, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2021/04/19 - 2021/06/27   Miloš Jiránek: Zbojnická cesta, 1905, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2021/04/19 - 2021/08/29   Od pravěku k fenoménu: Historie českého snowboardingu, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2021/04/19 - 2021/09/05   Roky ve výloze. Sonda do aranžování výkladních skříní v Československu 1955-1989, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2021/07/01 - 2021/09/19   Milan Kozelka: Na cestě / On the Road, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2021/07/01 - 2021/09/26   Robert Šalanda: O potlesku, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2021/07/01- 2021/09/26   Otakar Švec, Jaromír Krejcar: Pomník obětem nacismu v Domažlicích, 1948, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2021/09/01 - 2022/02/20   Mirko Hanák 1921–1971, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2021/09/16 - 2022/01/02   Šestnáct sezón v lize: 70 let od vzniku Rudé hvězdy Cheb, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2021/09/23 - 2022/02/27   Kaleidoskop vkusu: Československá bižuterie na výstavách 1948-1989, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2021/09/30 - 2021/11/28   Argišt Alaverdyan: In-entity, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2021/09/30 - 2021/11/28   Kryštof Strejc: Ryba a pes, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2021/09/30 - 2022/01/09   Miloslav Hejný: Člověk plamen, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2021/09/30 - 2022/01/16   Vojtěch Bartoněk: Na scestí, 1887, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2021/09/30 - 2022/03/20   Jiří Franta, David Böhm: Město pro každého. Manuál urbanity začátečníka, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2021/12/09 - 2022/01/02   Vyhrňte si rukávy, páni architekti!, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2022/01/12 - 2022/04/04   Brejle a okuliare: Design brýlí v Československu, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2022/01/20 - 2022/03/20   Václav Girsa: Backward Talking, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2022/01/20 - 2022/03/27   Filip Dvořák: Ve strži a jiné příběhy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2022/01/20 - 2022/03/27   Tomáš Císařovský, Šálek čaje I, II (z cyklu Z deníku dědy legionáře), 1988 a 1991, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2022/02/24 - 2022/08/28   Václav Jírů, Praha a Pražané, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2022/03/10 - 2022/10/02   Jihotvar: Hrdějovická keramika 60.let 20. století, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2022/03/31 - 2022/06/19   Prvních deset let: Výstava k 60. výročí vzniku Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2022/03/31 - 2022/06/26   Jan Křížek: Gobelín, 1927, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2022/04/04 - 2022/09/18   Miroslav Šašek: To je Hong Kong, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2022/04/14 - 2022/09/04   Prior - průkopník vizuální identity, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2022/06/30 - 2022/09/18   Jitka Svobodová: Naléhavost jevů, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2022/06/30 - 2022/09/18   Patrik Kriššák: Dvojí strana mince, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2022/06/30 - 2022/09/25   Gabriel Max: Čtenáři Fliegende Blätter, 1885, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2022/08/31 - 2023/02/12   Vincenc Beneš a Jan Slavíček ve sbírce GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2022/09/15 - 2023/02/19   Eska je hezká: Kola z Chebu 1892-1945, Muzeum Cheb, Cheb (Cheb)
2022/09/15 - 2023/02/19   Eska je hezká: Kola z Chebu 1945-2006, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2022/09/29 - 2022/12/30   Friedrich Feigl, Pražský průvod, před 1944, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2022/09/29 - 2022/12/30   Heike Gallmeier: Pramen a ústí / Quelle und Mündung, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2022/09/29 - 2022/12/30   Na kopané: Fotbal ve vizuálním umění od počátku 20. století do současnosti, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2022/09/29 - 2023/04/02   Magdalena Rutová: Neskutečná dobrodružství Florentina Flowerse, poctivého piráta ve službách madam L., Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2022/10/06 - 2023/02/19   Tohle jsme měli doma! Dary do sbírek Retromusea 2016-2022, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2023/01/12 - 2023/03/26   Obrazy v obrazech: Tradiční princip v éře technických reprodukcí, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2023/01/12 - 2023/04/02   Michail Šemjakin, Podobizna slečny Markéty Friedlové, 1911, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2023/01/12 - 2023/04/02   Tereza Severová: Poznámky o krajině, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2023/02/16 - 2023/10/01   Tapiserie ze sbírky GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2023/03/02 - 2023/09/03   Ušlechtilý lis: Československé lisované sklo 1945–1985, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2023/03/16 - 2023/09/03   Dějiny jedné továrny v Plesné: Adolf Päsold a synové / Stavokonstrukce / Elroz / Fleysen 1878-2023, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2023/04/05 - 2023/09/17   Dagmar Urbánková: Světozor, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2023/04/06 - 2023/06/25   Pod zimním sluncem jihu: Čeští malíři na Korsice a Francouzské Riviéře 1925-1931, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2023/04/06 - 2023/07/02   Jan Urant: Nothing but Wild Flowers, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2023/04/06 - 2023/07/02   Václav Špála, Panáky v Rybné, Jan Slavíček, Žně v Orlických horách, oba 1928, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2023/07/06 - 2023/09/24   KW: Once Upon a Time, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2023/07/06 - 2023/09/24   Přemysl Procházka: Procházka, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2023/07/06 - 2023/10/01   Maxmilián Pirner: Oheň a světlo, 1894, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2023/09/14 - 2024/03/03   Irena Richterová: Háčkované hračky mezi cigaretami, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2023/09/14 - 2024/03/10   Pro každého něco až z Aše: Tosta 1946–1999, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2023/10/05 - 2023/04/07   Jan Šrámek, Veronika Vlková: To je metro, čéče!, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2023/10/05 - 2023/12/03   Radka Bodzewicz: Mundus imaginalis, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2023/10/05 - 2023/12/31   Otto Gutfreund: Kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2023/10/05 - 2024/01/07   Jan Lichtág, Svatý Václav mezi anděly, 1929, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2023/10/05 - 2024/03/24   Ze tmy na světlo: Socialistický modernismus 70. a 80. let ze sbírky GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2023/12/07 - 2023/12/31   To je metro, čéče!, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2024/01/11 - 2024/03/31   Josef Hubáček, Mořský záliv (Cap Ferrat), 1931, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2024/01/11 - 2024/03/31   Pedagogové a posluchači: Akademie výtvarných umění v Praze 1969–1989, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2024/01/11 - 2024/04/07   Jan Šrámek: Ohrožené druhy. Architektonické dědictví 1958–1989, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2024/03/21 - 2024/09/08   Do práce i k odpočinku: Sbírka oděvů z 60. až 80. let scénografky a kostýmní výtvarnice Andrey Králové, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2024/03/21 - 2024/09/08   Keramické servisy od „Bruselu“ po 70. léta, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2024/03/28 - 2024/10/06   Jan Rambousek ve sbírce GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2024/04/11 - 2024/06/16   Pavel Büchler: Známky života, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2024/04/11 - 2024/06/23   Jan Stolín: Hic sunt leones, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2024/04/11 - 2024/06/23   Jan Václav Mrkvička, Lazarky, 1902, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2024/04/11 - 2024/06/30   Eva Volfová: Nitka a zatoulaný knoflíček, Junko Nakamura: Zvířata, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
stálá expozice   České moderní umění 20. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
stálá expozice   Evropské malířství 17. a 18. století, Kostel sv. Kláry, Cheb (Cheb)
stálá expozice   Gotické sochařství z území bývalého histor. Chebu, Kostel sv. Kláry, Cheb (Cheb)
stálá expozice   Chebská gotická plastika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
stálá expozice   Současné umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)

