Galerie Gema

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Galerion 92
Poster
published, title (subtitle)
1992   Galerion 92
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1992   Pavel Mühlbauer: Obrazy, kresby
1998   Jiří Mrázek: 1940 - 1998
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1992   Galerie Gema
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1992   Galerion 92
Encyclopedia
published, title (subtitle)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)