Veletržní palác

date of exhibition, exhibition title
- 2006/04/30   Kabinet kresby a grafiky 19. Století,
- 2006/04/30   Josef Bergler (1735 - 1829) - počátky pražské Akademie,
1983/09?   Prostor 2,
1985/04   Margita Titlová,
1988   Malé formáty z Francie,
1995 -   České moderní umění 1900-1960,
1995 -   České umění od 60. let do současnosti (České umění 1960-1995),
1995/12/13 -   Slavnostní otevření Sbírky moderního umění Národní galerie v Praze,
1995/12/14 - 1996/01/28   Jak fénix... minulost a přítomnost Veletržního paláce v Praze,
1995/12/14 - 1996/04/14   Otto Gutfreund,
1996   Cena Jindřicha Chalupeckého 1996,
1996 - 1997   Jitro kouzelníků? II. Ztráty a nálezy,
1996/05/17 - 1996/08/18   Daniel-Henry Kahnweiler: Jeho galerie, jeho umělci,
1996/09/12 - 1996/10/28   Osudová zalíbení: Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996,
1996/10/18 - 1997/09/30   Jitro kouzelníků? I.,
1996/11/21 - 1997/02/16   Zdeněk Pešánek: 1896-1965,
1997/01/24 - 1997/02/23   Steina Vasulka: Instalace,
1997/05/25 - 1997/09/28   Stanislav Kolíbal: Retrospektiva,
1997/06/20 - 1997/09/21   Očima Arcimboldovýma,
1997/06/20 - 1997/09/21   Očima Arcimboldovýma,
1997/07/03 - 1997/08/31   František Lesák: Konstrukce - Rekonstrukce / Konstruktion - Rekonstruktion,
1997/09/19 - 1997/11/09   František Albert Libra: Harmonický racionalismus / Architektonické dílo Františka Alberta Libry,
1997/10/02 - 1997/11/02   Umělecké dílo ve veřejném prostoru,
1997/11/07 - 1998/08/16   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze,
1998   Diplomanti AVU 1998,
1998   Cena Jindřicha Chalupeckého 1998,
1998   Petr Kvíčala: 60 dní červené, modré a žluté,
1998 - 1998/11/15   Markéta Othová: Fotografie,
1998/02/06 - 1998/05/10   František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu,
1998/02/06 - 1998/05/10   Alois Bílek: Abstrakce 1913-1914,
1998/06/05 - 1998/08/30   Dary a nákupy z let 1996-1998,
1998/06/09 - 1998/08/16   Arnulf Rainer,
1998/06/29 - 1998/07/12   Antonín Kratochvíl: Incognito,
1998/11/22 - 1999/01/10   Annie Leibovitz,
1998/11/25 - 1999/01/31   Petr Nikl: Jako motýl,
1998/12/11 - 1999/02/28   Future Systems,
1998/12/18 - 1999/02/28   Život v rytmu atomu (Výstava ke 40. výročí československé účasti na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu),
1999/01/29 - 1999/03/14   Sympozium železné plastiky 1998,
1999/02/04 - 1999/04/25   Kateřina Štenclová: Hranice události / Limit of the Occurence,
1999/04/01 - 1999/05/16   Josef Havlíček: Výstava pořádaná ke 100. výročí narození českého architekta,
1999/05/06 - 1999/08/29   Lukáš Rittstein: Od kuchyně k Saturnu / From kitchen to Saturn,
1999/05/21 - 1999/08/22   Sbírka Würth: Velká jména evropského umění našeho století,
1999/05/27 - 1999/07/18   Martin Kippenberger: Zmizelý / The man Who Disappeared,
1999/09/14 - 1999/11/28   Milan Grygar: Obraz a zvuk / Image and Sound,
1999/09/16 - 1999/11/14   Ivan Vosecký: Die kunst ist unser leben,
1999/10/13 - 2000/01/09   Vzdálené podobnosti: Něco lepšího než kosmetika,
1999/10/14   Mario Botta: Zkušenosti s muzehní architekturou,
1999/10/28 - 1999/12/05   Cena Jindřicha Chalupeckého 1999,
1999/11/04 - 2000/01/09   Antonín Engel,
1999/11/25 -   Jan Kaplický: Future systems - 300 diapozitivů,
1999/12/10 - 2000/02/27   Jindřich Prucha: Lomy,
1999/12/20 - 2000/03/15   Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář,
2000/01/20 - 2000/03/26   Tomáš Císařovský: Silnice / Motorway,
2000/03/31 - 2000/05/28   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy z let 1948-2000,
2000/04/14 - 2000/06/04   The Second '2': Time Based Art from the Netherlands,
2000/04/27 - 2000/06/11   Antonín Kratochvíl: Mercy,
2000/07/21 - 2000/09/17   Dům, tělo, srdce. Konstrukce identit,
2000/10/05 -   Umění 19. a 20. století. II. část,
2000/10/13 - 2001/01/28   Vincenc Kramář: Od starých mistrů k Picassovi,
2000/10/25 - 2001/01/31   Pavel Hayek: Černobílé obrazy,
2000/11/02 - 2001/01/14   Bez předsudků: Experiment šedesátých let / Beyond Preconceptions: The Sixties Experiment,
2000/11/17 - 2001/01/21   Cena Jindřicha Chalupeckého 2000,
2000/12/12 - 2001/02/18   Federico Díaz: E-mpact, E-forum,
2001/03/16 - 2001/05/20   Tomáš Lahoda: Messe,
2001/05/25 - 2001/09/16   Adriena Šimotová: Retrospektiva,
2001/06/27 - 2001/07/27   Diplomanti AVU 2001,
2001/06/29 - 2001/10/07   Edward Hillel: Pravdivé příběhy / True Stories: Fotografie & instalace / Photographs & Installations,
2001/09/28 - 2001/12/09   Nové spojení / New Connection,
2001/10/19 - 2002/02/03   Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector,
2001/10/19 - 2002/02/03   Jiří Kolář: Sběratel - Collector,
2001/11/02 - 2002/01/13   Cena Jindřicha Chalupeckého 2001,
2001/12/21 - 2002/03/17   Andy Warhol: Umění a život (1928 - 1987),
2002 - 2012   Stálá expozice plastik v předpolí VP,
2002/01/29 - 2002/05/19   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová: Retrospektiva,
2002/02/21 - 2002/02/24   Art & Interior,
2002/02/21 - 2002/03/24   III. přehlídka českého designu / III. czech design show,
2002/02/21 - 2002/03/24   III. přehlídka zahraničního designu,
2002/04/12 - 2002/07/28   Jan Kotík: K poctě Jana Kotíka,
2002/04/12 - 2002/09/01   New New Painters,
2002/05/30 - 2002/07/28   Petr Kvíčala: Linie, barva, rytmus,
2002/06/28 - 2002/07/28   Diplomanti AVU 2002,
2002/09/07 - 2003/01/02   Michael Rittstein: Tam / There,
2002/11/12   Malé matiné na výstavě obrazů Michaela Rittsteina Tam,
2002/11/15 - 2003/02/23   Josef Koudelka: Fotograf,
2002/11/29 - 2003/02/23   Split Points,
2002/12/02   Recepce při vyhlášení Pražského bienále 2003,
2003   Pavel Hayek: 1990 - 2003,
2003   Mezinárodní bienále současného umění 2003,
2003/04/30 - 2003/06/08   Rosemarie Trockel,
2003/06/19 - 2003/07/20   Diplomanti AVU 2003,
2003/06/27 - 2003/08/24   Prague Biennale 1: Pheripheries become the center/ Pražské bienále 1: Periferie se stávají centrem,
2003/06/27 - 2003/09/21   Nejmladší / The youngest: Přehlídka výtvarného umění nejmladší generace z let 1995 - 2003 (Exhibition of the youngest Generation Art from 1995 - 2003),
