Kounický palác

Book
published, title (subtitle)
2002   Pražské domy vyprávějí… IV.
Directory
published, title (subtitle)
1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)