Bauerova vila

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Hrušovany u Brna (Brno-venkov)
address: _