Hospoda v Kolodějích

city: Praha
address: K Dubči