Českolipská knih a kamenotiskárna

Encyclopedia
published, title (subtitle)
1936, Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic)