Muzeum Jana Amose Komenského

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1949   Vladislav Vaculka
1958   Josef Běhůnek, akademický malíř
1959   Malíř Vladimír Práger
1975   Václav Houf: Kresby, grafika, keramika, plastiky
1976   Miroslav Šnajdr: Obrazy
1976   Grafika Adolfa Borna
1977   Petr Zhoř
1977   Taras Kuščynskyj: Fotografie
1977   Eva Švankmajerová: Útočiště
1992   Katalog expozice J. A. Komenský lidstvu
1994   František Chrástek: Pocta čtverci
nedatováno   Rodný kraj Jana Amose Komenského ve fotografiích a básních Pavla Popelky
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1952   Výstava Komenského (Odraz jeho života a díla v umění výtvarném, literatuře a hudbě)
1957   Ida a Vladislav Vaculkovi: Výstava keramiky
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1949   Vladislav Vaculka: Obrazy a kresby
1977   Jiří Havlíček: Grafika
1996   Květoslava Fulierová: Hudební reminiscence (Výběr z grafické tvorby)
1997   Miloš Sláma: Obrazy, kresby, grafika
1999   Michal Bauer: Mimo tento svět
2000   Vladimír Groš: Velká Morava (majolikové plastiky)
Periodical
published, title (subtitle)
1995   Studia Comeniana et historica (časopis Muzea J.A. Komenského pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí)