Vysoké učení technické v Brně

type: vysoká škola
city: Brno (Brno-město)
address: Antonínská 548/1
zip code: 601 90
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: vut@vutbr.cz
web: www.vutbr.cz

Vysoké učení technické v Brně

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2001/05/02 - 2001/05/20   II. Mezanin: Výstava studentů FaVU Brno ateliéru grafiky Margity Titlové, Galerie Doubner, Praha
2013/09/29 - 2013/10/19   Everything Digital, SVA Flatiron Gallery, New York City (New York)

Vysoké učení technické v Brně

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1984   Vladimír Meduna: Architekt, urbanista
  2015   Miroslav Zvonek: 6.60.600
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2005   V podstatě pokrok
  2015   Digital Exchange 2 (SVA New York USA - FaVU VUT Brno Czech Republic)
  2017   Politika pravdy I: Mezi realitou a fikcí / Politics of Truth I: Between Reality and Fiction
kniha
  published   title (subtitle)
  2013   Smuteční síň v Brně-Židenicích / Tho Mourning Hall in Brno-Židenice
  2018   Karikaturisti (Polylegran a obrazový humor 60. let)
  2019   Pokoj pro nás obě (Rozhovory Martiny Smutné s bývalými studentkami malby na FaVU VUT v Brně)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2012   Sborník příspěvků z workshopů PhotoChempoint 2010-2012

Vysoké učení technické v Brně

institution, city, address
Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město), Rybářská 125/13-15

Vysoké učení technické v Brně

kniha
  published   title (subtitle)
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980

Vysoké učení technické v Brně

person   born from - to, notes
Alexa Zdeněk   2. 7. 1911     ???? - 1959, profesor
Alexa Zdeněk   2. 7. 1911     1952 - 1954
Alexa Zdeněk   2. 7. 1911     1959 - 1963, děkan stavební fakulty
Alexa Zdeněk   2. 7. 1911     1963 - 1965, prorektor
Autrata Vladimír   15. 11. 1933     1982 - ????, přednáší obor optoelektronika
Babánek Bohumil   21. 6. 1896     ???? - ????, profesor
Babraj Konrád   22. 4. 1921     ???? - ????, asistentem techniky
Bajer Ivo   31. 5. 1932     ???? - ????, člen vědecké rady
Bartek František   23. 3. 1929     ???? - ????, docent
Bartošek Jaroslav   24. 3. 1933     ???? - ????, učitel českého jazyka
Baudyš Eduard   13. 3. 1886     1924 - ????, profesor?
Bednář Josef   17. 6. 1941     1979 - 1990, externě přednášející
Bezdíček Vilibald   12. 11. 1906     ???? - ????, rektor
Bláha Aleš   26. 6. 1906     1945 - 1952, profesor
Böhm Josef   21. 8. 1907     1946 - 1951, profesor
Brabec František   13. 11. 1905     1939 - ????, doktor tech. věd
Brousková Markéta   18. 4. 1941     ???? - 1969, asistentka na katedře jazyků
Brožek Ladislav   28. 3. 1954     1993 - 1994, fakulta výtvarných umění
Bukovský Jan   25. 6. 1930     1953 - ????
Černý Oldřich   23. 3. 1924     1948 - 1949
Čevela Mojmír   26. 9. 1930     ???? - ????
Döbert Osvald   15. 12. 1917     1971 - 1977
Doubrava František   22. 3. 1901     1931 - ????, profesor kreslení
Drápal Jaroslav   23. 8. 1934     1961 - ????
Druckmüller Miloslav   24. 9. 1954     ???? - ????, vedoucí Odboru počítačové grafiky a geometrie Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství
Fuchs Bohuslav   24. 3. 1895     1945 - 1947, mimořádný profesor
Fuchs Bohuslav   24. 3. 1895     1947 - 1958, řádný profesor
Hájková Alena   19. 8. 1926     1958 - 1964, katedra jazyků
Hejmová Tereza   30. 12. 1982     ???? - ????, asistentka v Ateliéru grafického designu 2 na Fakultě výtvarných umění VUT
Helcelet Prokop         ???? - ????, asistent
Herčík Ferdinand   6. 1. 1861     1905 - ????, jmenován profesorem
Hlavica Emil   28. 4. 1887     ???? - ????, asistent kreslení
Hlavica František   23. 1. 1885     1928 - ????, profesor figurálního a krajinářského kreslení
Chamrád Vladimír   14. 1. 1903     ???? - ????, profeser
Chybík Josef   1952     ???? - ????, děkan fakulty architektury
Kadlec František   1. 1. 1906     ???? - ????
Kerekes Sigmund   17. 12. 1897     ???? - ????
Koleček Ivan   9. 3. 1943     1990 - ????, vedoucí ateliéru architektonické tvorby na FA VUT v Brně
Koleček Ivan   9. 3. 1943     2005 - ????, profesor na fakultě architektury
Krchňák Pavel   17. 8. 1924     1951 - ????
Kroha Jiří   5. 6. 1893     1926 - 1930, mimořádný profesor
Kroha Jiří   5. 6. 1893     1930 - 1934, řádný profesor
Kroha Jiří   5. 6. 1893     1937 - 1939, zbaven profesury
Kroha Jiří   5. 6. 1893     1948 - 1950, rektor
Křenek Ladislav   20. 1. 1962     1994 - ????, asistent
Křivinka Gustav   27. 10. 1961     1995 - 1996, externě přednášel
Kubín Jiří   28. 4. 1935     ???? - ????, docent urbanismu
Kubišta František   21. 11. 1897     ???? - ????, dějiny umění, externě
Kurial Antonín   22. 9. 1907     1945 - 1974, profesor
Kutra Radoslav   13. 3. 1925     1993 - 1995, vedl malířský ateliér
Labaj Osvald   29. 7. 1926     ???? - ????
Lauschmann Jan   1. 4. 1901     ???? - ????, od 1949 docent
Leger Rudolf   7. 9. 1894     ???? - ????
Lerch Matyáš   20. 2. 1860     ???? - ????, profesor
Luffer Pavel   15. 7. 1955     1994 - ????, vedoucí ateliér grafického designu
Malík Zdeněk   14. 6. 1922     1961 - 1969, externí učitel
Matoušek Vladimír   28. 4. 1921     ???? - ????
Meduna Vladimír   5. 10. 1909     ???? - ????
Meduna Vladimír   5. 10. 1909     1958 - 1980, profesor
Mizerová Alena   1957     ???? - ????, redaktorka a editorka vydavatelství VUT
Nachtikal František   1. 12. 1874     ???? - ????, pedagog
Navrátil Aleš   17. 6. 1946     ???? - ????, učitel kresby
Netík Jiří   9. 8. 1953     ???? - ????
Novák Zdeněk   6. 5. 1958     1991 - 1996, pedagog na FA
Odehnal Ivo   4. 4. 1936     1962 - 1969, katedra filosofie
Pokorný Karel   25. 10. 1952     1995 - ????
Pospíšil Zdeněk   3. 8. 1941     1995 - 1997
Puchýřová Helena   1946     ???? - ????
Rais Karel   14. 10. 1949     ???? - ????, rektor
Rajlich Jan   10. 4. 1920     1983 - 1988, přednášel v kursech
Richtr Zdeněk   2. 3. 1947     ???? - ????, vyučuje design
Rónai Peter   6. 7. 1953     ???? - ????, docent, vedoucí ateliéru konceptuální tendencí na Fakultě výtvarných uměí
Rozehnal Bedřich   2. 6. 1902     1945 - ????
Rudolf Pavel   21. 6. 1943     1992 - 1994
Ruller Ivan   17. 11. 1926     1990 - 1994, děkan, profesor
Řihák Zdeněk   10. 8. 1924     1947 - ????, asistent
Sever Jiří   24. 11. 1904     ???? - ????, asistent, později pracoval jako chemik, expert v oboru syntetických barviv a aromatikcých látek
Sirotek Jaromír   20. 2. 1921     1950 - 1958, odborný asistent
Sklepek Zdeněk   7. 9. 1941     1991 - 1994
Spáčil Rudolf   6. 1. 1922     1949 - 1950, asistent
Spáčil Rudolf   6. 1. 1922     1972 - 1986, profesor
Spáčilová Blažková Kateřina Beata         ???? - ????, multimediální specialistka na chemické fakultě
Svoboda Vladimír   29. 11. 1871     1889 - 1893, asistent
Svobodová Lucie   30. 3. 1963     ???? - ????, vedoucí Ateliéru multimedií na fakultě architektury
Syřiště Jaroslav   12. 5. 1878     ???? - ????, profesor pozemního stavitelství
Šebesta Milan   6. 10. 1945     ???? - ????
Šíma Josef   19. 3. 1891     ???? - ????, asistentem kreslení
Šindlar Jiljí   19. 11. 1948     ???? - ????
Šindler Jiří   25. 5. 1922     1993 - 1999, externě, fakulta výtarných uměni
Šindler Jiří   25. 5. 1922     1999 - 2000, interně,písmo
Škamrada Antonín   4. 12. 1928     1952 - 1955
Šnajdr Stanislav   28. 3. 1911     1956 - ????
Švanda Jiří   27. 11. 1975     ???? - ????, instalovány práce v Malém exploratoriu
Titlová Ylovsky Margita   16. 6. 1957     ???? - ????, vedoucí ateliéru grafiky na FaVU
Turek Jaroslav   16. 1. 1905     ???? - ????, pedagog
Tuza Karel   17. 9. 1948     ???? - ????, pedagog FAST
Vlašín Štěpán   23. 12. 1923     1954 - 1961, odborný asistent katedry filozofie
Vrbka Jan   28. 8. 1942     ???? - ????, rektor
Záhorský Milan   23. 7. 1930     1999 - ????, externí pedagog
Zeman Bořek   12. 2. 1950     1998 - 2002, FT, Institut reklamní tvorby
Zeman Michal   26. 5. 1959     ???? - ????

