Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

type: muzeum
city: Praha
address: Betlémské náměstí 1
zip code: 110 00
state: Česká republika (Czech Republic)

web: www.nm.cz
birth year: 1862

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Náprstkovo muzeum, které nese v podtitulu charakteristiku shromažďovaných exponátů (muzeum asijských, afrických a amerických kultur), často ukrývá ve svých depozitářích předměty, které s oficiálním zaměřením na první pohled příliš nekorespondují. Jsou to většinou pozůstatky původních muzejních sbírek, které unikly pozornosti kurátorů, když sbírky třídili a předávali jiným institucím. Vojta Náprstek otevřel své soukromé muzeum v roce 1874 jako průmyslové. Mělo za cíl seznamovat návštěvníky s nejnovějšími vynálezy, postupy a technikami. Jen okrajově sbíral předměty etnografické nebo uměleckého řemesla, které však měly dokumentovat především technický pokrok. Nakonec však tyto předměty - dary cestovatelů a Čechů žijících především v Americe, početně převážily nad předměty technickými, a ty pak byly během první poloviny 20. století předány podle svého charakteru do odpovídajících muzeí. V rámci knihovny muzea však zůstaly zachovány obrazové fondy, které se netýkaly jen mimoevropských kultur, ba právě naopak. Tvoří je jednak grafika, stereoskopické snímky a fotografie, přičemž tematicky jsou velmi početné portréty známých i neznámých osobností.

Vojta Náprstek, jeho rodina a přátelé, Národní muzeum, Praha 2016


Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

 

