Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody

city: Plzeň (Plzeň-město)
address: Dominikánská 4