Těšínská tiskárna, a.s.

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1994, Hieronymus Bosch (Dvanáctiletý Ježíš v chrámu. Originál? Replika? Kopie?)
1994, Hieronymus Bosch (Christ among the Doctors Original? Replica? Copy?)
2004, Vladimír Preclík
2007, Emil Filla
2014, Josef Váchal: Magie hledání
2016, Jindřich Štreit: (Ne)známé fotografie 1978-1989 / (Un)known Photographs 1978-1989
Book
published, title (subtitle)
1989, Staré americké civilizace
1990, Dopisy Olze
1990, Lužinova obrana - Pozvání na popravu
1990, Ladění pro dvě struny
1990, Hanba
1990, Dětství. Mezi životem a smrtí
1990, Lekce mrtvého jazyka. Eroica
1990, Změna osvětlení
1990, Krám
1990, Galejník
1991, Hořkej svět (Povídky z let 1946-1967)
1991, To na tobě doschne
1991, Martin v ráji
1991, Jak rozumět médiím (Extenze člověka)
1991, Městečko, kde se zastavil čas (Povídky)
1991, Jan Hus
1991, Václav Havel (Životopis)
1991, Života sladké hořkosti
1991, Kentaur
1991, Fantomas (Fantomas, Noční fiakr, Červená vosa)
1991, Večeře v restauraci Domov
1992, Život Kryštofa Kolumba
1992, Známý neznámy Lennon
1992, Valdštejnova pomsta
1992, Dopisy Olze
1992, Života sladké hořkosti
1992, Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu
1992, Dunaj
1992, Volání rodu (Příběh z doby bronzové)
1992, Cestou k poslednímu
1992, Lukavické zápisky
1993, Michael Rittstein
1993, Na návštěvě u Neprakty
1993, Cesta po českých hradech a zámcích (aneb Mezi tím, co je, a tím, co není)
1993, Václav Chochola: Kabinety vzpomínek
1993, Egyptologové
1993, Odile
1993, Psi z ráje
1993, Rozptýlené podoby
1994, Rozhovory s Janem Werichem
1994, Sek a Zula
1994, 3x v dalších rolích Charles Paris (Hvězdné propadlo, Vražda v názvu)
1994, Faustovské srdce Karla Högera
1994, Tajnosti egyptské
1994, Válečné lodě (Amerika, Austrálie, Asie od roku 1945)
1994, Rok (Tradice a svátky)
1994, Rozhodující bitvy (Padesát dvě bitvy, které změnily svět. Od Salamíny k válce v Perském zálivu)
1995, Živant a umrlanti
1995, Dějiny zemí Koruny české (Od příchodu Slovanů do roku 1740)
1995, Dějiny zemí Koruny české (Od nástupu osvícenství po naši dobu)
1995, T. A. Edison
1995, Znaky evropských měst
1995, Zakázané holky
1996, Josef Kemr (Český Don Quijote)
1997, Yo Yo Band (Národní umělci s černou muzikou)
1997, Olga
1997, Kosmovy staré pověsti ve světle dobových pramenů (Antické a biblické motivy)
1998, Čítanka s literární výchovou (pro 7. ročník ZŠ)
1998, Čítanka s literární výchovou (pro 8. ročník ZŠ)
1998, Čítanka s literární výchovou (pro 9. ročník ZŠ)
1998, Můj přítel Kamil
1998, Večeře u mahárádži a jiné povídky
1998, Třikrát neodolatelný detektiv Lam
1998 dotisk 2004, Historie čísla ?
1999, Drahý pane Kolář… (Kniha druhá)
1999, Legenda o českém skle / The Legend of Bohemian Glass / Legende vom böhmischen Glas
2 000, Rodinný sjezd (Povídky)
2000, Pražské domy vyprávějí… I.
2000, Pražské domy vyprávějí… III.
2000, Pražský chodec vypráví… I.
2000, Pražské domy vyprávějí… II.
2000, Kamil Lhoták
2000, Číslo do nebe
2000, Prosím tě, neblázni!
2000, Renoir
2001, Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1)
2001, Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2)
2001, Velký věk chce mít též velké mordy (Život a dílo Karla Čapka)
2001, Malované čtení
2001, Úvod do etiky
2002, Pražské domy vyprávějí… IV.