Galerie výtvarného umění

date of exhibition   exhibition title
(1975/02/25) - 1975/03/02   Sociální motivy v tvorbě českých malířů. Z grafické sbírky galerie
(1980?)/09/11 -   Umění starého Egypta z českých sbírek
1962   45 let Velké říjnové revoluce ve výtvarném umění
1962/10/14   Václav Jírů: Praha a Pražané
1962/11/25 -   České malířství 1. poloviny XIX. století
1962/11/25 -   Současná holandská grafika v originálech
1962/11/25 - 1962/12   České malířství první poloviny XIX. století
1963/01 - 1963/03   České malířství z 2. poloviny XIX. století
1963/02/28 -   Vojáci míru. Výstava umělců Německé demokratické republiky
1964/03/08 -   Fotografie dr. Vladimír Böhm
1964/03/08 -   Přírůstky výtvarných děl českého malířství XX. století
1964/03/08 - 1964/04   Zakladatelé slovenského moderního výtvarného umění
1964/05/17 -   Goethe a Čechy
1964/06/28   Ivan Strnad: Kresby a grafika 1959-1964
1964/07/22 - 1964/09/30   Polské současné umění
1964/08/29 - 1964/09/15   Vincent Hložník: Grafika
1964/10/11 - 1964/11/30   Karel Valter
1965/03   Václav Rabas
1965/03/14   František Tichý: Grafika, kresby, obrazy
1965/05/07 -   Československá grafika
1965/05/07 -   Sbírka českého malířství
1965/05/07 - 1965/06   Světová grafika
1965/06/20 - 1965/07/15   Ondřej Sekora: Výběr z díla
1965/07   Odilon Redon: Grafika
1965/09/08 - 1965/09/30   Václav Špála: Obrazy, kresby, ilustrace
1965/10   Václav Špála
1965/12/20 - 1966/01/30   Max Švabinský: Kresby a grafika
1966/05/08 - 1966/06/15   Josef Navrátil: Obrazy, kresby
1966/10/16 - 1966/11/30   Josef Lada: Obrazy, kresby, ilustrace
1967/03/30   František Vik: Knižní grafika, ilustrace, obrazy
1967/04/20 - 1964/06/30   Jan Zrzavý
1967/10/05 - 1967/11   Emil Filla: Ženy
1967/12/07 -   Jan Špála: Obrazy
1967/12/07 -   Tvůrčí skupina INDEX: Obrazy, plastiky
1967/12/07 - 1967/12/31   Tvůrčí kolektiv Index
1967/12/14 -   Otakar Štembera: Výstava obrazů, kreseb a ilustrací
1968/10/28 - 1969/01   1. trienále jihočeských, severočeských a západočeských výtvarných umělců
1969/04/15 -   Flámské a holandské zátiší XVII. a XVIII. století
1969/04/26 - 1969/05/11   Člověk a lidská práva
1969/06/12 -   Čínské malířství ze sbírek Náprstkova muzea
1969/12/04 -   Stanislav Podhrázský
1969/12/04 -   Věroslav Bergr: Sochy, kresby, monotypy
1970/01 - 1970/02   Symbolismus v českém výtvarném umění
1970/03 - 1970/04   Max Pirner: Obrazy a kresby
1970/04/29   Stanislaw Ignacy Witkiewicz: Obrazy a kresby
1971/06   Václav Rabas, Z cyklu Chleba
1971/06   Václav Rabas: Chleba
1971/06/24 -   Koncert České filharmonie
1972/08 - 1972/12   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1972/08/24 - 1972/12   České umění 20. století z nové instalace sbírek GVU v Chebu
1973/01/11 - 1973/02   Výběr z díla národního umělce Václava Rabase
1973/02/21 -   Jan Rambousek: Grafika, kresby
1973/03/22 - 1973/04/30   Miloslav Holý: Výbor z díla
1973/04/05 - 1973/05   Mikoláš Aleš: Kresby
1973/05/10 -   Ruské a sovětské umění ze sbírek Národní galerie v Praze
1973/05/24 - 1973/06   Max Švabinský: Grafika
1973/06/28 - 1973/08   Stanislav Hanzík: Drobné plastiky
1973/09/06   Jan Spáčil: Souborné dílo
1973/10/13 -   Grafické listy 5 staletí ze sbírek Národní galerie v Praze
1973/11/22 - 1973/12   Antonín Hudeček: Výběr z díla
1973/11/29 -   Dětská kresba
1974/03 - 1974/05   Ladislav Čepelák: Kresby
1974/03/14 -   Drážďanská galerie. 200 let malířství v Drážďanech
1974/03/24 -   Karel Štěch: Sociální grafika
1974/05 - 1974/07   Jan Bauch: Návrat Odysseův
1974/05/16 -   Jan Kutálek: Keramika
1974/07/18 - 1974/08   Eva Činčerová: Grafika
1974/09/05 - 1974/10/13   Adolf Kašpar: Ilustrace
1974/10 - 1975/01   Vincenc Makovský: Sochy a kresby
1974/10/17 - 1974/11/24   František Doležal: Z tvůrčího deníku 1928 - 1973
1974/11 - 1975/01   Osm mladých grafiků
1975/01/16 -   Česká soudobá medaile
1975/03 - 1975/04   Jaroslav Lukavský: Výbor z grafické práce tří desetiletí
1975/07 - 1975/08   Rudolf Svoboda: Sochy
1975/08/28 - 1975/09   Ivana Panková: Grafika
1975/09 - 1975/10   Jindřich Wielgus: Sochy
1975/11 - 1976/01   Karel Holan: Výběr z díla
1975/11/14 - 1976/01   Ilustrace Zdeňka Buriana
1976   Malíři z mučené země: Nuñes, Balmes, Barrios
1976/01 - 1976/03   Osma, Tvrdošíjní, Umělecká beseda ze sbírek Národní galerie v Praze
1976/01 - 1976/06   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu z nákupů a jiných zisků za léta 1972/1975
1976/03/19 - 1976/05   Karel Toman: Kresby
1976/03/25 -   Kuba v dílech umělců AVS. Radomír Kolář, Vladimír Šolta, Vendelín Zdrůbecký
1976/05/20 -   Umění prostého srdce. Naivní malíři Čech a Moravy ze sbírek Galerie výtvarného umění v Litoměřicích
1976/05/27   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby. Výbor z díla 1945 - 1975
1976/07/22   Oldřich Smutný: Obrazy
1976/08/05 - 1976/09   Ota Janeček: Žena
1976/09/16 -   Karel Lidický: Sochy
1976/10/15 - 1976/11/28   Josef Mařatka: Drobná plastika
1976/11/25 - 1977/01   Jaroslav Kotas: Tvorba z let 1970 - 1976
1976/12/16 - 1977/02   Radek Pilař: Kresbou, barvou, kamerou
1977/02/03   Pravoslav Kotík: Obrazy
1977/03 - 1977/05   Miloslav Holý: Grafika a kresby
1977/04/14 - 1977/06/11   Design - tradice a současnost
1977/05/12 - 1977/06/05   Otakar Štembera: Kresby, ilustrace, karikatury
1977/06/09 - 1977/07/17   Marie Blabolilová: Grafika
1977/06/16 - 1977/08/20   Z díla národního umělce Františka Jiroudka
1977/07/21 - 1977/10/09   České sochařství kolem 1900 ze sbírek Národní galérie v Praze
1977/08/25 - 1977/10/30   Košice očima výtvarníků
1977/10   Nejhezčí dětem
1977/10/13 -   ...Nejhezčí dětem. Výstava ilustrací knih pro děti a mládež
1977/11 - 1978/01   František Ronovský: Obrazy z let 1970–1977
1977/11/24 -   Alexandr Žitomirský: Fotomontáže a kresby
1978/01 - 1978/02   Václav Špála: Obrazy
1978/01 - 1978/03   Vojtěch Tittelbach: Dílo
1978/02 - 1978/04   Karel Štika: Grafika, kresby
1978/03/23 - 1978/05   Vladimír Preclík: Sochařské dílo, obrazy a kresby z let 1958 - 1978
1978/05 - 1978/08   Pocta P. P. Rubensovi
1978/05/04 - 1978/05   Adolf Born: Grafické listy
1978/07/22 - 1978/06   Vilém Hess: Varšava po r. 1945 a dnes
1978/09 - 1978/10   Dimitrij Kadrnožka: Obrazy z Kuby
1978/11 - 1979/01   Hana Storchová: Grafika
1979/01 - 1979/03   Jaroslav Grus: Obrazy
1979/02 - 1979/03   Mirko Hanák: Výběr z ilustrační tvorby
1979/04 - 1979/06   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií
1979/04 - 1979/07   Josef Wagner: Raná tvorba
1979/04/25 -   Pionýři dětem
1979/06   Zátiší v české malbě XX. století
1979/07 - 1979/09   Karel Kotrba: Sochy
1979/07/20 - 1979/09/16   Umění východní Asie. Obrazy / plastiky / grafika ze sbírek Národní galerie v Praze
1979/09/20   Radomír Kolář: Obrazy, kresby, ilustrace
1979/11/08   Karel Kuneš: Sochařské portréty
1979/11/22 -   Július Jakoby: Malířské dílo
1980/02   Magdalena Cubrová: Obrazy a kresby
1980/02/07 - 1980/04/16   Jiří John: Výběr z díla
1980/04/10   Barokní sochařství v Čechách. Z cyklu Dějiny českého výtvarného umění
1980/04/24 -   Obrazy - kresby členů Armádního výtvarného studia v Praze
1980/07 - 1980/08   Antonín Slavíček 1870-1910
1980/07 - 1980/08   Jan Slavíček 1900-1970
1980/07/10 - 1980/09/10   Jindřich Ulrich: Miniatury
1980/09/18 - 1980/10   Vítězslav Eibl: Sochy
1980/11 - 1981/01   Mikuláš Galanda: Výběr z díla
1980/11 - 1981/01   Otto Gutfreund: Výběr z díla
1980/2 - 1980/04   Vlasta Vostřebalová-Fischerová
1981   Věra Rajtmajerová: Průřez tvorbou
1981/01/22 - 1981/03/22   Miroslav Mirkovič: Akvarely
1981/02/12 -   Z malířských salónů v Praze před sto lety
1981/03/26 - 1981/06/21   Břetislav Benda
1981/04/02 - 1981/12   Přírůstky do sbírek za léta 1976 - 1980
1981/04/16 -   Jindra Husáriková: Obrazy z let 1970-1980
1981/05/29 - 1981/06/26   Lída Hynková, Jindřich Wielgus, Jiří Altmann: Obrazy, sochy, grafika
1981/06/25 - 1981/09/06   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Šárka Radová
1981/08/14 - 1981/10/04   Petr Pavlík
1981/09/10 - 1981/11   Jan Souček: Obrazy
1981/11/19 -   Josef Václav Myslbek: Výběr z díla ze sbírek Národní galerie v Praze
1982/02/02 -   Zdeněk Mézl: Ilustrace, grafika
1982/03/15 - 1982/05/09   Karel Černý: Obrazy - kresby
1982/04/08   Jindřich Voborník: Sochy
1982/05/13 -   Frauknecht, Patera, Tázler: Obrazy, Fládr: Sochy
1982/07 - 1982/10   Umění černé Afriky
1982/09/02 - 1982/10/31   Alena Burešová: Keramika
1982/10/14 - 1982/11   Jan Smetana: Výběr z díla 1941 - 1981
1982/12/09 - 1983/02/06   Viktor Dobrovolný: Sochařské dílo
1983   Vincent Hložník: Obrazy
1983/01 - 1983/02   Miroslav Hucek: Fotografie
1983/02 - 1983/03   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy a kresby 1957-1982
1983/03/10 - 1983/05/12   Milan Albich: Obrazy, kresby
1983/04/21 -   Oldřich Blažíček /1887 - 1953/: Výběr z díla
1983/05   Ludmila Pavlousková, Michal Hess: Scénografie
1983/05 - 1983/07   Grigorij Musatov 1889-1941
1983/09 - 1983/10   Marie Lacigová: Obrazy, kresby, grafika
1983/11/17 -   Jan Hendrych: Sochy
1984/01 - 1984/02   Jiří Švengsbír
1984/02/23 -   Josef Jíra: Grafika, malba
1984/04 - 1984/05   Indonéské tkaniny
1984/04/05   Ladislav Švarc: Porcelán
1984/09/06   Vincent Hložník: Výběr z díla
1985   Václav Špála: Výběr z tvorby
1985/01/24   Jan Štursa: Výběr z díla
1985/03/14 -   Zdeněk Světlík: Grafika - kresby
1985/03/27 - 1985/04/28   Lumír Ševčík: Malá retrospektiva ilustrační tvorby knih pro děti 1958-1985
1985/05 - 1985/07   Adolf Zábranský: Knižní ilustrace, plakáty, novinové kresby
1985/06/26   Klasicismus, empír. Tisíc let evropské hudby a výtvarného umění
1985/07 - 1985/08   Hana Purkrábková
1985/09/19 - 1985/10   Ivan Ouhel: Obrazy, objekty, kresby
1985/11 - 1986/01   Pavel Roučka: Grafika
1986   Vladimír Tesař: Výběr z díla
1986/01/31 - 1986/03   Jiří Bradáček: Sochy, kresby
1986/02/07 - 1986/03/23   Česká grafika II. Ze sbírek GVU v Chebu
1986/04 - 1986/12   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1986/05/15 - 1986/06   Miloš Hausner: Obrazy, grafika
1986/07 - 1986/08   Jiří Anderle: Obrazy a grafika z let 1981-1986
1986/09/11   Zdeněk Hošek: Sochy
1986/11/21 - 1987/01   Vlastimil Beneš: Obrazy
1986/12 - 1987/02   Indické obrázky z poutí a trhů
1987/02/12 - 1987/03   Petr Strnad: Grafika
1987/06 - 1987/08   Jan Živný: Restaurátorská tvorba
1987/09 - 1987/10   Ivan Bukovský: Obrazy
1987/09/24 - 1987/11/20   Jaroslav Podmol: Keramika
1987/10 - 1987/12   Zdeněk Tůma: Výběr z díla
1987/10/07 -   Jan Spáčil: Výběr z díla
1987/11/26   Michael Romberg: Výběr z díla - Ilustrace, kresby
1987/12 -1988/01   Vojtěch Adamec: Sochy
1988   Karel Malich
1988   Karel Retter: Výbor z díla 1958 - 1988
1988/02 - 1988/04   České sociální umění
1988/03/03 - 1988/04   Jaroslav Bocker: Sochy
1988/05 - 1988/06   Jindřich Pileček: Grafika
1988/09 - 1988/10   Jan Hričák: Keramika
1988/09/ - 1988/10   Stanislav Hanzík: Z ateliéru
1988/11/17 - 1988/12   František Janák: Sklo
1988?   Josef Šteffel
1989   Karel Franta: Kresby
1989   Milan Hes: Obrazy 1969/1989
1989   Mladé profily
1989/02 - 1989/04   Jiří Šefčík: Obrazy
1989/02-1989/07   Josef Istler: Obrazy, grafika
1989/03/14 - 1989/05/01   Jiří Mrázek, Daisy Mrázková: Obrazy a kresby
1989/05/18 - 1989/06/30   Jindra Viková: Keramika
1989/07 - 1989/08   Bohumil Zemánek: Sochy
1989/07/06 - 1989/09   Ivan Strnad: Grafika
1989/11/09 - 1989/12   Vladimír Suchánek: Grafika
1990   Jiří Šuhájek
1990/01 - 1990/02   Jiří Vlach: Medaile, plakety, reliéfy, plastiky a kresby
1990/01 - 1990/03/04   Popis jednoho zápasu
1990/03/15 - 1990/04   Ida Vaculková: Keramika
1990/07/19 - 1990/11   Jiří Patera: Malířské dílo
1990/11   Anna Zemánková
1990/11 - 1990/12   Hana Wichterlová: Sochařské dílo
1991/01/19 - 1991/03/24   Aleš Lamr: Obrazy - objekty
1991/02/01 -   Václav Balšán: Obrazy
1991/03/28 - 1991/04   Vladivoj Kotyza: Obrazy
1991/04 - 1991/06   Mikuláš Medek: Obrazy, Jan Koblasa: Plastiky
1991/04/01 - 1991/06/02   Jan Koblasa
1991/05/16 - 1991/07/21   Jaroslav Kovář: Lepty
1991/06/27 -   Naďa Kubásková - Škardová: Obrazy
1991/08/01 - 1991/08   Vladimír Groš: Keramika
1991/09/12 -   19 umělců z jižního Bádenska
1991/10 - 1991/12   Vladislav Vaculka: Životní dílo
1992/01/10 - 1992/02   Jiří Sobotka: Plastiky
1992/01/16 - 1992/02   Konvergence II
1992/03/05 - 1992/04/26   Vladimír Preclík: Sochy
1992/05/05 -   Bohuslav Reynek: Souborné grafické dílo ke 100. výroční narození
1992/09/10 - 1992/11   Jaroslav Hovadík: Obrazy, objekty, grafika, koláže
1993   Martin Mainer: Obrazy
1993/01/28 - 1993/03/14   Socha hlína
1993/03/25 -   Václav Tikal 1906-1965
1993/04/01 -   Josef Wagner: Obrazy, kresby
1993/05/20 -   Václav Zykmund: Výtvarné dílo
1993/06 - 1993/07   Olaf Hanel
1994/05/12 - 1994/07/03   Bedřich Budil: Obrazy
