Knihkupectví Mladá fronta

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1949   Malíř Jaromír Hlavsa: Grafické práce