Muzeum Jana Amose Komenského

date of exhibition, exhibition title
- 2003/09/27   Nech brouka žít,
- 2003/12/14   Úvodnice a kútnice,
1949/11/27 - 1949/12/10   Vladislav Vaculka,
1952/04/27 - 1952/11/15   Výstava Komenského,
1956/10 - 1956/11   Karel Beneš: Vlčnovjané,
1957   Ida a Vladislav Vaculkovi: Výstava keramiky,
1958   Josef Běhůnek,
1959   Malíř Vladimír Práger,
1975/03/07 - 1975/03/26   Václav Houf: Kresby, grafika, keramika, plastiky,
1976/02/20 - 1976/03/10   Miroslav Šnajdr: Obrazy 1969 - 75,
1976/03/12 - 1976/03/31   Grafika Adolfa Borna,
1976/06/11 - 1976/06/30   Běla Suchá: Tapiserie, Jiří Suchý: Kresba a grafika,
1977   Taras Kuščynskyj: Fotografie, Laděna Víznerová: Šperky,
1977/03/11 - 1977/03/30   Jiří Havlíček: Grafika,
1977/04/01 - 1977/04/20   Petr Zhoř: Fotografie,
1977/06   Eva Švankmajerová: Útočiště,
1992/03/28   Jan Amos Komenský lidstvu,
1994/09/09 - 1994/11/06   František Chrástek: Pocta čtverci,
1996/05/31 - 1996/09/15   Květoslava Fulierová: Hudební reminiscence,
1997/07/04 -   Miloš Sláma: Obrazy, kresby, grafika,
1999/10/16 - 1999/11/26   Michal Bauer: Mimo tento svět,
2000/09/29 -   Vladimír Groš: Velká Morava,
20006/03/02 - 2006/08/27   Světci a světice v lidové malbě na skle,
2003/09/14   Den evropského dědictví 2003,
2003/10/10 -   Karel Demel: Geneze Labyrintu světa,
2003/10/15 - 2003/10/16   Morava na křižovatce duchovních proudů, 16. a 17. století,
2004/10/15   Jiří Bursík: Akt, portrét, krajina, zátiší,
2005/03/11 - 2005/06/06   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století,
2005/10/06 - 2006/02/12   Květiny bílé po cestě ... - Svatební oděv a fotografie,
2005/11/24 - 2006/02/05   Malíř Emil Holub (1885 - 1940) z Hradčovič,
2006/02/09 -   Jakub Hněvkovský, Hoan Kiem - fotografie z Vietmamu,
2006/05/19 - 2006/10/22   Oděv a jeho doplněk 2005,
2012/09/15 - 2013/01/13   Ivan Theimer na Moravě: Via Lucis,
2012/09/27 - 2013/05/19   Nevítaní hosté. Potkan, mandelinka bramborová, bolševník velkolepý...,
2013/01/25 - 2013/03/03   Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství,
neuvedeno   Starožitnosti Uherskobrodska,
stálá expozice   Jan Amos Komenský lidstvu. 100 let Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě,
stálá expozice   Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic,
Stálá expozice - otevření na požádání   Rolnický dům a hospodářství č. p. 57 ve Vlčnově,