Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

type: muzeum
city: Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
address: Jiráskova 4 (dnes U Muzea 398/4)
zip code: 466 01
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: msbjbc@quick.cz
web: www.msb-jablonec.cz
birth year: 1904

notes:
HISTORIE MUZEA

Muzeum prošlo několika etapami vývoje. První podněty k jeho založení spadají do poslední třetiny 19. století a jsou spojeny s činností Průmyslového vzdělávacího a podpůrného spolku. Vznik muzea jako takového klademe do roku 1904, kdy byla otevřena první stálá výstava, dnes bychom řekli expozice. V roce 1911 pak muzeum získalo i vlastní budovu ve Školní ulici č.9. Takto zajištěná instituce přečkala všechny politické změny následujících let: první světovou válku, vznik Československé republiky i druhou světovou válku.

Již pod novým názvem Muzeum pro umělecký průmysl se v roce 1949 přestěhovala do bývalého exportního domu Zimmer & Schmidt v Jiráskově ulici, dnes ulice U Muzea, kde sídlí dosud. V letech 1953-1961 bylo muzeum přičleněno jako pobočka k Národnímu technickému muzeu v Praze. Tento stav však netrval dlouho. V roce 1961 přešlo pod správu Okresního národního výboru v Jablonci nad Nisou a specializovalo se na výzkum dějin skla a bižuterie, což se projevilo i v novém názvu – Muzeum skla a bižuterie. V oboru skla mu byla přiznána nejprve oblastní, od roku 1974 pak celostátní působnost, obor bižuterie měl tuto exkluzivitu již od roku 1961.

V roce 2001 započala příprava celkové rekonstrukce, která se následně naplno rozběhla. V jejím průběhu došlo, v rámci reformy veřejné správy, k významné změně. Po zrušení Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou se zřizovatelem Muzea skla a bižuterie stalo od 1. ledna 2003 Ministerstvo kultury České republiky. Technická rekonstrukce muzea byla završena kolaudací 26. srpna 2004. Dne 23. září 2004 proběhla slavnostní vernisáž za účasti prezidenta republiky Václava Klause, představitelů Ministerstva kultury a mnohých čestných hostů. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou bylo následně s novými expozicemi Kouzelný svět bižuterie a Čarovná zahrada – České sklo sedmi století otevřeno veřejnosti.

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1953   Vývoj českého skla a bižuterie, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1953   Za pokrok v československém sklářství, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1954/08 - 1954/11/01   II. výstava českého sklářství, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1962   250 let harrachovské sklárny 1712–1962, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1964/06-1964/09   Sklo borských výtvarníků, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1964/07 - 1964/08/30   Stanislav Kovář: Grafika o skle, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1966/03/06 - 1966/04   Břetislav Novák: Broušené sklo a plastiky, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1966/04 - 1966/05   Miloslav Janků: Obrazy, malované sklo, figurky, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1966/05 - 1966/06   Naděžda Hanáková: Umělá hmota jako výtvarný materiál, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1967/09/17 - 1967/10/31   Alois Metelák: Životní dílo: architektura, sklo, kresby, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1969   Karel Wünsch, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1969/09/07 - 1969/09/28   Viktor Vorlíček: Kresby z domova a z cest, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1969/11/27 -   Alois Hubička: Sochy, šperky, bižutérie, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1972/01/23 -   II. symposium Stříbrný šperk, Galerie Václava Špály, Praha
1977   Vladimír Linka, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1978/07 - 1978/08   Soudobý československý šperk, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1980/04 - 1980/12   Art deco: České sklo kolem roku 1925, Sklářské muzeum v Novém Boru, Nový Bor (Česká Lípa)
