Kostel sv. Kláry

date of exhibition, exhibition title
2005/12/02   Vánoční koncert: Vánoce se souborem Musica Bohemica,
2006/04/12   Schola Gregoriana Pragensis,
2006/06/17   Praga Camerata,
2006/07   Foscarina,
2006/07/02   Nedělní Matiné: Foscarina foscarina,
2006/07/23   Nedělní Matiné: Lilie, symbol lásky nebeské i pozemské,
2006/08   Václav Vonášek,
2006/10/26   Penguin Quartet,
2006/10/27   Zemlinského Kvarteto,
2006/12/16   Gutta Musicae,
stálá expozice   Gotické sochařství z území bývalého histor. Chebu,
stálá expozice   Evropské malířství 17. a 18. století,