Kouřim (Kolín)

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1934   Výstava na paměť bitvy u Lipan a Prokopa Velikého
Book
published, title (subtitle)
1899   Bitva u Lipan (30. května 1434)
1935   Dějiny Stříbrné Skalice
1952   Střední Čechy
1960   600 let českobrodského pivovarnictví
1972   Lidové hrnčířství v českých zemích
1986   Krásy a bohatství české země (Výbor z díla Rozmanitosti z historie Království českého)
2004   Literáti Kolínska
2005   Černokostelecký kalendář
2006   Svět posvátných kamenů 2 (české megalitické památky, sluneční stély, dolmeny, posvátné kameny Slovanů, orfická mysteria)
Subordinate Document
published, title (subtitle)
  Molitorov
1957   Keramická výroba v Kostelci nad Černými lesy
1982   Píseň a předmluva na bitvu u vsi Křečhoře, jinak u Kolína (Jako: ´Budiž pozdravena Matko Anno svatá!´)
1982   Porážka nepřátelských Prušáků u vsi Křečhoře aneb u města Kolína (Na zpěv uvedeno jako ´Antoníne Paduánský, divotvorče předivný´)
1989   Kam za černokosteleckými kulturními a přírodními památkami
2001   Barchovice, Hryzely a Radlice
2002   1. Předchůdci 20. století (do roku 1900)