Galéria Petra Michala Bohúňa

city: Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
address: Tranovského 3
zip code: 031 01
state: Česká republika (Czech Republic)

birth year: 1955

notes:
Galéria Petra Michala Bohúňa je jednou z najstarších galérií na Slovensku. Vznikla roku 1955 s cieľom zhromažďovať, ochraňovať, vedecky spracúvať a sprístupňovať umelecké diela starého a súčasného umenia i aktuálne výtvarné dianie.
Okrem súčasného umenia spočíva ťažisko jej činnosti na zbierkach umenia 19. stor., kde dominuje široká kolekcia tvorby P. M. Bohúňa. Zberateľská aktivita galérie sa zameriava na celé Slovensko, s osobitným zreteľom na región Liptova a okolia. V súčasnosti obsahujú zbierky galérie takmer 5 000 umeleckých diel.
V budove galérie, pochadzajúcej z konca 18. stor., do súčasnej podoby prestavanej a rekonštruovanej špeciálne pre potreby galérie v 70. rokoch, je k dispozícii vyše 3 000 m2 výstavnej plochy. galéria pripravuje ročne okolo 14 výstavných podujatí, predovšetkým súčasného slovenského umenia, ale usporadúvajú sa aj výstavy umenia predošlých epoch a experimentálneho umenia, vystavujú tu aj umelci zo zahraničia a pod.
Expozícia starého umenia, ktorá obsahuje asi 120 exponátov, predstavuje slovenské umenie 15.-18. stor. Patria sem mimoriadne cenné gotické oltáre, tabuľové maľby a solitérne sochy, ale aj renesančné a barokové artefakty. Prevláda portrétna maľba.
Katalóg k expozícii poskytuje prehľad nielen o vystavených exponátoch, ale o celkovom výtvarnom dianí na území Slovenska v spomínanom období. Expozícia je umiestnená na prízemí v historickej časti budovy.
Expozícia umenia 19. storočia pozostáva zo 147 artefaktov.
V historickej časti budovy na 1. poschodí sú vystavené obrazy a sochy umelcov z obdobia romantizmu a realizmu, diela slovenských majstrov z konca 19. stor. a diela z prelomu storočí.
Dominuje portrétna tvorba významného slovenského maliara P. M. Bohúňa. Okrem jeho obrazov sprostredkujú obraz o Slovensku tých čias diela J. B. Klemensa, K. Bohúňa, L. Medňanského, M. Kerna, D. Skuteckého, A. a E. Ballu, J. Štetku, A. Štróbla, J. Koniarka, A. Kubínyho, G. F. Belopotockého a mnohých ďaľších.
Expozícia umenia 20. storočia na Slovensku obsahovo i významovo najrozsiahlejšia, prezentuje vývoj a smerovanie výtvarného umenia od zakladateľskej generácie až po súčasnosť. Expozícia, voľne chronologicky rozdelená do dvoch častí, pozostáva z diel najvýznamnejších slovenských maliarov i sochárov.
Vysunutou expozíciou Galérie Petra Michala Bohúňa je Pamätný dom Jana Hálu vo Važci.
V galérii je rozsiahla odborná knižnica, prístupná verejnosti, na požiadanie sa poskytuje sprievod s výkladom, organizujú sa filmové podujatia, videoprodukcie, prednášky a akcie pre školskú mládež.
zdroj – www.skrz.sk, 2010

Galéria Petra Michala Bohúňa

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1956/08/10 - 1956/09/10   Bedrich Hoffstädter: Liptov v obrazech, Obrazárna, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1957   Vojtech Mensatoris: Liptov v obrazoch, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1957 - 1958   Vojtech Mensatoris: Liptov v obrazoch, Liptovský Hrádek, Liptovský Hrádok (Liptovský Mikuláš)
1957 - 1958   Vojtech Mensatoris: Liptov v obrazoch, Žilina (Žilina), Žilina (Žilina)
1957 - 1958   Vojtech Mensatoris: Liptov v obrazoch, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1958/02/23 - 1958/04/08   Liptovskí umelci XIX. a XX. storočia, Krajská galéria, Košice (Košice)
1958/07/20 - 1958/08/31   Miloš Alexander Bazovský: Tvorba z posledných rokov, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1960/05/08 - 1960/06/08   Vincent Hložník: 1. máj 1918 v Mikuláši, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1960/05/08 - 1960/06/08   Výtvarní umělci Liptova k 15. výročiu oslobodenia ČSR, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1963/03 - 1963/04   Fedor Klimáček: Výber z tvorby, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1963/06/15 - 1963/07/15   Jozef Hanula 1863-1963. Výber z diela, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1965/12 - 1966/07   Jozef Kollár: Z maliarskej tvorby 1935-1965, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1968/03/31 -   Zuzana Rusková, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1968/04   Slovenské malířství z let 1965-1967, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1969   Fero Kráľ: 1919 - 1969, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1969/08/10 - 1969/09/08   Ester M. Šimerová, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1970/09/10 - 1970/10/31   Umenie Moravy, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1971/09 - 1972/12   Umenie Liptova, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1973/07/06 - 1973/08/02   Umenie Liptova, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1976/11/05 - 1976/12/05   Vojtech Mensatoris: Maliarske dielo, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/04/01 - 1980/06   Ester M. Šimerová: