Cejlon

Book
published, title (subtitle)
1960   S pimprlaty do Kalkaty (Vyprávění o všem možném, také o Cejlonu, Jávě a obou Indiích)