1994/09/01 - 1994/10/30   Christo a Jeanne-Claude: Dokumentace uměleckých akcí
1995/03/02 -   Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových
1995/04/27 -   Ladislav Novák
1995/11/24 - 1996/01/08   Čestmír Janošek: Praha - Kolín
1996/05/19 - 1996/07/14   Kresby starých mistrů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého
1996/07/19 - 1996/08/30   Alfred Justitz: Život a dílo
1997/04/10 - 1997/05   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985
1998/01/22 - 1998/04/26   Informel a skupina Cobra ze sbírek bochumského muzea
1999/01/29 - 1999/03/21   Ladislav Čepelák: Grafické soubory
1999/03/25 - 1999/05/16   Josef Navrátil (1798 - 1865)
1999/09/23 -   Anselmo Legnani: 1937 - 1999
1999/09/23 - 1999/11/14   Anselmo Legnani
1999/11/25 - 2000/01/17   Jaroslav Vožniak: Pocta divnosti - dílo z let 1957 - 1999
2000/03/16 - 2000/05/07   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968
2001/01/26 - 2001/03/11   Zbyněk Semerák: Tempery
2001/02/01 -   Jan Trampota: Krajina zahrada
2001/03/22 - 2001/05/06   Jaroslav Kovář: Pastely
2001/04/05 - 2001/05/20   Jiří John: Kresby
2001/04/26   O Jiřím Johnovi
2001/05/17 - 2001/07/15   Lubomír Přibyl: Grafika 1959-1998
2001/05/31 - 2001/07/15   Karol Baron: 1966 - 2000
2001/09/27 - 2001/11/18   Richard Konvička: Cesta naostro / Journey on a Knife-edge
2001/11/29 -   Tomáš Vosolsobě: Obrazy / Bilder
2002/01/31   Tomáš Vosolsobě
2002/02/14 - 2002/04/14   Zdenek Seydl
2002/03/21 - 2002/05/12   Jindřich Vik: Moře
2002/07/18 - 2002/09/15   Maxim Kopf: Obrazy, kresby
2002/08/05 - 2002/09/15   Česká kresba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu
2002/10/31 -   Alena Nádvorníková: Děje, děje
2002/12/19   Chebská gotická plastika
2002/12/19 - 2003/02/02   Jiří Seifert: Kresby
2003/02/13 - 2003/04/06   Florenťané: Umění z doby medicejských velkovévodů
2003/02/18 - 2003/03/30   František Steker: Kresby
2003/03/05 - 2003/03/30   Kreslení v kavárně s Františkem Stekerem
2003/04/24 -   Mezi zátišími - flámské a holandské obrazy 17. století a jejich ohlas v kabinetní malbě střední Evropy
2003/07/17 -   Josef Hegenbarth 1884-1962
2003/10/02 -   Martin Stejskal: Zadem k nekonečnu
2003/12/08 - 2004/02/22   Michal Brix: Města Michala Brixe
2003/12/18 - 2004/02/15   Václav Špála: Malířské dílo
2004/03/04 - 2004/05/16   Miroslav Štolfa: Malířské dílo 1956 - 2002
2004/06/06 - 2004/07/11   Česká krajinomalba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu
2004/07/02 - 2004/09/05   Hugo Demartini: Koláže, kresby, objekty
2004/07/22 - 2004/09/19   Maxmilián Pirner (1854-1924): Mezi pohádkou a skutečností
2004/09/23 - 2004/11/14   Petr Jochmann: Kresby
2004/10/07 - 2004/11/28   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století
2004/10/21   Lada Vosejpková: Stříbrný šperk
2004/11/30 - 2005/01/21   Josef Wagner: Kresby
2004/11/30 - 2005/01/21   Josef Wagner: Kresby
2004/12/09 - 2005/01/30   Zlatý věk Ukiyoe: Japonský dřevořez ze západočeského muzea v Plzni
2005/01/21 - 2005/03/20   Cyril Bouda: Volná grafika
2005/03/26 - 2005/05/01   Eva Janošková: Kresby a grafika 1954-2004
2005/04/14 - 2005/06/06   Pocta Františku Kupkovi
2005/06/30 - 2005/09/04   Bylo, nebylo... Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění
2005/07/09 - 2005/09/04   Kateřina Piňosová: Kresby z Mexika a okolí
2005/09/15 - 2005/10/30   Otakar Nejedlý: Výběr z malířského díla
2005/09/24 - 2005/11/13   Přírůstky sbírky kresby a grafiky Galerie výtv. umění Cheb z let 1996 - 2005
2005/09/24 - 2006/01/22   Přírůstky sbírky kresby a grafiky GVU v Chebu z let 1996 - 2005
2005/10/13   Přehlídka modelů oděvního ateliéru Šat a šperků Lady Vosejpkové: Kolekce Podzim - zima, Hedvábí a šperk Rudé moře
2005/11/03 - 2006/01/29   Francisco Goya: Lepty / Radierungen
2005/11/29 - 2006/01/22   Petr Nikl: Ilustrace k pohádkám
2006/02/04 - 2006/03/26   Horká jehla: Grafika 80. let
2006/02/16 - 2006/04/17   Natálie Maslikova Schmidtová (1895 - 1981): Já su stěhovyvý pták / Ich bin ein Wandervogel
2006/03   Beseda s Jaroslavem Duškem
2006/04   L'art brut na české výtvarné scéně
2006/04/01 - 2006/05/21   Petr Nikl: Ilustrace k pohádkám
2006/04/27 - 2006/06/25   Emil Schumacher (1912 - 1999): Stále znovu maluji svůj obraz ... / Immer wieder male ich mein Bild ...
2006/05   Od věčného bronzu k dočasným dírám
2006/05/18   Petr Nikl: Zlatí hadi Zlatě kadí
2006/05/25 - 2006/07/09   Krajina kolem nás
2006/05/27 - 2006/07/09   Dětská kresba
2006/06   Beseda s Danou Kyndrovou
2006/06/01   Komponovaný pořad pro děti: Krajina kolem nás
2006/06/29   Od věčného bronzu k dočasným dírám: Umění a veřejný prostor
2006/07/13 - 2006/09/17   Eugen von Kahler: Et in Arcadia Ego
2006/07/22 - 2006/09/24   Johann Heinrich Vogeler (1872 - 1942): Grafická tvorba z let 1890-1910
2006/09/14   Et in Arkadia Ego: Eugen von Kahler (1882 - 1911) - přednáška
2006/09/14   Eugen von Kahler a skupina Der Blaue Reiter
2006/10   Beseda s Leonardem Medkem
2006/10/07 - 2006/11/26   Katagami: Japonské papírové barvířské šablony ze sbírek Západočeského muzea v Plzni
2006/10/26 -   Dana Kyndrová: Fotografka
2006/11   Cesty za uměním
2006/11/02 -   Jaroslav Kovář (1936 - 2001): Umění leptu
2006/11/02 -   Jaroslav Kovář: Umění leptu / Die Kunst der Radierung
2006/11/23 - 2007/01   Denisa Wagnerová: Obrazy, koláže, kresby
2006/12   Beseda se Zdeňkem Velíškem
2006/12/01   Pohádkové adventní podvečery
2006/12/01 - 2007/02/11   Artuš Scheiner a secesní pohádková ilustrace
2006/12/08   Pohádkové adventní podvečery
2006/12/15   Pohádkové adventní podvečery
2006/12/22   Pohádkové adventní podvečery
2007/01/18 - 2007/03/04   Černá na Bílé: Současná japonská kaligrafie ze sbírek Národní galerie v Praze
2007/03/10 - 2007/05/06   Václav Tikal: Kresby
2007/03/23 - 2007/05/20   Na papíře: Max Beckmann - Otto Dix - Karl Hubbuch
2007/06/07 - 2007/08/05   Willi Nowak (1886 - 1977): Výběr z malířského díla / Auswahl aus dem Malerwerk
2007/09/20 - 2007/11/18   Svět Dogonů, Mýty ve světle africké sbírky Rainera Kreissla
2007/12/14 - 2008/02/03   Juraj Horváth: Last cut [:láska
2008/02/16 - 2008/05/25   Jan Konůpek
2008/03/27 - 2008/05/25   ART BRUT v českých zemích (1905 - 2005)
2008/05/07 - 2008/06/29   Herakles
2008/05/15 - 2008/08/24   Josef Bergler a grafika v Praze 1800 - 1830
2008/06/26 - 2008/09/07   Mezi domovem a Vídní / Zwischen der Heimat und Wien - Franz Rumpler 1848-1922
2008/07/12 - 2008/09/21   Italská kresba 17. století (Sbírka Antonína Martina Lublinského ve Vědecké knihovně v Olomouci)
2008/09/18 - 2008/11/30   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2008/12/11 - 2009/02/22   Franta Úprka: Sochařský obraz domova
2009/02/05 - 2009/03/22   Simona Rybáková: Kostýmy
2009/02/12 - 2009/04/12   Andreas Feininger: Fotografie - řeč zraku / Fotografie. Die Sprache des Sehens
2009/07/09 - 2009/08/30   Marie Filippovová: Menší formáty + instalace
2009/07/30 - 2009/10/05   Zamlčená moderna / Iluze a sny: Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930
2009/09/24 - 2009/11/15   Michal Pěchouček: Večerka
2009/11/05 - 2010/01/17   Josef Čapek: Vidět knihu
2010/01/28 - 2010/03/21   Anna Podzemná-Suchardová, Radana Hamsíková-Podzemná: Známková tvorba
2010/01/28 - 2010/04/11   Josef Čapek: Země a lidé
2010/03/25 - 2010/05/16   Slunce Orientu / Sun of the Orient
2010/04/22 - 2010/06/20   On-lino 1910-2010: Moderní český linoryt
2010/06/01 - 2010/10/03   Obrazy z depozitářů Galerie výtvarného umění v Chebu
2010/07/15 - 2010/09/25   Vlasta Kodríková: Z jiných světů
2010/09/23 - 2011/01/02   Antonín Slavíček 1870-1910
2011/01/13 - 2011/02/27   Vít Soukup: The Rest of the Best
2011/01/13 - 2011/04/03   Jiří Kovanda: Katalog
2011/01/13 - 2011/04/10   Josef Váchal: Šumava umírající a romantická
2011/01/19   Petr Kováč: Fridrich II. a Cheb
2011/01/26   Richard Biegel: Urbanismus světových metropolí - Paříž
2011/02/03 - 2011/04/03   Jiří Novák: V pohybu
2011/02/09   Richard Biegel: Urbanismus světových metropolí - Berlín
2011/02/16   Petr Kováč: Dvorské umění v sicilském království
2011/03/03 - 2011/05/08   Richard Štipl: Plato's Revenge
2011/03/03 - 2011/05/08   Vetřelci a volavky: Dokumentární film Pavla Karouse a Rozálie Kohoutové věnovaný sochám ve veřejném prostoru 70. a 80. let v ČSSR
2011/03/09   Hana Klínková: Josef Váchal a Šumava
2011/03/16   Vladimír Just: J. Váchal jako průkopník environmentalistického myšlení
2011/03/23   Rostislav Švácha: Le Corbusier
2011/04/14 - 2011/06/26   Karel Machálek-Zlín: Retrospektiva
2011/04/14 - 2011/06/26   Zdenek Rykr: Kofila, 1923 a další práce pro firmu Orion
2011/05/11 - 2011/06/19   Michael Dietlinger: It is nice to promise something
2011/05/12 - 2011/07/02   Darja Čančíková: Ilustrace
2011/05/12 - 2011/07/02   OSTRAVA NOW!: Videopráce z Ostravy
2011/06/26 - 2011/08/28   Epos 257: Videos (Graffiti Boom 02)
2011/06/26 - 2011/08/28   Jakub Matuška aka Masker: Moje maličkost (Graffiti Boom 02)
2011/07/07 - 2011/10/02   Josef Danda: Železniční nádraží v Chebu / Der Bahnhof in Eger (1956-62)
2011/07/07 - 2011/10/02   Pavel Holeka: Hebrejská abeceda / Hebräisches Alphabet
2011/07/07 - 2011/10/02   SIAL
2011/09/08 - 2011/10/23   Alexis Milne: Narušení pořádku
2011/10/13 - 2012/01/08   Bohumil Kubišta: Dvě zátiší z roku 1911
2011/10/13 - 2012/01/08   Dagmar Urbánková: Chlebová Lhota
2011/10/13 - 2012/01/08   Jiří Balcar: Retrospektiva
2011/10/27 - 2012/01/08   Jan Švankmajer: Krátké filmy z 60. let
2011/10/27 - 2012/01/08   Josef Zlamal: The Other Side
2012/01/19 - 2012/03/18   Václav Girsa: Ice on Staircase
2012/01/19 - 2012/03/25   Chrudoš Valoušek: Chrudošův mix
2012/01/19 - 2012/03/25   StartPoint 2011
2012/01/19 - 2012/03/25   Václav Boštík: Zakřivené pole, 1970
2012/03/21 - 2012/05/06   Alena Anderlová: Haligali
2012/04/04 -   Sbírka GAVU Cheb: Moderní umění
2012/04/05 - 2012/06/17   Jan Preisler: Žena a jezdec u jezera, 1905
2012/04/05 - 2012/06/17   Juraj Horváth: Ilustrace ke knize Sylvy Fischerové Egbérie a Olténie
2012/04/05 - 2012/06/17   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu
2012/04/05 - 2012/06/17   Počátkem může být nula
2012/04/05 - 2012/06/17   Vlasta Vostřebalová-Fischerová ve sbírkách GAVU Cheb
2012/05/09 - 2012/06/17   Pod širým nebem
2012/05/16 - 2012/06/24   Ondřej Maleček: In natura
2012/06/28 - 2012/09/30   Michel Fingesten 1894–1943
2012/06/28 - 2012/09/30   Richard Teschner: Loutka Kiai Ageng z představení Nawang Wulan
2012/06/28 - 2012/12/30   Alžběta Skálová: Pampe a Šinka
2012/07/01 - 2012/08/26   Michal Škapa a.k.a. Tron: Ode zdi ke zdi
2012/08/29 - 2012/10/07   Tommy Høvik
2012/09/08 - 2012/12/30   Bojmír Hutta (1920-1987)
2012/10/11 - 2012/12/30   Jan Svoboda: Polovina VII, 1970
2012/10/11 - 2012/12/30   Jiří David: Pro a proti / Pro und contra
2012/10/11 - 2012/12/30   Ondřej Kopal: Some(tajm)
2013/01/10 - 2013/03/10   Lenka Klodová: Figurativní tvorba
2013/01/10 - 2013/03/31   Eva Maceková: 12 hodin s Oskarem
2013/01/10 - 2013/03/31   Osobní výběr I: Zaměstnanci galerie
2013/01/10 - 2013/03/31   Václav Hejna (1914 - 1985): Barva a bytí
2013/01/10 - 2013/04/24   Václav Brožík: Anežka Steinhäuserová a Zikmund ze Švamberka (Ve smrti spojeni), 1875
2013/03/14 - 2013/05/12   Hana Puchová: Na dotek
2013/04/04 - 2013/06/30   Na cestách proti své vůli. Antonín Pelc v Maroku, na Martiniku a v Americe (1940-1945)
2013/04/04 - 2013/09/29   Eva Volfová: Z domu a zahrady / Aus Haus und Garten
2013/04/26 - 2013/06/23   Hanuš Schwaiger: Novokřtěnci v Münsteru
2013/05/15 - 2013/06/16   Moře má všechny barvy!
2013/05/16 - 2013/06/16   Anežka Hošková: The New Dark Age of Love
2013/06/19 -   Gotika / Die Gotik
2013/06/22 - 2013/09/01   Pasta Oner: Recall
2013/07/09 - 2013/09/11   Bertel Thorvaldsen: Památník Karla Filipa Schwarzenberga, 1821
2013/07/09 - 2013/10/06   Osobní výběr II: Adam Hnojil, historik umění
2013/07/18 - 2013/11/03   Umění v Chebu: Umění ve veřejném prostoru od 19. století do současnosti
2013/09/08 - 2013/10/13   Cecilia Nygren (feat. Ateliér Rákosník)
2013/09/13 - 2014/01/05   Otto Gutfreund: Kompozice pro atiku Škodových závodů v Praze, 1925-1927
2013/10/10 - 2014/01/05   Vladimír Boudník ve sbírkách GAVU Cheb
2013/10/10 - 2014/02/23   Michaela Kukovičová: Kouzelná baterka a další práce
2013/10/17 - 2013/12/01   Jan Vytiska: Mám lepší hříchy, než jsou ty vaše
2013/12/05 - 2014/01/05   Vánoční šlépěje Josefa Lady: Zima ve vrcholných dílech z let 1936 až 1955
2014/01/09 - 2014/03/30   Gottfried Lindauer: Dva portéty Maorů z Náprstkova muzea, 1907
2014/01/16 - 2014/03/02   Alice Nikitinová: Od věci
2014/01/16 - 2014/03/30   Osobní výběr III: Václav Malina, malíř
2014/02/06 - 2014/04/20   Peter Angermann: Streetview
2014/03/06 - 2014/04/27   Luděk Rathouský: Penězoměnci
2014/04/03 - 2014/06/15   Brutalismus Emila Filly