Vysoké učení technické v Brně

person   born
???        
???        
???        
Adam Jiří   28. 11. 1946    
Adamík Josef   15. 7. 1941    
Adámková Věra   1984    
Adamová Klára   10. 3. 1948    
Adda Ivan   2. 5. 1911    
Alexa Zdeněk   2. 7. 1911    
Altman Adrian   4. 9. 1993    
Ambroz Vladimír   29. 6. 1952    
Ambrůz Kryštof   1990    
Ambrůzová Klára   1985    
Anděra Jan   1985    
Anderle Jan   1956    
Antal Jarolím        
Antl František   31. 1. 1940    
Antošová Dagmar   10. 12. 1938    
Antůšková Cecilie        
Apetauerová Medková Jana   25. 12. 1969    
Arendárik Ján   1984    
Attlová Jarmila   9. 4. 1941    
Augustin Vladimír   30. 7. 1907    
Babarík Ľuboš   13. 12. 1957    
Babíčková Daniela   1978    
Babincová Jana   18. 10. 1977    
Babinec Karel   1. 7. 1922    
Bačák Miloš   30. 9. 1925    
Bačíková Alžběta   1988    
Bajer Ivo   31. 5. 1932    
Balabánová Jitka        
Balák Josef   13. 3. 1912    
Balážová Anna   1987    
Balážová Dana   27. 7. 1989    
Balážová Katarína   12. 10. 1978    
Balážová Paulína        
Baloun Vít   2. 3. 1979    
Baluch Matúš   1986    
Balusek Ivo   27. 7. 1962    
Baník Anton   26. 2. 1900    
Bareš Josef   24. 2. 1982    
Barta Rudolf   30. 1. 1897    
Bárta Tomáš   22. 2. 1982    
Bartas Vlastimil   12. 10. 1978    
Bartek František   23. 3. 1929    
Bartek Jiří   18. 12. 1921    
Bartková Růžena   12. 7. 1930    
Bartoň Miloš   18. 6. 1929    
Bartoš František   26. 12. 1923    
Bartoš Michal   7. 1. 1957    
Bartoš Petr   20. 7. 1960    
Bartošová Zuzana   24. 2. 1992    
Bartošová Pokorná Gabriela   25. 12. 1988    
Barvová Stanislava        
Bařina Karel   1987    
Baťa Rudolf   4. 9. 1927    
Baťková Zuzana        
Bátrla Rudolf   17. 4. 1919    
Bauer Ladislav   7. 7. 1925    
Bayer Bořek (Ctibor)   20. 7. 1925    
Bažant Zdeněk   2. 7. 1905    
Bažantová Barbora   1989    
Bébarová Adéla   3. 8. 1978    
Bednárik František   11. 2. 1902    
Bednář Josef   17. 6. 1941    
Bednařík Josef   12. 11. 1912    
Bednařík Martin   10. 2. 1978    
Beerová Adéla   16. 11. 1983    
Belák Maroš   7. 2. 1983    
Belanec Radek        
Bělehrádek Stanislav   10. 12. 1943    
Bělica Ondřej   1990    
Bělská Jana   1951    
Belzová Bauckmanová Denisa   4. 4. 1980    
Bendík Zdeněk   12. 1. 1957    
Bendová Ivana   1989    
Benedík Jan   22. 7. 1977    
Beneš Petr   28. 12. 1979    
Beneš Rudolf   27. 3. 1890    
Beneš Vladimír   6. 12. 1903    
Beran Aljo   15. 4. 1907    
Beranová Jarmila   28. 6. 1934    
Bergmann Ivan   22. 3. 1946    
Besmáková Jana   25. 3. 1977    
Bezrouk Karel   4. 8. 1902    
Bierská Tereza   1. 5. 1992    
Bichler Vlastimil   30. 7. 1934    
Bílek Ondřej   3. 7. 1988    
Bílý Miroslav   28. 3. 1919    
Bindr Jan   27. 5. 1947    
Bindr Tomáš   1973    
Bitaudeau Vašková Petra   1979    
Blašková Helena   1975    
Blažek Tomáš   14. 5. 1989    
Blecha Michal   1995    
Boháčová Kristýna   14. 5. 1978    
Bojanová Petra        
Bokhan Yuliya   1998    
Bombík Lubomír   5. 3. 1953    
Borkovec Josef   5. 10. 1942    
Borovec Dalibor   13. 7. 1978    
Borovková Magdaléna        
Bouček Ondřej   1978    
Bouček Vladimír   16. 1. 1901    
Brauner Gustav   16. 10. 1880    
Brauner Petr   29. 11. 1936    
Bražina Jan   14. 3. 1997    
Brinzová Marianna   1987    
Brodský Jiří   18. 2. 1939    
Brož Štěpán   2. 10. 1992    
Brožek Ladislav   28. 3. 1954    
Brožka Petr   9. 1. 1974    
Brunecký Radek   17. 9. 1982    
Brus Lukáš        
Brychtová Horecká Zuzana   31. 1. 1975    
Břicháčková Klára   1989    
Buček Jiří   25. 4. 1959    
Buganská Petra        
Buchta Vojtěch   13. 12. 1984    
Buchtová Beáta   1985    
Buchtová Jindřiška        
Buchtová Petra   1983    
Buchtová Yveta   1988    
Bukač Václav   1942    
Bulava Petr   27. 3. 1984    
Bundalo Mladen   1986    
Bureš Jan   16. 4. 1912    
Burešová Karolína        
Burgertová Kateřina   1986    
Burgetová Kateřina   5. 3. 1986    
Burian Aleš   29. 1. 1956    
Burin Jasan   6. 4. 1929    
Burjan Jan   2. 12. 1886    
Buryová Tereza        
Búřil Martin   22. 6. 1980    
Bustin Vojtech   1905    
Buzková Petra   1987    
Bužek Jiří        
Bužek Martin        
Bystřický Oldřich   23. 9. 1981    
Calabová Daňková Jitka   21. 2. 1977    
Cenek Filip   25. 3. 1976    
Cichá Marie   1984    
Cikánková Eva   19. 2. 1940    
Cilečková Markéta        
Cílková Kristýna   18. 6. 1984    
Ciprová Barbora   4. 7. 1991    
Císař Josef   20. 9. 1902    
Conde Crhová Tamara        
Coufal Zdeněk   12. 5. 1931    
Coufalová-Tůmová Kristýna   2. 5. 1980    
Crhák František   28. 10. 1926    
Crla David   28. 9. 1979    
Čadílek Harald   12. 12. 1942    
Čák Radek   12. 4. 1982    
Čeček Eduard   7. 12. 1910    
Čech Jaromír   1974    
Čech Vladimír   27. 8. 1890    
Čechura Michal   21. 10. 1984    
Čejková Fekarová Petra   8. 9. 1972    
Čermáková Blaha   28. 7. 1932    
Čermáková Dalena   26. 6. 1949    
Čermáková Lenka   19. 12. 1977    
Čermáková Liselotte   1. 4. 1911    
Čermáková Sára   19. 12. 1977    
Černá Veronika   23. 2. 1975    
Černoušek Tomáš   6. 12. 1927    
Černý Jaroslav   3. 9. 1943    
Černý Oldřich   23. 3. 1924    
Černý Vratislav   24. 8. 1978    
Červa Michal   1981    
Červená Daniela   1977    
Česák Milan   15. 6. 1949    
Čevela Miloslav   7. 10. 1952    
Čevela Mojmír   26. 9. 1930    
Číhal Marek   26. 12. 1986    
Čížek Štěpán   1986    
Čížek Uxová Nikol   6. 10. 1990    
Čížková Michaela   1992    
Čujanová Darina   14. 4. 1944    
Damašková Petra   1993    
Damcová Tereza   6. 5. 1977    
Daněk Otmar   1951    
Daniel Petr   22. 1. 1954    
Dašková Michaela   1985    
Davídek Petr   9. 6. 1963    
Davydenko Polina   4. 1. 1995    
Dehner Lubomír   11. 3. 1958    
Dejlová Jindřiška   1975    
Delong Jiří   25. 4. 1953    
Delong Marek   1989    
Delongová Lucie   1973    
Demek Peter   24. 7. 1980    
Derka Rostislav   7. 5. 1935    
Dirnerová Alžběta   15. 7. 1982    
Divišková Tamara   9. 7. 1934    
Dobiášová Dominika   1996    
Dočkal Petr        
Dohnal Viktor   1928    
Dohnalová Jindra   4. 2. 1962    
Dohnalová Tea   1993    
Dokoupil Jaroslav   22. 7. 1949    
Dokoupil Karel   1943    
Dolejš Rudolf   2. 12. 1961    
Doležal Jindřich   29. 1. 1958    
Doležal Ondřej   13. 5. 1974    
Doležal Petr   23. 3. 1953    
Doležálková Klára   17. 6. 1985    
Doležel Jiří   20. 3. 1953    
Dombková Ivana   3. 11. 1965    
Domorád Petr   1991    
Dopita Miro (Miroslav)   10. 11. 1956    
Dorňák Jakub        
Dorušková Anna   1975    
Dostál Jan   6. 8. 1992    
Dostálová Šárka   29. 11. 1984    
Doubrava Milan   21. 11. 1946    
Drápal Emil   23. 3. 1927    
Drápal Jaroslav   23. 8. 1934    
Drápalová Olga   16. 2. 1937    
Drdlová Hana        
Dreksa Stanislav   18. 7. 1949    
Drexa Stanislav   18. 7. 1949    
Drnovská Hana        
Drobný Michal   1944    
Dub Petr   30. 12. 1976    
Duda Jakub   14. 8. 1945    
Dudová Drahoslava   6. 12. 1951    
Dufek Miroslav   17. 12. 1933    
Dufková Marta   20. 7. 1938    
Ducháček Ladislav   1991    
Duchek Tomáš   1988    
Ďuriš Juraj   1992    
Dušek František   25. 11. 1976    
Dvorská Pavla   1. 6. 1974    
Dvořáček Ludvík   18. 8. 1895    
Dvořák Jan   7. 8. 1925    
Dvořák Pavel        
Dvořák Petr   1980    
Dvořák Vojtěch   1979    
Dvořáková Zdena   2. 1. 1926    
Dynka Jiří   4. 10. 1959    
Eichler Slavko   21. 8. 1977    
El-Bhilil Abdulmula   1966    
El-Hadi Sharef Ahmed   1965    
Essender Lukáš   1995    
Estrada Petronela (Nela)   1963    
F. G.        
Fábryová Veronika   31. 3. 1994    
Fackenberg František   20. 6. 1904    
Fajnor Štefan   1. 4. 1908    
Fajstová Alena   1987    
Faltýnková Lucie   10. 2. 1981    
Fantová Eva   19. 7. 1940    
Fekar Miloslav   7. 6. 1973    
Ferliková Lucie   13. 10. 1979    
Fexová Patricie   17. 8. 1975    
Fiala František   26. 7. 1878    
Fiala František   28. 4. 1904    
Fialová Eliška   28. 7. 1988    
Filandr Václav   30. 8. 1950    
Filipová Markéta   17. 2. 1990    
Firich Petr   26. 12. 1960    
Fišer David   20. 8. 1980    
Fišer Jan   29. 7. 1977    
Fišerová Cwiklinski Marta   3. 3. 1987    
Fixel Jiří   1957    
Flegr Karel   30. 1. 1908    
Fodorova Žofia        
Fojtík Matej        
Fojtů Hana   16. 9. 1968    
Foltyn Ladislav   2. 9. 1906    
Foltýn Hugo   30. 4. 1906    
Foret Martin   1989    
Forman Dominik   1989    
Forman Martin   26. 2. 1967    
Fousková Jana   25. 1. 1945    
Fouzi Mohamed   21. 5. 1966    
Franek Jakub        
Fránek Libor   18. 11. 1960    
Fránek Zdeněk   26. 8. 1961    
Frank Martin   1966    
Franková Anna   1990    