Súborné dielo zaslúžilej umelkyne, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1980/10/08 - 1980/11   Jozef Šturdík: Výber z diela, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1980/11/20 - 1980/12/31   Pavol Petráš: Maľba, kresba, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1980/12/018 -   Antonín Smažil: Moje krajiny, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1981/01 - 1981/03   Ernest Špitz 1927 - 1960: Svedectvá, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1981/04/16 - 1981/06   Peter J. Kern: 1881 - 1981, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1981/06/03 - 1981/07/konec   Ladislav Medňanský (1852 - 1919): Výber z diela, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1981/07 - 1981/09   Miroslav Ksandr: Socha a kresba, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1981/08 - 1981/09   Otakar Španiel a jeho škola, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1981/10/02 -   Miroslav Ksandr: Socha a kresba, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1981/12 - 1982/02   Pavol Petráš: Výber z tvorby, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1982/01 - 1982/04   Julo Machaj: Sochy, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1982/02/18 - 1982/03/14   Jan Hála: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1982/10/14 - 1983/01/01   Sochařská tvorba Franty Uprky a grafiky Joži Uprky, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1982/11 - 1983/01   Koloman Sokol, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1983/02/18 - 1982/04/1983   Koloman Sokol: Výber z tvorby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/05/06 - 1983/12   Elena Lazinovská: Reminiscence, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1983/12/08 - 1984/02/20   Vladimír Nahálka: Socha a kresba, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1983/12/16 - 1984/02/15   Ladislav Čemický: Výber z diela, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1984/01/19 -   Fedor Klimáček: Maľba, kresba, ilustrácia, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1984/03 - 1984/04   Róbert Dúbravec: Výběr z díla, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1984/04/17 -   Vladimír Nahálka: Socha a kresba, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1984/05/04 - 1984/06/03   Robert Brož: Z tvorby '79/'84, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1984/05/08 - 1984/06/04   Marcel Dúbravec: Výber z tvorby, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1984/05/08 - 1984/06/25   Alfonz Groma: Súborné dielo, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1984/08/07 - 1984/09/17   Robert Brož: Knižná grafika, exlibris, znaky z tvorby '79 - '84, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1984/08/07 - 1984/09/20   Robert Dúbravec a Marcel Dúbravec, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1984/11 - 1985/01   Janko Alexy, Miloš A. Bazovský, Zolo Palugyay, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1984/12/15 - 1985/01/30   Bedrich Hoffstädter: Výber z diela, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1985   Ján Hoffstädter, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1985/02 - 1985/04   Ondrej Ivan: Výber z tvorby, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1985/02/07 - 1985/03/31   Bedrich Hoffstädter: Výber z diela, Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1985/05 - 1985/07   Vincent Hložník: Súborné dielo, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1985/05/04 - 1985/05/31   František Veselý: Krajina, človek, reflexie, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1985/05/28 - 1985/06/30   Janko Alexy, Miloš A. Bazovský, Zolo Palugyay. Výstava k nedožitým 90. narozeninám národního umělce Janka Alexyho, Městská knihovna Praha, Praha
1986/04   Stano Koreň, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1986/05 - 1986/06   Vladimír Groš: Keramika, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1986/07/24 - 1986/09/21   Ester Martinčeková: Obrazy a kresby, Martin Martinček: Fotografie, Městská knihovna Praha, Praha
1986/07/24 - 1986/09/21   Ester Martinčeková: Obrazy a kresby, Martin Martinček: Fotografie, Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění, Praha
1986/12/04 - 1987/01/04   Ester Martinčeková - Šimerová: Obrazy a kresby, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1987/03/06 -   Ester Martinčeková - Šimerová: Súborné dielo, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1987/03/11 - 1987/05/18   Čestmír Pechr: Divadelní a spoločenský plagát 1956 - 1986, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1987/04/02 - 1987/05/18   Ľudovít Fulla: Kresby a ilustrácie, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1987/09/24 - 1987/11/16   Bobo Pernecký: Kreslený humor, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1987/10/01 - 1987/11/30   Vladimír Droppa: Súborné dielo. Pri 80. výročí narodenia umelca, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1987/11/26 - 1988/02/20   Ján Svetlík: Rodnému Liptovu, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1987/12/10 - 1988/02/20   Martin Brezina: Scénogafia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1988/03/03 - 1988/04/30   Janko Alexy: Pastely, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1988/05/13 - 1988/07/10   Ján Havrila: Maľba, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1988/09/30 - 1988/11/konec   Michal Kern: Tvorba z rokov 1975 - 1988, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1988/12/08 - 1989/02/20   2. Trienále portrétnej tvorby, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1988/12/08 - 1989/02/20   Jozef Srna, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1989   Dominik Skutecký: Výstava súborného diela pri príležitosti 140. výročia narodenia umelca, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1989/03/17 - 1989/05/14   Ján Kudlička: Maliarové dotyky, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1989/05/04 - 1989/06/26   Ladislav Čemický: Národný umelec, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1989/05/18 - 1989/07/02   Jozef Chrobák: Výber z tvorby, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1989/05/26 - 1989/06/02   Ján Havrila: Výber z tvorby, Výstavná sien MSKS, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1989/07/06 - 1989/10/02   České umění po roce 1945, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1989/7 - 1989/08   Anton Cuninka: Architektonická tvorba, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1990/03/01 - 1990/04/30   Hulík, Jankovič, Kern, Meliš, Sikora, Tóth, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1990/04 - 1990/06   Jan Hála 1890-1959: Súborné dielo, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1990/05/17 - 1990/06/30   Milan Gromnica: Profil, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1990/10/04 - 1990/12/03   Agneša Sigetová: kresba, maľba, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1990/10/18 - 1990/11/25   Juraj Prohácka Pekár: O nás, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1990/12/06 - 1991/02/20   Papiriál 90, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1991/01/08 - 1991/02/24   Daniel Brunovský: Mal'ba, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1991/03/01 - 1991/04/28   Mladé setkání 90, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1991/03/14 - 1991/05/05   Ondrej Ivan, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1991/07/04 - 1991/09/22   Miroslav Ksandr: Socha, kresba, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1991/08/15 - 1991/09/30   Maliarska škola Jána Želibského, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1991/10/17 - 1991/12/08   Peter Župník: Fotografie, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1991/12/12 - 1992/02/10   Eva Hnatová, Milan Hnat, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1992/02/20 - 1992/04/15   Rastislav Trizma: Socha, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1992/03/19 - 1992/04/26   Štefan Balázs: Maľba, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1992/04/22 - 1992/06/28   Miroslav Pacner: Události přírody, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1992/05 - 1992/06   Štefan Balázs, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1992/05/07 - 1992/06/28   Wim Lamboo (Holandsko): Portréty česko-slovenských výtvarníkov, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1992/05/21 - 1992/06/21   Eduard Ovčáček: Obrazy, kresby, koláže, plastiky, práce z papíru, poezie, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1992/10 - 1993/02   Peter Michal Bohúň: Súborné dielo, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1992/12/10 - 1993/02/10   Otmar Oliva: Sochy, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1993/03 - 1993/04   Peter Michal Bohúň: Súborné dielo, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1993/05/28 - 1993/07/04   Peter Michal Bohúň: Súborné dielo, Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
1993/07/08 - 1993/09/30   Martin Martinček: Fotografie, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1993/07/09 - 1993/09/19   Peter Michal Bohúň: Súborné dielo, Výstavná sieň U Florina, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1993/09 - 1993/10   Peter Michal Bohúň: Súborné dielo, Spišské múzeum, Levoča (Levoča)
1994/01/25   Jubilejný medailón pri storočnici narodenia akad. maliara Janka Alexyho, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1994/01/31   Peter Michal Bohúň: Výber z diela, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
1994/02/04 - 1994/03/06   Miroslav Ksandr: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1994/02/11 - 1994/03/27   Martin Martinček: Fotografie - súborné dielo, Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
