Klub umělců

Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
1966/10   Čtvrtky v klubu umělců Mánes v říjnu 1966
1968   Čtvrtky v klubu umělců Mánes - březen 1968 (14.3. Večer experimentální poezie. 21.3. Siegfried Schmidt: Možnosti a hranice poeticko-jazykové konstituce významu.)