kestnergesellschaft (Kestner-Gesellschaft)

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1969   Jiří Kolář
1995   Roni Horn: Making Being Here Enough (Installations from 1980 to 1995)
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
1987   George Grosz: Die Berliner Jahre