2014/04/03 - 2014/06/15   Karel Černý: Námořník, 1949
2014/04/08 - 2014/09/28   Petr Šmalec: Ilustrace, hádanky
2014/05/01 - 2014/06/15   Jiří Černický: Den, kdy sníh padal na hořící pole
2014/05/01 - 2014/06/15   Vladimír Hanuš: Krajina zevnitř
2014/06/21 - 2014/09/07   Hanes & Plebe: Boy Scouts of Freedom (Graffiti Boom 05)
2014/06/26 - 2014/09/28   Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období
2014/06/26 - 2014/10/05   Sněhové stopy Ladislava Čepeláka
2014/06/26 - 2014/10/05   Thomas Theodor Heine: Květinový den, 1912
2014/06/27 - 2014/06/28   Mezery v historii: Sympozium věnované tvorbě německých a židovských výtvarníků a architektů v českých zemích před rokem 1945
2014/09/11 - 2014/10/05   Matea Bakula
2014/09/22 - 2015/03/29   Tereza Říčanová: Vánoce a Archa
2014/10/09 - 2014/11/23   Vladimír Skrepl: Lež a lži
2014/10/09 - 2014/11/30   Hippolyt Soběslav Pinkas: Modlitba za oběšence, 1861
2014/10/09 - 2015/01/04   Petr Dub: Další ze způsobů jak nevytvářet obrazy
2014/10/09 - 2015/01/04   Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko ze sbírek GAVU Cheb
2014/12/04 - 2015/01/16   Vincenc Vingler, Heinz Theuerjahr: Zvířata / Tiere
2014/12/04 - 2015/03/29   Jindřich Prucha: Zátiší se džbánkem a červeným plédem, 1913
2015/01/22 - 2015/03/15   Lumír Hladík, Matyáš Chochola: Teleprezence benzínového mága digitálního věku a jeho kuny se zelenohnědým hávem pod chrámem nebes v době pozdního luní
2015/01/22 - 2015/03/22   Stanislav Diviš: Zbytky
2015/01/22 - 2015/04/26   Informel a jeho přesahy
2015/03/19 - 2015/05/03   Ondřej Basjuk: Díra ve vzduchu
2015/04/02 - 2015/06/21   Zastihla je noc. Čeští umělci ve Francii 1938-1945
2015/04/02 - 2015/07/05   František X. Naske: Fotbalové utkání Angličanů se Slavií v Praze, 1905; Josef Koudelka: Na kopané, 1907
2015/04/02 - 2015/09/27   David Böhm: Hlava v hlavě
2015/04/28 - 2015/09/06   Václav Špála ve sbírkách GAVU Cheb
2015/05/07 - 2015/06/21   Jiří Franta, David Böhm: Půlka kapra, žena ve žlutém, výčep a květiny
2015/06/27 - 2015/08/23   OBIC, X-DOG: X-BOB
2015/07/11 - 2015/09/27   Karel Souček 1915-1982
2015/07/11 - 2015/10/04   Jiří Kolář: Hommage à Baudelaire. Partitura zvukové básně, 1963
2015/08/27 - 2015/10/25   STARTED 2015: Residents of StartPoint Prize. Lisa-Marie Vlietstra, Barbora Kleinhamplová, Martin Hrubý
2015/09/10 - 2016/01/03   Osobní výběr IV: Jiří Hofman - matematik
2015/10/09 - 2016/01/03   Obrazy Chebu: Ikonografie Chebu od nejstarších vyobrazení do 20. století
2015/10/09 - 2016/01/10   Carl Thieme, Cosmorama Prahy, 1844
2015/10/09 - 2016/03/27   Martina Kupsová, Alžběta Zemanová (Ateliér NaPOLI): Papírové světy
2015/10/29 - 2015/12/16   Vendula Chalánková: DINO
2015/12/19 - 2016/01/06   Na obzoru město Cheb
2016/01/07 - 2016/04/03   František Kaván, Podzimní na Chrudimce, 1896
2016/01/07 - 2016/05/01   Julius Mařák a jeho krajinářská škola ve sbírkách GAVU Cheb
2016/01/14 - 2016/03/28   Václav Rabas a mýtus hnědé: Země, chléb a hmota na periferii avantgardy
2016/01/14 - 2016/04/03   Na dosah: Současné umění z Drážďan
2016/04/07 - 2016/06/19   Fritz Pontini: Údolí Slatinného potoka u Františkových Lázní, kol. 1910
2016/04/07 - 2016/06/19   Petra Herotová: Vlna, smyčka, čára, mřížka
2016/04/14 - 2016/06/19   Josef Váchal: Kniha vzpomínek. Dialog díla a fotografie
2016/04/14 - 2016/10/02   Jiří Franta: Proč obrazy nepotřebují názvy
2016/05/05 - 2016/09/04   František Tichý: Exhibice těla
2016/06/25 - 2016/09/04   Luděk a Radek: «3!||| & \°3·{ ∞
2016/06/30 - 2016/09/25   Friedrich Feigl: Oko vidí svět / The Eye Sees the World
2016/06/30 - 2016/10/02   Maxim Kopf: Uhelný revír falknovský, 1929
2016/09/08 - 2016/11/27   Intervence 3: Eva Koťátková, Dominik Lang, Tomáš Vaněk
2016/09/08 - 2016/11/27   Lenka Vítková: Smlouva s černou
2016/09/08 - 2017/01/01   Osobní výběr V: Členové galerijního klubu
2016/10/06 - 2016/12/31   Alois Kalvoda: Moje česká chaloupka na Křivoklátě, před 1912
2016/10/06 - 2016/12/31   Syntonos a plenérová krajinomalba přelomu 19. a 20. století
2016/10/06 - 2017/03/27   Dagmar Urbánková: Maškary (ilustrace k interaktivní knize)
2017/01/05 - 2017/03/26   Šárka Koudelová: Prism
2017/01/12 - 2017/03/26   Václav Malina, Milan Maur: Paralelní roky
2017/01/12 - 2017/04/16   Antonín Střížek: Ježíš, 1994
2017/01/12 - 2017/04/23   Možnosti malby: Patera, Tázler, Frauknecht, Kotyza. Plzeňští autoři ve sbírkách GAVU Cheb
2017/03/30 - 2017/06/25   Na dosah 2: Současné umění z Norimberka / Greifbar nah 2: Zeitgenössische Kunst aus Nürnberg
2017/04/05 - 2017/10/01   Michaela Kukovičová: To je Praha
2017/04/06 - 2017/06/18   Petr Kvíčala: Červená a modrá
2017/04/25 - 2017/10/01   Skupina 42 ve sbírkách GAVU Cheb
2017/04/27 - 2017/06/25   Bedřich Stefan: Tři grácie pro Pomník A. A. Palliardiho ve Františkových Lázních, 1949-1950
2017/06/29 - 2017/09/17   Miroslav Vystrčil: Retrospektiva
2017/06/29 - 2017/09/17   Václav Živec, Jan Slavík: Pomník legionáře Josefa Jonáše u hájovny Na Lísku nedaleko Berouna, 1928
2017/07/01 - 2017/09/03   Pavel Šebek, Petr Emptych: ABC2
2017/09/07 - 2017/12/03   Josef Bolf: Disintegration
2017/10/05 - 2017/12/31   Cirkus pictus: Svět cirkusu v českém umění 1800-1950
2017/10/05 - 2017/12/31   George Grosz (?): Cirkus, kol. 1930
2017/10/05 - 2018/01/28   Osobní výběr VI: Studenti Gymnázia Cheb
2017/10/05 - 2018/04/08   Alžběta Skálová: Rostlinopis
2018/01/11 - 2018/03/04   Julius Reichel: Fedex / Cash / Crypto / Sex
2018/01/11 - 2018/04/01   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
2018/02/01 - 2018/06/10   Přírůstky do sbírky GAVU Cheb 2016-2017
2018/03/08 - 2018/05/06   Marek Meduna, Roel van der Linden, Martin Lukáč: Floating in my Czechoslovakian Heaven
2018/04/10 - 2018/09/30   Magdalena Rutová: Radio Buch. Co takhle stát se?
2018/04/12 - 2018/06/17   Všední den v české fotografii 50. a 60. let
2018/04/12 - 2018/06/24   Antonín Hudeček: Chalupy, 1906
2018/05/17 - 2018/06/24   Tereza Velíková: Hra na tři
2018/05/30 - 2018/09/02   Zeb One: Another Yard
2018/06/14 - 2018/11/11   Volné seskupení 12/15 ve sbírce GAVU Cheb
2018/06/28 - 2018/09/23   Hugo Steiner-Prag: Za prahem skutečnosti
2018/07/03 - 2018/09/30   František Tichý: Capriccio a Intermezzo, 1948
2018/09/06 - 2018/11/25   Na dosah 3: Současné umění z Lince / Greifbar nah 3: Zeitgenössische Kunst aus Linz
2018/10/04 - 2018/12/30   Otakar Nejedlý: Dub v Lánech, 1921
2018/10/04 - 2018/12/30   Velký obraz: Divadelní opony v českých zemích v 19.-21. století
2018/10/04 - 2019/03/30   Tereza Říčanová: Obrazy světa
2018/11/13 - 2019/03/03   Osobní výběr VII: Ivo Hucl – básník
2018/11/29 - 2018/12/31   Labyrint světa a ráj mého srdce
2019/01/10 - 2019/03/24   Miloš Cvach: Není to socha!
2019/01/10 - 2019/03/31   Miloš Jiránek: Na jezu, 1905-1906
2019/01/10 - 2019/04/03   Vladimír Houdek: Future Polis II
2019/03/05 - 2019/06/09   Přírůstky do sbírky GAVU Cheb 2018
2019/04 - 2019/09   Josef Zlamal: Studna života
2019/04/02 - 2019/10/06   Alžběta Zemanová: Hvězdy pražské ZOO
2019/04/11 - 2019/06/16   Svoboda + Palcr: Vidět sochy
2019/04/11 - 2019/06/23   Paweł Althamer, Artur Żmijewski: Koláže
2019/04/11 - 2019/06/23   Vladimír Boudník: Aktivní grafika. Horizontály a vertikály, Stopy materiálu
2019/06/13 - 2019/10/13   Jaroslava Pešicová, František Štorek: Konec moderny v Čechách
2019/06/27 - 2019/09/15   Linked bodies in a container with water
2019/06/27 - 2019/09/22   Vladimír Šmíd: Hledání prostoru
2019/06/27 - 2019/09/29   Jiří Načeradský: Bez názvu (Johnson), 1967
2019/09/19 - 2019/11/24   Jakub Tomáš: Zimmerreise
2019/10/02 - 2020/03/15   Jindřich Janíček: Podivuhodná robotí expedice
2019/10/03 - 2020/01/05   Václav Fiala: Kámen barva tvar
2019/10/03 - 2020/01/12   Miloslav Holý, Vdova, 1922
2019/10/17 - 2020/02/02   Medaile a plakety ze sbírky GAVU Cheb (Výstava k 50. výročí chebské pobočky České numismatické společnosti)
2019/11/28 - 2020/01/05   Vivat páni Edisoni!
2020/01/15 - 2020/03/29   David Hanvald: Bez retuše
2020/01/16 - 2020/03/29   Peter Lang: Island
2020/01/16 - 2020/04/05   Ilja Jefimovič Repin: Podobizna J. V. Repina, umělcova otce, 1881
2020/02/06 - 2020/10/04   Antonín Hudeček ve sbírkách GAVU Cheb
2020/05/12 - 2020/09/06   Jaroslav Horejc: Madona s dítětem pro Artěl na hrobce rodiny Wiesinger ve Stříbře
2020/05/12 - 2020/09/06   Karíma Al-Mukhtarová, Maud Kotasová: The State of Being in Between
2020/05/12 - 2020/10/18   Stanislav Setinský: To je Jeruzalém
2020/05/26 - 2020/08/30   Oldřich Kulhánek: Malá anatomie zdrojů
2020/09/10 - 2021/01/06   Jiří Načeradský: Podle fotografie
2020/09/10 - 2021/01/10   Veronika Holcová: Kanada 2015-2019
2020/09/10 - 2021/01/17   A. V. Hrska: Model v pose Venuše, 1924
2020/09/29 - 2021/03/28   Daniela Olejníková: Havětník
2020/10/08 - 2021/08/31   Osobní výběr VIII: Chebská výtvarná skupina CHEVYS
2021/04/19 - 2021/06/20   Jaroslava Pešicová: Kočky, psi a Robert Rauschenberg
2021/04/19 - 2021/06/26   Tadeáš Kotrba: Na hlavách obrů
2021/04/19 - 2021/06/27   Miloš Jiránek: Zbojnická cesta, 1905
2021/07/01 - 2021/09/19   Milan Kozelka: Na cestě / On the Road
2021/07/01 - 2021/09/26   Robert Šalanda: O potlesku
2021/07/01- 2021/09/26   Otakar Švec, Jaromír Krejcar: Pomník obětem nacismu v Domažlicích, 1948
2021/09/01 - 2022/02/20   Mirko Hanák 1921–1971
2021/09/30 - 2021/11/28   Argišt Alaverdyan: In-entity
2021/09/30 - 2021/11/28   Kryštof Strejc: Ryba a pes
2021/09/30 - 2022/01/09   Miloslav Hejný: Člověk plamen
2021/09/30 - 2022/01/16   Vojtěch Bartoněk: Na scestí, 1887
2021/09/30 - 2022/03/20   Jiří Franta, David Böhm: Město pro každého. Manuál urbanity začátečníka
2021/12/09 - 2022/01/02   Vyhrňte si rukávy, páni architekti!
2022/01/20 - 2022/03/20   Václav Girsa: Backward Talking
2022/01/20 - 2022/03/27   Filip Dvořák: Ve strži a jiné příběhy
2022/01/20 - 2022/03/27   Tomáš Císařovský, Šálek čaje I, II (z cyklu Z deníku dědy legionáře), 1988 a 1991
2022/02/24 - 2022/08/28   Václav Jírů, Praha a Pražané
2022/03/31 - 2022/06/19   Prvních deset let: Výstava k 60. výročí vzniku Galerie výtvarného umění v Chebu
2022/03/31 - 2022/06/26   Jan Křížek: Gobelín, 1927
2022/04/04 - 2022/09/18   Miroslav Šašek: To je Hong Kong
2022/06/30 - 2022/09/18   Jitka Svobodová: Naléhavost jevů
2022/06/30 - 2022/09/18   Patrik Kriššák: Dvojí strana mince
2022/06/30 - 2022/09/25   Gabriel Max: Čtenáři Fliegende Blätter, 1885
2022/08/31 - 2023/02/12   Vincenc Beneš a Jan Slavíček ve sbírce GAVU Cheb
2022/09/29 - 2022/12/30   Friedrich Feigl, Pražský průvod, před 1944
2022/09/29 - 2022/12/30   Heike Gallmeier: Pramen a ústí / Quelle und Mündung
2022/09/29 - 2022/12/30   Na kopané: Fotbal ve vizuálním umění od počátku 20. století do současnosti
2022/09/29 - 2023/04/02   Magdalena Rutová: Neskutečná dobrodružství Florentina Flowerse, poctivého piráta ve službách madam L.
2023/01/12 - 2023/03/26   Obrazy v obrazech: Tradiční princip v éře technických reprodukcí
2023/01/12 - 2023/04/02   Michail Šemjakin, Podobizna slečny Markéty Friedlové, 1911
2023/01/12 - 2023/04/02   Tereza Severová: Poznámky o krajině
2023/02/16 - 2023/10/01   Tapiserie ze sbírky GAVU Cheb
2023/04/05 - 2023/09/17   Dagmar Urbánková: Světozor
2023/04/06 - 2023/06/25   Pod zimním sluncem jihu: Čeští malíři na Korsice a Francouzské Riviéře 1925-1931
2023/04/06 - 2023/07/02   Jan Urant: Nothing but Wild Flowers
2023/04/06 - 2023/07/02   Václav Špála, Panáky v Rybné, Jan Slavíček, Žně v Orlických horách, oba 1928
2023/07/06 - 2023/09/24   KW: Once Upon a Time
2023/07/06 - 2023/09/24   Přemysl Procházka: Procházka
2023/07/06 - 2023/10/01   Maxmilián Pirner: Oheň a světlo, 1894
2023/10/05 - 2023/04/07   Jan Šrámek, Veronika Vlková: To je metro, čéče!
2023/10/05 - 2023/12/03   Radka Bodzewicz: Mundus imaginalis
2023/10/05 - 2023/12/31   Otto Gutfreund: Kresby
2023/10/05 - 2024/01/07   Jan Lichtág, Svatý Václav mezi anděly, 1929
2023/10/05 - 2024/03/24   Ze tmy na světlo: Socialistický modernismus 70. a 80. let ze sbírky GAVU Cheb
2023/12/07 - 2023/12/31   To je metro, čéče!
2024/01/11 - 2024/03/31   Josef Hubáček, Mořský záliv (Cap Ferrat), 1931
2024/01/11 - 2024/03/31   Pedagogové a posluchači: Akademie výtvarných umění v Praze 1969–1989
2024/01/11 - 2024/04/07   Jan Šrámek: Ohrožené druhy. Architektonické dědictví 1958–1989
2024/03/28 - 2024/10/06   Jan Rambousek ve sbírce GAVU Cheb
2024/04/11 - 2024/06/16   Pavel Büchler: Známky života
2024/04/11 - 2024/06/23   Jan Stolín: Hic sunt leones
2024/04/11 - 2024/06/23   Jan Václav Mrkvička, Lazarky, 1902
2024/04/11 - 2024/06/30   Eva Volfová: Nitka a zatoulaný knoflíček, Junko Nakamura: Zvířata
stálá expozice   České moderní umění 20. století
stálá expozice   Chebská gotická plastika
stálá expozice   Chebské reliéfní intarzie
stálá expozice   Současné umění

