Muzeum Vysočiny Jihlava

year of establishment: 1895
city: Jihlava (Jihlava)
address: Masarykovo náměstí 58
ZIP: 586 01

notes:
Masarykovo náměstí 57/58