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
(1980?)/09/11 -   Umění starého Egypta z českých sbírek, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1946/04   Výstava čínské kultury, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1953/09   Tanec-hudba-divadlo, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1954/01/08 - 1954/02/28   Z čínské malířské akademie, Galerie Československý spisovatel, Praha
1954/01/23 - 1954/02/28   Kolonie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1954/09 - 1954/10   Z Čech až na konec světa, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1955/01 - 1955/02   Indické sochařství (Výstava uměleckých fotografií a drobných plastik), Valdštejnská jízdárna, Praha
1956/05   Neznámý Tibet, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1961/09/03 - 1961/10/22   Umělecké památky Asie ze sbírek Národní galerie a Náprstkova muzea v Praze, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1963   Indiáni Severní Ameriky (Jejich život a boj), Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1963   Umění oceánie, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1964/03/05 -   Egypt, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1965/07/17   Indické miniatury 17.-19. století, Obecní dům, Praha
1966/07/07 - 1966/08/14   Nigerijský textil a plastika, Galerie Československý spisovatel, Praha
1967   Indické lidové obrázky z Purí, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1968/01/26 -   Indické divadelní umění, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1969/06/12 -   Čínské malířství ze sbírek Náprstkova muzea, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1969/06/18 -   Bohumil Procházka: Islámské stavitelství, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1970/10/15 - 1970/12/13   Indie v díle Jaroslava Hněvkovského, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1971   Papuánská grafika, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1971/01/08 - 1971/01/31   Papuánská grafika, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1971/10/13 - 1971/11/28   Perské koberce, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1975   Indie v malířském díle Jaromíra Skřivánka 1967-1975, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1975/01/10 -   F64, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1976/12   Indická keramika 19. a začátku 20. století, Městské muzeum, Moravská Třebová (Svitavy)
1977/01 - 1977/05   Indická keramika 19. a začátku 20. století, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1977/06/23 - stálá expozice   Expozice Asijských kultur Náprstkova muzea, Zámek Liběchov, Liběchov (Mělník)
1978/06 - 1978/07   Tádž Mahal, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1979/05/05 - 1980   Bedřich Hrozný: Život a dílo, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1981/04 - 1981/11   Indické lidové malby z Mithily, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1981/06   Indiáni Severní Ameriky, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1982/01   Bedřich Feuerstein, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1983/06/02 - 1983/08/14   Africké umění v Československu, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1986/04/14 -1986/05   Rudolf Dzurko: Manuš, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1986/12 - 1987/02   Indické obrázky z poutí a trhů, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1989/05/01 - 1989/10/01   Keramika Dálného Východu, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1990   Samurajská čest, Okresní muzeum Praha-západ, Jílové u Prahy (Praha-západ)
1991/10/01 - 1991/11/03   Podmalby na skle z Evropy, Asie a Afriky ze sbírky Udo Dammerta, Weiler a Národního muzea v Praze, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1992/10/18 - 1993/02   Tvůrci hrobů egyptských králů. Jaroslav Černý a Dér el-Medína, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1993/02/03 - 1993/03/14   Čínský deník B. Dvorského, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1993/03/10 -   Jaroslav Eduard Dvořák, Miloslav Polcar: Odonud, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1993/06/02 - 1993/07/25   Ďábli - v našem těle - v naší duši / Ďábli - in our soul - in our body, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1993/09/08 - 1993/10/03   Naoaki Yamamoto: Dveře jsou pootevřené / The door is ajar, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1993/10/06 -   Felix Tauer: Tisíce nocí, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1995/02/18 - 1995/08/27   Anatolské Koberce: Dar Rainera Kreissla České republice, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1995/05/03 -   Jižní Afrika - minulost a současnost, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. (ÚTIA), Praha
1995/06/07 - 1995/08/27   Josef Kořenský: Toulavé boty, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1995/09/27 - 1995/11/12   Džun Širasu: Klíč od louky, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1996/01/12 - 1996/03/03   Cesty japonského dřevořezu ze sbírek Náprstkova muzea v Praze, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1996/03/27 - 1996/06/02   Jižní Afrika z cestopisného deníku Emila Holuba, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1996/04/24 - 1996/09/01   Islámská architektura ve fotografiích Edgara Knoblocha, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1996/07/31 - 1996/11/17   Magičnost čínského divadla, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1996/11/29 - 1996/12/22   Mongolské náboženství: Osudy a naděje, Městské muzeum, Krnov (Bruntál)
1996/12/13 - 1997/03/16   Umění čínských rukou, Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
1997/03/04 -   Werner Forman: Kouzlo starého Egypta, Národní muzeum, Praha
1998/02/07 - 1998/04/26   Svět indiánů očima rodičů a dětí, Městské muzeum, Lanškroun (Ústí nad Orlicí)
1998/08/14 - 1998/11/01   Brány do věčnosti: Anatolské koberce II., Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1998/10/15 - 1999/02/21   Anna Fingerhutová (1788-1873): Panímaminka od Halánků, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1998/11/05 - 1999/01/10   Země pyramid a faraonů, Severočeské muzeum, Liberec (Liberec)
1998/11/25 - 1999/03/07   Všichni jsme lidé, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1999 - 1999/04/05   Hračky a divadelní loutky z Afriky, Ameriky a Asie, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1999/04/10 - 1999/05/31   Laky Dálného východu, Městské muzeum, Lanškroun (Ústí nad Orlicí)
2000/05/18 - 2001/10/31   Čínské laky ze sbírek Náprstkova muzea, Zámek Troja, Praha
2000/06/17 -   Milan Ressel: Obrazy, Zámek Liběchov, Liběchov (Mělník)
2000/09/05 - 2000/10/12   Nekonečná rozmanitost: Anatolské koberce III, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
2000/11/09 - 2000/12/31   Moshe Finkel: Africký portrét, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
2001/01/17 - 2001/04/08   Světlo nad Tripolisem: Fotografie Bedřicha Machulky 1898 - 1902, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
2001/06/06 - 2001/08/26   Jaroslav Klápště: Nová Guinea, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
2001/06/16 - 2001/09/08   Kaňony U.S.A. Ivan Wild: Fotoprinty, Zámek Liběchov, Liběchov (Mělník)
2001/10/03 - 2001/11/25   Jiří Sladký: Etnika Íránu, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
2002/02/20 - 2002/06/02   Emil Holub a Afričané, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
2002/04/03 - 2002/05/12   Zdeněk Thoma: Indonéský Borobudur, Okresní muzeum a galerie, Jičín (Jičín)
2002/10/22 - 2003/01/26   Edgar Knobloch: Po stopách času, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
2003/02/04 - 2003/02/04   Tomáš Svoboda: Lidé ze Sahary, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
2003/05/14 - 2003/08/24   Indiáni Hopi a jejich sousedé, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
2004/01/15 - 2004/03/21   František Okáč: Laos - zeměm milionu slonů, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
2004/09/30 - 2004/11/07   Aleš Krátký afk.cz: Zemí čistých / In the land of the pures, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
2005/03/09 - 2005/05/08   Tři severské pohledy, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
2005/05/05 - 2005/09/30   Antonín Stecker: Nezapomenutelný český cestovatel, Zámek Kosmonosy, Kosmonosy (Mladá Boleslav)
2005/09/20 - 2006/01/08   Kunisada - mistr pozdního japonského dřevořezu, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2005/10/20 - 2006/01/29   Václav Šolc: Etnolog a amerikanista: Znalec a obdivovatel indiánů, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
2006/06/29 - 2006/10/01   Edgar Knobloch: Stavby Mayu a Inků, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
2006/09/16 - 2007/05/31   Komunální politik Vojta Náprstek, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
2008/03/13 - 2008/05/25   František Okáč: Šťastná Arábie. Fotografie z Jemenu, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
2008/03/27 - 2008/08/24   Poslové magie: Africké loutky a masky, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
2008/06/05 - 2008/07/27   Milan Šarapatka: Koeficient štěstí, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
2008/07/08 - 2008/09/24   Núbie v dobách faraonů, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2008/07/08 - 2008/09/24   Núbie v dobách faraonů, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2013/11/15 - 2014/09/14   Čas zámořských objevů, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
2014/05/30 - 2014/10/12   Země černých faraonů, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
2015/03/26 - 2015/05/31   Po stopách zapomenutého cestovatele Archibalda Nováka (1895 - 1979), Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
2015/10/23 - 2016/09/30   Říše středu, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
2023/04/28 - 2024/05/31   Emil Holub, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