1983/06/23 - 1984/03   Ludvika Smrčková: Výběr ze sklářského díla (1945 - 1983), Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1985/03   Jiří Šuhajek: Sklo - kresby, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1986/07/08 - 1986/10/05   Pavel Hlava: Sklo, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1987   Václav Hanuš: Sklo, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1987/01/22 - 1987/03/01   Jaroslav Kodejš: Šperky, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1988   Jiří Harcuba: Tvář / Intaglie a medaile, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1988/09/05 -   Jiří Harcuba: Medaile, drobná plastika, sklo, Památník národního písemnictví, Praha
1990/12/04 - 1991/03/03   Miloslav Kalík: Fotografie, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1990/12/04 - 1991/03/03   Václav Pokorný: Obrazy, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1991/07/16 - 1991/08/25   Jiří Nepasický: Kresby z let 1990 - 1991, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1991/07/16 - 1991/10/28   Přehlídka výsledků sklářského podnikání deseti generací Riedlů v Severních Čechách a v Rakousku, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1991/12   Hana Hančová, Zdeněk Lhotský, Oto Macek, Michal Machat, Ivana Mašitová, Jiří Nekovář, Jaroslav Róna, Ivana Šrámková, Kryštof Trubáček, Martin Velíšek, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1992/01/08 - 1992/02/16   Hana Hančová: Kresby, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1992/02/19 - 1992/03/29   Vladimír Komárek, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1992/03/17 - 1992/06/14   Miloslav Klinger: Sklo, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1992/07/09 - 1992/08/30   René Roubíček, Miluše Roubíčková, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1994/04/26 - 1994/06/19   Eva Cvrčková, Anna Matoušková, Pavel Mrkus, Rony Plesl, Petr Vlček, Marian Volráb: Obrazy, sklo, plastiky, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1994/07/04 - 1994/09/18   Individuální šperk, komorní plastika, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1995   Gizela Šabóková, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1995/01/26 - 1995/03/26   Claus J. Riedel: Sklářský designér a podnikatel / Glasdesigner und Unternehmer, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1995/03/09 - 1995/04/18   František Pavlů: Muchláže a medaile, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1995/04/20 - 1995/05/28   Loretta Yang: Tavené skleněné plastiky, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1995/05   Eva Švestková: Sklo 1970 - 1995, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1995/06/22 - 1995/09/10   Česká tavená skleněná plastika, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1995/09/26 - 1995/12/03   Otakar Španiel (1881-1955): Český sochař a medailér, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1995/09/26 - 1995/12/03   Střední uměleckoprůmyslová škola bižuterní Jablonec nad Nisou 1880 - 1995, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1996   Současné české sklo, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1996   Současný český šperk, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1996/09/19 - 1996/11/17   Jitka Forejtová: Sklo 1981 - 1996, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1996/11/28 - 1997/02/23   B. Eliáš, J. Exnar, V. Kopecký, J. Matouš, E. Rožátová, J. Rybák, G. Šabóková, I. Šrámková, K. Vaňura, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1997/04/03 - 1997/06/01   František Pavlů: Medaile, sochy, muchláže, obrazy, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1997/09/11 - 1997/10   Vladimír Otmar: Obrazy, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1998/05/06 - 1998/06/14   Petr Vlček: Objekty a kresby, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1999   Jiří Šibor: Duplex