1994/02/24 - 1994/04/24   Alfonz Groma: Plastika a kresby, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1994/05/05 - 1994/07/10   Alina Ferdinandy: Socha - Šperk, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1994/05/26 -   E. M. Šimerová: Súborné dielo, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1994/06/24 - 1994/09/04   Alojz Klimo: Maľba, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1994/10/06 - 1994/11/27   Ľudovít Hološka: Kresby a maľby na papieri, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1995   Oľga Bajusová: Obrázok ti pomôže, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1995/03/30 - 1995/06/04   Ľudovít Hološka: Kresby a maľby na papieri, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1995/04/12 - 1995/05/22   Michael Bühler: Fotografie, Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves (Spišská Nová Ves)
1995/06 - 1995/08   Alexy, Bazovský, Palugyay 1929 - 1937, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1995/07/07 - 1995/09/10   Jozef Bajus: Objekty a kompozície, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1996   Ondrej Bartko. Návraty, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1996/03/14 - 1996/04/21   Milan Flajžík: Maľba, kresba, plastika, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1996/04/04 - 1996/06/09   Viktor Hulík: Hommage á colštok, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1996/07/24 - 1996/08/25   Jaro Sýkora: Ľudský príbeh, Dom fotografie, Poprad (Poprad)
1996/11/28 - 1997/01/12   Ondrej Ivan: Krajina, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1997/05/10 - 1997/06/22   Jozef Bajus: Objekty a kompozície, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1997/05/10 - 1997/06/22   Oľga Bajusová: Obrázok ti pomôže, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1997/06/17 - 1997/09/14   Jozef Sušienka: Keramika - výber z tvorby, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1997/11/11 - 1997/11/23   Stano Černý: Obrazy 1981 - 1997, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1997/11/27 - 1998/01/25   Ján Krížik: Fotografie, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1998/05/19 - 1998/06/14   Ondrej Ivan: Krajina, Salón Rembrandt, Košice (Košice)
1998/06/04 - 1998/09/06   Michal Kern: Ateliér v prírode, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1998/06/18 - 1998/09/13   Jakub Glasner, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1998/09/03 - 1998/10/16   Jaro Uhel: Maľba, Kalvínsky kostol, Lučenec (Lučenec)
1998/09/17 - 1998/11/22   Milan Mikula: PAT - permanentná akčná transformácia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1998/09/24 - 1998/11/15   Ján Kudlička: 1982 - 1998, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1999/01/21 -   Ester Martinčeková - Šimerová: Kamey, koláže, obrazy, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1999/02/05 - 1999/03/14   Ján Kudlička: Maľba, objekty, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
1999/04/12 - 1999/05/30   Martin Martinček, Kaštiel Oščadnica, Oščadnica
1999/04/23 - 1999/05/31   Zolo Palugyay: 1898 - 1835 - 1998, Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves (Spišská Nová Ves)
1999/04/29 - 1999/06/27   Dežo Hoffmann: Fotografie, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1999/11/26 - 2000/01/30   Ladislav Čemický: Výběr z tvorby, Kysucká galéria, Čadca (Čadca)
2000/04/13 - 2000/06/11   Mladé setkání 99, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2000/06/06 -   Silvester Štric: Premeny Liptova, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2000/06/22 - 2000/09/17   Koloman Sokol: Diela zo zbierok amerických zberatel'ov, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2000/07/13 - 2000/09/02   Zolo Palugyay: Tatranské motívy, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
2001   Koloman Sokol: Obrazy prvýkrát vystavené na Slovensku, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2001/01/25 - 2001/03/18   Ján Brezina: Výber z tvorby, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2001/04/19 - 2001/05/31   Ester Martinčeková - Šimerová: Kamey, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
2001/06 - 2001/09   Jiří Horák: Oravské pastorále - fotografie, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2001/06/28 - 2001/09/30   Miroslav Ksandr: Socha a kresba, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2002   Ján Hoffstädter: Obzrime sa dopredu, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2002/03/14 - 2002/06/23   Jozef Kollár, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2002/04/25 - 2002/06/23   Milan Hnat: Tretia hemisféra, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2002/05/19 - 2005/07/24   Lea Fekete: Odev, obraz, objekt, Galéria Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2002/09/05 - 2002/10/06   Peter Michael Bohúň a maliari devätnásteho storočia v sesterských mestách pri rieke Biała, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2002/09/10 - 2002/10/13   Ester Martinčeková - Šimerová: Kamey, Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
