Rada Zakladowa Zwiazku Mauczydielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Marii Curie-Sklodowskiej

city: Lublaň (Ljubljana)
address: _