date of exhibition   exhibition title
1946/04   Výstava čínské kultury
1946/07   Dětský svět různých národů
1953/09   Tanec-hudba-divadlo
1954/09 - 1954/10   Z Čech až na konec světa
1956/05   Neznámý Tibet
1956/06/13   Vyprávění o Tibetu
1960   Hirošimský cyklus japonských malířů
1960   Li Kche-žan
1961   Asie
1962   Obrázky z Bolivie
1963   Indiáni Severní Ameriky (Jejich život a boj)
1963   Umění oceánie
1964/03/05 -   Egypt
1967   Indické lidové obrázky z Purí
1968/01/26 -   Indické divadelní umění
1969/06/18 -   Bohumil Procházka: Islámské stavitelství
1970/10/15 - 1970/12/13   Indie v díle Jaroslava Hněvkovského
1971   Papuánská grafika
1973   Edward Weston: USA
1975   Indie v malířském díle Jaromíra Skřivánka 1967-1975
1975/01/10 -   F64
1976   Kouzlo Katagami
1977   Japonské votivní obrázky ema, Můj lid: Mexické fotografie
1977/01 - 1977/05   Indická keramika 19. a začátku 20. století
1977/03   A. A. Plastov: Obrazy
1978/06 - 1978/07   Tádž Mahal
1979/05/05 - 1980   Bedřich Hrozný: Život a dílo
1981/04 - 1981/11   Indické lidové malby z Mithily
1981/06   Indiáni Severní Ameriky
1982/01   Bedřich Feuerstein
1986/04/14 -1986/05   Rudolf Dzurko: Manuš
1991/10/01 - 1991/11/03   Podmalby na skle z Evropy, Asie a Afriky ze sbírky Udo Dammerta, Weiler a Národního muzea v Praze
1992/10/18 - 1993/02   Tvůrci hrobů egyptských králů. Jaroslav Černý a Dér el-Medína
1993/02/03 - 1993/03/14   Čínský deník B. Dvorského
1993/03/10 -   Jaroslav Eduard Dvořák, Miloslav Polcar: Odonud
1993/06/02 - 1993/07/25   Ďábli - v našem těle - v naší duši / Ďábli - in our soul - in our body
1993/09/08 - 1993/10/03   Naoaki Yamamoto: Dveře jsou pootevřené / The door is ajar
1993/10/06 -   Felix Tauer: Tisíce nocí
1995/06/07 - 1995/08/27   Josef Kořenský: Toulavé boty
1995/09/27 - 1995/11/12   Džun Širasu: Klíč od louky
1996/03/27 - 1996/06/02   Jižní Afrika z cestopisného deníku Emila Holuba
1996/04/24 - 1996/09/01   Islámská architektura ve fotografiích Edgara Knoblocha
1996/07/31 - 1996/11/17   Magičnost čínského divadla
1997/09/10 - 1998/01/04   Ve stínu velkého muže; Josefa Náprstková v zápiscích a vzpomínkách
1998/10/15 - 1999/02/21   Anna Fingerhutová (1788-1873): Panímaminka od Halánků
1998/11/25 - 1999/03/07   Všichni jsme lidé
1999/09/15 - 2000/01/09   Z myšlenek a představ Žluté země / Ideas and Imaginations of the Yellow Earth
2000/06/22 - 2000/10/29   Okno do světa
2000/11/09 - 2000/12/31   Moshe Finkel: Africký portrét
2001/01/17 - 2001/04/08   Světlo nad Tripolisem: Fotografie Bedřicha Machulky 1898 - 1902
2001/06/06 - 2001/08/26   Jaroslav Klápště: Nová Guinea
2001/10/03 - 2001/11/25   Jiří Sladký: Etnika Íránu
2002/02/20 - 2002/06/02   Emil Holub a Afričané
2002/10/22 - 2003/01/26   Edgar Knobloch: Po stopách času
2003/02/04 - 2003/02/04   Tomáš Svoboda: Lidé ze Sahary
2003/05/14 - 2003/08/24   Indiáni Hopi a jejich sousedé
2004/01/15 - 2004/03/21   František Okáč: Laos - zeměm milionu slonů
2004/09/30 - 2004/11/07   Aleš Krátký afk.cz: Zemí čistých / In the land of the pures
2005/03/09 - 2005/05/08   Tři severské pohledy
2005/06/02 - 2005/10/30   Americký klub dam - 140. výročí založení
2005/09/13 - 2006/01/08   Černá a bílá - punské masky z Gabunu
2005/09/22 - 2005/11/20   Miroslav a Eva Pechovi: Národnostní změny severního Vietnamu
2005/10/20 - 2006/01/29   Václav Šolc: Etnolog a amerikanista: Znalec a obdivovatel indiánů
2005/11/24 - 2006/04/16   Dobrodružství sběratele Bedřicha Formana: Unikáty z Asie, Afriky a Ameriky
2006/01/26 - 2006/03/26   Umění frankofonní Afriky
2006/02/23 - 2006/05/14   Tapa, rohož a plativo v Oceánii
2006/03/02 - 2006/05/01   Současná Angola - fotografie J. Jirouškové, J. Kanderta
2006/04/06 - 2006/06/11   Egyptolog František Lexa
2006/06/29 - 2006/10/01   Edgar Knobloch: Stavby Mayu a Inků
2006/09/16 - 2007/05/31   Komunální politik Vojta Náprstek
2008/03/13 - 2008/05/25   František Okáč: Šťastná Arábie. Fotografie z Jemenu
2008/03/27 - 2008/08/24   Poslové magie: Africké loutky a masky
2008/06/05 - 2008/07/27   Milan Šarapatka: Koeficient štěstí
2010/10/21 - 2011/04/03   Gejša a Samuraj
2011/05/04 - 2011/10/09   Egyptské mumie
2012/10/25 - 2013/10/27   Po stopě Karla Maye
2013/11/15 - 2014/09/14   Čas zámořských objevů
2014/05/30 - 2014/10/12   Země černých faraonů
2015/10/23 - 2016/09/30   Říše středu
2016/11/04 -   Zaniklý svět na fotografiích E .St. Vráze
2023/04/28 - 2024/05/31   Emil Holub
stálá expozice   Stálá expozice