2002/10/10 - 2003/01/12   Imro Weiner Kráľ: Súborné dielo, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2002/11/12 - 2003/01/12   Župník Peter: Malé veľké věci, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2003/01/13 - 2003/04/20   Alexander Eckerdt: Výber z tvorby, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2003/04/10 - 2003/07/06   Jan Pospíšil: Malba, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2003/06/26 -   Martin Martinček: Iná krajina / Another landscape, Literárno-historické múzeum Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2003/07/03 - 2003/09/07   Ester Martinčeková - Šimerová: Kamey, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2003/09/18 - 2003/11/02   Eva Hnatová: Fragile, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2003/10/02 - 2003/11/15   Pražské obdobie Kolomana Sokola, Galéria Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2003/11/21 - 2004/02/01   Ján Kudlička, Rastislav Biarinec: Dialog, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2004/04/25 - 2004/11/konec   Martin Martinček: Môj Liptov, Velká synagoga, Plzeň (Plzeň-město)
2004/04/30 - 2004/06/20   Milan Sokol: Pečiatková tlač, Galéria Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2004/05/27 - 2004/07/08   Z uměleckého života v Uherském Hradišti, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2004/06/24 - 2004/09/26   Annette Fournet: Wabi - sabi, Galéria Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2004/08/19 - 2004/09/19   Svetozár Ilavský: Asociačný experiment II, Galéria Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2004/12/02 - 2005/03/06   Jan Hála: Maľby - kresba - ilustrácie, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2004/12/09 - 2005/02/27   Dana Sochorová: Torzo (v) celku, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2005/01/27 - 2005/03/13   Ester Martinčeková Šimerová, Galéria Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2005/02/15 - 2005/03/29   Milan Paštéka: 1931 - 1998, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
2005/03/22 - 2005/06/05   Albín Brunovský: Retrospektíva, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2005/03/24 - 2002/05/15   Soody Sharifi: Mixiatúry / Moslimské tínedžerky, Galéria Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2005/06/21 - 2005/09/17   Janko Alexy, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
2005/09/21 - 2005/10/27   Janko Alexy: Maľba, kresba, pastel, Galéria Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice (Turčianske Teplice)
2005/09/22 - 2005/11/06   Miroslav Ksandr - Sochár Liptova, Galéria Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2005/09/29 - 2005/11/13   Vítězslav Krejčí: Odtlačky intuície / Imprints of Intuition, Dom fotografie, Poprad (Poprad)
2005/11/03 - 2006/01/08   Janko Alexy, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2006/05/11 - 2006/06/26   Výstava grafiky 60. let ze sbírky GVU Hodonín, Galéria Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2006/09/21 - 2006/11/05   Daniel Brunovský: Krásosmutnenie alebo vel'ká malanchólia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2007/04/05 - 2007/06/03   Eva Tkáčiková: Natural, Galéria Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2007/04/05 - 2007/06/24   Ján Hrnčiarik, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2007/07/04 - 2007/08/26   Ján Hrnčiarik: Veľká nočná záhrada, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2007/09/13 - 2007/10/21   Alojz Stróbl, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2008/04/21   Obrazy starého sveta, Modrá sála Slovenského inštitútu, Praha
2008/04/21 -   Martin Martinček: Stratený svet, Galéria Slovenského inštitútu, Praha
2008/09/25 - 2008/11/30   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2008/12/04 - 2009/03/08   Ľudia stromov, Dom fotografie, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Dům umění, Zlín (Zlín)
2008/12/11 - 2009/01/15   Vladimír Preclík neznámý: Torta a Chaplin, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2009/03/12 - 2009/05/10   Dorota Sadovská: Bledomodrá cesta, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2009/04/23 - 2009/06/21   Michal Bauer: Obrazy, Galéria Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2010/02/25 - 2010/04/25   Cyprián Majerník, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2012/01/18 - 2012/03/18   Moderna je moderná, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2012/04/27 - 2012/06/16   Katarína Hládeková: Najlepšie veci sú vždy na hornej poličke, Galéria Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2012/11/15 - 2013/01/25   3. Trienále textilu bez hranic 2012 / 3rd Triennial of Textiles without Borders, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2013/09/19 - 2013/11/30   Lubo Stacho, Galéria Domu fotografie, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2013/09/19 - 2013/11/30   Ľubo Stacho & Laboratorium, Galéria Domu fotografie, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2020/07/02 - 2020/08/22   Mikuláš nejestwuje, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2021/04/20 - 2021/08/31   Bez prebalu: Neoavantgardisti a knižné ilustrácie, Galéria Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2021/07/18 - 2021/10/17   Vážecké zlato, Dom Jana Hálu (Galéria Jana Hálu), Važec (Liptovský Mikuláš)