2003/06/27 - 2003/10/05   Pavel Baňka: Terezín - Mansfield / Mansfield - Terezín,
2003/09/02 - 2003/09/18   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou,
2003/09/19 - 2003/10/15   Velké egyptské muzeum / Grand Egyptian Musem: Káhira - Gíza / Cairo - Gizeh,
2003/10/01 - 2003/10/19   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou,
2004/01/23 - 2004/04/13   Otto Herbert Hajek: Malba velkého formátu / Großformat-Malerei / Painting in a Large Format,
2004/01/23 - 2004/04/18   Vladimír Kopecký: Obrazy a objekty,
2004/01/23 - 2004/05/02   Michal Škoda: 2000 - 2003,
2004/04/07 - 2004/05/23   Václav Cigler: Objekty,
2004/04/22 - 2004/05/30   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně, Výstava k 100. výročí narození architekta Jindřicha Halabaly,
2004/04/22 - 2004/05/30   Art & Interior 5,
2004/05/19 - 2004/06/27   Grand Prix Obce architektů 2004 / The Grand Prix of the society of Czech architects 2004,
2004/06/25 -   Sladké zboží. sugar stuff,
2004/06/25 - 2004/09/26   Stanislav Diviš: Dva světy, Květy z ráje,
2004/11/11 - 2005/01/23   Dagmar Brichcínová: Soft ware,
2005/02/10 - 2005/05/15   Jakub Špaňhel, Jonáš Czesaný,
2005/04/21 - 2005/05/29   Art & interior 6,
2005/06/13 - 2005/09/11   Mezinárodní bienále současného umění / International Biennale of Contemporary Art 2005,
2005/06/23 - 2005/07/31   Diplomanti AVU 2005,
2005/10/28 - 2006/01/15   Karel Šlenger: Obrazy,
2005/10/28 - 2006/01/15   Petr Písařík, Milan Perič,
2005/10/28 - 2006/01/15   Praha - Evropa - Sny, touhy a vize,
2005/10/28 - 2006/01/15   Insomnia,
2005/11/01 - 2005/12/31   Zápůjčka obrazu Edvarda Muncha z MoMA,
2005/11/11 - 2006/02/12   Stanislav Kolíbal: Nové akvarely a projekty,
2005/11/24 - 2006/02/19   Julius Payer: Záliv smrti,
2005/12/01 - 2006/04/30   František B. Zvěřina (1835 - 1908),
2005/12/19 - 2006/04/30   Práce na papíře meziválečného umění,
2006/01/27 - 2006/04/09   Běla Kolářová,
2006/01/27 - 2006/04/09   Zorka Ságlová,
2006/02/28 - 2006/06/18   Paul Gauguin: Les Alyscamps,
2006/03 -   Grafický kabinet francouzského umění,
2006/03/01 - 2006/07/30   Jean Cocteau,
2006/03/03 - 2006/06/31   Eva Výborná, Tomáš Skalník,
2006/04/20 - 2006/04/23   Art & Interior 7,
2006/04/20 - 2006/05/21   Design match 2006. CZE:SVK,
2006/04/20 - 2006/06/03   Dutch design. Estonská architektura,
2006/05 - 2006/08   Bedřich Feuerstein (1892 - 1936),
2006/05 - 2006/08   Josef Vojtěch Hellich (1807 - 1880),
2006/05/09 - 2006/06/17   Grand Prix Obce architektů,
2006/05/18 - 2006/06/27   tina b. The Prague Contemporary Art Festival,
2006/05/18 - 2006/06/27   Stejné, stejné, ale jiné. dream. Girls. Vjemy každodenního života. Peep Show. OY/EH,
2006/06/09 - 2006/09/11   Rudolf Sikora: Sám proti sebe / Against Myself,
2006/06/23 - 2006/07/30   Diplomanti AVU 2006,
2006/06/29 - 2007/01/07   Zdeněk Šimek, 1927 - 1970: Sochařské dílo / Sculptures,
2006/06/30 - 2006/01/07   Pavel Brázda,
2006/08/17 - 2006/11/19   Spříznění…: Umělci podpoření nadací Jana a Milan Jelínek / Allied…: Artists supported by the Jana & Milan Jelínek Foundation,