mobile, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1999/01/05 - 1999/01/31   Pavel Opočenský: Lyžebrože, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1999/04/08 - 1999/06/20   Marcela Borecká Levinská: Mozaiky, pastely, olejomalby, Galerie Belveder, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1999/09/27 -   Schránky vůní - České toaletní sklo od 18.století po současnost, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2001/09/25 - 2002/01/02   Otakar Španiel 1881-1955: 120. výročí narození významného českého medailéra, Galerie Belveder, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2002/03/07 - 2002/04/21   Vítězslava Klimtová: Jizerskohorští skřítci a strašidla, Galerie Belveder, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2002/05/02 - 2002/06/16   Jizerské hory objektivem Miloše Kirchnera, Galerie Belveder, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2002/11/28 - 2003/01/26   Libuše Hlubučková: Šperk, Galerie Belveder, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2003/09/18 - 2003/10/22   Siegfried Weiss: Pocta světlu, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2003/11/06 - 2004/01/06   Pojďte si hrát s panem malířem Josefem Čapkem, Galerie Belveder, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2004/08/26 - 2004/10/27   Miloslav Kalík: Výmluvný hlas tichého svědka, Galerie Belveder, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2005/03/31 - 2005/04/07   Vladimír Klein: Sklo - obsah - funkce, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2005/07/14 - 2005/09/18   Zdeňka Laštovičková: Podoby, sklo, šperk, kámen, Galerie Belveder, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2006/04/10   Jaroslav Bejvl: Via lucis / Cesta světla, přednáška, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2006/10/13 - 2007/01/28   Oldřich Plíva: Moje sklo, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2007/02/08 - 2007/04/15   Vladislav Mašata: Super Faces, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2007/10/18 - 2008/01/20   Umění všedního dne: Václav Hanuš / Jizerskohorská krystalerie, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2007/12/13 - 2008/03/09   Vratislav Karel Novák: Identifikace, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2008   Černá bižuterie: Minulost, současnost, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2008/02/01 - 2008/03/02   Identifikace 33 semestry Kov a šperk, Galerie N, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2008/02/01 - 2008/03/02   Identifikace 33 semestry Kov a šperk, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2008/04/29 - 2008/05/30   Patrik Saudek: Svlékání tmy, Galerie Belveder, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2008/10/17 - 2009/02/01   Transfúze - Ilja Bílek a žáci, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2009/01/29 - 2009/03/27   Jarmila Haldová: Dřevořezy českých panovníků, Galerie Belveder, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2010/02/26 - 2010/06/24   Jiří Šuhájek: Sklo, obrazy, kresby / Glass, paintings, drawings, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2010/10/23 - 2010/01/31   Ladislav Kozák, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2012/10/19 - 2013/01/04   Otcové města Jablonce IX. Učititelé ve škole i po škole, Galerie Belveder, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2012/11/16 - 2013/11/13   Vánoce na klopě, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2012/12/02 - 2013/01/13   Já bych rád k Betlému, rekordu velkému, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2013/02/01 - 2013/05/26   Z Nového Světa do celého světa: 300 let harrachovského skla, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2013/11/22 - 2014/02/16   6. salon Asociace umělců medailérů 2013, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2014/06/07 - 2014/10/28   Trendy.Design.Produkce (Mezinárodní trienále skla a bižuterie 2014), Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2015/05/22 - 2015/10/04   Pohyb - výraz - emoce: Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2016/06/24 - 2016/10/09   Jedním dechem, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2017/06/24 - 2017/09/03   A.TO.MY! / And That's Us! (Mezinárodní trienále skla a bižuterie 2017), Galerie N, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2017/06/24 - 2017/09/03   Materiál: Sklo / Material: Glass (Mezinárodní trienále skla a bižuterie 2017), Eurocentrum, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2017/06/24 - 2017/09/03   No Limits: Současné umělecké sklo z České republiky (Mezinárodní trienále skla a bižuterie 2017), Kostel sv. Anny, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2017/06/24 - 2017/10/28   Trendy.Design.Produkce / Trends. Design. Production ( Mezinárodní trienále skla a bižuterie / International Triennial of Glass & Jewellery), Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2017/06/24 - 2017/10/29   Redesign (Mezinárodní trienále skla a bižuterie 2017), Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2018/05/17 - 2018/09/30   Zdeněk Lhotský, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2018/11/09 - 2019/04/14   Dva v jednom: Design českého a slovenského skla 1918–2018, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2020/06/20 - 2020/11/01   Materiál: Sklo – Architektura: Průmysl, high-tech, speciální produkty, řemeslo (Mezinárodní trienále skla a bižuterie 2020), Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2020/06/20 - 2020/11/01   Trendy.Design.Produkce (Mezinárodní trienále skla a bižuterie 2020), Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2020/08/06 - 2020/08/30   Handmade Dreams: Současná česká módní bižuterie, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2020/11/20 - 2021/09/05   Designová 10°: Designové novinky z muzejních sbírek 2010–2019 (Mezinárodní trienále skla a bižuterie 2020), Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2020/11/20 - 2021/09/05   Reflexe: Zahraniční sklářští výtvarníci tvořící v České republice (Mezinárodní trienále skla a bižuterie 2020), Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2020/12/03 - 2021/09/05   Kaleidoskop vkusu: Československá bižuterie na výstavách 1948-1989, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2021/09/17 - 2022/01/30   Duše skla, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2022/04/14 - 2022/10/02   Hot, hot, hot: Sklo, keramika a porcelán od A po Z, Národní technické muzeum, Praha
2022/06/10 - 2022/10/30   Miluše & René Roubíčkovi: 100, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2022/06/30 - 2022/09/18   L'âme du verre, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

date of exhibition   exhibition title
1953   Vývoj českého skla a bižuterie
1953   Za pokrok v československém sklářství
1954/08 - 1954/11/01   II. výstava českého sklářství
1961/08   III. celostátní výstava bižutérie
1962   250 let harrachovské sklárny 1712–1962
1964/06-1964/09   Sklo borských výtvarníků
1964/07 - 1964/08/30   Stanislav Kovář: Grafika o skle
1966/03/06 - 1966/04   Břetislav Novák: Broušené sklo a plastiky
1966/04 - 1966/05   Miloslav Janků: Obrazy, malované sklo, figurky
1966/05 - 1966/06   Naděžda Hanáková: Umělá hmota jako výtvarný materiál
1967   Václav Hanuš: Sklo
1967/09/17 - 1967/10/31   Alois Metelák: Životní dílo: architektura, sklo, kresby
1968/09   Stříbrný šperk 1968: Výstava výsledků I. mezinárodní symposium Jablonec nad Nisou
1969   Karel Wünsch
1969/09/07 - 1969/09/28   Viktor Vorlíček: Kresby z domova a z cest
1969/10/23   Karel Wünsch: Sklo
1969/11/27 -   Alois Hubička: Sochy, šperky, bižutérie
1977   Vladimír Linka
1978/07 - 1978/08   Soudobý československý šperk
1983/06/23 - 1984/03   Ludvika Smrčková: Výběr ze sklářského díla (1945 - 1983)
1985/03   Jiří Šuhajek: Sklo - kresby
1986/07/08 - 1986/10/05   Pavel Hlava: Sklo
1987   Václav Hanuš: Sklo
1988   Jiří Harcuba: Tvář / Intaglie a medaile
1988/09/17 - 1989/02   Pavel Werner: Sklo