Galéria Petra Michala Bohúňa

date of exhibition   exhibition title
1957   Vojtech Mensatoris: Liptov v obrazoch
1958/07/20 - 1958/08/31   Miloš Alexander Bazovský: Tvorba z posledných rokov
1960/05/08 - 1960/06/08   Vincent Hložník: 1. máj 1918 v Mikuláši
1960/05/08 - 1960/06/08   Výtvarní umělci Liptova k 15. výročiu oslobodenia ČSR
1963/03 - 1963/04   Fedor Klimáček: Výber z tvorby
1965/12 - 1966/07   Jozef Kollár: Z maliarskej tvorby 1935-1965
1966   Umění písma
1968/03/31 -   Zuzana Rusková
1968/04   Slovenské malířství z let 1965-1967
1969   Fero Kráľ: 1919 - 1969
1969/08/10 - 1969/09/08   Ester M. Šimerová
1970/09/10 - 1970/10/31   Umenie Moravy
1971/09 - 1972/12   Umenie Liptova
1980/04/01 - 1980/06   Ester M. Šimerová: Súborné dielo zaslúžilej umelkyne
1980/10/08 - 1980/11   Jozef Šturdík: Výber z diela
1980/12/018 -   Antonín Smažil: Moje krajiny
1981/01 - 1981/03   Ernest Špitz 1927 - 1960: Svedectvá
1981/04/16 - 1981/06   Peter J. Kern: 1881 - 1981
1981/06/03 - 1981/07/konec   Ladislav Medňanský (1852 - 1919): Výber z diela
1981/07 - 1981/09   Miroslav Ksandr: Socha a kresba
1981/08 - 1981/09   Otakar Španiel a jeho škola
1981/12 - 1982/02   Pavol Petráš: Výber z tvorby
1982/05 - 1982/06   Edita Ambrušová: Obrazy
1982/10/14 - 1983/01/01   Sochařská tvorba Franty Uprky a grafiky Joži Uprky
1982/11 - 1983/01   Koloman Sokol
1983/05/06 - 1983/12   Elena Lazinovská: Reminiscence
1983/07/07 - 1983/09/konec   Martin Martinček: Fotografia
1983/12/08 - 1984/02/20   Vladimír Nahálka: Socha a kresba
1983/12/16 - 1984/02/15   Ladislav Čemický: Výber z diela
1984/03 - 1984/04   Róbert Dúbravec: Výběr z díla
1984/05/04 - 1984/06/03   Robert Brož: Z tvorby '79/'84
1984/05/08 - 1984/06/25   Alfonz Groma: Súborné dielo
1984/11 - 1985/01   Janko Alexy, Miloš A. Bazovský, Zolo Palugyay
1985   Ján Hoffstädter
1985/02 - 1985/04   Ondrej Ivan: Výber z tvorby
1985/05 - 1985/07   Vincent Hložník: Súborné dielo
1986/04   Stano Koreň
1986/05 - 1986/06   Vladimír Groš: Keramika
1986/12/04 - 1987/01/04   Ester Martinčeková - Šimerová: Obrazy a kresby
1987/03/11 - 1987/05/18   Čestmír Pechr: Divadelní a spoločenský plagát 1956 - 1986
1987/04/02 - 1987/05/18   Ľudovít Fulla: Kresby a ilustrácie
1987/09/24 - 1987/11/16   Bobo Pernecký: Kreslený humor
1987/10/01 - 1987/11/30   Vladimír Droppa: Súborné dielo. Pri 80. výročí narodenia umelca
1987/11/26 - 1988/02/20   Ján Svetlík: Rodnému Liptovu
1987/12/10 - 1988/02/20   Martin Brezina: Scénogafia
1988/03/03 - 1988/04/30   Janko Alexy: Pastely
1988/05/13 - 1988/07/10   Ján Havrila: Maľba
1988/09/30 - 1988/11/konec   Michal Kern: Tvorba z rokov 1975 - 1988
1988/12/08 - 1989/02/20   2. Trienále portrétnej tvorby
1988/12/08 - 1989/02/20   Jozef Srna
1989   Dominik Skutecký: Výstava súborného diela pri príležitosti 140. výročia narodenia umelca
1989/03/17 - 1989/05/14   Ján Kudlička: Maliarové dotyky
1989/05/04 - 1989/06/26   Ladislav Čemický: Národný umelec
1989/05/18 - 1989/07/02   Jozef Chrobák: Výber z tvorby
1989/07/06 - 1989/10/02   České umění po roce 1945
1989/7 - 1989/08   Anton Cuninka: Architektonická tvorba
1990/03/01 - 1990/04/30   Hulík, Jankovič, Kern, Meliš, Sikora, Tóth
1990/05/17 - 1990/06/30   Milan Gromnica: Profil
1990/10/04 - 1990/12/03   Agneša Sigetová: kresba, maľba
1990/10/18 - 1990/11/25   Juraj Prohácka Pekár: O nás
1990/12/06 - 1991/02/20   Papiriál 90
1991/01/08 - 1991/02/24   Daniel Brunovský: Mal'ba
1991/03/01 - 1991/04/28   Mladé setkání 90
1991/03/14 - 1991/05/05   Ondrej Ivan
1991/07/04 - 1991/09/22   Miroslav Ksandr: Socha, kresba
1991/08/15 - 1991/09/30   Maliarska škola Jána Želibského
1991/10/17 - 1991/12/08   Peter Župník: Fotografie
1991/12/12 - 1992/02/10   Eva Hnatová, Milan Hnat
1992/02 - 1992/04   Rasťo Trizma: Socha, Obraz
1992/02/20 - 1992/04/15   Rastislav Trizma: Socha
1992/03/19 - 1992/04/26   Štefan Balázs: Maľba
1992/04/22 - 1992/06/28   Miroslav Pacner: Události přírody
1992/05 - 1992/06   Štefan Balázs
1992/05/07 - 1992/06/28   Wim Lamboo (Holandsko): Portréty česko-slovenských výtvarníkov
1992/05/21 - 1992/06/21   Eduard Ovčáček: Obrazy, kresby, koláže, plastiky, práce z papíru, poezie
1992/07/09 - 1992/09/20   Pavol Rusko: Maľby a objekty
1992/10 - 1993/02   Peter Michal Bohúň: Súborné dielo
1992/12/10 - 1993/02/10   Otmar Oliva: Sochy
1993/03 - 1993/04   Milan Sokol: Grafika
1993/07/08 - 1993/09/30   Martin Martinček: Fotografie
1994/01/25   Jubilejný medailón pri storočnici narodenia akad. maliara Janka Alexyho
1994/02/24 - 1994/04/24   Alfonz Groma: Plastika a kresby
1994/05/05 - 1994/07/10   Alina Ferdinandy: Socha - Šperk
1994/06/24 - 1994/09/04   Alojz Klimo: Maľba
