Galerie Zdeněk Sklenář

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1999/11/06 - 1999/12/04   Jan Zrzavý: Z grafického díla, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2000/03/25 - 2000/04/29   Bohuslav Reynek v Království Božím, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2019/12/01 - 2019/12/15   Můj milý Ježíšku 2019, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)