Český fond výtvarných umění

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1967   Ada Novák: Obrazy jihočeského kraje
1995   Oldřich Smutný: Ohlédnutí
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1964   Radar
1992   K. Valter, M. Páral