1994/10/06 - 1994/11/27   Ľudovít Hološka: Kresby a maľby na papieri
1995   Oľga Bajusová: Obrázok ti pomôže
1995/03/30 - 1995/06/04   Ľudovít Hološka: Kresby a maľby na papieri
1995/06 - 1995/08   Alexy, Bazovský, Palugyay 1929 - 1937
1995/07/07 - 1995/09/10   Jozef Bajus: Objekty a kompozície
1996   Ondrej Bartko. Návraty
1996/03/14 - 1996/04/21   Milan Flajžík: Maľba, kresba, plastika
1996/04/04 - 1996/06/09   Viktor Hulík: Hommage á colštok
1996/11/28 - 1997/01/12   Ondrej Ivan: Krajina
1997   Jaro Sýkora: Ľudský príbeh
1997/06/17 - 1997/09/14   Jozef Sušienka: Keramika - výber z tvorby
1997/11/11 - 1997/11/23   Stano Černý: Obrazy 1981 - 1997
1997/11/27 - 1998/01/25   Ján Krížik: Fotografie
1998/06/04 - 1998/09/06   Michal Kern: Ateliér v prírode
1998/06/18 - 1998/09/13   Jakub Glasner
1998/09/17 - 1998/11/22   Milan Mikula: PAT - permanentná akčná transformácia
1998/09/24 - 1998/11/15   Ján Kudlička: 1982 - 1998
1999/01/21 -   Ester Martinčeková - Šimerová: Kamey, koláže, obrazy
1999/04/29 - 1999/06/27   Dežo Hoffmann: Fotografie
2000/02/03 - 2000/03/05   Jan Hála
2000/04/13 - 2000/06/11   Mladé setkání 99
2000/06/06 -   Silvester Štric: Premeny Liptova
2000/06/22 - 2000/09/17   Koloman Sokol: Diela zo zbierok amerických zberatel'ov
2001   Koloman Sokol: Obrazy prvýkrát vystavené na Slovensku
2001/01/25 - 2001/03/18   Ján Brezina: Výber z tvorby
2001/06 - 2001/09   Jiří Horák: Oravské pastorále - fotografie
2001/06/28 - 2001/09/30   Miroslav Ksandr: Socha a kresba
2002   Ján Hoffstädter: Obzrime sa dopredu
2002/03/14 - 2002/06/23   Jozef Kollár
2002/04/25 - 2002/06/23   Milan Hnat: Tretia hemisféra
2002/09/05 - 2002/10/06   Peter Michael Bohúň a maliari devätnásteho storočia v sesterských mestách pri rieke Biała
2002/10/10 - 2003/01/12   Imro Weiner Kráľ: Súborné dielo
2002/11/12 - 2003/01/12   Župník Peter: Malé veľké věci
2003/01/13 - 2003/04/20   Alexander Eckerdt: Výber z tvorby
2003/04/10 - 2003/07/06   Jan Pospíšil: Malba
2003/09/18 - 2003/11/02   Eva Hnatová: Fragile
2003/11/21 - 2004/02/01   Ján Kudlička, Rastislav Biarinec: Dialog
2004/05/27 - 2004/07/08   Z uměleckého života v Uherském Hradišti
2004/12/02 - 2005/03/06   Jan Hála: Maľby - kresba - ilustrácie
2004/12/09 - 2005/02/27   Dana Sochorová: Torzo (v) celku
2005/03/22 - 2005/06/05   Albín Brunovský: Retrospektíva
2005/11/03 - 2006/01/08   Janko Alexy
2005/11/03 - 2006/02/19   Plagát II. - Súčasný japonský a čínský plagát
2006/03/03 - 2006/04/23   Výber z archivu projektu IPRN
2006/05/18 - 2006/07/12   Galéria - objekt pre umenie
2006/06/24 -   Magická zahrada
2006/09/21 - 2006/11/05   Daniel Brunovský: Krásosmutnenie alebo vel'ká malanchólia
2007/04/05 - 2007/06/24   Ján Hrnčiarik
2008/09/25 - 2008/11/30   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia
2008/12/11 - 2009/01/15   Vladimír Preclík neznámý: Torta a Chaplin
2009/03/12 - 2009/05/10   Dorota Sadovská: Bledomodrá cesta
2010/02/25 - 2010/04/25   Cyprián Majerník
2012/11/15 - 2013/01/25   3. Trienále textilu bez hranic 2012 / 3rd Triennial of Textiles without Borders
2020/07/02 - 2020/08/22   Mikuláš nejestwuje
stálá expozice   Staré umenie. 19. a 20. storočie

Galéria Petra Michala Bohúňa

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1981   Ernest Špitz 1927 - 1960: Svedectvá
  1956   Bedrich Hoffstädter: Liptov v obrazech
  1958   Miloš Alexander Bazovský: Tvorba z posledných rokov
  1965   Jozef Kollár: Z maliarskej tvorby 1935-1965
  1969   Fero Kráľ: 1919 - 1969
  1981   Pavol Petráš: Výber z tvorby
  1982   Koloman Sokol: Výber z diela (K 80 - ročnému životnému jubileu)
  1983   Ladislav Čemický: Výber z diela pri 75. narodeninách
  1983   Vladimír Nahálka: Socha a kresba
  1984   Alfonz Groma: Súborné dielo (Sochy a kresby 1944-1984)
  1984   Robert Brož: Z tvorby '79/'84 (Knižná grafika, exlibris, znaky)
  1984   Róbert Dúbravec: Výber z diela
  1985   Ondrej Ivan: Výber z tvorby
  1986   Vladimír Groš: Keramika
  1988   Michal Kern: Jubilejná výstava. Tvorba z rokov 1975 - 1988
  1989   Anton Cuninka: Architektonická tvorba
  1990   Agneša Sigetová (Kresba, maľba)
  1992   Miroslav Pacner: Udalosti prírody
  1992   Peter Michal Bohúň: Súborné dielo
  1992   Rasťo Trizma: Socha, obraz
  1994   Alfonz Groma: Plastika a kresby
  1994   Alina Ferdinandy: Socha - šperk (Výstava pri spomienkovom 20. výročí úmrtia umelkyně)
  1995   Viktor Hulík: Hommage á colštok
  1996   Ondrej Bartko
  2001   Koloman Sokol (Henkel Slovensko predstavuje obrazy prvýkrát vystavené na Slovensku)
  2002   Ján Hoffstädter: Obzrime sa dopredu
  2004   Dana Sochorová: Torzo (v) celku (1981-2004)
  2008   Dorota Sadovská: Bledomodrá cesta / Pale Blue Path
  nedatováno   Jozef Bajus: Objekty a kompozície
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1971   Umenie Liptova
  1984   Janko Alexy, Miloš A. Bazovský, Zolo Palugyay
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  ????   Daniel Brunovský: Krásosmutnenie alebo vel'ká malanchólia