Franz Josef   28. 2. 1901    
Frei Martin   1981    
Fridner Vojtech   30. 5. 1895    
Friedl Jakub   1979    
Frolíková Klára   25. 3. 1977    
Froncová Tereza   1990    
Fryčová Monika   19. 12. 1983    
Fuchs Bohuslav   24. 3. 1895    
Fuchs Kamil   4. 12. 1930    
Fujisama Yukimi   1970    
Fuksová Kristýna   26. 2. 1985    
Fux Vladimír   13. 7. 1928    
Gaja Cyril   1986    
Gaja Martin   3. 9. 1973    
Gajdoš Roman   12. 8. 1983    
Gajdoš Rudolf   26. 1. 1908    
Gajdošová Kristýna        
Gargulák Jaromír   5. 2. 1958    
Gasper Ján   13. 11. 1934    
Gášek Jan        
Gebrian Jiří   27. 12. 1946    
Gereg Jaroslav   1982    
Gilwann Miroslav   13. 3. 1924    
Glosová Klára   26. 11. 1969    
Goebel Jan        
Gogala Ondřej   21. 11. 1899    
Gogora Michal   1980    
Goldová Soňa   12. 10. 1979    
Golianová Veronika   1985    
Goliášová Katarína   10. 3. 1978    
Goryczka Tadeáš   22. 1. 1957    
Gottfriedová Jitka   10. 6. 1982    
Granát Aleš   4. 7. 1950    
Gratiasová Alena   1991    
Greč Ladislav   2. 5. 1925    
Greplová Kristýna        
Grúňová Nina   28. 2. 1990    
Gryboś Julia   15. 8. 1988    
Gryc Zdeněk   15. 5. 1934    
Grym Ludvík   29. 11. 1961    
Gřegorčík Jiří   20. 2. 1932    
Guioche Simon        
Gwuzd Jiří   3. 8. 1941    
Haas Felix   9. 1. 1925    
Haimann Petr   29. 4. 1938    
Hájek Jiří   30. 4. 1955    
Hájek Lukáš   1980    
Hajný Josef        
Hála Jiří   13. 1. 1952    
Halásová Soňa        
Halinár Matej        
Haltmar Alois   25. 8. 1932    
Haluza Jaroslav   4. 3. 1953    
Halvová Ivona   23. 3. 1955    
Hanáčková Zuzana   18. 10. 1989    
Hanf Luděk   14. 4. 1927    
Hanulík Pavel   3. 5. 1960    
Hanulík Tomáš        
Hanuš Jan   24. 4. 1955    
Hanzal Stanislav   1. 5. 1923    
Hanzlík Karel   16. 7. 1954    
Hanzlová Alžběta   6. 6. 1978    
Harach Peter   1985    
Harazimová Kateřina        
Harmadyová Ema   1983    
Harminc A. P. Milan   1905    
Hart Pavel   6. 2. 1973    
Hartl Milan   15. 10. 1930    
Hartová Marcela        
Hašková Tereza   20. 3. 1998    
Hauser Filip   21. 6. 1990    
Havel Petr   29. 4. 1943    
Haviarová Kristína   1994    
Havlásková X.        
Havlíček Ivan   10. 8. 1963    
Havlíček Jiří   13. 10. 1977    
Havlíčková Milena   9. 12. 1939    
Havlíková Eliška        
Hebnarová Hana   8. 8. 1948    
Heginger Václav   30. 7. 1997    
Hejduk Adam   1992    
Hejduková Dagmar   29. 3. 1974    
Hejlová Kristýna        
Hejmalová Martina        
Helán Martin   23. 9. 1985    
Helešic David        
Helia DeFelice Jennifer   15. 2. 1972    
Henzl Lukáš   5. 7. 1979    
Hermanová Petra   1987    
Herotová Petra   3. 6. 1980    
Herrmannová Irena   1980    
Herzan Petr   1978    
Heteša Petr   25. 2. 1959    
Heyduk Adolf   6. 6. 1835    
Hikadová Kateřina   9. 4. 1989    
Hládeková Katarína   4. 3. 1984    
Hladík Lukáš   22. 11. 1983    
Hladilová Helena   1983    
Hladký Jan   27. 7. 1931    
Hladký Rostislav   30. 4. 1931    
Hlavenka Tomáš   8. 2. 1977    
Hlavenková Prekopová Jana   2. 8. 1981    
Hlavsová Eva   23. 7. 1933    
Hlinková Darina   23. 8. 1984    
Hlubuček Martin   27. 4. 1974    
Hnida Tomáš        
Hoangová Nikol        
Hodboď Tomáš   5. 9. 1978    
Hoferek Jaroslav   31. 1. 1943    
Hoferek Leopold   29. 10. 1921    
Holcnerová Lenka   1986    
Holčík Bohuslav   31. 7. 1942    
Holečková Hinštová Jitka   26. 10. 1955    
Holiš Hynek   1974    
Holišová Šochová Šárka   1974    
Holopírková Lucie        
Holoubek Prokop   1978    
Holouš Pavel   22. 6. 1954    
Holub Petr   21. 5. 1976    
Homoliak Dušan   1978    
Homolka Pavel   14. 12. 1951    
Hon Michael   26. 6. 1991    
Hönig David   23. 9. 1975    
Horáčková Kateřina   1986    
Horák Jiří   8. 11. 1936    
Horák Jiří   13. 9. 1961    
Horák Martin   22. 3. 1968    
Horák Ondřej   29. 9. 1983    
Horák Petr   9. 3. 1947    
Horák Petr   1980    
Horáková Romana   14. 10. 1987    
Horáková Zábršová Veronika   15. 6. 1982    
Horňáková Černayová Lucia   1983    
Hornyánszky Štefan   4. 3. 1905    
Horský Jakub   27. 1. 1987    
Hořčicová Monika   11. 10. 1988    
Hos Ivo        
Hošek Jaroslav   21. 5. 1943    
Hošková Anežka   15. 4. 1982    
Hrabalová Anna   15. 4. 1993    
Hrazdira Stanislav   4. 11. 1952    
Hrdličková Romana   1989    
Hricová Romana        
Hrivňáková Zuzana   24. 7. 1978    
Hrnčířová Veverková Magda   27. 4. 1977    
Hromádka Vladimír   28. 7. 1924    
Hrončeková Ivana   1987    
Hrubiš Tomáš   10. 7. 1984    
Hrubošová Iva   1986    
Hrubý Jan   4. 11. 1952    
Hrubý Marek   26. 10. 1967    
Hrůša Petr   26. 9. 1955    
Hruška Lubomír   2. 2. 1954    
Hruška Tomáš   14. 5. 1978    
Hruška Vladimír   2. 8. 1981    
Hrůza Tomáš   6. 1. 1979    
Hubová Soňa   28. 12. 1983    
Hučík Milan   16. 2. 1958    
Hudec Petr        
Hulc Štěpán   7. 8. 1976    
Huška Milan   4. 12. 1926    
Huške Jiří        
Hýl Petr   1978    
Hynek Zdeněk   16. 11. 1922    
Chalábová Aneta        
Chalánková Vendula   4. 2. 1981    
Chalcarzová Natalie   6. 9. 1982    
Chaloupková Tereza   31. 1. 1983    
Chamrád Vladimír   14. 1. 1903    
Chládek Dušan   1. 10. 1947    
Chládek Zdeněk   7. 10. 1946    
Chlastáková Barbora   1983    
Chlebus Jiří        
Chloupek Šimon   24. 5. 1978    
Chlubnová Martina   25. 9. 1969    
Chlup Jan   9. 4. 1951    
Chmelíková Alžběta        
Chmiel Oskar   12. 5. 1938    
Chochola Matyáš   6. 4. 1986    
Chocholoušová Radka   6. 11. 1979    
Chromková Kateřina        
Chrt Jaroslav   5. 4. 1930    
Chudý Robert   1979    
Chválek Jan   22. 11. 1925    
Chvátal Jaroslav   20. 2. 1952    
Chybík Ondřej   27. 4. 1985    
Imreczeová Adéla   16. 4. 1976    
Imrich Martin   28. 3. 1976    
Inek Vladimír   1985    
Ištvanová Novotná Zuzana   22. 1. 1980    
Jabůrek Martin   6. 12. 1980    
Jáchym Jan   1985    
Jakubčiak Juraj        
Jakubčíková Zajíček Blanka   30. 9. 1971    
Jakubec Jiří   12. 6. 1955    
Jambor Petr   28. 7. 1988    
Jamrichová Kristína        
Jan Šimon   2000    
Janáčková Liana   17. 12. 1953    
Jančík Jaromír   7. 3. 1941    
Jančík Lubomír   1934    
Jančíková Kateřina   4. 4. 1968    
Janda Gotthard   5. 11. 1939    
Janda Josef   2. 1. 1952    
Janda Martin   7. 8. 1969    
Jandová Jana        
Janečková Zuzana   9. 12. 1979    
Janíček Štěpán   1981    
Jaňourová Marie   22. 8. 1912    
Janoušková Zuzana        
Janoušová Hana        
Janovská Anna   12. 2. 1987    
Jarmarová Pavla   21. 2. 1977    
Jaroňová Eva   24. 8. 1984    
Jasník Stanislav   23. 7. 1927    
Jašek Zdeněk   15. 11. 1929    
Javůrek Cyril   2. 3. 1900    
Javůrek Tomáš   28. 8. 1983    
Jech Alojz   1897    
Jelen Viktor        
Jelínek František   15. 1. 1930    
Jelínek Marek        
Jelínek Martin   1979    
Jenček Aleš   24. 10. 1936    
Jeroušková Barbora   1984    
Jeřábek Bohdan   22. 4. 1975    
Jeřábek Jaroslav   1977    
Jeřábek Jiří   12. 8. 1907    
Jesenská Erika   27. 10. 1975    
Jesch Alois   19. 6. 1897    
Jezbera Ladislav   29. 12. 1976    
Ježek Josef   25. 10. 1907    
Ježek Josef   16. 7. 1954    
Ježová Markéta   1986    
Jílek Jiří   15. 5. 1961    
Jílek Karel   26. 11. 1896    
Jílek Štěpán        
Jílková Marie   19. 7. 1934    
Jindra Michal   28. 11. 1977    
Jindrák Matěj   1992    
Jindrová Pavlína   12. 5. 1986    
Jiran Zdeněk   13. 3. 1959    
Jirásek Tomáš   18. 1. 1944    
Jirková Adéla        
Jiřele Miroslav   1983    
Jiříček Jan   1981    
Jochimová Aneta   1987    
Joselová Kateřina   7. 9. 1983    
Jung Tomáš        
Jungwirthová Daniela   17. 5. 1944    
Juráčková Břinková Barbora   25. 10. 1984    
Juránek Jan   13. 10. 1964    
Jurenka Otakar   8. 8. 1923    
Juřica Jaroslav   1980    
Kabourková Eva   8. 7. 1982    
Kábová Kateřina        
Kačerovská Julie   4. 5. 1985    
Kadaňka Petr        
Kadijević Katarina        
Kádl Vít   27. 9. 1943    
Kadlčák Šimon   15. 8. 1990    
Kadlec František   1. 1. 1906    
Kadlecová Iveta   11. 5. 1974    
Kafka Ondřej        
Kahánková Pavlína   7. 3. 1982    
Kachlíková Barbora   14. 11. 1988    
Kachtík Petr   10. 6. 1986    
Kajnar Cyril   20. 4. 1917    
Kajnar Cyril   11. 4. 1948    
Kalinová Jana   23. 3. 1978    
Kalinová Nikola   19. 6. 1991    
Kalivoda Aleš   1953    
Kalivoda Vladimír   10. 12. 1927    
Kalivoda Vladimír   15. 4. 1960    
Kamba Ferdinand   19. 3. 1907    
Kamenskich Jiří        
Kaminský Václav   1989    
Kantorová Natálie   20. 5. 1977    
Kantorová Pavla   8. 5. 1983    
Kapitán Jan   26. 12. 1931    
Karas Michal   1. 8. 1939    
Karasová Alena   1979    
Karbus Lukáš   3. 2. 1981    
Karpaš Jan   8. 10. 1913    
Karpíšek Jan   15. 3. 1981    
