Reduta, státní divadelní studio

city: Praha
address: _