2002, Architektura (Volba nebo osud)
2002, Pražské domy vyprávějí… VI
2002, Světla paměti
2002, Michel Foucault (1926-1984)
2002, Proměny českého šperku na konci 20. století
2002, Muž za vlastním rohem (Satiry)
2002, Medová léta
2002, Struktura a celek (Intelektuální počátky strukturalismu ve střední a východní Evropě)
2002, Vyprávění o lingvistických experimentech s textem
2002, Rudolf Žebrok
2003, V umění volnost (Kapitoly z dějin Umělecké besedy)
2003, Jan Zrzavý
2003, Jak se stal Rockefeller miliardářem aneb Neštěstí mohou být rozličná
2003, Přerušený rozhovor (Václav Klaus v diskusi s Jeronýmem Janíčkem)
2003, Muž za vlastním rohem (Satiry)
2003, Medová léta
2003, Václav Havel (Necenzurovaný životopis)
2003, Dějiny bestiality (Okamžik svobody)
2004, Umění nebo život (Rozhovory a vyznání)
2004, Je na Marxu život?
2004, Malíř - básník (Vzpomínání na Josefa Čapka)
2004, Umění a falzum
2004, Můj život a mé filmy
2004, Praha (Malířské procházky)
2004, Moderní architektura (Kritické dějiny)
2005, Dějiny Židů na Slovensku
2005, van Eyck
2005, Formalistická škola a dnešní literární věda ruská (Brno 1933)
2005, Dějiny českého výtvarného umění 1939-1958 (V)
2006, Pražský Belvedér a severská renesance
2006, Svazek Dialog (StB versus Pavel Kohout)
2006, Vilný stařec a hamižné zeny
2006, Italské renesanční sochařství v českých státních a soukromých sbírkách
2006, Krize
2007, Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1)
2007, Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2)
2007, Emauzy (Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy)
2008, Lichožrouti
2008, Jan Štursa
2008, Architektura ve věku rozdělené reprezentace (Problém tvořivosti ve stínu produkce)
2008, Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách)
2008, O medvědovi, který chtěl do opery
2008, Domovní znamení staré Prahy
2009, Pan Kdybych hledá kamaráda
2009, Dějiny filmu (1895-2005)
2009, Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou
2009, Na cestách s Franzem Kafkou (Slavná i neznámá místa v Čechách a Evropě)
2009, Francouzská galantnost
2009, Benedikt Ried a počátky záalpské renesance
2009, Písmoviny a písmovinky
2010, Lichožrouti se vracejí
2010, Pohádky o mašinkách
2011, Současná česká architektura a její témata
2012, Praha moderní (Velký průvodce po architektuře 1900-1950 / Historické centrum)
2012, Lichožrouti se vracejí
2012, Lichožrouti
2012, Europeana (Stručné dějiny dvacátého věku)
2013, Lichožrouti navždy
2014, Současná umělecká díla v krajině (Průvodce)
2014, Cyklus dřevorytů chvalozpěvem velmi pěkným provázený ku chvále geniálních lékařů a ranhojičů (Vydaný skrze malíře a dřevorytce Josefa Váchala na Král. Vinohradech v Kladské ul č. 3)
2014, Havel
2014, Duch místa
2014, Básně z jazzové dásně
2014, Události
2015, Hlemýžď Čilišnek
2015, Tak ještě jedno jaro tedy
2015, Jiří Šalamoun aneb Představitelné pohledy na svět
2016, Za ohradou snů (Motorové opojení Kamila Lhotáka)
2016, Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970)
2016, Stará garda
2016, Nejsem Rus
2016, Design v českých zemích 1900-2000
2016, Svátek
2017, David Černý: Fifty Licks
2017, Sběrná kniha
2017, Krištof Kintera: Nic si o tom nemyslet / Think nothing about it
2018, Pražské vize (Fantastické stavby, které nikdy nevznikly)
2018, Linka č. 141 (Černý Most, sídliště, které se stalo legendou)
2018, Sto - naše rodinné album
2019, Raději zešílet v divočině (Setkání s šumavskými samotáři)
2019, Zlaté vidění
2020, „Vedle mne jste všichni jenom básníci“ (Zlomky a skici k Jeanu Arthurovi Rimbaudovi)
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
2005, Šmidrové (Jednou Šmidrou, Šmidrou navěky)
2008, Artemis a Dr. Faust (Ženy v českých a slovenských dějinách umění)
2016, Neviditelná loajalita? (Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století)
Periodical
published, title (subtitle)
2019/03/13, Art + Antiques
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1991, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění
1992, Česko-italský slovník
1994, Slovník české prózy 1945-1994
1994, Slovník: judaismus, křesťanství, islám
1997, Slovník světové kresby a grafiky
1997, Velký anglicko-český slovník (I. A-M)
1997, Velký anglicko-český slovník (II. N-Z)
1999, Velký slovník naučný (a/l)
1999, Velký slovník naučný (m/ž)
2003, Slovník biblické teologie
2004, Slovník floskulí (Malá encyklopedie polistopadového newspeaku: klišé, slogany, hantýrky, tiky, partiové metafory, slovní smogy)
2006, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
2016, Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž)
2016, Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M)
Guide
published, title (subtitle)
2010, Cesty s Karlem Hynkem Máchou