Kasalová Jana   19. 5. 1974    
Kaspřík Bedřich   19. 3. 1953    
Kašparová Pavla   18. 8. 1971    
Kaufmanová Marcela   5. 11. 1936    
Kavanová Veronika   3. 1. 1985    
Kavková Alena   8. 11. 1955    
Kazatelová Alena        
Keith Jan   9. 1. 1945    
Kemel Miroslav   11. 11. 1963    
Kerndl Lubomír   12. 10. 1954    
Kincl Milan   1972    
Kindernay Michal   1978    
Kinderová Júlia   1991    
Kislerová Pavla   28. 2. 1984    
Kiszka Josef   16. 3. 1952    
Klanicová Zdeňka   24. 10. 1964    
Kleinerová Klára   15. 10. 1986    
Kleinerová Zuzana   4. 6. 1991    
Klemešová Jindra   1979    
Klenovský Jaroslav   13. 7. 1954    
Klicnarová Dita   1989    
Klíma Jaro   4. 10. 1913    
Kliment Jakub   2. 2. 1991    
Klimeš Ivo   3. 4. 1932    
Klimeš Jan   11. 7. 1980    
Klimeš Vít   27. 5. 1962    
Klímová Barbora   18. 9. 1977    
Klose Daniel   3. 9. 1973    
Klusová Pavla   31. 7. 1984    
Knápková Lada   1981    
Knesl Jiří   29. 5. 1968    
Knotek Aleš   5. 8. 1956    
Knozová Dana   25. 11. 1960    
Kocián Václav   1983    
Kocmanová Martina   1987    
Kočendová Ivona   28. 8. 1977    
Kočí Václav   6. 5. 1981    
Kočišová Lenka   28. 6. 1976    
Kohoutková Karolína   1974    
Kohoutová Tereza   7. 1. 1975    
Kochan Martin   14. 7. 1981    
Kojetská Monika   28. 2. 1990    
Kolarz Leopold   14. 5. 1937    
Kolář Dobroslav   4. 5. 1921    
Kolář Matěj   18. 1. 1979    
Kolařík Radek   3. 3. 1964    
Kolářová Magdalena        
Kolářová Simona   28. 8. 1979    
Kolářová Vendula        
Kolářová Šulcová Miroslava   1981    
Koleček Ivan   9. 3. 1943    
Kolesárová Lucia   13. 11. 1987    
Komoňová Pavlína   24. 6. 1985    
Konečný Emil   26. 8. 1948    
Konečný Jan   14. 5. 1951    
Konicar Pavel   8. 12. 1941    
Konrad Jozef   10. 8. 1899    
Konsbul Otakar   14. 6. 1932    
Konvica Jakub   6. 3. 1990    
Konvičný Tomáš        
Kopáčková Gabriela        
Kopáčková Petra        
Kopecká Martina   1982    
Kopecká Zdena   25. 5. 1927    
Kopecký Petr   11. 2. 1976    
Kopecký Václav   2. 7. 1923    
Kopečková Veronika   14. 9. 1977    
Kopečný Josef   12. 12. 1937    
Kopřivíková Libuše   30. 12. 1928    
Kopřivová Lada        
Korbeličová Klaudia   1990    
Korbičková Jolana   1992    
Koreček Jaroslav   2. 12. 1910    
Korvas František   2. 12. 1921    
Korvas Mojmír   6. 2. 1923    
Kosek Jaroslav   17. 2. 1948    
Kosňovská Martina   1979    
Kostelková Libuše   30. 5. 1910    
Kostěnec Tomáš        
Kostrhun Pavel   3. 10. 1949    
Kostřánek Bedřich   26. 6. 1890    
Košař Milan   25. 7. 1946    
Košťál Rostislav   3. 6. 1943    
Košťál Tomáš   1984    
Kotásek Jiří   25. 8. 1943    
Kotasová Maud   1980    
Kotlárová Chovancová Věra   16. 6. 1980    
Kotrč Ondřej   21. 6. 1982    
Kotrla Jiří        
Koutný Antonín   1977    
Koutský Jiří   29. 5. 1944    
Kovář Stanislav   19. 5. 1953    
Kovařík Jakub   1981    
Kovařík Martin   14. 8. 1958    
Kovářík Vojtěch   23. 3. 1976    
Kovaříková Tereza        
Koverdynská Halka   1980    
Kozelská Lucie   26. 12. 1979    
Kozumplíková Dana   16. 8. 1945    
Krajná Jana        
Králík Martin   1991    
Kramolišová Ludmila   10. 7. 1947    
Kranz Josef   28. 2. 1901    
Kratochvíl František   21. 8. 1947    
Kraus Karel   10. 8. 1911    
Kraus Vít   1968    
Krausová Denisa   2. 5. 1981    
Krausová Zuzana        
Krčil Bohumil   24. 2. 1952    
Krčmář Vlastimil   2. 7. 1959    
Krejčířová Kateřina   8. 8. 1977    
Krejčová Barbora   18. 12. 1974    
Krejza Arnošt   5. 1. 1923    
Krhánek Adam   29. 2. 1984    
Krcha Martin   26. 6. 1982    
Krchňák Pavel   17. 8. 1924    
Krištof Michal   1986    
Krkoška Aleš   27. 1. 1950    
Kroha Jiří   5. 6. 1893    
Krtička Jan   20. 1. 1979    
Krug John   1974    
Kruhlou Dzmitry   1974    
Krysl Michal   5. 4. 1978    
Krystynová Zuzana   27. 9. 1951    
Křivák Petr   12. 10. 1985    
Křivánková Irena   16. 7. 1972    
Křivinka Gustav   27. 10. 1961    
Křivka Jan   14. 7. 1892    
Kříž Michal   5. 8. 1982    
Kříž Milan   1974    
Křížek Štěpán   1988    
Kšicová Konečná Barbora   28. 7. 1987    
Kuba Evžen   22. 9. 1932    
Kuba Ladislav   26. 7. 1964    
Kubánková Vlasta   1978    
Kubeš Milan   1978    
Kubíček Adam   4. 7. 1965    
Kuča Karel   13. 4. 1961    
Kučera Jiří   1. 12. 1931    
Kučera Vít   18. 1. 1967    
Kučerová Petra   5. 11. 1980    
Kuděla Jiří   23. 10. 1976    
Kudělka Vladimír   1985    
Kudelová Barbora        
Kudláčková Tereza   1989    
Kudláčková Psotková Veronika   17. 10. 1981    
Kulhánková Jana   21. 5. 1989    
Kulhanová Veronika        
Kulheim Michal   1976    
Kulíček Tomáš        
Kulíšková Ruggiero Světlana   24. 2. 1970    
Kulišťáková Špičáková Blanka   16. 1. 1980    
Kunčík Petr   29. 6. 1981    
Kunčíková Václava   25. 8. 1949    
Kupčová Silvie   8. 7. 1977    
Kupka Josef   4. 4. 1938    
Kupková Marie   11. 8. 1947    
Kurfürst Jaromír   12. 6. 1931    
Kurfürstová Alena   1983    
Kurial Antonín   22. 9. 1907    
Kuříková Michaela   1982    
Kusbach Kolářová Terezie   17. 7. 1981    
Kusnierzová Tereza        
Kvapilová Tereza   1991    
Kvardová Kateřina   1987    
Kvetán Marek   14. 4. 1976    
Kvíčala Petr   20. 4. 1960    
Kynclová Vaňková Kateřina   1. 3. 1990    
Kynčl Jakub   1971    
Kyselka Mojmír   16. 7. 1902    
Kyselka Václav   1975    
Kytýrová Naděžda   9. 9. 1982    
Labaj Osvald   29. 7. 1926    
Labudek Petr   1. 8. 1962    
Lacina Bohdan   15. 2. 1912    
Ladeboue   1979    
Ladovský Michal   3. 2. 1978    
Lahoda Tomáš   30. 4. 1954    
Lampar Tomáš   18. 9. 1967    
Lanc Marian        
Lang Zdeněk   29. 6. 1928    
Langer Jan   1987    
Langová Anna   3. 2. 1995    
Langová Michaela   1985    
Láníčková - Klašková Andrea        
Lankáš Julius   28. 12. 1909    
Lásková Danica   16. 6. 1938    
Lastomírsky Ján   5. 6. 1972    
Lašová Zuzana        
Laštůvka Oldřich   16. 12. 1913    
Látal Stanislav   7. 5. 1919    
Látalová Lucie        
Lattenbergová Linda   1979    
Laub František   6. 4. 1956    
Lehovec Jiří   3. 1. 1909    
Lehutová Zuzana   1982    
Levitnerová Judita   1994    
Ležatka Lukáš        
Lhotáková Blanka   22. 7. 1982    
Lidmila Jan   1987    
Lietgeb Ladislav   30. 5. 1920    
Linhart Zbyněk   6. 5. 1981    
Linhartová Hana   8. 11. 1982    
Linkovová Eliška   1980    
Lipková Michala        
Lipovský Eduard   13. 3. 1912    
Lorenz Petr   1986    
Lubovská Karolína        
Ludwig Christian   1901    
Lukáčová Marie   23. 11. 1991    
Lukačovič Štefan   11. 2. 1913    
Lukas Jiří   1956    
Lukáš Pavel        
Lukáš Petr        
Lukavský Antonín   9. 1. 1947    
Lukeš Milan   30. 12. 1927    
Lukeš Zdeněk   1974    
Lukešová Eva   8. 2. 1992    
Lukovich Tibor   1910    
Luksch Vojtěch   1992    
Lukš Pavel   1932    
Lungová Barbora   26. 5. 1977    
Lysá Monika   1987    
Macas Josef   28. 11. 1937    
Macas Soběslav   14. 12. 1941    
Macenaurová Jana   4. 8. 1976    
Macků Michal   17. 4. 1963    
Máčalová Naděžda   1992    
Maděryč Zbyněk   7. 10. 1961    
Magidová Kubačáková Markéta   1984    
Mach Jaroslav        
Machač Petr   1983    
Macháček Josef   13. 1. 1929    
Macháčková Helena   11. 9. 1937    
Macholánová Eva   4. 6. 1966    
Majcová Kateřina   31. 7. 1978    
Májek Petr   8. 12. 1942    
Májková Renata   11. 9. 1960    
Malá Miller Petra   1979    
Malachová Radka        
Malaska Radoslav   27. 5. 1926    
Malaťáková Eva   1979    
Malík Zdeněk   14. 6. 1922    
Malíková Jana        
Malina Lukáš   5. 4. 1980    
Maliňáková Kamila   14. 6. 1990    
Maloušková Drahomíra   1990    
Malý Břetislav   20. 2. 1985    
Maňák Hynek   15. 6. 1963    
Maňas Kristian   1990    
Mandelíková Markéta   16. 8. 1977    
Mansfeldová Alena   25. 7. 1942    
Marák Jaroslav   13. 8. 1944    
Marek Jiří   27. 8. 1972    
Marenčík Michal        
Mareš David   6. 5. 1971    
Marešová Martina   1976    
Marhold Ondřej   2. 9. 1992    
Mariánek Michal   1976    
Markevič Jiří        
Marková Kamila   19. 7. 1983    
Maršalová Pavína   13. 6. 1988    
Maršíková Hana   1973    
Martinek Pavel   1. 2. 1945    
Martínek Filip        
Martínek Jaroslav   8. 8. 1912    
Martiníková Zuzana   1989    
Maruška Michal   29. 9. 1981    
Mařan Marek   14. 3. 1971    
Maša Vojtěch   4. 8. 1982    
Mateiciucová Zuzana        
Matějka Zdeněk   1935    
Matějková Jana   2. 2. 1979    
Mathauser Václav   2. 3. 1926    
Mátl Jan   17. 5. 1909    
Matonok Jozef   16. 5. 1914    
Matoušek Jaroslav        
Matoušek Vladimír   28. 4. 1921    
Matoušková Judita   1979    
Matula Jaroslav   19. 4. 1977    
Matulová Libuše   14. 2. 1955    