1990/12/04 - 1991/03/03   Miloslav Kalík: Fotografie
1990/12/04 - 1991/03/03   Václav Pokorný: Obrazy
1991/07/16 - 1991/08/25   Jiří Nepasický: Kresby z let 1990 - 1991
1991/07/16 - 1991/10/28   Přehlídka výsledků sklářského podnikání deseti generací Riedlů v Severních Čechách a v Rakousku
1991/12   Hana Hančová, Zdeněk Lhotský, Oto Macek, Michal Machat, Ivana Mašitová, Jiří Nekovář, Jaroslav Róna, Ivana Šrámková, Kryštof Trubáček, Martin Velíšek
1992/01/08 - 1992/02/16   Hana Hančová: Kresby
1992/02/19 - 1992/03/29   Vladimír Komárek
1992/03/17 - 1992/06/14   Miloslav Klinger: Sklo
1992/07/09 - 1992/08/30   René Roubíček, Miluše Roubíčková
1994/04/26 - 1994/06/19   Eva Cvrčková, Anna Matoušková, Pavel Mrkus, Rony Plesl, Petr Vlček, Marian Volráb: Obrazy, sklo, plastiky
1994/07/04 - 1994/09/18   Individuální šperk, komorní plastika
1995   Gizela Šabóková
1995/01/26 - 1995/03/26   Claus J. Riedel: Sklářský designér a podnikatel / Glasdesigner und Unternehmer
1995/03/09 - 1995/04/18   František Pavlů: Muchláže a medaile
1995/04/20 - 1995/05/28   Loretta Yang: Tavené skleněné plastiky
1995/05   Eva Švestková: Sklo 1970 - 1995
1995/06/22 - 1995/09/10   Česká tavená skleněná plastika
1995/09/26 - 1995/12/03   Otakar Španiel (1881-1955): Český sochař a medailér
1995/09/26 - 1995/12/03   Střední uměleckoprůmyslová škola bižuterní Jablonec nad Nisou 1880 - 1995
1996   Současné české sklo
1996   Současný český šperk
1996/09/19 - 1996/11/17   Jitka Forejtová: Sklo 1981 - 1996
1996/11/28 - 1997/02/23   B. Eliáš, J. Exnar, V. Kopecký, J. Matouš, E. Rožátová, J. Rybák, G. Šabóková, I. Šrámková, K. Vaňura
1997/04/03 - 1997/06/01   František Pavlů: Medaile, sochy, muchláže, obrazy
1997/09/11 - 1997/10   Vladimír Otmar: Obrazy
1998/05/06 - 1998/06/14   Petr Vlček: Objekty a kresby
1999   Jiří Šibor: Duplex mobile
1999/01/05 - 1999/01/31   Pavel Opočenský: Lyžebrože
1999/09/27 -   Schránky vůní - České toaletní sklo od 18.století po současnost
2003/09/18 - 2003/10/22   Siegfried Weiss: Pocta světlu
2005/03/31 - 2005/04/07   Vladimír Klein: Sklo - obsah - funkce
2005/10/06 - 2006/01/29   Oděv a jeho doplněk 2005
2006/02/16 - 2006/05/21   Spoutané paprsky - Osvětlování a svítidla v průběhu staletí
2006/04/10   Jaroslav Bejvl: Via lucis / Cesta světla, přednáška
2006/10/13 - 2007/01/28   Oldřich Plíva: Moje sklo
2007/02/08 - 2007/04/15   Vladislav Mašata: Super Faces
2007/10/18 - 2008/01/20   Umění všedního dne: Václav Hanuš / Jizerskohorská krystalerie
2008   Černá bižuterie: Minulost, současnost
2008/02/01 - 2008/03/02   Identifikace 33 semestry Kov a šperk
2008/10/17 - 2009/02/01   Transfúze - Ilja Bílek a žáci
2010/02/26 - 2010/06/24   Jiří Šuhájek: Sklo, obrazy, kresby / Glass, paintings, drawings
2010/10/23 - 2010/01/31   Ladislav Kozák
2011/10/21 - 2012/04/01   Milan Vobruba: Dvě země - dva domovy - dvě inspirace. Sklo, plastiky, obrazy
2012/11/16 - 2013/11/13   Vánoce na klopě
2012/12/02 - 2013/01/13   Já bych rád k Betlému, rekordu velkému
2013/02/01 - 2013/05/26   Z Nového Světa do celého světa: 300 let harrachovského skla
2013/11/22 - 2014/02/16   6. salon Asociace umělců medailérů 2013
2014/06/07 - 2014/10/28   Trendy.Design.Produkce (Mezinárodní trienále skla a bižuterie 2014)
2015/05/22 - 2015/10/04   Pohyb - výraz - emoce: Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle
2016/06/24 - 2016/10/09   Jedním dechem
2017/06/24 - 2017/10/28   Trendy.Design.Produkce / Trends. Design. Production ( Mezinárodní trienále skla a bižuterie / International Triennial of Glass & Jewellery)
2017/06/24 - 2017/10/29   Redesign (Mezinárodní trienále skla a bižuterie 2017)
2018/05/17 - 2018/09/30   Zdeněk Lhotský
2018/11/09 - 2019/04/14   Dva v jednom: Design českého a slovenského skla 1918–2018
2020/06/20 - 2020/11/01   Materiál: Sklo – Architektura: Průmysl, high-tech, speciální produkty, řemeslo (Mezinárodní trienále skla a bižuterie 2020)
2020/06/20 - 2020/11/01   Trendy.Design.Produkce (Mezinárodní trienále skla a bižuterie 2020)
