Bogoslovno Semenišče

city: Maribor - Pobrežje
address: Slomškov trg. 20
ZIP: 2000
phone: 0622290779
fax: 062224143