Galerie výtvarného umění v Chebu

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1993/12/16 - 1994/03/06   Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Praha
2005/09/24 - 2005/11/13   Přírůstky sbírky kresby a grafiky Galerie výtv. umění Cheb z let 1996 - 2005, Cheb (Cheb)