Galerie Zdeněk Sklenář

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1997   Zdeněk Sýkora: Tři fáze (grafické listy z edice galerie)
1999   Jan Zrzavý: Z grafického díla
2000   Bohuslav Reynek v Království Božím
2001   Stanislav Podhrázský 1920 / 1999
2002   Jan Zrzavý a jiné obrazy (ze soukromých sbírek Litomyšle s blízkého okolí)
2008   Václav Boštík: Nedělitelné
2012   1ar/t - 100 m2 pro umění (Josef Pleskot: Studánka 2012 - architektonické řešení: Josef Pleskot)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2019   Můj milý Ježíšku
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
2011   Sunplugged Open Air and Andy Warhol
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2011   Bohuslav Reynek: Cliché-verre a zátiší
2017   Zdeněk Sklenář: Staré řecké báje a pověsti / Ancient Greek Myths and Legends