Melantrich, nakladatelství

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1951   Jaroslav Novák
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1930   Výstava moderních bytových zařízení
1937   La Tchecoslovaquie à l'Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne (Paris 1937)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1949   Ota Matoušek: Jihočeská krajina
1953   Alena Ladová
Book
published, title (subtitle)
1925   Život Jana Kupeckého
1929   Ryšavec
1930   Světec
1932   Jablko s klína
1932   Kreisleriana
1932   Pod listnatým stromem (Essaye)
1933   Tvůrcem snadno a rychle (Essaye)
1934   Tvůrcem snadno a rychle (Essaye)
1934   Mladé zápasy (Juvenilie II.)
1934   Vila Rubein
1935   Květy zla
1935   Vincent van Gogh a Paul Gauguin
1936   Mácha snivec a buřič
1936   Miloš Jiránek
1936   Karel Purkyně
1936   Josef Václav Myslbek
1936   Auguste Renoir
1936   Pablo Picasso
1936   Václav Špála
1936   Dokořán
1936   Zpíváno do rotačky
1937   Jaro, s bohem (Básně, verše a říkánky)
1937   Jaro, s bohem (Básně, verše a říkánky, 2. vydání)
1937   Malý velikán
1937   Úkoly češství
1937   Mistr Třeboňský
1937   Norbert Grund
1937   Vincenc Beneš
1937   Max Švabinský
1937   Tintoretto
1937   Henri Matisse
1938   Duje vítr (povídky)
1938   Mistr Theodorik
1938   Antonín Slavíček
1939   Paul Cézanne
1939   Josef Mánes živý pramen národní tradice
1939   Antonín Chittussi
1939   Rembrandt
1939   Antonín Procházka
1939   Jan Vermeer
1939   Munch
1939   Josef Mánes
1939   Kritické glosy k nové poesii české
1939   Zmizelý expres
1939   Dětství s Vrchlickým
1940   Vlast a národ (Obrazy z dějin)
1940   Julius Mařák
1940   Lemuria
1940   Pohádky a povídky strýce Martina
1940   Hájemství zraku (Stati o výtvarném umění)
1940   Manon Lescaut (Hra o sedmi obrazech podle románu Abbé Prévosta)
1940   Josef Navrátil
1940   Vojtěch Sedláček
1940   Hradní věž
1940   Žíněné roucho
1941   Loretka (Hra o pěti obrazech)
1941   O umění a umělcích
1941   Gustave Courbet
1941   Albrecht Dürer
1941   Michelangelo
1941   Melancholické procházky
1941   Jindřich Prucha
1941   Stručná historie církve slovanské
1941   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady)
1941   Medailony
1941   Epištoly k nesmělým milencům
1941   Světáci
1942   Albrecht Altdorfer
1942   Josef Mařatka
1942   Antonín Hudeček
1942   Rudolf Kremlička
1942   Antonín Dvořák a Hans Richter
1942   Žlutý soumrak
1942   Karel Purkyně
1942   Holandské zátiší
1942   Kniha o Kosti (Kus české historie)
1943   Václav Levý
1944   Hovory u krbu
1944   Milenka modř
1944   Břeh snů
1945   Železná doba divadla (Projevy z války)
