Kostel Navštívení Panny Marie

Book
published, title (subtitle)
2003   Příběhy z dlouhého století (Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku)
Subordinate Document
published, title (subtitle)
2003   Kostel Navštívení P. Marie v Poštorné