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1954   Z čínské malířské akademie
  1963   Indiáni Severní Ameriky (Jejich život a boj)
  1967   Indické lidové obrázky z Purí
  1976   Indická keramika 19. a začátku 20. století
  1981   Indiáni Severní Ameriky
  1981   Indické lidové malby z Mithily
  nedatováno   Z Čech až na konec světa
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1969   Bohumil Procházka: Islámské stavitelství (kresby a studie)
  1986   Rudolf Dzurko: Manuš (výstava skleněných obrazů)
  1993   Naoaki Yamamoto: Dveře jsou pootevřené
  1993   Tisíce nocí Felixe Tauera (ke 100.výročí narození)
  1995   Josef Kořenský: Toulavé boty (fotografie z cest 1893 - 1901)
  1996   Islámská architektura ve fotografiích Edgara Knoblocha
  1996   Jižní Afrika z cestopisného deníku Emila Holuba (akvarely a kresby)
  1996   Magičnost čínského divadla (Fotografické a kresebné záznamy Dany Kalvodové)
  2000   Africký portrét - fotografie Moshe Finkela / Portrait of Africa - Photo Exhibit by Moshe Finkel
  2000   Milan Ressel: Obrazy
  2001   Ivan Wild: Kaňony U.S.A. (fotoprinty)
  2001   Jaroslav Klápště: Nová Guinea (fotografie)
  2001   Jiří Sladký: Etnika Íránu (fotografie)
  2001   Jiří Sladký: Etnika Íránu (fotografie, tisková beseda)
  2002   Edgar Knobloch: Po stopách času (fotografie)
  2002   Edgar Knobloch: Po stopách času (tisková beseda)
  2003   Tomáš Svoboda: Lidé ze Sahary (fotografie)
  2004   Aleš Krátký afk.cz: Zemí čistých / In the land of the pures
  2004   Aleš Krátký: Zemí čistých (fotografie z oblasti severního Pákistánu, tisková beseda)
  2005   Václav Šolc: Etnolog a amerikanista (tisková konference)
  2006   Komunální politik Vojta Náprstek
  2006   Stavby Mayů a Inků /The architecture of the Maya and the Inca (Fotografie Edgara Knoblocha / Photos of Edgar Knobloch)
  2008   František Okáč: Šťastná Arábie (Fotografie z Jemenu)
  2008   Koeficient štěstí: Mali ve fotografiích Milana Šarapatky, Dogonské plastiky a masky
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1964   Egypt
  1992   Tvůrci hrobů egyptských králů (Jaroslav Černý a Dér el-Medína)
  1993   Jaroslav Eduard Dvořák, Miloslav Polcar: Odonud
  1998   Brány do věčnosti / Gates to Heaven (Anatolské koberce II., Dar Rainera Kreissla České republice / Anatolian Carpets II., Gift of Rainer Kreissl to the Czech Republic)
  2002   Emil Holub a Afričané
  2003   Indiáni Hopi a jejich sousedé (Fotografie E. St. Vráze a etnografické sbírky Fr. Pospíšila)
  2008   Poslové magie: Africké loutky a masky
  published   title (subtitle)
  2004   František Okáč: Laos - zeměm milionu slonů (fotografie)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  2014   Země černých faraonů / The Lands of the Black Pharaons
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1995   Džun Širasu: Klíč od louky