1945   Stát Přemyslovců a středověká "říše"
1945   Nářky nad Josefem Horou
1945   150,000.000
1945   Historický obraz (Část I - III, básně z let 1939-1945)
1946   Kálidás (Dramatická legenda)
1946   Rozchod
1946   Má vlast
1946   Rozchod!
1946   Dějiny umění v obrysech
1946   Pohádka o zakleté písni
1946   Říkejte si se mnou
1946   Prázdniny Adama Bendy
1946   Tři doby
1946   Láska v pěti podobách
1946   Vlastní životopis Karla IV.
1946   O kulturu v socialismu
1946   Úkryt
1946   Listy z vyhnanství
1946   Sedmkrát v hlavní úloze
1947   Duše a dílo / Podobizny a medailony (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 2.)
1947   Duše a dílo / Podobizny a medailony (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 2.)
1947   Země a lidé
1947   Jak jsem hledal zlato a jiné čtení
1947   Antonín Hudeček
1947   Chlapci z Černého kamene
1947   Cizinec hledá byt
1947   O mudrci Bidpajovi a jeho zvířatkách
1947   Jak jsem hledal zlato a diamanty
1947   Dějiny Spojených států
1947   Land and People (Photographs of Czechoslovakia)
1947   Dějiny USA
1947   Uloupený život
1948   Antonín Pelc: Karikatury 1919 - 1945
1948   Studie o umění a básnících (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 9.)
1948   Bibliografie díla F. X. Šaldy
1948   Tajný kurýr
1948   Valašské pohádky
1948   Jitřenka a devět dětí
1948   Celý život Sabinin
1948   Boje o zítřek / Meditace a rapsodie (Soubor díla F. X. Šaldy)
1948   Velká zkouška demokracií (Povaha, historie a filosofická hodnota demokratických zásad)
1948   Otokar Březina 1892-1907 (Logika jeho díla)
1948   Žhář
1948   Kouzelný dům
1949   Kritické projevy - 1 (1892 -1893) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 10.)
1949   Cestami umění, sborník prací k poctě 60. narozenin Antonína Matějčka
1949   Zvonečková královna
1949   Moudrý Engelbert
1949   Stín přes paletu
1949   Hlídač č. 47 (Román)
1949   Africká cesta
1949   Zdeňka Fibicha milostný deník (Nálady, dojmy a upomínky)
1950   Hvězdy a pouta (Verše z let 1937 - 1945)
1950   Boje o zítřek / Meditace a rapsodie (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 1.)
1950   Kritické projevy - 2 (1894 - 1895) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 11.)
1950   Kritické projevy - 3 (1896 - 1897) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 12.)
1950   Jan Preisler
1950   Česká malba gotická (Deskové malířství 1350-1450)
1950   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady)
1950   Rok Bedřicha Smetany (v datech, obrazech, zápisech a poznámkách)
1950   La Peinture Gothique Tcheque (1350-1450)
1950   Kapitánova dcerka
1950   Poklad na Sierra Madre
1951   Kritické projevy - 4 (1898 - 1900) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 13.)
1951   Kritické projevy - 5 (1901 - 1904) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 14.)
1951   Kritické projevy - 6 (1905 - 1907) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 15.)
1951   Goya v demokratické tradici
1951   Dějiny umění v obrysech
1951   Na řece Sang-Kan
1952   Strom moudrosti Šerab Dongbu (Mudrosloví tibetského lidu)
1952   Píseň o Hiawathovi
1952   Píseň o káře
1952   Soročinský jarmark
1952   Sedm princezen
1953   Legenda Tater
1953   Daleké i blízké (Kniha vzpomínek a essayí)
1953   Roky Aloisa Jiráska (v datech, obrazech, zápisech a poznámkách)
1953   Převrat (Vyprávění o tom, jak se v Lotosovém Rybníce všecko z gruntu změnilo)
1953   Chvály
1968   Tomáš G. Masaryk
1968   T. G. Masaryk a vznik Washingtonské deklarace v říjnu 1918
1969   Pavouk, který kulhal
1969   Netrpělivost
1969   Úsměvy Jana Masaryka
1969   Hlavou proti zdi
1969   Člověk v psychoanalytickém poli (Nástin psychoanalytické antropologie)
1969   Čtení o T.G. Masarykovi
1969   Vládce pralesa
1969   Kapitolské husy
1969   Nesmrtelný poutník (Mladá léta Jana Ámose)
1969   Nesmrtelný poutník (Do labyrintu světa)
1969   Nesmrtelný poutník (Planoucí pochodeň)
