Bělehrad (Beograd)

Manuscript
published, title (subtitle)
nedatováno   Paní Tonča - Josefina Janovská