Muzeum Jana Amose Komenského

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Katalog expozice J. A. Komenský lidstvu
WWW
published, title (subtitle)
  Muzeum Jana Amose Komenského (cs.wikipedia.org)
Directory
published, title (subtitle)
1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)