Matyáš Josef   24. 3. 1944    
Matýsek Jan   8. 4. 1994    
Matyska Pavel   5. 1. 1977    
Matysková Jana   1988    
Maxa Miloslav   24. 4. 1929    
Mazura Petr        
Mazurek Luděk   18. 4. 1962    
Mečkovská Magdaléna        
Medek Boris   1961    
Medek David   1. 3. 1969    
Medek Lubomír   3. 5. 1953    
Medek Lukáš   1987    
Medek Tomáš   1. 3. 1969    
Medková Eva   13. 11. 1955    
Medková Jana        
Meduna Vladimír   5. 10. 1909    
Měchura Mojmír   1987    
Mejtský Pavel   13. 3. 1974    
Melecká Irena        
Melena Jan   8. 11. 1986    
Melichar Jan   6. 4. 1934    
Melichárková Karolína        
Meliš Ivan   22. 10. 1927    
Melkusová Eva   31. 3. 1955    
Melzer Hugo   8. 2. 1905    
Mencl Václav   16. 1. 1905    
Merta Johana   1987    
Mezihorák Zdeněk   1969    
Mičundová Katarína        
Mihola Václav        
Michal Zdeněk   14. 6. 1931    
Michalková Kateřina   10. 9. 1990    
Michna Vlastislav   11. 1. 1944    
Mikešová Telecká Šárka   7. 8. 1984    
Miklušová Tereza        
Mikota Jan   1977    
Mikotová Tereza   1985    
Mikovčáková Michaela   1984    
Mikšík Jiří   13. 4. 1930    
Mikulášek David   8. 6. 1972    
Mikulášková Daniela   11. 5. 1974    
Mikuláštík Milan   28. 7. 1975    
Mikulcová Klára   29. 10. 1983    
Mikulčík Jan   1970    
Mikulková Marcela   1985    
Mikušková Nina   1991    
Mílek Václav   21. 2. 1979    
Milotová Veonika   23. 12. 1972    
Minařík Pavelková Martina   4. 5. 1989    
Miniberger Josef   27. 8. 1878    
Miňovský Rudolf   19. 1. 1921    
Mirt Ladislav   5. 6. 1961    
Míšek Milan   7. 3. 1936    
Mlčoch Kraichner Otto   22. 8. 1886    
Mléčka Jan   1978    
Močička Jiří   1975    
Mohammed Ragaie Hounida   1973    
Moješčík David   25. 7. 1974    
Mojsl Nikola   1993    
Mojžíš Jiří   17. 5. 1943    
Mojžíšová Natalie   16. 9. 1952    
Moráčková Eva   1939    
Moráňová Šárka   11. 11. 1950    
Moravanský Tomáš   13. 7. 1991    
Morávková Šedová Martina   17. 7. 1981    
Morice Marta   19. 4. 1971    
Morys Oldřich   5. 6. 1983    
Mořkovská Veronika   11. 3. 1984    
Mořkovský Robert   1976    
Moščak Tomáš   1978    
Motlová Barbora   16. 4. 1979    
Motyčková Pavla   1985    
Možný Milan   17. 2. 1944    
Mráz Vladislav   22. 10. 1914    
Mrázek Mikuláš        
Mrva Jozef   1988    
Mrva Kamil   20. 7. 1974    
Můčka Petr        
Mudříková Krystýna        
Müller Stanislav   1980    
Müller Zdeněk   5. 8. 1935    
Muranicová Lucia   1981    
Murin Michal   30. 6. 1963    
Musilová Lenka   1956    
Musilová Marie        
Musilová Zuzana   1984    
Mutyaba Miron   1981    
Myslivec Josef   13. 12. 1936    
Naďová Pavla   1987    
Nálevka Jan   19. 1. 1976    
Nápravník Petr   1986    
Navara Luděk   26. 4. 1964    
Navara Milan   9. 6. 1960    
Návojská Pechmanová Iva   1982    
Návrat Alfréd   28. 5. 1932    
Navrátil Aleš   17. 6. 1946    
Navrátil Jan   23. 4. 1939    
Navrátil Karel   2. 1. 1957    
Navrátil Zdeněk   28. 6. 1931    
Navrátilová Eva   29. 9. 1980    
Navrátilová Ilona (Ivona)   27. 12. 1968    
Nedbal Lubomír   1939    
Nedbálková Braunová Andrea   18. 7. 1982    
Nehybka Stanislav        
Nejedlá Klára   2. 11. 1987    
Nejedlík Josef   27. 11. 1940    
Nelly El        
Němcová Michaela   1983    
Němec Josef   24. 2. 1928    
Němec Josef   31. 7. 1909    
Němec Ladislav   24. 6. 1951    
Němec Václav   10. 4. 1959    
Němečková Hana   1982    
Nerad Filip   29. 9. 1977    
Nesvadba František   18. 8. 1902    
Nešporová Pavlína   1976    
Netopil Bernard        
Neumann Ivan   30. 9. 1940    
Niemczyk Čestmír   20. 11. 1949    
Nikitina Pavla   1997    
Nivnický Radek   17. 10. 1977    
Nohel Jan   22. 2. 1974    
Nolová Vladislava   15. 9. 1946    
Nováček Daniel        
Nováčková Alena        
Nováčková Lucie   27. 6. 1981    
Novák Alois   4. 3. 1946    
Novák Jakub        
Novák Kubo   1986    
Novák Pavel   8. 11. 1949    
Novák (Duha) Vilém   14. 8. 1981    
Nováková Jitka        
Nováková Martina   10. 7. 1984    
Nováková Kupsová Martina   26. 12. 1982    
Novosad Ondřej        
Novotná Daria   14. 2. 1973    
Novotná Kateřina   1987    
Novotná Lada   1975    
Novotná Martina   3. 5. 1970    
Novotná Sylva        
Novotná Tereza   21. 10. 1982    
Novotná Tereza        
Novotný František   15. 3. 1944    
Novotný Vladimír        
Novotný Zdeněk   1924    
Nový Alois   4. 3. 1946    
Nový Jindřich        
Nytrová Kristýna   1992    
Obenaus Milan   9. 10. 1954    
Obršál Norbert   1991    
Obruča Leopold   28. 11. 1934    
Odehnalová Alena   1974    
Oehler Elly   6. 6. 1905    
Oehler Oskar   8. 1. 1904    
Olivová Kateřina   1984    
Ondroušek Václav   1975    
Ondruš Christian   26. 8. 1947    
Ondrušová Zuzana        
Ondrůšová Martina        
Ondřej Bohuslav   16. 10. 1951    
Opatřil Josef   15. 7. 1934    
Opekarová Aneta   25. 7. 1984    
Opěla Vítězslav   8. 2. 1909    
Oplatek Jiří   22. 10. 1944    
Oplatek Otakar   20. 3. 1907    
Oplatková Hana   1986    
Opletal Ladislav   29. 8. 1946    
Orel Tomáš Jakub   23. 11. 1986    
Orlita Lukáš   30. 10. 1974    
Orlová Jana   5. 10. 1986    
Orlová Zuzana   15. 2. 1980    
Orság Michal   1983    
Oslzlý Petr   26. 4. 1945    
Ošlejšková Petra   1985    
Ovčáčková - Kollárová Klára   1982    
Pacáková Jitka   19. 4. 1933    
Paldus Jan        
Palková Michaela        
Palla Marian   30. 7. 1953    
Paluš Viktor   24. 9. 1987    
Pangrác Pavel   21. 5. 1976    
Panna Josef   23. 8. 1967    
Pantůček Zdeněk   1979    
Paška Jiří        
Pattová Edita   26. 1. 1982    
Paučo Samuel   28. 2. 1986    
Pauliková Slávka   5. 9. 1983    
Pavelová Žáková Radka   27. 11. 1982    
Pavlacký Tomáš   24. 7. 1987    
Pavlicová Petra   25. 10. 1985    
Pavlíček Jiří   1985    
Pavlíčková Ivana   1990    
Pavúček František   12. 6. 1986    
Pazderová Eva   1. 5. 1978    
Pázler Milan   16. 8. 1934    
Pazourková Lenka   1978    
Pažoutová Kateřina   15. 11. 1970    
Pec Jiří        
Pecka Lukáš   1970    
Pech Zbyněk   1954    
Pechánková   1985    
Pechánková Petra        
Pejchal Bořivoj   28. 12. 1953    
Pěkná Kateřina   22. 8. 1986    
Pelar Roman   1960    
Pelčák Petr   3. 5. 1963    
Peloušek Václav   1988    
Perkof Pěrková Natalie   25. 11. 1979    
Pernicová Jana   1987    
Pernicová Zuzana   1987    
Perníčková Zuzana   1980    
Peroutka Alexander (Lexa)   1. 7. 1975    
Peroutková Lucie   5. 1. 1976    
Perrier Dita   12. 1. 1975    
Pertl Martin   14. 4. 1984    
Peterka Jan   17. 2. 1910    
Peterková Kateřina        
Peterková Lucie   13. 3. 1980    
Petr Aleš   1956    
Petr Jakub   12. 1. 1981    
Petrikovský Feodor   17. 6. 1905    
Petrl Martin        
Petrov Lyuben   1984    
Petrovská Věra        
Petruželová Alena   1985    
Petřík Zdeněk   1. 8. 1949    
Pikous Jiří   28. 4. 1978    
Pilařová Lenka   6. 2. 1972    
Pinterová Renáta   1991    
Písaříková Karin   1981    
Pittnerová Jana        
Pittnerová Jitka   25. 1. 1977    
Pivoňková Dagmar        
Pízová/ Najs Tereza   1984    
Plachá Anna   1953    
Plachký Tomáš   1992    
Plachý Břetislav   1953    
Plášek David   4. 10. 1973    
Plátek Štěpán   14. 3. 1978    
Plesník Vít   26. 9. 1951    
Pletnická Jana   1. 3. 1944    
Plíhal Ladislav   16. 9. 1983    
Plná Iveta   28. 9. 1981    
Pluskal Radim   4. 3. 1932    
Podraský Luděk   20. 11. 1943    
Podškubka František   25. 10. 1936    
Podzimková Jarmila   16. 8. 1957    
Pohanková Kamila        
Pokorná Barbora   1988    
Pokorný Martin   8. 9. 1978    
Pokorný Ondřej        
Polach Karel   10. 5. 1946    
Polách Jan   28. 10. 1957    
Polách Zdeněk   1968    
Poláková Jaroslava   1984    
Polášek Oldřich   4. 2. 1945    
Polášková Marie   9. 7. 1979    
Polcarová Markéta   1990    
Polívková Lenka   1978    
Pololáník Petr        
Poloncová Zuzana   26. 1. 1975    
Ponešová Barbora   1974    
Poppová Drahomíra   14. 9. 1907    
Porcal Zdeněk   1983    
Pospěchová Eva   11. 6. 1946    
Pospěchová Eva        
Pospíšil Hugo   16. 2. 1905    
Pospíšil Pavel   17. 7. 1953    
Pospíšil Rudolf   6. 10. 1932    
Pospíšil Zdeněk   20. 8. 1924    
Pospíšilová Jana   1975    
Pospíšilová Marie        
Postl František   17. 2. 1978    
Potyszová Barbara   24. 11. 1967    
Potyszová Ludmila   23. 9. 1941    
Prášková Markéta   2. 1. 1980    
Pražák Pavel   18. 5. 1978    
Pražák Vladimír   28. 1. 1935    
Pražan Jan   1979    
Pražská Vendulka   31. 8. 1949    
Preissová Lucie   1976    
Procházka Milan   7. 3. 1920    
Procházka Petr        
Procházka Přemysl   1991    
Procházková Eva   1. 3. 1939    
Prokop Bohumír   1960    
Prokop Lukáš        
Prokop Tomáš   24. 1. 1992    