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1953   O bohatství sbírek Náprstkova musea
  1962   Sochaři Konga
  1998   Fotografický adresář České republiky
  2019   Světové muzeum Vojty Náprstka
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2009   Krajina čínského umění / The Landscape od Chinese Art (Historická čínská malba / Historical Chinese Paintings)
adresář
  published   title (subtitle)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2009/03/18 - 2009/05/24   Krajina čínského umění / The Landscape od Chinese Art; Historická čínská malba / Historical Chinese Paintings, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

person   born from - to, notes
Dittertová Eva   19. 4. 1956     ???? - ????, ředitelka
Hájková Doležalová Hana   3. 8. 1937     ???? - ????, restaurátorka
Herold Erich   3. 1. 1928     1959 - 1970, ředitel
Jiráčková Blanka   8. 5. 1950     1969 - 1973
Knížková Hana   28. 3. 1930     1973 - ????, kurátorka sbírek Indie, Předního východu a jihovýchodní Asie
Loukotka Čestmír   12. 11. 1895     ???? - ????
Náprstek Vojta   17. 4. 1826     ???? - ????, zakladatel
Novotný Stanislav         ???? - ????
Secká Milena   14. 7. 1957     ???? - ????, ředitelka knihovny
Strouhal Eugen (Evžen)   24. 1. 1931     1969 - 1992, první vedoucí oddělení pravěku a starověku Předního východu a Afriky
Stuchlík Milan   28. 7. 1932     ???? - ????
Suchomel Filip   9. 2. 1966     1994 - 1996, vedoucí asijského umění
Šejbl Jan   1982     ???? - ????
Škrabáková Ludmila         ???? - ????
Šolc Václav   27. 9. 1919     ???? - ????
Todorovová Jiřina   26. 6. 1954     1993 - ????, kurátorka sbírky fotografií etnografického oddělení

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1970   Podoby dětí

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

person   born
Burian Zdeněk   11. 2. 1905    
Dzurko Rudolf   1. 7. 1941    
Lindauer Bohumír   5. 1. 1839    
Schmoranz František   19. 11. 1845    

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

kniha
published   author, title (subtitle)
1946    , Fez, klenot islámu
periodikum
published   author, title (subtitle)
1908/07/16    , Dennice novověku (Orgán Bratrstva Česko-Slovanských podporujících spolků)
1908/07/23    , Dennice novověku (Orgán Bratrstva Česko-Slovanských podporujících spolků)
1908/08/13    , Dennice novověku (Orgán Bratrstva Česko-Slovanských podporujících spolků)
1908/12/17    , Dennice novověku (Orgán Bratrstva Česko-Slovanských podporujících spolků)
1909/04/01    , Dennice novověku (Orgán Bratrstva Česko-Slovanských podporujících spolků)
1909/04/08    , Dennice novověku (Orgán Bratrstva Česko-Slovanských podporujících spolků)