2020/08/06 - 2020/08/30   Handmade Dreams: Současná česká módní bižuterie
2020/11/20 - 2021/09/05   Designová 10°: Designové novinky z muzejních sbírek 2010–2019 (Mezinárodní trienále skla a bižuterie 2020)
2020/11/20 - 2021/09/05   Reflexe: Zahraniční sklářští výtvarníci tvořící v České republice (Mezinárodní trienále skla a bižuterie 2020)
2020/12/03 - 2021/09/05   Kaleidoskop vkusu: Československá bižuterie na výstavách 1948-1989
2021/09/17 - 2022/01/30   Duše skla
2022/06/10 - 2022/10/30   Miluše & René Roubíčkovi: 100
stálá expozice   Čarovná zahrada. České sklo sedmi století. Kristiánov klíč k srdci Jizerských hor
stálá expozice   Kouzelný svět bižuterie

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1966   Břetislav Novák: Broušené sklo a plastiky
  1966   Miloslav Janků: Obrazy, malované sklo, figurky
  1966   Naděžda Hanáková: Umělá hmota jako výtvarný materiál
  1967   Alois Metelák: Životní dílo: architektura, sklo, kresby
  1969   Alois Hubička: Sochy, šperky, bižutérie
  1969   Karel Wünsch (Výstava skla z let 1959-1969)
  1973   Ludvika Smrčková: Ryté sklo 1955 - 1973
  1977   Vladimír Linka
  1987   Václav Hanuš: Sklo
  1988   Pavel Werner: Sklo
  1992   Miloslav Klinger a železnobrodské sklo
  1995   Claus J. Riedel: Sklářský designér a podnikatel / Glasdesigner und Unternehmer
  1995   Gizela Šabóková
  1995   Loretta Yang
  1996   Jitka Forejtová: Sklo 1984 - 1996
  2005   Vladimír Klein: Sklo, obsah i funkce
  2006   Oldřich Plíva - Moje sklo (Práce z let 1964 až 2006)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1962   250 let harrachovské sklárny 1712–1962
  1964   Sklo borských výtvarníků
  1978   Soudobý československý šperk
  1980   Art deco (České sklo kolem roku 1925)
  1991   Hana Hančová, Zdeněk Lhotský, Oto Macek, Michal Machat, Ivana Mašitová, Jiří Nekovář, Jaroslav Róna, Ivana Šrámková, Kryštof Trubáček, Martin Velíšek
  1992   René Roubíček, Miluše Roubíčková
  1994   Eva Cvrčková, Anna Matoušková, Pavel Mrkus, Rony Plesl, Petr Vlček, Marian Volráb: Obrazy, sklo, plastiky
  1995   Česká tavená skleněná plastika
  1996   B. Eliáš, J. Exnar, V. Kopecký, J. Matouš, E. Rožátová, J. Rybák, G. Šabóková, I. Šrámková, K. Vaňura
  1998   Skleněné figurky
  2007   Umění všedního dne / Everyday Art / Kunst des Alltags (Václav Hanuš / Jizerskohorská krystalerie)
  2008   Černá bižuterie / Black Costume Jewellery / Schwarze Bijouterie (Minulost, současnost / Past, Contemporary / Vergangenheit, Gegenwart)
  2014   Trendy.Design.Produkce / Trends.Design.Production (Mezinárodní trienále skla a bižuterie 2014)
  2016   No limits (Mezinárodní trienále skla a bižuterie / International Triennial of Glass & Jewellery 2017) (Současné umělecké sklo z České republiky / Contemporary Artistic Glass from Czech Repblic)
  2017   A.TO.MY! / And That's Us! (Mezinárodní trienále skla a bižuterie 2017)
  2017   Materiál: Sklo / Material: Glass ( Mezinárodní trienále skla a bižuterie 2017)
  2017   Redesign (Mezinárodní trienále skla a bižuterie 2017) (Práce studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně inspirované sbírkovými předměty muzea / Works by students of the Tomas Bata University in Zlín inspired by exhibits from the museum collections)
  2017   Trendy.Design.Produkce / Trends. Design. Production (Mezinárodní trienále skla a bižuterie 2017) (Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou)
  2020   Designová 10° / Decade of Design (2010–2019)
  2020   Materiál: Sklo – Architektura / Material: Glass – Architecture
  2020   Reflexe / Reflection (Zahraniční sklářští výtvarníci tvořící v České republice / Foreign Glassmakers Working in the Czech Republic)
  2020   Trendy.Design.Produkce / Trends.Design.Production
  nedat. (2016)   Jedním dechem
kniha
  published   title (subtitle)
  2010   Skleněné vánoční ozdoby / Glass Christmas Tree Ornaments / Glas-Christbaumschmuck (Minulost, současnost, vize / Past, Present, Vision / Vegangenheit, Gegenwart, Vision)