Galerie výtvarného umění

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1964   Ivan Strnad: Kresby a grafika 1959-1964
  1964   Karel Valter: Obrazy
  1965   František Tichý: Obrazy, kresby, grafika
  1965   Odilon Redon: Grafické dílo
  1965   Ondřej Sekora: Výběr z díla
  1965   Václav Rabas
  1967   Emil Filla: Ženy
  1967   František Vik: Grafické a malířské dílo
  1967   Jan Zrzavý
  1967   Otakar Štembera: Kresby, akvarely, oleje
  1970   Max Pirner: Obrazy a kresby
  1973   Antonín Hudeček: Výběr z díla
  1973   Jan Rambousek: Grafika, kresby
  1973   Jan Spáčil: Souborné dílo
  1973   Max Švabinský: Grafika
  1973   Mikoláš Aleš: Kresby
  1973   Stanislav Hanzík: Drobné plastiky
  1974   Adolf Kašpar: Ilustrace
  1974   Eva Činčerová: Grafika
  1974   F. Doležal
  1974   Karel Štěch: Sociální grafika 1936-1970
  1974   Ladislav Čepelák: Kresby, grafika 1952 - 1960 (Hradec Králové)
  1974   Ladislav Čepelák: Kresby, grafika 1952 - 1960 (Cheb)
  1974   Vincenc Makovský: Sochy a kresby
  1975   Jindřich Wielgus: Sochy
  1975   Karel Holan: Výbor z díla
  1975   Rudolf Svoboda: Sochy
  1976   Josef Mařatka: Drobná plastika
  1976   Karel Toman: Kresby
  1976   Ota Janeček: Žena (kresby - grafika - plastiky)
  1976   Radek Pilař
  1976   Vincenc Vingler: Výbor z díla 1945-1975
  1977   Alexandr Žitomirský: Fotokresby
  1977   František Jiroudek - národní umělec: Obrazy a kresby
  1977   František Ronovský: Obrazy z let 1970 - 1977
  1977   Marie Blabolilová: Grafika
  1977   Miloslav Holý: Grafika a kresby
  1977   Otakar Štembera: Kresby, ilustrace, karikatury
  1977   Pravoslav Kotík: Obrazy
  1978   Adolf Born: Grafika
  1978   Dimitrij Kadrnožka: Obrazy z Kuby (Tvorba z let 1967 - 1974)
  1978   Hana Storchová: Grafika
  1978   Karel Štika: Grafika, kresby
  1978   Václav Špála: Obrazy
  1978   Vilém Hess: Varšava po roce 1945 a dnes - Obrazy a kresby
  1978   Vlastimil Květenský: Keramika
  1979   Jana Paulová: Gobelíny
  1979   Jiří John: Malba, kresba, grafika
  1979   Josef Wagner: Raná tvorba
  1979   Karel Kotrba: Sochy
  1979   Mirko Hanák: Akvarely
  1980   Jiří John: Malba, kresba, grafika
  1980   Mikuláš Galanda: Výběr z díla
  1980   Otto Gutfreund: Výběr z díla
  1980   Vítězslav Eibl: Sochy
  1981   Jan Souček: Obrazy, grafika
  1981   Josef Václav Myslbek: Výběr z díla ze sbírek Národní galerie v Praze
  1981   Milan Albich: Obrazy, kresby
  1981   Národní umělec Břetislav Benda
  1981   Petr Pavlík
  1982   Alena Burešová: Keramika
  1982   Běla Suchá: Textilní tvorba
  1982   Jan Smetana: Výběr z díla 1941-1981
  1982   Jindřich Voborník: Sochy
  1982   Viktor Dobrovolný: Výběr z díla 1932 - 1982
  1982   Zdeněk Mézl: Ilustrace, grafika
  1983   Marie Lacigová: Obrazy, grafika
  1983   Miroslav Hucek: Fotografie
  1983   Vítězslav Eibl: Sochy
  1984   Jiří Švengsbír
  1984   Oldřich Eichler: Obrazy
  1985   Adolf Zábranský: Knižní ilustrace, plakáty, novinové kresby
  1985   Ivan Ouhel: Obrazy, objekty, kresby
  1985   Ludmila Kaprasová: Krajky
  1985   Pavel Roučka: Grafika
  1985   Vladimír Tesař: Výběr z díla
  1985   Zdeněk Světlík: Tapiserie, kresby, grafika
  1986   Miloš Hausner: Obrazy, grafika
  1986   Šerák (keramika - porcelán)
  1987   Ivan Bukovský: Obrazy
  1987   Jan Spáčil: Výběr z díla
  1987   Jan Živný: Restaurátorská tvorba
  1987   Jaroslav Podmol: Keramika
  1987   Petr Strnad: Grafika, kresby
  1988   František Janák: Sklo
  1988   Jan Hričák: Keramika
  1988   Jaroslav Bocker: Sochy, kresby
  1988   Jindřich Pileček: Grafika
  1988   Karel Retter: Výbor z díla 1958 - 1988
  1988   Stanislav Hanzík: Z ateliéru
  1989   Bohumil Zemánek: Sochy
  1989   Ivan Strnad: Grafika
  1989   Jiří Šefčík: Obrazy
  1989   Josef Istler: Obrazy, grafika
  1989   Karel Franta: Kresby
  1989   Milan Hes: Obrazy 1969/1989
  1989   Viková
  1989   Vladimír Suchánek: Grafika
  1990   Ida Vaculková: Keramika
  1990   Jaroslava Severová: Kresby, grafika, instalace
  1990   Jiří Patera
  1990   Jiří Šuhájek
  1990   Jiří Vlach: Medaile, plakety, reliéfy, plastiky a kresby
  1990   Paní Zemánková
  1990   Václav Balšán
  1991   Jaroslav Kovář: Lepty
  1991   Otmar Oliva
  1991   Vladimír Groš
  1991   Vladivoj Kotyza: Obrazy, kresby
  1992   Annette Merkenthaler
  1993   Josef Wagner: Obrazy, kresby
  1993   Martin Mainer
  1993   Václav Tikal
  1994   Bedřich Budil: Obrazy
  1994   Otto Herbert Hajek: Ikonosféra / Ikonosphäre
  1998   Jaroslav Kovář: Barevné kresby
  2000   Aleš Lamr: Barevné litografie
  2000   Hugo Demartini
  2000   Jiří Jun: Kresby
  2000   Zdeněk Burian: Knižní obálky a ilustrace ve sbírkách SGVU v Chebu
  2001   Jaroslav Kovář: Pastely
  2001   Lubomír Přibyl: Grafika 1959–1998
  2001   Tomáš Vosolsobě
  2001   Zbyněk Semerák: Tempery
  2002   James Ensor: Vizionář moderny
  2002   Jindřich Vik: Moře
  2002   Maxim Kopf 1892–1858
  2003   František Steker: Kresby
  2003   Michal Brix: Města Michala Brixe
  2004   Hugo Demartini: Koláže, kresby, objekty
  2004   Josef Wagner: Kresby
  2004   Maxmilián Pirner 1854-1924: Mezi pohádkou a skutečností / Zwischen Märchen und Wirklichkeit
  2004   Petr Jochmann: Kresby
  2005   Cyril Bouda: Volná grafika
  2005   Francisco de Goya: Lepty (Sbírka Moratova Institutu)
  2005   Kateřina Piňosová: Kresby z Mexika a okolí
  2006   Artuš Scheiner: Ilustrace k pohádkám
  2006   Emil Schumacher: Stále znovu maluji svůj obraz... (Nezveřejněné kvaše a olejové obrazy z let 1989-1999)
  2006   Eugen von Kahler: Et in Arcadia Ego
  2006   Jaroslav Kovář: Die Kunst der Radierung / Umění leptu
  2006   Petr Nikl: Ilustrace
  2007   Václav Tikal: Kresby
  2007   Willy Nowak: Výběr z malířského díla / Auswahl aus dem malerischen Schaffen
  2008   Jan Konůpek
  2009   Josef Čapek: Vidět knihu
  2009   Marie Filippovová: Menší formáty + instalace
  2009   Michal Pěchouček: Večerka / Time for Bed
  2009   Simona Rybáková: Kostýmy
  2010   Vlasta Kodríková: Z jiných světů
  2011   Alexis Milne: Dismantle the Order / Narušení pořádku
  2011   Alexis Milne: Narušení pořádku / Dismantle the Order
  2011   Bohumil Kubišta: Dvě zátiší z roku 1911 / Zwei Stillleben aus dem Jahr 1911
  2011   Jakub Matuška aka Masker: Moje maličkost
  2011   Jiří Balcar: Retrospektiva / Retrospektive
  2011   Jiří Kovanda: Katalog
  2011   Jiří Novák: V pohybu / In der Bewegung
  2011   Josef Danda: Železniční nádraží v Chebu / Der Bahnhof in Eger (1956-1962)
  2011   Josef Váchal: Šumava umírající a romantická
  2011   Josef Zlamal: The Other Side
  2011   Karel Machálek-Zlín: Retrospektiva / Retrospektive
  2011   Michael Dietlinger: It is nice to promise something
  2011   Richard Štipl: Plato's Revenge
  2011   Vít Soukup: The Best of the Rest
  2011   Zdenek Rykr: Kofila, 1923 a další práce pro firmu Orion
  2012   Alena Anderlová: Haligali
  2012   Bojmír Hutta (1920-1987)
  2012   Jan Preisler: Žena a jezdec u jezera / Frau und Reiter am See, 1905
  2012   Jan Svoboda: Polovina VII / A Half VII / Hälfte VII, 1970
  2012   Jiří David: Pro a proti / Pro und contra
  2012   Michal Škapa A.K.A. Tron: Ode zdi ke zdi
  2012   Michel Fingesten 1894–1943
  2012   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu / The Struggle over Modern Painting
  2012   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu 1875-1911
  2012   Ondřej Kopal: Some(tajm)
  2012   Ondřej Maleček: In natura
  2012   Richard Teschner: Loutka Kiai Ageng z představení Nawang Wulan
  2012   Tommy Høvik: Winner of StartPoint Prize 2011
  2012   Václav Boštík: Zakřivené pole / Gekrümmtes Feld, 1970
  2012   Václav Girsa: Ice on Staircase
  2012   Vlasta Vostřebalová-Fischerová ve sbírkách GAVU Cheb
  2013   Anežka Hošková: The New Dark Age of Love
  2013   Bertel Thorvaldsen: Památník Karla Filipa Schwarzenberga / Denkmal für Karl Philipp zu Schwarzenberg, 1821
  2013   Hana Puchová: Na dotek
  2013   Hanuš Schwaiger: Novokřtěnci v Münsteru
  2013   Jan Vytiska: Mám lepší hříchy, než jsou ty vaše
  2013   Lenka Klodová: Figurativní tvorba / Figurative arbeiten
  2013   Na cestách proti své vůli: Antonín Pelc v Maroku, na Martiniku a v Americe (1940-1945)
  2013   Otto Gutfreund: Kompozice pro atiku Škodových závodů v Praze, 1925-1927
  2013   Pasta Oner: Recall
  2013   Václav Brožík: Anežka Steinhäuserová a Zikmund ze Švamberka (Ve smrti spojeni), 1875
  2013   Václav Hejna (1914 - 1985): Barva a bytí / Farbe und Sein
  2013   Václav Hejna: Barva a bytí / Farbe und Sein
  2013   Vánoční šlépěje Josefa Lady (Zima ve vrcholných dílech z let 1936 - 1955)
  2013   Vladimír Boudník ve sbírkách GAVU Cheb
  2014   Alice Nikitinová: Od věci
  2014   Brutalismus Emila Filly
  2014   Gottfried Lindauer: Dva portréty Maorů z Náprstkova muzea, 1907
  2014   Hippolyt Soběslav Pinkas: Modlitba za oběšence, 1861
  2014   Jindřich Prucha: Zátiší s červeným plédem, 1913
  2014   Jiří Černický: Den, kdy sníh padal na hořící pole
  2014   Karel Černý: Námořník, 1949
  2014   Luděk Rathouský: Penězoměnci
  2014   Matea Bakula
  2014   Peter Angermann: Streetview
  2014   Petr Dub: Další ze způsobů jak nevytvářet obrazy
  2014   Sněhové stopy Ladislava Čepeláka
  2014   Thomas Theodor Heine: Květinový den / Ein Blumentag, 1912
  2014   Vladimír Hanuš: Krajina zevnitř (Práce z let 1991-2014)
  2014   Vladimír Hanuš: Krajina zevnitř / Landscape from the Inside (Práce z let 1991-2014 / Selected works from 1991-2014)
  2014   Vladimír Skrepl: Lež a lži
  2014   Vladimír Skrepl: Lež a lži (Autorské knihy Vladimíra Skrepla)
  2015   Carl Thieme, Cosmorama Prahy, 1844
  2015   Jiří Kolář: Hommage à Baudelaire (Partitura zvukové básně, 1963)
  2015   Karel Souček 1915 - 1982
  2015   Lisa-Marie Vlietstra: The things that didn't make it with the things that haven't been made
  2015   Ondřej Basjuk: Díra ve vzduchu
  2015   Stanislav Diviš: Zbytky
  2015   Václav Špála ve sbírkách GAVU Cheb
  2015   Vendula Chalánková: DINO
  2016   Alois Kalvoda, Moje česká chaloupka na Křivoklátě, před 1912
  2016   Anna Vystydová: Tohle byla moje nejmilejší panenka!
  2016   Designér Josef Cupák
  2016   František Kaván, Podzimní na Chrudimce, 1896
  2016   František Tichý: Exhibice těla
  2016   Fritz Pontini, Údolí Slatinného potoka u Františkových Lázní, kol. 1910
  2016   Josef Váchal: Kniha vzpomínek (Dialog díla a fotografie)
  2016   Lenka Vítková: Smlouva s černou
  2016   Maxim Kopf: Uhelný revír falknovský, 1929
  2016   Petra Herotová: Vlna, smyčka, čára, mřížka
  2016   Václav Rabas a mýtus hnědé (Země, chléb a hmota na periferii avantgardy)
  2017   Antonín Střížek, Ježíš, 1994
  2017   Bedřich Stefan: Tři grácie pro Pomník A. A. Palliardiho ve Františkových Lázních, 1949-1950
  2017   George Grosz (?): Cirkus, kol. 1930
  2017   Josef Bolf: Disintegration
  2017   Maxim Velčovský: Smíšené zboží
  2017   Miroslav Vystrčil: Retrospektiva
  2017   Petr Kvíčala: Červená a modrá
  2017   Šárka Koudelová: Prism
  2018   Antonín Hudeček: Chalupy, 1906
  2018   František Tichý: Capriccio a Intermezzo, 1948
  2018   Hugo Steiner-Prag: Za prahem skutečnosti
  2018   Julius Reichel: Fedex / Cash / Crypto / Sex
  2018   Otakar Nejedlý: Dub v Lánech, 1921
  2018   Tereza Velíková: Hra na tři
  2018   Zeb One: Another Yard
  2019   DJ Milan Illek
  2019   Jakub Tomáš: Zimmerreise
  2019   Jiří Načeradský: Bez názvu (Johnson), 1967
  2019   Miloslav Holý, Vdova, 1922
  2019   Miloš Cvach: Není to socha!
  2019   Miloš Jiránek: Na jezu, 1905-1906
  2019   Rodinná kronika Jindřicha Josefa Turka
  2019   Tomáš Pospěch: Šumperák
  2019   Václav Fiala: Kámen barva tvar
  2019   Vladimír Boudník: Aktivní grafika (Horizontály a vertikály, Stopy materiálu 1959-1966)
  2019   Vladimír Houdek: Future Polis II
  2019   Vladimír Šmíd: Hledání prostoru
  2019   Vladimír Šmíd: Hledání prostoru
  2020   A. V. Hrska: Model v pose Venuše, 1924
  2020   Antonín Hudeček ve sbírkách GAVU Cheb
  2020   David Hanvald: Bez retuše
  2020   Ilja Jefimovič Repin, Podobizna Jefima Vasiljeviče Repina, umělcova otce, 1881
  2020   Jaroslav Horejc: Madona s dítětem pro Artěl na hrobce rodiny Wiesinger ve Stříbře, po 1910
  2020   Jiří Načeradský: Podle fotografie
  2020   Jiří Načeradský: Podle fotografie
  2020   Oldřich Kulhánek: Malá anatomie zdrojů
  2020   Oldřich Kulhánek: Malá anatomie zdrojů
  2020   Peter Lang: Island
  2020   Veronika Holcová: Kanada 2015-2019
  2021   Jaroslava Pešicová: Kočky, psi a Robert Rauschenberg
  2021   Jaroslava Pešicová: Kočky, psi a Robert Rauschenberg
  2021   Kryštof Strejc: Ryba a pes
  2021   Milan Kozelka: Na cestě / On the Road
  2021   Miloslav Hejný: Člověk plamen
  2021   Miloš Jiránek: Zbojnická cesta, 1905
  2021   Mirko Hanák 1921–1971
  2021   Robert Šalanda: O potlesku
  2021   Tadeáš Kotrba: Na hlavách obrů
  2021   Vojtěch Bartoněk: Na scestí, 1887
  2022   Argišt Alaverdyan: In-entity
  2022   Friedrich Feigl, Pražský průvod, před 1944
  2022   Gabriel Max: Čtenáři Fliegende Blätter, 1885
  2022   Heike Gallmeier: Pramen a ústí / Quelle und Mündung
  2022   Jan Křížek: Gobelín, 1927
  2022   Jitka Svobodová: Naléhavost jevů
  2022   Patrik Kriššák: Dvojí strana mince / Double Side of the Coin
  2022   Tomáš Císařovský, Šálek čaje I, II (z cyklu Z deníku dědy legionáře), 1988 a 1991
  2022   Václav Girsa: Backward Talking
  2022   Václav Girsa: Backward Talking
  2023   Irena Richterová-Rendlová: Háčkované hračky mezi cigaretami
  2023   Jan Lichtág, Svatý Václav mezi anděly, 1929
  2023   Jan Urant: Nothing but Wild Flowers
  2023   KW: Once Upon a Time
  2023   Maxmilián Pirner: Oheň a světlo, 1894
  2023   Michail Šemjakin, Podobizna slečny Markéty Friedlové, 1911
  2023   Otto Gutfreund: Kresby
  2023   Přemysl Procházka: Procházka
  2023   Radka Bodzewicz: Mundus imaginalis
  2023   Tereza Severová: Poznámky o krajině / Notes on Landscape
  2024   Jan Rambousek ve sbírce GAVU Cheb
  2024   Jan Šrámek: Ohrožené druhy (Architektonické dědictví 1958–1989)
  2024   Josef Hubáček, Mořský záliv (Cap Ferrat), 1931
  nedat. (1967)   Jan Špála
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1962   České malířství první poloviny XIX. století
  1963   České malířství z 2. poloviny XIX. století
