Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra dějin výtvarného umění

city: Bratislava (Bratislava)
address: _