  2011   Jablonecké výstavy 1959–1987 (Nečekejte na motýla...)
  2015   Pohyb - výraz - emoce / Motion - Expression - Emotion / Bewegung - Ausdruck - Emotion (Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle / Figures and Figurines in Bohemian and Czech Glass Art and Craft / Figuren und Figürchen der böhmischen und tschechischen Glaskunst und dem Gewerbe)
  2018   Dva v jednom 1918–2018 (Design českého a slovenského skla / Dizajn českého a slovenského skla / Design of Czech and Slovak Glass)
  2021   Hledání rovnováhy / Finding Balance (Design československého lisovaného skla 1948-1989 / Design of Czechoslovak Pressed Glass 1948-1989)
  nedat. (2020)   Kaleidoskop vkusu / Kaleidoscope of Taste (Československá bižuterie na výstavách 1948-1989 / Czechoslovak Costume Jewellery Exhibitions 1948-1989)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1966   Ars vitraria (Sborník studií a zpráv Muzea skla a bižutérie v Jablonci nad Nisou)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1969   Alois Hubička: Sochy, šperky, bižutérie
  1969   Karel Wünsch: Sklo
  1969   Viktor Vorlíček: Kresby z domova a z cest
  1983   Ludvika Smrčková: Výběr ze sklářského díla (1945 - 1983) (národní umělkyně)
  1986   Pavel Hlava: Sklo
  1990   Miloslav Kalík: Fotografie
  1990   Václav Pokorný: Obrazy
  1992   Hana Hančová: Kresby
  1992   Miloslav Klinger: Sklo
  1992   Vladimír Komárek: Grafické listy
  1995   Loretta Yang: Tavené skleněné plastiky
  1996   Jitka Forejtová: Sklo 1981 - 1996
  1997   Vladimír Otmar: Obrazy
  2001   Otakar Španiel 1881-1955: 120. výročí narození významného českého medailéra
  2005   Vladimír Klein: Sklo - obsah - funkce
  2005   Zdeňka Laštovičková: Podoby, sklo, šperk, kámen
  2006   Jaroslav Bejvl: Via lucis / Cesta světla
  2007   Vladislav Mašata: Super Faces
  2010   Jiří Šuhájek: Sklo, obrazy, kresby / Glass, paintings, drawings
  2010   Ladislav Kozák (1934 - 2007)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1991   Přehlídka výsledků sklářského podnikání deseti generací Riedlů v Severních Čechách a v Rakousku, Jiří Nepasický: Kresby z let 1990 - 1991
  1999   Pavel Opočenský: Lyžebrože; Jiří Šibor: Duplex Mobile
  1999   Schránky vůní (České toaletní sklo od 18.století po současnost)
  2007   Umění všedního dne (Václav Hanuš / Jizerskohorská krystalerie)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1995   František Pavlů: Muchláže a medaile
  1997   František Pavlů: Medaile, sochy, muchláže, obrazy
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1995   Otakar Španiel (1881-1955): Český sochař a medailér; Střední uměleckoprůmyslová škola bižuterní Jablonec nad Nisou 1880 - 1995
plakát
  published   title (subtitle)
  2018   Zdeněk Lhotský
průvodce
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Průvodce stálými expozicemi Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
text
  published   title (subtitle)
  1996   Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

institution, city, address
Ars vitraria, časopis, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
Sklářské muzeum, Kamenický Šenov (Česká Lípa), Osvobození 69

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2005   Čarovná zahrada (Ateliérové sklo v nové stálé expozici jabloneckého muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou)
  2020   Přístavba Muzea skla a bižuterie / Extension of the Museum of glass and jewellery
adresář
  published   title (subtitle)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
průvodce
  published   title (subtitle)
  1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

person   born from - to, notes
Fendrichová Kristýna         ???? - ????
Hrušková Kateřina   8. 11. 1981     ???? - ????, kurátorka
Langhamer Antonín   24. 7. 1936     1961 - ????
Maternová Věra         ???? - ????
Nový Petr   21. 8. 1973     ???? - ????, hlavní kurátor
Provazníková Marcela         ???? - ????
