Tlačiarne Slovenského národného povstania, n.p. (Tlačiarne SNP)

city: Rimavská Sobota (Rimavská Sobota)
address: _