Prošek Jan   9. 7. 1977    
Průša David   1978    
Přibyl Jiří   19. 2. 1972    
Přidal Jaromil   16. 1. 1952    
Přikryl Ivan   7. 3. 1940    
Přikryl Jan   22. 2. 1955    
Přikryl Roman   29. 3. 1985    
Přikrylová Veronika   1990    
Přinosilová Miriam   1949    
Psota Jan   24. 1. 1950    
Psotová Veronika        
Puček Ondřej        
Puchýř Bohumil   9. 12. 1914    
Purtz Peter   26. 6. 1939    
Pustějevská Jiřina        
Pustka Jan   2. 8. 1937    
Putna Miroslav   17. 7. 1904    
Rabochová Agáta   9. 6. 1992    
Raev Pavel   13. 4. 1984    
Rafael Jakub   1987    
Raimrová Jarmila   1. 6. 1946    
Rais Robert        
Rajlich Jan   10. 6. 1950    
Raková Iveta   29. 7. 1965    
Rampula Michael   1978    
Rapant Michal   5. 4. 1986    
Rapava Michaela        
Regnerová Jana        
Reich Miloš   10. 8. 1915    
Reichmann Vilém   25. 4. 1908    
Reisová Kristýna   7. 1. 1994    
Renotière Gina   26. 2. 1966    
Ressová Jitka   24. 2. 1970    
Riedl Dušan   22. 3. 1925    
Ries Robert   1. 5. 1945    
Richterová Nela   20. 10. 1989    
Richtr Pavel   1984    
Robaard Roman   1987    
Röbsteck Vilém   1992    
Roček Jakub   1989    
Rohanová Lucie   28. 1. 1982    
Rokytová Kamila   19. 7. 1983    
Ronovský Tomáš   5. 5. 1974    
Rosa Martin        
Rosenberg Evžen   24. 2. 1907    
Rosendorf Aleš   5. 3. 1947    
Rosinaj David   1977    
Rosová Eva   1969    
Roštlapil Václav   27. 3. 1901    
Roubalová Petra        
Roudnická Michaela   1991    
Rouš Dušan   1952    
Rozehnal Bedřich   2. 6. 1902    
Rozehnal Radim        
Rozehnalová Eva   3. 3. 1936    
Rozková Jana   1974    
Rožková Jana   10. 9. 1970    
Rubínová Dana   1973    
Rudiš Martin   13. 3. 1955    
Rudiš Viktor   9. 6. 1927    
Rudolfová Monika   6. 5. 1985    
Rujbr Šimon   13. 8. 1975    
Ruller Ivan   17. 11. 1926    
Rullerová Tereza   20. 10. 1987    
Rusín Tomáš   28. 8. 1962    
Rusko Miroslav   14. 10. 1955    
Růžička František   10. 4. 1884    
Růžička Josef   13. 4. 1883    
Růžička Robert   22. 9. 1952    
Růžičková Jiřina   11. 9. 1925    
Růžičková Martina   1993    
Růžičková Petra        
Růžičková Zuzana   1977    
Rybníček Pavel        
Rybníček Tomáš   4. 7. 1985    
Ryneš Zdeněk   29. 6. 1989    
Ryšavý Petr   6. 1. 1955    
Ryška Jaroslav   10. 2. 1915    
Ryška Pavel   16. 4. 1974    
Řehula Miroslav   25. 5. 1942    
Řehulková Pavlína   1980    
Řezbová Morávková Zdenka   1981    
Řezníková Zuzana        
Říčná Kleckerová Magdalena   31. 5. 1957    
Říčný Matěj   1984    
Říha Eduard   2. 11. 1922    
Řihák Zdeněk   10. 8. 1924    
Řitička František   2. 2. 1944    
Řízek Matěj        
Sáblík Aleš   22. 12. 1933    
Sabo Marek   1975    
Sajbrtová Barbora   1985    
Sajko Věkoslav   13. 5. 1901    
Salajka Martin   30. 3. 1981    
Samašová Soňa   7. 9. 1982    
Sapák Jan   6. 3. 1957    
Sedlaczek Patrik   1976    
Sedláček Jaroslav   13. 8. 1944    
Sedláček Josef   22. 11. 1924    
Sedláček Michal   1963    
Sedláčková Klára   13. 5. 1909    
Sedlák Aleš   11. 7. 1944    
Sedlák Jan   19. 7. 1933    
Sedlák Jaroslav   30. 9. 1982    
Sedlák Ondřej   17. 3. 1989    
Sedlecký Jaroslav   13. 6. 1943    
Sedlecký Pavel   29. 1. 1946    
Sedlecký Zbyněk   27. 11. 1976    
Seliga Ctibor   8. 9. 1934    
Sever Jiří   24. 11. 1904    
Shulha Andrej   1975    
Schandl Petr   1985    
Schiffnederová Markéta   1990    
Schlosser Jiří   1984    
Schlosserová Jana   1989    
Schránil Bedřich   21. 7. 1916    
Schreiber Hynek        
Siegelová Kateřina   1993    
Sigmundová Štěpánka   1990    
Simek Evžen   1. 9. 1932    
Singer Oskar   1899    
Sirotek Jaromír   20. 2. 1921    
Sirůčková Tereza        
Skácel Václav   16. 1. 1977    
Skála Jiří   27. 5. 1950    
Skalický Martin   31. 5. 1976    
Skalík Tomáš   6. 10. 1978    
Sklepek Zdeněk   7. 9. 1941    
Skočková Jitka   25. 1. 1977    
Skurská Eva        
Sládeček Jaroslav   1980    
Sláma Jan   24. 8. 1984    
Slaměník Jan   24. 6. 1921    
Slámová Anna   1991    
Slámová Veronika   29. 5. 1987    
Slavotínková Marie   11. 3. 1975    
Slezák Filip        
Slezák Timoteus   7. 2. 1916    
Slezáková Josefína   29. 9. 1974    
Slivka Jan   1986    
Slovak Nadja   1963    
Smejkal Jiří   24. 10. 1939    
Smékal Jan        
Smékalová Barbora        
Smělíková Jana   28. 6. 1982    
Smetana Filip   1983    
Smetana Matěj   24. 7. 1980    
Smetanová Tea   23. 6. 1993    
Smolejová Bohumíra   1980    
Smrčková Simona   1980    
Smutný Jan   1985    
Smutný Jiří   18. 9. 1926    
Snoha Paľo (Pavol)        
Sobek Evžen   4. 6. 1967    
Sobková Viera   4. 11. 1982    
Sobotková Adéla   1987    
Sochorová Horáková Tereza   20. 8. 1982    
Sokač Ondřej   3. 7. 1979    
Somrová Topínková Anita   1982    
Sopoušková Petra   1989    
Sošťák Libor   27. 2. 1959    
Souček František   30. 10. 1930    
Soudková Kateřina   10. 5. 1987    
Soukal Jiří   11. 4. 1958    
Soukup Karel   8. 2. 1965    
Soukupová Aneta   1970    
Spáčil Emil   26. 4. 1891    
Spáčil Rudolf   6. 1. 1922    
Spáčilová Blažková Kateřina Beata        
Spěváček Jan   8. 9. 1973    
Spěváčková Eva   31. 7. 1980    
Spevák Tomáš   1983    
Sporzon Ernest   5. 6. 1898    
Spour Zdeněk   4. 7. 1987    
Spurný Miroslav   15. 4. 1921    
Staněk Jiří   1. 7. 1990    
Staněk Oldřich   29. 3. 1914    
Staněk Ondřej   9. 1. 1980    
Staniczek Jan        
Staňková Zuzana   1980    
Staňková Zuzana   1980    
Stark Herman   1898    
Stavinoha Eduard   17. 11. 1903    
Stehlíková Iveta   1989    
Stejskal Jan   29. 4. 1954    
Stejskal Rudolf   21. 9. 1909    
Stejskalová Xenie   20. 11. 1909    
Sterec Pavel   22. 5. 1985    
Stibora Petr   1964    
Stolín Petr   25. 6. 1958    
Stráský Jiří   3. 8. 1946    
Stratil Alois   1980    
Strážnický František   13. 4. 1913    
Strnad Miroslav   21. 9. 1913    
Strnad Roman   7. 7. 1983    
Strnadel Zdeněk   11. 6. 1922    
Stromský Karel   1. 1. 1941    
Strouhal Petr   27. 1. 1977    
Střítecký Jiří   14. 3. 1954    
Student Aleš   6. 5. 1951    
Stupňánek Mojmír   9. 7. 1953    
Suchánek Jiří   13. 9. 1979    
Suchánek Miloš   11. 1. 1924    
Suchánek Radek   30. 6. 1976    
Suchomel Jan        
Sukačová Alžběta        
Surá Lucie        
Surisová Blanka   29. 3. 1982    
Svatoš Hynek        
Svatoš Jan   6. 2. 1996    
Svoboda Jakub        
Svoboda Jan   7. 6. 1957    
Svoboda Jiří   25. 4. 1961    
Svoboda Jiří   13. 1. 1970    
Svoboda Pavel   9. 6. 1953    
Svoboda Přemysl        
Svobodová Hana   2. 2. 1991    
Svobodová Helena   1980    
Svobodová Iva   30. 4. 1976    
Svobodová Marta   1983    
Svobodová Milada        
Svobodová Sandra   5. 9. 1991    
Svojanovský Viktor        
Svozilová Martina        
Svozilová Milada   1947    
Sýkora Miloslav   3. 7. 1928    
Sýkora Petr        
Sýkorová Alexandra        
Symon Jan   6. 6. 1976    
Symůnek Alfred   8. 12. 1977    
Sypěnová Anna   20. 7. 1988    
Sytař Jan   29. 1. 1976    
Székely Ladislav   1. 1. 1901    
Székely Tomáš   22. 4. 1978    
Šabršula Jakub        
Šafář Václav   21. 1. 1942    
Šafařík Josef   11. 2. 1907    
Šamalík Zdeněk   23. 4. 1933    
Šárka Jan        
Šebánek Jan        
Šebek Jiří   16. 10. 1922    
Šebestová Soňa   1976    
Šéfrová Nikola   1985    
Šenkeřík Daniel   11. 12. 1975    
Šenkýř Vladimír   11. 3. 1960    
Šerý Vítězslav   14. 2. 1989    
Šesták Petr   9. 10. 1974    
Ševčík Andrej   1992    
Ševčík Jaroslav   2. 10. 1963    
Ševčík Jiří   22. 3. 1934    
Šilhanová Blanka        
Šíma Josef   19. 3. 1891    
Šimeček Pavel   6. 10. 1944    
Šimečková Jitka   8. 6. 1944    
Šimíčková Jana   27. 6. 1941    
Šimonová Barbora   20. 4. 1982    
Šimurdová Magdalena        
Šindelková Pavla   1976    
Škamrada Antonín   4. 12. 1928    
Škrabal Jindřich   29. 1. 1961    
Škrla Zdeněk   7. 10. 1956    
Škrovinová Eva   1989    
Škvařilová Marie        
Šlachta Karel   17. 12. 1941    
Šlapeta Ervín   20. 4. 1927    
Šlapeta Vladimír   5. 5. 1947    
Šmahová Barbora   9. 5. 1976    
Šmarda Petr   10. 1. 1952    
Šmeral Michal   8. 10. 1976    
Šmerdová Markéta   1990    
Šmíd Martin   7. 10. 1976    
Šmíra Pavel   12. 2. 1960    
Šmírová Hana   28. 3. 1958    
Šmoldas Jan   2. 1. 1953    
Šmolka Jan   6. 8. 1945    
Šoborová Adéla   14. 5. 1996    
Šoltys Dušan   27. 10. 1974    
Šonovský Tomáš   2. 2. 1952    
Špaček Zdeněk   4. 4. 1922    
Špačková Miroslava   29. 5. 1973    
Špidlová Kateřina   1986    
Špirić Dajan   1984    
Šprincl Petr   1986    
Šrámek Jan   1983    
Šrámková Pavla        
Šrolerová Monika   1973    
Šrom Adolf   3. 3. 1932    
Šrubař Pavel   17. 6. 1942    
