Dům U Zlaté slámy

Book
published, title (subtitle)
1999   Pražské domy vyprávějí… V.