Okresní vlastivědný ústav

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1977   Milan Zezula (Kresby z cest po Sovětském svazu)