Tlačiarne Slovenského národného povstania, n.p. (Tlačiarne SNP)

city: Martin (Martin)
address: _

notes:
dnes-Neografia