1970   Ratolest a vavřín
1970   Lady Hamiltonová
1970   Dies Irae
1970   Hrušňová alej
1970   Mrtvá a živá
1971   Když odlétají čápi
1971   Zázrak v rodině
1972   Méněcennost
1972   Bronz a kámen (Hrst vzpomínek)
1972   Vzkříšení Lazara (Legenda o životě Bohumila Kubišty)
1972   Jiří Mahen
1972   Na Charónově člunu aneb Známky stárnutí
1972   Oslovení z tmy (Svědectví o vítězství tvora Arjeha)
1972   Herečka
1972   Rajské peklo
1973   Výkřiky bez ozvěny
1973   Nešťastný milenec
1973   Jan Amos Komenský
1973   Jen samá poesie!, aneb Pražské preciosky
1973   Kořeny se obnažují v bouři
1973   Hodiny pod harlekýnem
1974   Kreutzerova sonáta
1974   Z neznámých důvodů
1974   Manekýnka
1975   Hříšná ves
1975   Vincent v Haagu
1975   Radost až do rána
1975   Nejen o sobě
1975   Žil jsem operou Národního divadla (Fotografoval Jaromír Svoboda)
1976   Plástev medu
1976   Svátek plnoletosti
1976   Deburau nesmrtelný Pierot (Legenda a skutečnost o Janu Kašparovi Deburauovi a jeho význam ve vývoji světové pantomimy)
1976   K mé kávě tvá dýmka
1976   Gabriel Conroy
1977   Místo pro tři
1977   Bronz a kámen (Hrst vzpomínek)
1977   Rajské peklo
1977   Skandální aféra Josefa Holouška, Podivuhodné sny redaktora Koubka (Dvě satirické povídky)
1978   Dlouhá samota
1978   Chvilky s Janem Zrzavým
1978   Na javoru muška svatojánská
1978   Karel Čapek
1978   Dřevoryt o knězi a rychtářovi
1978   Vladislav Vančura
1979   Král komiků
1979   Jaroslav Vrchlický
1980   Kruh mého času (Jedna epizoda v životě Karla Čapka)
1980   Otakar Hostinský
1980   Lidé ve zvěrokruhu
1980   Druhá žena
1980   Sociální umění (Sociální malířství a sochařství dvacátých a třicátých let)
1980   Karel Čapek Věře Hrůzové (Dopisy ze zásuvky)
1981   Past na Fittipaldiho
1981   Josef Hora
1982   Bronz a kámen (Hrst vzpomínek)
1983   Z hercova zápisníku
1983   Jan Werich vzpomíná... vlastně potlach
1983   Josef Zítek (Národní divadlo a jeho tvůrce)
1983   Můj přítel Jaroslav Hašek
1984   Karel Hynek Mácha
1984   Snad o něčem, snad o všem
1985   Žízeň po životě (Román o Vincentu van Goghovi)
1986   Stopa ve vesmíru
1986   Sto a jeden sonet o lásce
1986   Romance o víně
1987   Alois Jirásek
1987   Šprýmař Pieter
1987   Bezručovy pozdní múzy
1987   O věcech divadelních (Výbor ze statí o dramatu a divadle)
1987   Naděje divadla (Reportáže, črty, eseje)
1988   Anežka Přemyslovna
1988   Josef Mánes a umělecká rodina Mánesů
1988   Josef Hlávka (Český architekt, stavitel a mecenáš)
1988   Vznik samostatného československého státu v roce 1918
1989   Dálkový výslech (Rozhovor s Karlem Hvížďalou)
1989   Emil Filla
1990   Dálkový výslech (Rozhovor s Karlem Hvížďalou)
1990   Poznámky o divadle
1990   Ideály humanitní, Problém malého národa, Demokratism v politice
1990   Ladění pro dvě struny
1990   Besídka bývalých žáků zvláštní školy (Kniha povídek)
1990   Listy z let budoucích, Bajky z let budoucích
1990   Americký sen
1991   Hovory
1991   Jan Hus
1991   Vzpomínání (Od Reduty k Semaforu)
1991   Československo můj osud (kniha života českého demokrata 20. století. Svazek první. Kniha 1, Přes Mnichov do emigrace)
1992   Život Kryštofa Kolumba
1992   Kameny pokání
1992   Československo můj osud (kniha života českého demokrata 20. století. Svazek druhý. Kniha 2., Rok 1948 - Únor 1948)
1994   Píseň o zemi
1997   Yo Yo Band (Národní umělci s černou muzikou)
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
1951   Probuzení. Písně nového Bengálska (Výbor z poesie současných pokrokových bengálských básníků)
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1933   Člověk v noci nalezený (Román na pokračování)
1947   Jak jsem hledal zlato a diamanty
1947   Tajemství přírody
1947   Bajky
Periodical
published, title (subtitle)
1939   Hovory o knihách (15 (47))
1939-1940   Lumír
1941/05/13   A-Zet
1981/12/30   Svobodné slovo
1990/10/04   Svobodné slovo (Praha)
1990/10/16   Svobodné slovo
1990/10/24   Svobodné slovo
1990/10/26   Svobodné slovo