Šrubař Vojtěch   7. 4. 1914    
Štanglová Kristýna        
Štark Peter        
Štefek Luděk   2. 11. 1943    
Štefka Zdeněk   3. 10. 1942    
Štefková Markéta   1992    
Štefková Zuzana   26. 6. 1992    
Šteflíček Evžen   8. 7. 1922    
Štechová Eva   1989    
Štekrová Andrea   4. 5. 1977    
Štenclová Jitka   19. 3. 1944    
Štěpán Marek   9. 8. 1967    
Štěpánek Martin   1985    
Štěpánková Lenka        
Štindlová Marie   4. 2. 1990    
Štofira Martin   1984    
Štojdl Václav        
Štourač Michal        
Štysová Anna   1989    
Šuhajík Ivan   27. 3. 1934    
Švachulová Klára   4. 7. 1989    
Švaniga Juraj   21. 10. 1924    
Švébišová Zuzana   11. 3. 1944    
Švec Pavel   1980    
Švecová Jana   1989    
Švecová Radka        
Švédová Nikola        
Švehelka Milan   17. 10. 1931    
Švihálková Radka   1964    
Tajovský Jakub   13. 2. 1991    
Tančeková Petronela   1963    
Tauber Oldřich   4. 7. 1908    
Tejc Miloslav   2. 2. 1907    
Tejml Ladislav        
Tengler Miloslav   8. 9. 1920    
Tenglerová Jaroslava   11. 9. 1947    
Teperová Natálie   1997    
Tereba Rudolf   25. 4. 1850    
Tesák Petr   25. 10. 1976    
Tesař Jan   29. 6. 1980    
Tieku David   7. 1. 1973    
Tichá Pavla   5. 6. 1982    
Tichý Tomáš        
Tichý Zbyněk   8. 4. 1922    
Timo        
Točík Eugen   9. 12. 1957    
Tomalík Michael   1987    
Tomanová Anna   1990    
Tomanová Marie   1984    
Tomas Štěpán        
Tomáš Pavel   29. 5. 1949    
Tomek Jiří   15. 7. 1954    
Tomek Luděk   24. 3. 1957    
Tomíšek Pavel   14. 11. 1942    
Tomková Gabriela   24. 5. 1975    
Topínka Jiří   1987    
Tošenovský Evžen   12. 3. 1924    
Trčková Jitka   1988    
Trefil Zdeněk   6. 1. 1967    
Trenčanská Laura   1993    
Trizuljak Klement   12. 11. 1958    
Trnková Barbora   2. 11. 1984    
Trojanová Kristýna   27. 9. 1990    
Troller Norbert   12. 1. 1896    
Turková Anežka   1980    
Turna Richard   11. 8. 1965    
Turnovský Jan   1977    
Turzo Jozef   14. 10. 1930    
Tvrzická Zoja   8. 1. 1923    
Tyleček Jiří   20. 1. 1948    
Typlt Lubomír   6. 6. 1975    
Uhlíř Petr   31. 1. 1941    
Uhlířová Martina   1984    
Uhrín Petr   1964    
Uiberlay Jan   7. 7. 1976    
Uljarević Branka   1988    
Ullmann Josef   27. 3. 1944    
Unger Ladislav   1904    
Urban Karel        
Urbanec Dušan        
Urbanec Zdeněk   31. 5. 1953    
Urbánek Josef   19. 2. 1914    
Urbanová Jana   12. 3. 1940    
Urbášková Hana   11. 8. 1948    
Urbiš Jan   16. 7. 1949    
Urválek Petr   22. 2. 1976    
Utěšená Kateřina   17. 5. 1982    
Utíkalová Ivana   14. 3. 1971    
Vaca Vladimír   27. 9. 1973    
Vacek Lukáš        
Vacek Rudolf   28. 8. 1911    
Vacíková Vratislava   22. 6. 1926    
Václavík Radim   13. 5. 1969    
Vaculovičová Vanda        
Vágnerová Zuzana   27. 2. 1984    
Vachelovský Miroslav   14. 1. 1921    
Valášek Jakub   18. 1. 1979    
Valder Aleš   29. 10. 1953    
Valenta Edvard   22. 1. 1901    
Valenta Jaroslav   20. 2. 1914    
Valenta Petr   1963    
Valentová Aneta   18. 4. 1987    
Valert Jiří   4. 3. 1952    
Valchářová Martina   26. 9. 1995    
Valíčková Naděžda   1. 11. 1941    
Valík Luděk   29. 3. 1971    
Valoušek Vladislav   11. 1. 1924    
Váňa Dušan   10. 6. 1982    
Vaněk Miroslav   1984    
Vaněk Vojtěch   11. 12. 1985    
Váňová Gabriela   1990    
Váňová Magdaléna   24. 4. 1984    
Varhol (Vogelová) Teri   29. 5. 1986    
Vasulka Woody   20. 1. 1937    
Vašek Vojtěch   6. 3. 1973    
Vašíček Alois   7. 7. 1915    
Vašíček Jakub   22. 12. 1976    
Vašíček Vladimír   22. 3. 1949    
Vašina David   1986    
Vašina Petr   21. 10. 1953    
Vávrová Marie   26. 11. 1972    
Včelák Vladimír   18. 1. 1947    
Včelík Jan   9. 4. 1903    
Večerková Helena   18. 6. 1958    
Vejman Luděk   9. 4. 1927    
Vejvodová Klára        
Velehradský Filip   1985    
Velehradský Tomáš        
Velek Jiří   14. 3. 1922    
Velková Irena   3. 11. 1951    
Venclová Michaela   1984    
Venclovská Sára   1986    
Vencour Vít   7. 10. 1958    
Venturová Adéla        
Veselá Eva   1988    
Veselá Lenka        
Veselá Markéta   1970    
Veselý Josef   1960    
Veselý Libor   28. 9. 1977    
Veselý Lukáš   1983    
Veverka Lukáš        
Veverka Zdeněk   1980    
Veverka Zdeněk   1971    
Veverková Kateřina   30. 4. 1996    
Videmanová Marie   1992    
Viktorin Antonín   9. 8. 1907    
Vinklárková Tereza   23. 3. 1996    
Vítek Jiří        
Vitoul Ladislav   27. 2. 1942    
Vitoulová Milena   4. 11. 1941    
Vlasák Robert   15. 5. 1978    
Vlašín Dalibor   20. 11. 1950    
Vlček Dan   2. 7. 1978    
Vlček Vojtěch        
Vlčková Tamara   1989    
Vlk Jan   30. 7. 1979    
Vlk Jaroslav        
Vlková Veronika   1985    
Voborník Kačírková Pavla   27. 4. 1985    
Vodák Petr   4. 4. 1964    
Vodičková Eva   1. 4. 1935    
Vodičková Jana   1978    
Vohánková Lenka        
Vochta Miroslav   15. 2. 1954    
Vojáčková Nela   1990    
Vojkovský Boris   9. 11. 1940    
Vojta Ivan   1946    
Vojtasík Aleš   1954    
Vojtěch Miroslav   26. 6. 1915    
Vojtěšek Jiří   1985    
Vojtěšková Jitka   9. 12. 1986    
Vojtová Hana        
Vokál Petr        
Vokálek Václav   1926    
Vokatý Martin   3. 5. 1968    
Vokřál Jiří   1981    
Volavý František   24. 11. 1920    
Volavý Karel   2. 11. 1929    
Volf Anna   1990    
Volfová Marika   1995    
Volková Klára   1988    
Volková Markéta        
Vomelová Lenka   17. 6. 1989    
Voráč Jan   19. 7. 1932    
Votava Martin   27. 5. 1940    
Votavová Lenka   22. 1. 1987    
Vrabelová Renata   12. 1. 1959    
Vráblíková Lenka   1984    
Vrága Martin   26. 2. 1986    
Vránová Marie   12. 6. 1981    
Vráželová Alena   17. 6. 1966    
Vrba Martin   1987    
Vrba Pavel   20. 4. 1961    
Vrbová Eliška   1984    
Vrchotová Šafářová Gabriela   1987    
Vrtěl Jaroslav   31. 3. 1908    
Všetečka Petr   29. 3. 1968    
Všianský Michal   1989    
Vyčítal Jiří        
Vychodil Ladislav   28. 2. 1920    
Vychodil Vladimír   19. 7. 1921    
Vykopal Jiří   17. 6. 1946    
Vykydalová Naděžda (Naďa)        
Vyleťal Jan   18. 6. 1940    
Vyroubalová Božena   30. 3. 1950    
Vyskočil Bedřich   15. 12. 1926    
Vystyd Luděk   2. 4. 1936    
Vyšinková Věra   6. 5. 1926    
Wahla Ivan   26. 2. 1963    
Waisserová Pavelcová Alice   8. 5. 1974    
Wallerová Zoja   20. 11. 1924    
Walter František   1985    
Weigel Stanislav   15. 2. 1927    
Willertová Aneta        
Wittassek David        
Wollasch Sara        
Wörgötter Peloušková Zora   28. 2. 1971    
Wratny Tadeusz   23. 10. 1929    
Yaffe Shlomi   1973    
Yahia Kaabr Mohamed   1966    
Zábran Jiří   7. 4. 1979    
Zábrodská Zdena   27. 12. 1928    
Zadražilová Pavla   24. 7. 1980    
Zadrick Karin   1975    
Záhorský Milan   23. 7. 1930    
Zákravský Pavel        
Zandálková Marie        
Zapletal Aleš   18. 3. 1990    
Zapletalová Barbora        
Záriš František   31. 10. 1923    
Zatloukal Pavel   27. 10. 1948    
Zatloukal Petr   13. 9. 1956    
Zatloukal Štěpán        
Zavadil Jiří   30. 5. 1963    
Zavadilová Klára   21. 2. 1980    
Zavarský Lambert   16. 4. 1907    
Závodný Zdeněk   1974    
Zavřel Jan   7. 5. 1934    
Zavřel Jan   14. 5. 1901    
Zavřel Vilém   14. 1. 1910    
Zavřel Zdeněk   13. 8. 1943    
Zdražilová Pavla   20. 10. 1978    
Zechmeisterová Sylvie        
Zelenka Tomáš   10. 2. 1972    
Zelený Tomáš   30. 3. 1994    
Zelina Sebestián   29. 9. 1928    
Zelinka Jan   19. 4. 1971    
Zemánková Helena   18. 8. 1942    
Zemánková Kateřina   1990    
Zemanová Barbora   16. 12. 1977    
Zemanová Valášková Kateřina   22. 10. 1986    
Zemčík Pavel   11. 1. 1976    
Zemčík Slezáková Barbara   13. 5. 1980    
Zemková Kamila   25. 7. 1983    
Zemková Pavla   1980    
Zentková Barbora   19. 8. 1986    
Zezula Rudolf   16. 2. 1912    
Zezulová Barbora   1986    
Zhang Meng Jie   1991    
Zhorella Štefan   1910    
Zikuška Cyril        
Zillich Vlastimil   27. 10. 1947    
Zillichová Lucie        
Zima Jaroslav   28. 2. 1961    
Zima Václav   15. 5. 1950    
Zimák Ivan   1958    
Zimčíková Jana   11. 8. 1988    
Zlámal Tomáš   13. 12. 1957    
Zlatník Tomáš   14. 8. 1968    
Zoubek Michal   11. 2. 1976    
Zrník Milan   30. 12. 1953    
Zrubec Radoslav   25. 5. 1982    
Zvěřina Martin   1989    
Zykan Radek   15. 1. 1975    
Žáček Eduard   26. 12. 1899    
Žáček František   27. 2. 1976    
Žáková Jitka        
Žáková Vlasta   31. 1. 1981    
Žalio Jan   1979    
Žaloudíková Alena   1980    
Žalud Stanislav   22. 2. 1932    
Žampachová Lenka   2. 1. 1984    
Železný Ladislav   1979    
Žertová Růžena   4. 11. 1932    
Žilka Zdeněk   15. 12. 1953    
Živocký Dušan   11. 9. 1930    
Župková Ilona   1990    