Urban Stanislav   27. 5. 1923     ???? - ????, ředitel
Urban Stanislav   27. 5. 1923     ???? - ????, ředitel

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

person   born
Arzt Ľubomír   31. 5. 1946    
Beranová Lenka   3. 10. 1955    
Bílek Ilja   21. 12. 1948    
Brožek Pavel   9. 2. 1961    
Brychta Jaroslav   9. 3. 1895    
Brychtová Zahradníková Jaroslava   18. 7. 1924    
Burian Ivo   16. 4. 1939    
Cigler Václav   21. 4. 1929    
Čabla Bohumil   17. 4. 1926    
Čermák Slavomír   28. 3. 1952    
Černý Jan   25. 4. 1907    
Dostrašil Vilém   27. 6. 1926    
Drlík Jiří   13. 7. 1938    
Drobník Antonín   20. 4. 1925    
Filip Pavel   4. 7. 1962    
Fleissner Richard   3. 4. 1903    
Forejtová Jitka   25. 10. 1923    
Glückaufová Marie   26. 2. 1946    
Hartig Arnold   12. 8. 1878    
Hásek Jan   9. 8. 1969    
Havlas Ladislav   19. 10. 1907    
Hlavová Jarmila   19. 1. 1924    
Honzík Stanislav   2. 3. 1953    
Horová Alexandra   18. 8. 1962    
Jankovcová Skoková Antonie   6. 11. 1943    
Jelínek Vladimír   5. 2. 1934    
Jurnikl Rudolf   6. 2. 1928    
Kasalý Svatopluk   26. 5. 1944    
Klein Vladimír   6. 3. 1950    
Klinger Miloslav   10. 1. 1922    
Kobylka Vojtěch   10. 3. 1943    
Kodejš Jaroslav   9. 9. 1938    
Krbálek Pavel   2. 4. 1928    
Laštovičková Zdenka   29. 10. 1955    
Libenský Stanislav   27. 3. 1921    
Lípa Oldřich   19. 12. 1929    
Machač Václav   12. 3. 1945    
Metelák Luboš   19. 3. 1934    
Metelák Milan   17. 8. 1928    
Mináriková Martina   7. 5. 1968    
Němec Václav   30. 10. 1845    
Nepasická Blanka   8. 7. 1938    
Nepasický Jiří   25. 9. 1934    
Novák Břetislav   9. 8. 1913    
Novák Břetislav   8. 2. 1952    
Nováková Alena   8. 8. 1929    
Nováková Karla   29. 2. 1944    
Nováková Krédlová Jolana   24. 1. 1967    
Novotný Jan   17. 6. 1929    
Oliva Ladislav   21. 8. 1933    
Opočenský Pavel   7. 8. 1954    
Pastrnková Jiřina   9. 3. 1908    
Placht Richard   4. 1. 1880    
Plátek Miroslav   7. 8. 1922    
Plátek Václav   29. 3. 1917    
Plesl Rony   31. 1. 1965    
Plíva Oldřich   4. 6. 1946    
Pokorný Václav   9. 1. 1914    
Prášil Jaroslav   26. 5. 1946    
Provazníková Vlasta   16. 11. 1917    
Prudič Jiří   14. 2. 1923    
Průša Felix   15. 7. 1922    
Přenosil Ladislav   23. 12. 1893    
Ressel Arthur   25. 5. 1896    
Reytharová Eleonora   3. 9. 1939    
Rott Lumír   15. 10. 1928    
Roubíček René   23. 1. 1922    
Rozsypal Ivo   12. 8. 1942    
Roztočilová Zdeňka   21. 1. 1957    
Rožátová Eliška   12. 1. 1940    
Ryba Jiří   8. 9. 1938    
Rybáček Karel   11. 6. 1931    
Rybák Jaromír   24. 2. 1952    
Stáhlíková Maria   5. 12. 1922    
Svoboda Jaroslav   9. 2. 1938    
Šotola Vratislav   2. 5. 1931    
Štěpánek Miroslav   7. 1. 1953    
Šumbera Andrej   29. 8. 1955    
Švestková Eva   23. 2. 1945    
Tockstein Jindřich   14. 7. 1914    
Trnka Pavel   2. 9. 1948    
Vašíček Aleš   22. 2. 1947    
Veselý Vilém   4. 8. 1931    
Vinopalová Vodáková Daniela   16. 12. 1928    
Vlasáková Eva   10. 4. 1943    
Vlček Petr   28. 7. 1962    
Vlčková Cvrčková Eva   27. 11. 1966    
Waulin Ivan   17. 12. 1939    
Wünsch Karel   29. 3. 1932    
Zemek František   20. 10. 1913    
Žahour Vladimír   6. 5. 1925    
Žák Oldřich   3. 11. 1900    
Žertová Jiřina   14. 7. 1932