Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2005   Industriální stopy / Vestiges of Industry (Architektura konverzí průmyslového dědictví v České republice 2000 - 2005 / Architectural conversion of industrial heritage in Czech Republic 2000 - 2005)
Book
published, title (subtitle)
2013   Architektura ve službách motorismu
Press News
published, title (subtitle)
2010   Proměny průmyslových památek v Německu (Nová funkce ve starých průmyslových stavbách)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2010   Proměny průmyslových památek v Německu (Nová funkce ve starých průmyslových stavbách)
New Years Greeting
published, title (subtitle)
2005   PF 2006 (Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT/CTU)
Guide
published, title (subtitle)
2005   Pražský industriál (Technické stavby a průmyslová architektura Prahy)