  1969   Oblastná galéria Petra Michala Bohúňa v Lipt. Mikuláši...
  1980   Antonín Smažil: Moje krajiny (akademický maliar)
  1980   Ester M. Šimerová: Súborné dielo zaslúžilej umelkyne
  1980   Jozef Šturdík: Výber z diela
  1981   Ernest Špitz 1927 - 1960: Svedectvá
  1981   Ladislav Medňanský (1852 - 1919): Výber z diela
  1981   Peter J. Kern: 1881 - 1981 (Jubilejná výstava)
  1983   Ladislav Čemický: Výber z diela (pri príležitosti 75. narodenin)
  1983   Martin Martinček: Fotografia (k 70 - ročnému jubileu)
  1983   Vladimír Nahálka: Socha a kresba
  1984   Alfonz Groma: Súborné dielo
  1984   Robert Brož: Z tvorby '79/'84 (knižní grafika, exlibris, znaky)
  1986   Ester Martinčeková - Šimerová: Obrazy a kresby
  1987   Bobo Pernecký: Kreslený humor
  1987   Čestmír Pechr: Divadelní a spoločenský plagát 1956 - 1986
  1987   Ján Svetlík: Rodnému Liptovu (jubilejná výstava architektúry, urbanizmu, pamätníkovej tvorby)
  1987   Martin Brezina: Scénogafia
  1987   Vladimír Droppa: Súborné dielo (Pri 80. výročí narodenia umelca)
  1988   Janko Alexy: Pastely
  1988   Michal Kern: Tvorba z rokov 1975 - 1988 (jubilejná výstava)
  1989   Ján Kudlička: Maliarové dotyky
  1989   Jozef Chrobák: Výber z tvorby (Architektonická tvorba, pamätníky, kresby, štúdie)
  1990   Agneša Sigetová: Kresba, maľba
  1990   Juraj Prohácka Pekár: O nás (kreslený humor)
  1991   Daniel Brunovský: Mal'ba
  1991   Miroslav Ksandr: Socha, kresba
  1991   Ondrej Ivan
  1992   Eduard Ovčáček 1961 - 1991 (Obrazy, kresby, koláže, plastiky, práce z papíru, poezie)
  1992   Miroslav Pacner: Udalosti prirody
  1992   Otmar Oliva: Sochy
  1992   Pavol Rusko: Maľby a objekty
  1992   Rastislav Trizma: Socha
  1992   Štefan Balázs: Maľba
  1994   Alojz Klimo: Maľba
  1995   Jozef Bajus: Objekty a kompozície
  1995   Ľudovít Hološka: Kresby a maľby na papieri
  1996   Milan Flajžík: Maľba, kresba, plastika
  1996   Ondrej Ivan: Krajina
  1997   Ján Krížik: Fotografie
  1997   Jozef Bajus: Objekty a kompozície
  1997   Jozef Sušienka: Keramika - výber z tvorby
  1997   Oľga Bajusová: Obrázok ti pomôže
  1997   Stano Černý: Obrazy 1981 - 1997
  1998   Jakub Glasner
  1998   Ján Kudlička: 1982 - 1998
  1998   Michal Kern: Ateliér v prírode
  1998   Milan Mikula: PAT - permanentná akčná transformácia
  1999   Ester Martinčeková - Šimerová: Kamey, koláže, obrazy (u příležitosti životného jubilea)
  2000   Koloman Sokol: Diela zo zbierok amerických zberatel'ov
  2000   Silvester Štric: Premeny Liptova
  2001   Ján Brezina: Výber z tvorby
  2001   Miroslav Ksandr: Socha a kresba (k životnému jubileu autora)
  2002   Imro Weiner Kráľ: Súborné dielo
  2002   Jozef Kollár
  2002   Milan Hnat: Tretia hemisféra
  2003   Alexander Eckerdt: Výber z tvorby
  2003   Eva Hnatová: Fragile
  2003   Jan Pospíšil: Maľba
  2003   Pražské obdobie Kolomana Sokola (ze sbírek z archivu AVU)
  2004   Annette Fournet: Wabi - sabi (fotografie)
  2004   Dana Sochorová: Torzo (v) celku (1981 - 2004)
  2004   Jan Hála: Mal'ba - kresba - ilustrácie (zo zbierok GPMB)
  2004   Milan Sokol: Pečiatková tlač
  2004   Svetozár Ilavský: Asociačný experiment II (pocta Kolomanovi Sokolovi)
  2005   Albín Brunovský: Retrospektíva
  2005   Lea Fekete: Odev, obraz, objekt
  2007   Eva Tkáčiková: Natural
  2007   Ján Hrnčiarik
  2009   Michal Bauer: Obrazy
  2012   Katarína Hládeková: Najlepšie veci sú vždy na hornej poličke
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1970   Umenie Moravy
  1989   České umenie druhej polovice 20. storočia
  1990   Hulík, Jankovič, Kern, Meliš, Sikora, Tóth
  1991   Eva Hnatová, Milan Hnat
  1991   Maliarska škola Jána Želibského
  2003   Ján Kudlička, Rastislav Biarinec: Dialog
  2013   Ľubo Stacho & Laboratorium
  published   title (subtitle)
  1999   Dežo Hoffmann: Fotografie (fotograf Beatles)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1992   Wim Lamboo (Holandsko): Portréty česko-slovenských výtvarníkov
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2002   Peter Michael Bohúň a maliari devätnásteho storočia v sesterských mestách pri rieke Biała
katalogový plakát
  published   title (subtitle)
  1990   Juraj Prohácka Pekár: O nás
  1995   Oľga Bajusová: Obrázok ti pomôže
katalogový plakát autorský
  published   title (subtitle)
  1990   Milan Gromnica: Profil

Galéria Petra Michala Bohúňa

person   born
Hnat Milan   16. 11. 1959    
Hoffstädter Ján   3. 8. 1951    
Kollár Jozef   8. 3. 1899    
Lazinovská Elena   31. 12. 1902    
Nahálka Vladimír   10. 6. 1943    
Palugyay Zoltán (Zolo)   9. 11. 1898    
Rumanský Igor   13. 3. 1946    
Rumanský Ivan   21. 3. 1944    
Rusko Pavol   12. 2. 1961    
Rusková Bellušová Zuzana   6. 7. 1932