Vysoké učení technické v Brně

person   born
Alexa Zdeněk   2. 7. 1911    
Alvaer Jesper   15. 5. 1973    
Ambrůz Jan   2. 6. 1956    
Artamonov Vasil   20. 8. 1980    
Axman Miloš   20. 11. 1926    
Balšánek Antonín   5. 6. 1865    
Bartek František   23. 3. 1929    
Bouda Alois   25. 1. 1867    
Buganská Tamara   1965    
Cenek Filip   25. 3. 1976    
Denk Zdeněk   4. 2. 1921    
Döbert Osvald   15. 12. 1917    
Doubrava František   22. 3. 1901    
Doubrava Milan   21. 11. 1946    
Drápal Jaroslav   23. 8. 1934    
Drápal Vladimír   29. 10. 1921    
Drgová Žaneta   1983    
Engel Antonín   4. 5. 1879    
Erban Otto   29. 5. 1910    
Fajnor Richard   8. 11. 1965    
Fanta Josef   7. 12. 1856    
Fischer Vladimír   4. 6. 1870    
Formáček Viktor   29. 5. 1910    
Franta Jiří   3. 5. 1978    
Fuchs Bohuslav   24. 3. 1895    
Fuchs Jiří   22. 4. 1949    
Gabriel Michal   25. 2. 1960    
Gravlejs Ivars   7. 10. 1979    
Hlavenka Tomáš   8. 2. 1977    
Hlavica František   23. 1. 1885    
Honzík Karel   24. 9. 1900    
Houf Václav   1933    
Houf Václav   30. 3. 1949    
Hrůza Tomáš   3. 11. 1979    
Humaj Peter   13. 4. 1952    
Janíček James   30. 5. 1935    
Klímová Barbora   18. 9. 1977    
Klodová Lenka   22. 11. 1969    
Kocman Jiří   6. 8. 1947    
Kohoutková Karolína   1974    
Koleček Ivan   9. 3. 1943    
Koula Jan   7. 2. 1855    
Král Jaroslav   18. 6. 1914    
Král Jaroslav   5. 12. 1883    
Králík Emil   21. 2. 1880    
Krekovič Slávo        
Kroha Jiří   5. 6. 1893    
Křenek Ladislav   20. 1. 1962    
Kříženecký Rudolf   28. 10. 1861    
Kurial Antonín   22. 9. 1907    
Kutra Radoslav   13. 3. 1925    
Kvíčala Petr   20. 4. 1960    
Lahoda Tomáš   30. 4. 1954    
Liebscher Adolf   11. 3. 1857    
Luffer Pavel   15. 7. 1955    
Macháček Mikuláš   1976    
Mainer Martin   31. 10. 1959    
Makovský Vincenc   3. 6. 1900    
Makovský Zdeněk   23. 5. 1946    
Malina Miroslav   25. 4. 1956    
Mazanec Martin   9. 2. 1981    
Meduna Vladimír   5. 10. 1909    
Merta Vladimír   16. 5. 1957    
Michálek Ondřej   18. 12. 1947    
Mikyta Svätopluk   16. 7. 1973    
Milén Eduard   18. 3. 1891    
Mléčka Jan   1978    
Načeradský Jiří   9. 9. 1939    
Navrátil Aleš   17. 6. 1946    
Nový Alois   4. 3. 1946    
Oplatek Jiří   22. 10. 1944    
Palla Marian   30. 7. 1953    
Podhajský Jan   30. 8. 1914    
Pokorný Karel   11. 1. 1908    
Ponešová Barbora   1974    
Prášil Jaroslav   26. 5. 1946    
Preclík Vladimír   23. 5. 1929    
Preková Jana   16. 11. 1956    
Ptáček Jiří   22. 11. 1975    
Rajlich Jan   10. 4. 1920    
Rathouský Luděk   2. 3. 1975    
Resslová Veronika   21. 6. 1973    
Roček Václav        
Rochová Liběna   21. 9. 1951    
Rónai Peter   6. 7. 1953    
Rozehnal Bedřich   2. 6. 1902    
Ruller Tomáš   15. 3. 1957    
Ryška Jaroslav   10. 2. 1915    
Sei Keiko   1960    
Sterec Pavel   22. 5. 1985    
Stratil Václav   7. 10. 1950    
Strnadel Antonín   10. 5. 1910    
Strnischtie Isidor        
Svobodová Lucie   30. 3. 1963    
Syřiště Jaroslav   12. 5. 1878    
Šindlar Jiljí   19. 11. 1948    
Škarda Evžen   17. 4. 1905    
Šrámek Jan   1983    
Štěpánek Otakar   10. 5. 1898    
Štolfa Miroslav   11. 8. 1930    
Titlová Ylovsky Margita   16. 6. 1957    
Urban Bohumil   20. 12. 1903    
Veselý Petr   14. 10. 1953    
Zdařil Zdeněk   17. 12. 1946    
Zemánková Helena   18. 8. 1942    
Zet Martin   11. 9. 1959    
Zubek Petr   17. 2. 1967