  1964   České moderní umění
  1964   Zakladatelé slovenského národního umění
  1965   Světová grafika (Přehled současné světové tvorby)
  1970   Symbolismus v českém výtvarném umění
  1972   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze
  1972   České umění 20. století
  1974   Osm mladých grafiků
  1975   Chebská gotická plastika
  1976   Osma, Tvrdošíjní, Umělecká beseda ze sbírek Národní galerie v Praze
  1976   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu (z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 75)
  1977   Jaroslava Pešicová: Obrazy, František Štorek: Sochy
  1981   Hynková, Wielgus, Altmann: Obrazy, sochy, grafika (Výstava členů Svazu invalidů)
  1981   Orientální závěsy (ze sbírek Národní galerie v Praze)
  1981   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Šárka Radová
  1981   Přírůstky do sbírek za léta 1976-1980
  1984   Indonéské tkaniny
  1986   Indické obrázky z poutí a trhů
  1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
  1988   České sociální umění
  1989   Mladé profily (Volná tvorba západočeských výtvarníků)
  1992   Konvergence II (Hořínek, Knapek, Steker)
  1994   Christo a Jeanne-Claude: Dokumentace uměleckých akcí / Christo und Jeanne-Claude: Dokumentation der künstlerischen Aktionen
  1997   Informel a skupina Cobra ze sbírek bochumského muzea / Informel und gruppe Cobra aus der sammlung des Museum Bochum
  2002   Česká kresba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu
  2004   Česká krajinomalba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu
  2005   Bylo, nebylo... / Es war einmal... (Pohádkové motivy v moderním a současném umění v Čechách / Märchenmotive in der modernen und zeitgenössischen Kunst in Böhmen)
  2006   Katagami: Japonské papírové barvířské šablony ze sbírek Západočeského muzea v Plzni
  2006   Na papíře / Auf Papier: Max Beckmann - Otto Dix - Karl Hubbuch
  2010   Anna Podzemná- Suchardová, Radana Hamsíková-Podzemná: Známková tvorba
  2010   on-lino 1910-2010 (Moderní český linoryt)
  2010   Slunce Orientu (Čeští malíři ilustrují orientální literaturu)
  2012   StartPoint 2011 (Výběr nejlepších absolventských prací evropských výtvarných škol)
  2013   Cecilia Nygren (Winner of StartPoint Prize 2012)
  2013   Osobní výběr I - zaměstnanci galerie
  2013   Osobní výběr II: Adam Hnojil, historik umění
  2013   Umění v Chebu (Umění ve veřejném prostoru od 19. století do současnosti)
  2014   Mladí lvi v kleci / Junge Löwen in Käfig (Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období / Künstlergruppen der deutschsprachigen bildenden Künstler aus Böhmen, Mähren und Schlesien in der Zwischenkriegszeit)
  2014   Osobní výběr III: Václav Malina, malíř
  2014   Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko ze sbírek GAVU Cheb
  2014   Vincenc Vingler, Heinz Theuerjahr: Zvířata / Tiere
  2015   František X. Naske: Fotbalové utkání Angličanů se Slavií v Praze, 1905; Josef Koudelka: Na kopané, 1907
  2015   Informel a jeho přesahy
  2015   Jiří Franta, David Böhm: Půlka kapra, žena ve žlutém, výčep a květiny
  2015   Lumír Hladík, Matyáš Chochola: Teleprezence benzínového mága digitálního věku a jeho kuny se zelenohnědým hávem pod chrámem nebes v době pozdního luní
  2015   OBIC, X-DOG: X-BOB
  2015   Obrazy Chebu: Ikonografie města od nejstarších vyobrazení do 20. století
  2015   Osobní výběr IV: Jiří Hofman - matematik
  2015   Zastihla je noc / Caught by the night (Čeští umělci ve Francii 1938-1945 / Czech artists in France 1938-1945)
  2016   Julius Mařák a jeho krajinářská škola ve sbírkách GAVU Cheb
  2016   Když boty, tak botasky! (Fenomén Botas v Československu)
  2016   Luděk a Radek
  2016   Na dosah / Greifbar nah (Současné umění z Drážďan / Zeitgenössische Kunst aus Dresden)
  2016   Neprakta 1949-1970: Prvních dvacet let „firmy“ na výrobu kresleného humoru
  2016   Neprakta 1949-1970: Prvních dvacet let „firmy“ na výrobu kresleného humoru
  2016   Osobní výběr V - členové galerijního klubu
  2016   Retromuseum Cheb (Životní styl a design v ČSSR)
  2016   Retromuseum Cheb (Životní styl a design v ČSSR)
  2016   Syntonos a plenérová krajinomalba přelomu 19. a 20. století
  2016   Syntonos a plenérová krajinomalba přelomu 19. a 20. století / Syntonos and Plein-air Landscape Painting at the Turn of the 19th and 20th Centuries
  2017   Automat na výstavu / The Automatic Exhibition (Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu / The Czechoslovak Pavilion at Expo 67 in Montreal)
  2017   Cirkus pictus (Svět cirkusu v českém umění 1800-1950)
  2017   Možnosti malby: Frauknecht - Kotyza - Patera - Tázler (Plzeňští autoři ve sbírkách GAVU Cheb)
  2017   Na dosah 2: Současné umění z Norimberka / Greifbar nah 2: Zeitgenössische Kunst aus Nürnberg
  2017   Osobní výběr VI: Studenti Gymnázia Cheb (Výstava z depozitáře)
  2017   Pan Vajíčko: Charakter československé reklamy
  2017   Paralelní roky
  2017   Paralelní roky
  2017   Pavel Šebek, Petr Emptych: ABC2
  2017   Plastimat 1946-1996
  2017   Skupina 42 ve sbírkách GAVU Cheb
  2017   Václav Živec, Jan Slavík: Pomník legionáře Josefa Jonáše u hájovny Na Lísku nedaleko Berouna, 1928
  2017   Volume doprava! (Příběhy bigbítu v Poohří 1960-2000)
  2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
  2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
  2018   ETA umění (a) spotřebiče
  2018   Jedna velká nemocnice / One Big Hospital (40 let od uvedení Nemocnice na kraji města)
  2018   Marek Meduna, Roel van der Linden, Martin Lukáč: Floating in my Czechoslovakian Heaven
  2018   Na dosah 3 / Greifbar nah 3 (Současné umění z Lince / Zeitgenössische Kunst aus Linz)
  2018   Osobní výběr VII: Ivo Hucl – básník
  2018   Přírůstky do sbírky GAVU Cheb 2016-2017
  2018   Srpen 1968 v Chebu (Dokumenty ze sbírky Miloslava Brože a fotografie Waltera Tichého)
  2018   Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek Jitona
  2018   Velký obraz (Divadelní opony v českých zemích v 19.-21. století)
  2018   Volné seskupení 12/15 ve sbírce GAVU Cheb
  2018   Všední den v české fotografii 50. a 60. let
  2019   Alex Selmeci, Tomáš Kocka, Katarína Bajkayová: Linked bodies in a container with water
  2019   Hotel Praha: Oběť arogance moci
  2019   Jaroslava Pešicová, František Štorek: Konec moderny v Čechách
  2019   Kutilství dnes (Současná podoba svépomocné tvorby)
  2019   Medaile a plakety ze sbírky GAVU Cheb (Výstava k 50. výročí chebské pobočky České numismatické společnosti)
  2019   Paweł Althamer, Artur Żmijewski: Koláže
  2019   Přírůstky do sbírky GAVU Cheb 2018
  2019   Svoboda + Palcr: Vidět sochy
  2020   FIJO Cheb 1970-2020
  2020   FIJO Cheb 1970-2020
  2020   Jitex 70
  2020   Maud Kotasová, Karíma Al-Mukhtarová: The State of Being in Between
  2020   Osobní výběr VIII - chebská výtvarná skupina CHEVYS (Výstava z depozitáře)
  2021   Kaleidoskop vkusu / Kaleidoscope of Taste (Československá bižuterie na výstavách 1948-1989 / Czechoslovak Costume Jewellery Exhibitions 1948-1989)
  2021   Od pravěku k fenoménu / From Prehistory to a Phenomenon (Historie českého snowboardingu / History of Czech Snowboarding)
  2021   Otakar Švec, Jaromír Krejcar: Pomník obětem nacismu v Domažlicích, 1948
  2021   Roky ve výloze (Sonda do aranžování výkladních skříní v Československu 1955-1989)
  2021   Šestnáct sezón v lize (70 let od vzniku Rudé hvězdy Cheb)
  2022   Brejle a okuliare (Design brýlí v Československu)
  2022   Eska je hezká (Kola z Chebu 1892-2006)
  2022   Filip Dvořák: Ve strži a jiné příběhy / In a Ravine and Other Stories
  2022   Jihotvar Hrdějovice a keramika 60. let
  2022   Na kopané (Fotbal ve vizuálním umění od počátku 20. století do současnosti)
  2022   Na kopané (Fotbal ve vizuálním umění od začátku 20. století do současnosti)
  2022   Prior - průkopník jednotné vizuální identity
  2022   Prvních deset let (Výstava k 60. výročí vzniku Galerie výtvarného umění v Chebu)
  2022   Václav Jírů, Praha a Pražané
  2022   Vincenc Beneš a Jan Slavíček ve sbírce GAVU Cheb
  2023   Dějiny jedné továrny v Plesné: Adolf Päsold a synové / Stavokonstrukce / Elroz / Fleysen 1878-2023
  2023   Obrazy v obrazech (Tradiční princip v éře technických reprodukcí)
  2023   Pod zimním sluncem jihu: Čeští malíři na Korsice a Francouzské Riviéře 1925-1931
  2023   Pro každého něco až z Aše (Tosta 1946–1999)
  2023   Tapiserie ze sbírky GAVU Cheb
  2023   Ušlechtilý lis (Československé lisované sklo 1945–1985)
  2023   Václav Špála, Panáky v Rybné, Jan Slavíček, Žně v Orlických horách, oba 1928
  2023   Ze tmy na světlo (Socialistický modernismus 70. a 80. let ze sbírky GAVU Cheb)
  2024   Do práce i k odpočinku (Sbírka oděvů z 60.–80. let scénografky a kostýmní výtvarnice Andrey Králové)
  2024   Keramické servisy od „Bruselu“ po 70. léta
  2024   Pedagogové a posluchači (Akademie výtvarných umění 1969–1989)
kniha
  published   title (subtitle)
  2002   Martin Stejskal: Zadem k nekonečnu (Dílo 1968 - 2002)
  2006   Já su stěhovavý pták / I'm a Migrating Bird (Natálie Masliková-Schmidtová (1985-1981))
  2009   Umění gotiky na Chebsku (Gotické umění na území historického Chebska a sbírka gotického sochařství Galerie výtvarného umění v Chebu)
  2013   Jiří Balcar
  2013   Umění v Chebu
  2016   Friedrich Feigl 1984-1965
  2016   Josef Váchal: Kniha vzpomínek
  2017   Automat na výstavu (Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu)
  2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950)
  2017   Miroslav Vystrčil: Retrospektiva
  2018   Všední den v české fotografii 50. a 60. let
  2019   Hotel Praha
  2019   Miloš Cvach: Není to socha!
  2021   Roky ve výloze (Sonda do aranžování výkladních skříní v Československu 1955-1989)
  2022   Brejle a okuliare (Design brýlí v Československu 1918–1992)
  2022   Eska je hezká (Kola z Chebu 1892–2006)
  2022   Galerie výtvarného umění v Chebu 1962–2022
  2022   Šestnáct sezón v lize (70 let od vzniku Rudé hvězdy Cheb)
  2023   Pod zimním sluncem jihu (Čeští malíři na Korsice a francouzské Riviéře 1925–1931)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1962   Václav Jírů: Praha a Pražané
  1964   Goethe a Čechy
  1964   Ivan Strnad: Kresby a grafika 1959-1964
  1964   Vincent Hložník: Grafika
  1965   Miloslav Holý: Obrazy a grafika
  1965   Ondřej Sekora: Výběr z díla
  1965   Václav Rabas: Výbor z díla
  1965   Václav Rabas: Výbor z díla
  1966   Josef Navrátil: Obrazy, kresby
  1966   Karel Černý: Obrazy
  1966   Václav Špála
  1967   Emil Filla: Ženy (Obrazy, sochy, grafika)
  1967   František Vik: Knižní grafika, ilustrace, obrazy
  1967   Otakar Štembera: Výstava obrazů, kreseb a ilustrací
  1970   Maxmilian Pirner: Obrazy - kresby
  1970   Stanislaw Ignacy Witkiewicz: Obrazy a kresby
  1973   Antonín Hudeček: Výběr z díla (Ze sbírek Národní galerie v Praze)
  1973   Jan Rambousek: Grafika, kresby
  1973   Jan Spáčil: Souborné dílo
  1973   Max Švabinský: Grafika
  1973   Mikoláš Aleš: Kresby
  1973   Miloslav Holý: Výbor z díla
  1974   Adolf Kašpar: Ilustrace
  1974   Eva Činčerová: Grafika
  1974   František Doležal: Z tvůrčího deníku 1928 - 1973
  1974   Jan Bauch: Návrat Odysseův (Výstava obrazů, kreseb a plastik)
  1974   Jan Kutálek: Keramika
  1974   Karel Štěch: Sociální grafika
  1974   Ladislav Čepelák: Kresby
  1974   Vincenc Makovský: Sochy a kresby
  1975   Jaroslav Lukavský: Výbor z grafické práce tří desetiletí
  1975   Jindřich Wielgus: Sochy
  1975   Karel Holan: Výběr z díla
  1975   Rudolf Svoboda: Sochy
  1976   Jaroslav Kotas: Tvorba z let 1970-1976
  1976   Josef Mařatka: Drobná plastika
  1976   Karel Lidický: Sochy
  1976   Karel Lidický: Sochy
  1976   Karel Toman: Kresby
  1976   Oldřich Smutný: Obrazy
  1976   Ota Janeček: Žena (kresby)
  1976   Radek Pilař: Kresbou, barvou, kamerou
  1976   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby (Výbor z díla 1945-1975)
  1977   Alexandr Žitomirský: Fotomontáže, kresby
  1977   František Ronovský: Obrazy z let 1970-1977
  1977   Marie Blabolilová: Grafika
  1977   Miloslav Holý: Grafika a kresby (Přírůstky do sbírek GVU Grafika - Kresby č. 1)
  1977   Obrazy Pravoslava Kotíka
  1977   Obrazy Pravoslava Kotíka
  1977   Z díla národního umělce Františka Jiroudka (slavnostní zahájení)
  1978   Dimitrij Kadrnožka: Obrazy z Kuby (Tvorba z let 1967-1974)
  1978   Hana Storchová: Grafika
  1978   Karel Štika: Grafika, kresby
  1978   Vilém Hess: Varšava po roce 1945 a dnes (Obrazy a kresby)
  1978   Vladimír Preclík: Sochařské dílo, obrazy a kresby z let 1958-1978
  1978   Vlastimil Květenský: Keramika
  1978   Vojtěch Tittelbach: Dílo
  1979   Jana Paulová: Gobelíny
  1979   Jaroslav Grus: Obrazy
  1979   Július Jakoby: Malířské dílo
  1979   Karel Kuneš: Sochařské portréty
  1979   Radomír Kolář: Obrazy, kresby, ilustrace
  1980   Jindřich Ulrich: Miniatury
  1980   Vítězslav Eibl: Sochy
  1981   Jan Souček: Obrazy
  1981   Jindra Husáriková: Obrazy z let 1970-1980
  1981   Josef Václav Myslbek (Výběr z díla ze sbírek Národní galerie v Praze)
  1981   Miroslav Mirkovič: Akvarely
  1981   Petr Pavlík: Obrazy - kresby
  1982   Alena Burešová: Keramika
  1982   Běla Suchá: Textilní tvorba
  1982   Jan Smetana: Výběr z díla 1941-1981
  1982   Jindřich Voborník: Sochy
  1982   Viktor Dobrovolný: Sochařské dílo
  1982   Zdeněk Mézl: Ilustrace / grafika
  1983   Jan Hendrych: Sochy
  1983   Milan Albich: Obrazy, kresby
  1983   Oldřich Blažíček: Výběr z díla 1887-1953
  1984   Josef Jíra: Grafika, malba
  1984   Ladislav Švarc: Porcelán
  1984   Oldřich Eichler: Obrazy
  1984   Vincenc Hložník: Výběr z díla
  1985   Adolf Zábranský: Ilustrační tvorba, plakát a novinová kresba
  1985   Hana Purkrábková (výstava hliněných paní, pánů a zvířátek)
  1985   Ivan Ouhel: Obrazy, objekty, kresby
  1985   Jan Štursa: Výběr z díla
  1985   Ludmila Kaprasová: Krajky
  1985   Zdeněk Světlík: Grafika - kresby
  1986   Jiří Bradáček: Sochy, kresby
  1986   Miloš Hausner: Obrazy, grafika
  1986   Zdeněk Hošek: Sochy
  1987   Alois Sopr: Sochy
  1987   Ivan Bukovský: Obrazy
  1987   Jan Spáčil: Výběr z díla
  1987   Jan Živný: Restaurátorská tvorba
  1987   Jaroslav Podmol: Keramická tvorba
