Nové sdružení pražských umělců

year of establishment: 1992
city: Praha
address: _
www: www.nspu.cz

notes:
Nové sdružení pražských umělců založil v roce 1992 malíř Jiří Načeradský, jako spolek, jehož hlavním úkolem bylo pomoci těm, kteří v uplynulých letech nemohli vystavovat. Byli dobři, ale mimo odborníků a jejich okruhu přátel o nich širší veřejnost nevěděla. Jiří Načeradský byl také prvním předsedou a zúčastnil se i několika výstav v prvních letech existence sdružení. V současné době je čestným předsedou. Na začátku vzniku NS stála idea proměnlivosti, tedy absolutní otevřenosti k přijímání nových členů a jejich hostů. Např. při výstavě "Konstanty" v roce 1995 na Vyšehradě, nebo v současnosti v roce 2000 v prostorách holešovického pivovaru, kde tato myšlenka byla přímo základem celé koncepce. Z tohoto pojetí také vyplývá, že NS není ohraničeno ani věkem (převládají však umělci střední generace), ani skupinovými výtvarnými pravidly. Rozhodující je kvalita výtvarných prací. A sí1a jejich sdělení. Hlavní aktivitou NS je samozřejmě jeho presentace na výstavách doma i v zahraničí. Od vzniku Sdružení se jednalo o desítky výstav jak "běžných", tak i prestižních: "Otevřené dveře" - Praha 1993, Vyšehrad 1994, "Na hranici znaku"- Kutná Hora 1995, již zmíněné "Konstanty" - Vyšehrad 1995, "
Barva a tvar" - Praha 1996, "Práce na papíře" - Praha 1997, "Rovnoběžky" - Praha 1999 a tradiční prezentace Sdruženi v románských sálech Strahovského kláštera. NS se samozřejmě představuje i v regionálních kulturních centrech. Výstavy v Kroměříži 1996, Jičíně 1997, Teplicích 1998, nebo v Českých Budějovicích a v Týnci nad Sázavou v roce 2000, patřily k těm nejzdařilejším.
Velmi zajímavá byla i prezentace NS v roce 2000 v rámci kulturních akcí v prostorách zrušeného holešovického pivovaru. Na tuto výstavu si mohl každý řádný člen NS pozvat dalšího výtvarníka podle vlastního uvážení. Tímto záměrem plní opět Nové sdruženi svou původní, zakládající myšlenku: volnou cestu každému dobrému výtvarníkovi na všech kulturních přehlídkách. V neposlední řadě je třeba vyzvednout aktivity Nového sdružení směrované do zahraničí. Budu jmenovat např. výstavu v Norimberku, nebo v roce 2000 prostřednictvím galerie "U rotundy" výstavy v Německu a ve Francii. V roce 2001 vybral Dr. Jiří Machalický deset členů NS pro výstavu v německých městech Reutlingen a'Ilibingen. Za rok se recipročně objeví skupina německých umělců zase v Praze.
Jiří Machalický pro tuto výstavu napsal: "Nové sdružení pražských umělců bylo založeno v roce 1992 a za dobu svého trvání vyvinulo bohatou činnost. Jeho postavení nebylo jednoduché. Mělo těžkou konkurenci v již dávno zavedených a po roce 1989 obnovených spolků, jako byly SVU Mánes, Umělecká beseda nebo SČUG Hollar. Nové sdružení přilákalo svým otevřeným programem řadu zajímavých osobností, z nichž mnohé mu zůstaly dodnes věrné. Pořádá nejrůznější výstavy nejen v Praze (Mánes, Vyšehrad, Strahovský klášter), ale i v dalších českých (Kutná Hora, Kroměřiz) i zahraničních (Norimberk) městech. Mezi jeho členy patří malíři, sochaři i grafici různého zaměřeni od figurace
k abstrakci, od lyrického přes meditativní k expresívnímu pojetí, od volné hry tvarů k přesně určené kompozici.
zdroj - http://novesdruzeni.wz.cz