Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT

year of establishment: 2002
year of termination: 2010
city: Praha
address: Pod Juliskou 4
ZIP: 16634
e-mail: vcpd@vcpd.cvut.cz
www: vcpd.cvut.cz

notes:
Výzkumné centrum průmyslového dědictví bylo zřízeno 1. května 2002 při Českém vysokém učení technickém v Praze. Svým mezioborovým zaměřením vytváří koordinační platformu pro spolupráci širokého spektra institucí se zaměřením na architektonická a stavebně technická kritéria, ekologická i ekonomická hlediska výzkumu, záchrany a nového využití technických památek, průmyslových staveb a areálů. Systematicky mapuje průmyslové dědictví v České republice, vytváří podmínky pro aplikaci objektivní metodiky a podílí se na pedagogické, publikační a osvětové činnosti při konkrétních projektech záchrany průmyslového dědictví.
Od roku 2010 Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze prochází významnou transformací a stává se pracovištěm Fakulty architektury ČVUT v rámci Ústavu teorie a dějin architektury. Cílem je využít duševních (i materiálních) hodnot vzniklých a shromážděných za dobu dosavadní existence VCPD od roku 2002 (reprezentovaných především unikátním Registrem průmyslového dědictví ČR), současně také rozvinout výzkumnou činnost z hlediska teorie architektury, památkové péče a urbanismu a výsledky propojit s vědeckou a pedagogickou činností Fakulty architektury ČVUT v Praze.