  1987   Michael Romberg: Výběr z díla (Ilustrace, kresby)
  1987   Petr Strnad: Grafika
  1988   František Janák: Sklo
  1988   Jan Hričák: Keramika
  1988   Jaroslav Bocker: Sochy
  1988   Jindřich Pileček: Grafika
  1989   Bohumil Zemánek: Sochy
  1989   Ivan Strnad: Grafika
  1989   Jindra Viková: Keramika
  1989   Josef Istler: Obrazy - grafika
  1989   Milan Hes: Obrazy 1969-1989
  1989   Vladimír Suchánek: Grafika
  1990   Aleš Lamr: Obrazy - objekty
  1990   Ida Vaculková: Keramika
  1990   Jiří Patera: Malířské dílo
  1991   Jaroslav Kovář: Lepty
  1991   Naďa Kubásková - Škardová: Obrazy
  1991   Otmar Oliva: Sochy
  1991   Václav Balšán: Obrazy
  1991   Vladimír Groš: Keramika
  1991   Vladivoj Kotyza: Obrazy
  1992   Jiří Sobotka: Plastiky
  1992   Vladimír Preclík: Plastiky
  1992   Vladimír Preclík: Plastiky
  1993   Josef Wagner: Obrazy, kresby
  1993   Martin Mainer: Obrazy (Cheb)
  1993   Václav Zykmund: Výtvarné dílo
  1994   Bedřich Budil: Obrazy / Gemälde
  1995   Zdena Fibichová: Plastika
  1996   Alfred Justitz 1879-1934: Život a dílo / Sein leben und werk
  1999   Anselmo Legnani: 1937 - 1999
  2001   Jan Trampota: Krajina zahrada
  2001   Jaroslav Kovář: Pastely
  2001   Karol Baron 1966-2000
  2001   Lubomír Přibyl: Grafika 1959-1998
  2001   O Jiřím Johnovi
  2001   Tomáš Vosolsobě: Obrazy/ Bilder
  2001   Zbyněk Semerák: Tempery
  2002   Alena Nádvorníková: Děje, děje
  2002   Maxim Kopf (1892–1958)
  2002   Zdenek Seydl
  2003   František Steker: Kresby
  2003   Kreslení v kavárně s Františkem Stekerem
  2003   Martin Stejskal: Zadem k nekonečnu
  2003   Michal Brix: Města Michala Brixe
  2004   Hugo Demartini: Koláže, kresby, objekty
  2004   Josef Wagner: Kresby
  2004   Josef Wagner: Kresby
  2004   Maxmilián Pirner (1854-1924): Mezi pohádkou a skutečností
  2004   Miroslav Štolfa: Malířské dílo 1956 - 2002
  2004   Petr Jochmann: Kresby
  2005   Cyril Bouda: Volná grafika
  2005   Eva Janošková: Kresby a grafika 1954-2004
  2005   Kateřina Piňosová: Kresby z Mexika a okolí
  2005   Otakar Nejedlý: Výběr z malířského díla
  2006   Emil Schumacher (1912 - 1999): Stále znovu maluji svůj obraz … / Immer wieder male ich mein Bild …
  2006   Eugen von Kahler 1882 - 1911: Et in Arcadia Ego
  2006   Jaroslav Kovář (1936 - 2001): Umění leptu
  2006   Natálie Maslikova Schmidtová (1895 - 1981): Já su stěhovavý pták / Ich bin ein Wandervogel
  2006   Petr Nikl: Zlatí hadi Zlatě kadí
  2007   Juraj Horváth: Last cut [:láska
  2007   Willi Nowak (1886 - 1977): Výběr z malířského díla / Auswahl aus dem Malerwerk
  2008   Franta Úprka: Sochařský obraz domova (1868 - 1929)
  2008   Mezi domovem a Vídní / Zwischen der Heimat und Wien (Franz Rumpler 1848 - 1922)
  2009   Andreas Feininger: Fotografie - řeč zraku / Fotografie. Die Sprache des Sehens
  2009   Josef Čapek: Vidět knihu
  2010   Antonín Slavíček 1870-1910
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1962   45 let Velké říjnové revoluce ve výtvarném umění
  1962   České malířství 1. poloviny XIX. století; Současná holandská grafika v originálech
  1963   Vojáci míru (Výstava umělců Německé demokratické republiky)
  1963   Vojáci míru
  1964   České umění 20. století (ze sbírek GVU Cheb)
  1964   Polské současné umění
  1964   Zakladatelé slovenského moderního výtvarného umění; Přírůstky výtvarných děl českého malířství XX. století; Fotografie Dr. Vladimír Böhm
  1965   Otevření stálé expozice Sbírky českého malířství a zahájení výstav Světová grafika, Československá grafika ((ze soutěže k 20. výročí osvobození))
  1966   Výstava tapiserie a skla (Tapiserie, art protis)
  1967   Jan Špála - Obrazy; Tvůrčí skupina INDEX - obrazy, plastiky
  1967   Olga Boznańska - výstava obrazů; Vietnam bojující - výstava fotografií
  1969   Čínské malířství ze sbírek Náprstkova muzea
  1969   Člověk a lidská práva
  1969   Flámské a holandské zátiší XVII. a XVIII. století
  1969   Věroslav Bergr: Sochy, kresby, monotypy; Stanislav Podhrázský: Obrazy, kresby
  1970   Symbolismus v českém výtvarném umění
  1973   Dětská kresba (V. přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže okresu Cheb)
  1973   Grafické listy 5 staletí ze sbírek Národní galerie v Praze
  1973   Ruské a sovětské umění ze sbírek Národní galerie v Praze
  1974   Drážďanská galerie (200 let malířství v Drážďanech)
  1975   Česká soudobá medaile
  1975   Sociální motivy v tvorbě českých malířů (z grafické sbírky galerie)
  1976   Kuba v dílech umělců AVS - obrazy. plastiky (Radomír Kolář, Vladimír Šolta, Vendelín Zdrůbecký)
  1976   Umění prostého srdce (Naivní malíři Čech a Moravy ze sbírek Galerie výtvarného umění v Litoměřicích)
  1977   ...Nejhezčí dětem (Výstava ilustrací knih pro děti a mládež)
  1977   Košice očima výtvarníků
  1979   Umění východní Asie (obrazy / plastiky / grafika ze sbírek Národní galerie v Praze)
  1980   Obrazy - kresby členů Armádního výtvarného studia v Praze
  1981   Orientální závěsy (ze sbírek Národní galerie v Praze)
  1981   Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi: Keramika
  1981   Přírůstky do sbírek za léta 1976 - 1980 (Výstava pořádaná na počest XVI. sjezdu KSČ)
  1981   Z malířských salónů v Praze před sto lety
  1982   Frauknecht, Patera, Tázler: Obrazy, Fládr: Sochy
  1983   Antonín Hamsík, Květa Hamsíková: Textilní tvorba
  1986   Česká grafika II (ze sbírek GVU v Chebu)
  1989   Jiří Mrázek, Daisy Mrázková: Obrazy a kresby
  1991   19 umělců z jižního Bádenska (19 Künstler aus Südbaden)
  1992   Konvergence II
  1997   Umění zastaveného času / Kunst der stillgestandenen Zeit (Česká výtvarná scéna 1969-1985 / Tschechische Szene der bildenden Kunst 1969-1985)
  2000   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-68)
  2002   Chebská gotická plastika
  2003   Florenťané - Umění z doby medicejských velkovévodů
  2003   Mezi zátišími (Flámské a holandské obrazy 17. století a jejich ohlas v kabinetní malbě střední Evropy)
  2005   Bylo, nebylo..., pohádkové motivy v moderním a současném umění v Čechách
  2007   Na papíře: Max Beckmann - Otto Dix - Karl Hubbuch
  2007   Svět Dogonů (Mýty ve světle africké sbírky Rainera Kreissla)
  2008   ART BRUT v českých zemích (1905 - 2005)
  2008   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
  2008   Herakles (Výsledky dětské výtvarné soutěže)
  2008   Italská kresba 17. století (Sbírka Antonína Martina Lublinského ve Vědecké knihovně v Olomouci)
  2008   Josef Bergler a grafika v Praze 1800 - 1830
  2009   Zamlčená moderna / Iluze a sny: Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona
  2016   Retromuseum Cheb (Životní styl a design v ČSSR)
  2017   Cirkus pictus (Svět cirkusu v českém umění 1800-1950)
  nedatováno (1980?)   Umění starého Egypta z českých sbírek
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  nedat.   GAVU CHEB
  nedatováno   Retromuseum Cheb
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  2003   Mezi zátišími (flámské a holandské obrazy 17. století a jejich ohlas v kabinetní malbě střední Evropy)
  2009   Zamlčená moderna / Iluze a sny: Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930
  nedatováno   Galerie výtvarného umění v Chebu
katalog nevýtvarný
  published   title (subtitle)
  1971   Hudba a výtvarné dílo (6. cyklus koncertů)
  2016   Mistři '76 / '76 Champions (Čtyřicet let od vítězného dloubáčku Antonína Panenky / Forty years since Antonín Panenka's winning chipped penalty)
  2017   Umí! / Good Job! (Porta - hudební festival i společenský fenomén / music festival and a social phenomenon)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1966   Josef Lada: Obrazy, kresby, ilusrace
  1975   Ilustrace Zdeňka Buriana
  1980   Jiří John: Výběr z díla
  1985   Lumír Ševčík: Malá retrospektiva ilustrační tvorby knih pro děti 1958-1985
  2005   Francisco Goya: Lepty / Radierungen (ze sbírky Moratova institutu)
  2011   Dagmar Urbánková: Chlebová Lhota
  2011   Darja Čančíková: Ilustrace
PF
  published   title (subtitle)
  2001   2001 - Šťastný nový rok / Happy New Year / Glückliches neues Jahr (Galerie výtvarného umění v Chebu)
  2003   2003 - Šťastný nový rok / Happy New Year / Glückliches neues Jahr (Galerie výtvarného umění v Chebu)
  2006   2006 - Veselé vánoce a šťastný nový rok / Merry Christmas and Happy New Year / Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr (Galerie výtvarného umění v Chebu)
plakát
  published   title (subtitle)
  1982   Karel Černý: Obraz, kresby
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle)
  1980   Barokní sochařství v Čechách (Z cyklu Dějiny českého výtvarného umění)
  1985   Klasicismus, empír (Tisíc let evropské hudby a výtvarného umění)
  1986   Expresionismus a moderní směry v hudbě a výtvarném umění 20. století (Hudebně vzdělávací pořad)
  2005   Ondřej Vetchý (Večery v kavárně)
  2006   Richard Drury: Od věčného bronzu k dočasným dírám (Umění a veřejný prostor)
  29.03.1984   Josef Václav Myslbek (Přednáška z cyklu Dějiny českého výtvarného umění)
program
  published   title (subtitle)
  2005   Galerie výtvarného umění v Chebu (Program 2006)
  2010   Antonín Slavíček 1870-1910 (program doprovodných akcí)
  2011   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Léto / Sommer 2011)
  2011   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Zima / Winter 2011)
  2011   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Podzim / Herbst 2011)
  2011   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Jaro / Frühling 2011)
  2012   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Léto / Sommer 2012)
  2012   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Podzim / Herbst 2012)
  2012   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Jaro / Frühling 2012)
  2012   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Zima / Winter 2012)
  2013   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Zima / Winter 2013)
  2013   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Léto / Sommer 2013)
  2013   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Podzim / Herbst 2013)
  2013   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Jaro / Frühling 2013)
  2014   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Zima / Winter 2014)
  2014   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Jaro / Frühling 2014)
  2014   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Léto / Sommer 2014)
  2014   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Podzim / Herbst 2014)
  2015   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Jaro / Frühling 2015)
  2015   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Zima / Winter 2015)
  2015   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Léto / Sommer 2015)
  2015   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Podzim / Herbst 2015)
  2016   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zima 2016)
  2016   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Léto / Sommer 2016)
  2016   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Jaro / Frühling 2016)
  2016   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Podzim / Herbst 2016)
  2017   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Jaro / Frühling 2017)
  2017   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Léto / Sommer 2017)
  2017   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Podzim / Herbst 2017)
  2017   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Zima / Winter 2017)
  2018   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Zima / Winter 2018)
  2018   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Jaro / Frühling 2018)
  2018   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Léto / Sommer 2018)
  2018   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Podzim / Herbst 2018)
  2019   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Léto / Sommer 2019)
  2019   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Jaro / Frühling 2019)
  2019   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Zima / Winter 2019)
  2019   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Podzim / Herbst 2019)
  2020   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (květen - srpen 2020 / Mai - August 2020)
  2020   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (září - prosinec 2020 / September - Dezember 2020)
  2020   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Zima / Winter 2020)
  2021   Galerie výtvarného umění v Chebu / Gallery of Fine Arts in Cheb (říjen – prosinec 2021 / October – December 2021)
  2022   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (leden - březen 2022 / January - March 2022)
  2022   Galerie výtvarného umění v Chebu / Gallery of Fine Arts in Cheb (duben - červen 2022 / April - June 2022)
  2022   Galerie výtvarného umění v Chebu / Gallery of Fine Arts in Cheb (červenec - září 2022 / July - September 2022)
  2022   Galerie výtvarného umění v Chebu / Gallery of Fine Arts in Cheb (říjen - prosinec 2022 / October - December 2022)
  2023   Galerie výtvarného umění v Chebu / Gallery of Fine Arts in Cheb (leden - březen 2023 / January - March 2023)
  2023   Galerie výtvarného umění v Chebu / Gallery of Fine Arts in Cheb (duben - červen 2023 / April - June 2023)
  2023   Galerie výtvarného umění v Chebu / Gallery of Fine Arts in Cheb (červenec - září 2023 / July - September 2023)
  2023   Galerie výtvarného umění v Chebu / Gallery of Fine Arts in Cheb (říjen - prosinec 2023 / October - December 2023)
  2024   Galerie výtvarného umění v Chebu / Gallery of Fine Arts in Cheb (leden – březen 2024 / January – March 2024)
  2024   Galerie výtvarného umění v Chebu / Gallery of Fine Arts in Cheb (duben - červen 2024 / April June 2024)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle)
  2021   Sbírka GAVU Cheb (Umění 20. a 21. století)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle)
  1965   Národní umělec Max Švabinský: Kresby a grafika
  1965   Národní umělec Max Švabinský: Kresby a grafika
  1965   Václav Špála
  1966   Národní umělec Václav Špála
  1966   Zasloužilý umělec Ondřej Sekora: Kresby, knižní a novinové ilustrace
  2008   Franta Úprka 1868 - 1929: Sochařský obraz domova (Seznam vystavených praví)

Galerie výtvarného umění

institution, city, address
Kostel sv. Kláry, Cheb (Cheb), Františkánské náměstí
Radniční palác, Cheb (Cheb), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16
Výstavní a koncertní síň Klára, Cheb (Cheb), Františkánské ná. 85

Galerie výtvarného umění

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
  2008   Reprezentace národa
kniha
  published   title (subtitle)
  1998   State Galleries of the Czech Republic
  2010   Kulturní dědictví Karlovarského kraje / Das Kulturerbe de Karlsbader Region
  2012   Czech Contemporary Art Guide
  2022   Galerie výtvarného umění v Chebu 1962–2022
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1972   9. května letošního roku...
  1972   Moderní umění ve sbírce Galerie výtvarného umění v Chebu
  1977   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů)
  1977   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů)
  1977   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů)
  1977   Charakteristiky tří výstav GVU v Chebu za období od listopadu 1976 do března 1977 (Zprávy z krajů)
  1977   Přehled výstav Galerie výtvarných umění v Chebu od března do června 1977 (Zprávy z krajů)
  1978   Galerie výtvarného umění v Chebu leden - únor 1978 (Zprávy z krajů)
  1998   Státní galerie výtvarného umění, Cheb
  2010   Fišer v Chebu
  2010   GVU - změna směru nebo kontinuita? (Rozhovor s Marcelem Fišerem)
  2011   Pohled do Galerie výtvarného umění v Chebu
  2012   Jiří Balcar ve dvou výstavních pohledech
  2012   Startpoint 2011
adresář
  published   title (subtitle)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
film
  published   title (subtitle)
  1971   Galerie výtvarného umění v Chebu II.
  1973   Galerie výtvarného umění v Chebu II.
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council
mapa/plán
  published   title (subtitle)
  2011   ArtMap: Současné umění v pražských galeriích / Contemporary Art in Prague Galeries (1. 1. - 28. 2. 2011)
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle)
  29.03.1984   Josef Václav Myslbek (Přednáška z cyklu Dějiny českého výtvarného umění)
program
  published   title (subtitle)
  2005   Galerie výtvarného umění v Chebu (Program 2006)
průvodce
  published   title (subtitle)
  1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)
seznam institucí
  published   title (subtitle)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky
  nedat   RGČR Rada galerií České republiky

Galerie výtvarného umění

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/09/24 - 2005/11/13   Přírůstky sbírky kresby a grafiky Galerie výtv. umění Cheb z let 1996 - 2005, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)

Galerie výtvarného umění

person   born from - to, notes
Brůhová Šárka   11. 5. 1962     ???? - ????
Dražanová Karolína         ???? - ????, pokladní
Fišer Marcel   23. 11. 1969     2010 - ????, ředitel
Fuksíková Šárka         ???? - ????
Hutta Bojmír   20. 2. 1920     1962 - 1973, ředitel
Huttová Zlata   8. 5. 1935     ???? - ????
Churá Martina         ???? - ????, asistentka ředitele, produkční
Karasová Věra         ???? - ????, zástupkyně ředitele, vedoucí ekonomického oddělení
Kokstein František         ???? - ????
Lochmanová Veronika         ???? - ????, odborné oddělení, edukativní pracovnice
Mladějovská Mira   9. 3. 1899     1962 - 1968, zakladatelka
Pápešová Iveta         ???? - ????
Peťas František   14. 1. 1912     1973 - 1976, ředitel
Pokorná Kalousková Jana         ???? - ????
Sochorová Anna   3. 5. 1952     ???? - ????
Strnad Miloslav         ???? - ????, ekonomicko-provozní oddělení
Šulc Marcel   23. 1. 1932     1975 - 1975, tvorba expozice
Tomášová Jana         ???? - ????, ekonomicko-provozní oddělení
Vachudová Božena   24. 3. 1953     ???? - 1987, vedoucí historička umění
Vomelová Ludmila   1944     1976 - 1991, ředitelka
Vykoukal Jiří   27. 7. 1937     1991 - 2010, ředitel

Galerie výtvarného umění

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1970   Konkurs

Galerie výtvarného umění

person   born
Altmann Jiří   28. 1. 1942    
Antušek Vladimír   25. 8. 1900    
Balabán Daniel   20. 9. 1957    
Benda Břetislav   28. 3. 1897    
Beneš Karel   1. 5. 1932    
Beneš Vlastimil   3. 10. 1919    
Bezděk Josef   15. 9. 1906    
Bílek František   6. 11. 1872    
Blabolilová Marie   4. 3. 1948    
Blažíček Oldřich   5. 1. 1887    
Bocker Jaroslav   19. 2. 1940    
Böhm David   25. 2. 1982    
Bolf Josef   7. 10. 1971    
Boštík Václav   6. 11. 1913    
Boudník Vladimír   17. 3. 1924    
Brázda Pavel   21. 8. 1926    
Burešová Alena   24. 3. 1945    
Burian Zdeněk   11. 2. 1905    
Cubrová Magdalena   18. 4. 1952    
Cvach Miloš   10. 5. 1945    
Čapek Josef   23. 3. 1887    
Čepelák Ladislav   25. 6. 1924    
Černický Jiří   1. 8. 1966    
Černý Karel   19. 2. 1910    
Činčerová Eva   16. 11. 1943    
David Jiří   28. 8. 1956    
Demartini Hugo   11. 7. 1931    
Diviš Stanislav   20. 11. 1953    
Dlouhý Bedřich   2. 8. 1932    
Doležal František   28. 7. 1910    
Dub Petr   30. 12. 1976    
Dvorský Bohumír   21. 10. 1902    
Dvořák František   21. 1. 1925    
Eibl Vítězslav   6. 6. 1928    
Eichler Oldřich   18. 7. 1941    
Eremiášová Milča   20. 6. 1938    
Filla Emil   4. 4. 1882    
Fládr Ladislav   27. 6. 1935    
Foltýn František   9. 6. 1891    
Franta Jiří   3. 5. 1978    
Frauknecht Karel   24. 7. 1925    
Fremund Richard   9. 4. 1928    
Gabriel Michal   25. 2. 1960    
Girsa Václav   6. 10. 1969    
Gross František   19. 4. 1909    
Grus Jaroslav   13. 8. 1891    
Grygar Milan   24. 10. 1926    
Gutfreund Otto   3. 8. 1889    
Hanák Mirko   26. 6. 1921    
Hanuš Vladimír   19. 5. 1961    
Hanvald David   1. 12. 1980    
Hausner Miloš   12. 4. 1948    
Hess Vilém   15. 1. 1903    
Hladík Karel   27. 6. 1912    
Hodonský František   19. 2. 1945    
Hojný Ladislav   30. 7. 1944    
Holan Karel   4. 12. 1893    
Holcová Veronika   4. 3. 1973    
Holý Miloslav   4. 10. 1897    
Horálek Jaroslav   10. 11. 1954    
Horejc Jaroslav   15. 6. 1886    
Houdek Vladimír   3. 11. 1984    
Hovadík Jaroslav   8. 5. 1935    
Hudeček Antonín   14. 1. 1872    
Hudeček František   7. 4. 1909    
Husáriková Pelcová Jindra   14. 4. 1931    
Chalánková Vendula   4. 2. 1981    
Chatrný Dalibor   28. 8. 1925    
Istler Josef   13. 11. 1919    
Janák František   1. 6. 1951    
Ježek Stanislav   6. 7. 1904    
Jíra Václav   17. 12. 1939    
Jiránek Miloš   19. 11. 1875    
John Jiří   6. 11. 1923    
Judl Stanislav   9. 8. 1951    
Kadrnožka Dimitrij   29. 10. 1923    
Kiml Václav   19. 1. 1928    
Kintera Krištof   20. 9. 1973    
Klát Jaroslav   23. 5. 1902    
Koblasa Jan   5. 10. 1932    
Kobliha František   17. 11. 1877    
Kohout Milan   7. 3. 1945    
Kolář Jiří   24. 9. 1914    
Kolář Radomír   19. 8. 1924    
Kolíbal Stanislav   11. 12. 1925    
Kotas Jaroslav   6. 5. 1909    
Kotík Jan   4. 1. 1916    
Kotík Pravoslav   1. 5. 1889    
Kotrba Karel   17. 1. 1893    
Kotrba Tadeáš   8. 11. 1986    
Kotyza Vladivoj   30. 11. 1943    
Kovanda Jiří   1. 5. 1953    
Kovářová Květuše   11. 10. 1945    
Kremlička Rudolf   19. 6. 1886    
Kubín (Coubine) Otakar   22. 10. 1883    
Kulhánek Oldřich   26. 2. 1940    
Kuneš Karel   12. 12. 1920    
Květenský Vlastimil   25. 5. 1930    
Kvíčala Petr   20. 4. 1960    
Lacigová Marie   7. 3. 1928    
Lamr Aleš   12. 6. 1943    
Levora Vladimír   14. 7. 1920    
Lhoták Kamil   25. 7. 1912    
Lidický Karel   17. 6. 1900    
Liesler Josef   19. 9. 1912    
Mácha Jan   16. 9. 1926    
Makovský Vincenc   3. 6. 1900    
Malich Karel   18. 10. 1924    
Malina Václav   4. 6. 1950    
Marešová Milada   16. 11. 1901    
Mašek Václav   28. 2. 1893    
Matasová Adéla   26. 7. 1940    
Matouš Dalibor   21. 8. 1925    
Matoušek František   26. 10. 1967    
Maur Milan   8. 12. 1950    
Maur Pavel   28. 9. 1914    
Medek Mikuláš   3. 11. 1926    
Michal Rastislav   9. 6. 1936    
Mikuláštík Milan   28. 7. 1975    
Mokrý František   8. 4. 1892    
Mucha Alfons   24. 7. 1860    
Müller Karel   12. 12. 1899    
Multrus Josef   12. 3. 1898    
Musatov Grigorij   29. 1. 1899    
Muzika František   26. 6. 1900    
Mžyk Josef   2. 2. 1944    
Načeradský Jiří   9. 9. 1939    
Nejdl Slavoj   6. 6. 1929    
Nejedlý Otakar   14. 3. 1883    
Nepraš Karel   2. 4. 1932    
Nikitinová Alice   15. 3. 1979    
Novák Ladislav   4. 8. 1925    
Nováková Brázdová Věra   17. 1. 1928    
Nowak Willi   3. 10. 1886    
Ondráček Raimund   13. 6. 1913    
Oriešek Peter   28. 8. 1941    
Oriešková Zlatníková Petra   16. 8. 1941    
Ouhel Ivan   18. 2. 1945    
Paderlík Arnošt   1. 12. 1919    
Palla Marian   30. 7. 1953    
Patera Jiří   11. 12. 1924    
Paulová Jana   29. 4. 1940    
Pavlík Petr   31. 1. 1945    
Pěchouček Michal   21. 2. 1973    
Pelc Antonín   16. 1. 1895    
Pešicová Jaroslava   30. 12. 1935    
Peterka František   26. 4. 1920    
Piesen Robert   11. 8. 1921    
Pirner Maxmilián   13. 2. 1854    
Podhrázský Stanislav   10. 11. 1920    
Podmol Jaroslav   16. 9. 1925    
Pokorný Karel   18. 1. 1891    
Pokorný Václav   9. 1. 1914    
Pražák Čeněk   20. 2. 1914    
Preclík Vladimír   23. 5. 1929    
Procházka Antonín   5. 6. 1882    
Prucha Jindřich   29. 9. 1886    
Přibyl Lubomír   27. 6. 1937    
Puchmertl Jaroslav   14. 10. 1916    
Puchová Hana   15. 4. 1966    
Purkrábková Hana   19. 8. 1936    
Rabas Václav   13. 11. 1885    
Rambousek Jan   24. 5. 1895    
Rittstein Michael   17. 9. 1949    
Ronovský František   11. 1. 1929    
Roučka Pavel   20. 6. 1942    
Růžička Jindřich   3. 5. 1947    
Růžičková Bejrová Věra   6. 1. 1924    
Samec Jan   18. 11. 1955    
Sedláček Vojtěch   9. 9. 1892    
Sekal Zbyněk   12. 7. 1923    
Schikaneder Jakub   1. 3. 1855    
Sion Zbyšek   12. 4. 1938    
Skála František   7. 2. 1956    
Sklenář Zdeněk   15. 4. 1910    
Skrepl Vladimír   18. 9. 1955    
Slavíček Jan   22. 1. 1900    
Slavík Otakar   18. 12. 1931    
Sobotka Ivan   4. 2. 1927    
Sopr Alois   18. 2. 1913    
Souček Jan   5. 5. 1941    
Soukup Vít   17. 10. 1971    
Spáčil Jan   12. 1. 1892    
Storchová Hana   14. 9. 1936    
Stratil Václav   7. 10. 1950    
Střížek Antonín   22. 5. 1959    
Suchánek Vladimír   12. 2. 1933    
Surůvka Jiří   24. 9. 1961    
Světlík Zdeněk   3. 5. 1932    
Svoboda Rudolf   24. 11. 1924    
Sychra Vladimír   28. 1. 1903    
Sýkora Zdeněk   3. 2. 1920    
Synecká Naděžda   23. 8. 1926    
Šerých Jan   13. 5. 1972    
Šerých Jaroslav   27. 2. 1928    
Ševčík Miloš   27. 6. 1939    
Šíma Josef   19. 3. 1891    
Šimotová Adriena   6. 8. 1926    
Šolta Vladimír   25. 4. 1924    
Špála Václav   24. 8. 1885    
Špaňhel Jakub   7. 11. 1976    
Štembera Otakar   8. 9. 1914    
Štícha Klement   8. 1. 1933    
Štika Karel   27. 1. 1898    
Štorek František   3. 7. 1933    
Štyrský Jindřich   11. 8. 1899    
Švankmajer Jan   4. 9. 1934    
Švarc Ladislav   26. 2. 1933    
Tázler Miroslav   1. 6. 1925    
Tichý František   24. 3. 1896    
Tikal Václav   24. 12. 1906    
Tittelbach Vojtěch   30. 7. 1900    
Tomanová Emilie   23. 1. 1933    
Toyen   21. 9. 1902    
Trampota Jan   21. 5. 1889    
Turek Filip   5. 1. 1968    
Vacek Ludvík   29. 7. 1951    
Válová Jitka   13. 12. 1922    
Válová Květa   13. 12. 1922    
Valter Karel   17. 2. 1909    
Veselý Petr   14. 10. 1953    
Veselý Zdeněk   9. 6. 1932    
Vingler Vincenc   30. 4. 1911    
Vitanovský Michal   3. 5. 1946    
Vítková Lenka   24. 1. 1975    
Vodáková Šrotová Radoslava   3. 2. 1947    
Vostřebalová Fischerová Vlasta   22. 2. 1898    
Vystrčil Miroslav   24. 2. 1924    
Wagner Josef   2. 3. 1901    
Wagner Josef   24. 5. 1938    
Wachsman Alois   14. 5. 1898    
Wielgus Jindřich   26. 2. 1910    
Wiesner Richard   6. 7. 1900    
Zábranský Adolf   29. 11. 1909    
Zárybnický Rostislav   12. 12. 1936    
Zemánek Bohumil   10. 10. 1942    
Zívr Ladislav   23. 5. 1909    
Zrzavý Jan   5. 11. 1890    
Žáček Josef   26. 5. 1951    
Žitomírský Alexandr   1907    

Galerie výtvarného umění

dílo
published   author, title (subtitle)
1966   Slavík Otakar, Kráčející
2000   Cvach Miloš, R-3/2000
katalog autorský
published   author, title (subtitle)
2014   Lindauer Bohumír, Gottfried Lindauer: Dva portréty Maorů z Náprstkova muzea, 1907
obraz
published   author, title (subtitle)
1922   Vostřebalová Fischerová Vlasta, Vdovec
1923   Švabinský Max, Třetí skica ke Žním
1924   Justitz Alfred, Alej (Stromořadí)
1927   Holan Karel, Kostelík sv. Jana na Prádle
1928   Holan Karel, Předjaří na periferii
1941   Lhoták Kamil, Balon Ressel
1948   Tichý František, Romance
1958-1959   Medek Mikuláš, Brebtavý šachista (Chechtavý šachista)
1962   Medek Mikuláš, 3 904 starých růžových centimetrů (Preparovaný obraz)
1969   Lhoták Kamil, Bílý drak v krajině (Drak)
1970   Doležal František, Ani labuť ani Lůna (Máchovský cyklus)
1972   Doležal František, Pocta Josefu Šímovi (cyklus Pocty)
1976   Doležal František, Aurora (cyklus Poselství naděje)
1982   Rittstein Michael, Levitace našikmo / Levitation Slantways
plastika
published   author, title (subtitle)
1924-1925   Gutfreund Otto, Voják z roty Nazdar (Francouzský starodružiník)
pozvánka autorská
published   author, title (subtitle)
1962   Jírů Václav, Václav Jírů: Praha a Pražané
1970   Witkiewicz Stanisław, Stanislaw Ignacy Witkiewicz: Obrazy a kresby