2006/09/21 - 2007/01/14   Jiří Valoch: Instalace,
2006/10/17 - 2007/01/07   Gaston Lachaise (1882 - 1935),
2006/12/08 - 2007/02/11   Robert Schad: Ocel a čas / Steel and Time,
2007/02/02 - 2007/04/08   Zdeněk Beran: Retrospektiva / Retrospective,
2007/04/26 - 2007/06/03   Čínský grafický design / China beyond graphics,
2007/04/26 - 2007/09/23   Czech Glass / 1945-1980 (Design in an Age of Adversity and Illusion) / České sklo / 1945-1980 (Tvorba v době mizerie a iluzí),
2007/05/07 - 2007/05/13   Umění porodit,
2007/05/18 - 2007/08/26   Leonardo Cremonini: Víkend / Weekend,
2007/06/28 - 2007/09/30   Vladimír Škoda: Quatrième dimension,
2007/10/05 - 2008/01/06   Roland Schauls: Project,
2007/10/26 - 2007/11/25   AVU 18,
2007/12/07 - 2008/02/24   Cena NG 333 a Skupiny ČEZ,
2007/12/12 - 2008/03/02   Irena Jůzová: Ozvěny benátského bienále,
2007/12/12 - 2008/04/27   Michael Rittstein: Vlhkou stopou / A moist Trail,
2008/02/08 - 2008/05/04   Marlene Tseng Yu: Síly přírody,
2008/03/06 - 2008/05/15   Architekt Oscar Niemeyer: Brasilia / Architect Oscar Niemeyer: Brasilia,
2008/06/02 - 2008/09/14   International Triennale of Contemporary Art 2008/ Mezinárodní trienále současného umění2008, Re-Reading The Future.,
2008/06/03 - 2008/09/14   Mezinárodní trienále současného umění 2008,
2008/06/20 - 2008/07/31   Diplomanti AVU 2008,
2008/10/14 - 2009/01/18   František Kupka - Lysistrata,
2008/10/24 - 2009/01/15   Tomáš Rajlich: 27 obrazů z let 1969 - 2008,
2008/11/21 - 2009/03/01   Pablo Picasso: Grafické práce 1904 - 1905 z pařížské Galerie Ambroise Vollarda,
2008/11/26 - 2009/01/30   Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept,
2008/11/27 - 2008/11/29   Jan Rýz,
2008/11/28 - 2009/03/01   Cena NG 333 a Skupiny ČEZ - 2. ročník,
2009/03/28 - 2009/05/31   Fenomén Baťa: Zlínská architektura 1910-1960,
2009/05/04 - 2009/08/10   Otto Gutfreund: Čtyři kapitoly o člověku,
2009/06/19 - 2009/07/31   Diplomanti AVU 2009,
2009/08/18 - 2009/11/06   Francouzské reflexe Otakara Kubína / Othona Coubina,
2009/12/03 - 2010/02/28   NG 333 - Finalisté / Finalists,
2009/12/03 - 2010/02/28   Cena NG 333 Odmítnutí / Refused,
2010/03/30 - 2010/05/31   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu,
2010/06/23 - 2010/08/01   Diplomanti AVU 2010,
2010/09/21 - 2011/03/27   Jan Štursa: Kresby,
2010/09/30 - 2010/10/31   Mies van de Rohe Award 2009,
2010/10/13 - 2011/01/07   Monet - Warhol: Mistrovská díla z Albertina Museum a Batlinerovy sbírky,
2010/12/10 - 2011/02/27   Cena NG 333,
2010/12/14 - 2011/01/30   Vietnam: Plakáty propagandy,
2011   Sochařský ateliér Zbyňka Sekala,
2011/03/08 - 2011/06/12   Vasilij Kandinskij: Bitva (Kozáci), 1910-1911,
2011/05/02 - 2011/08/28   Georg Grosz: Zkažená společnost,
2011/06/16 - 2011/06/26   Pražské quadriennale / Prague Quadriennale 2011,
2011/07/14 - 2011/08/14   Ahae: Pohled z okna / Through my window,
2011/12/13 - 2012/05/27   Šest obrazů francouzských umělců 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze,
2011/12/16 - 2012/04/09   Cena 333 Národní galerie v Praze a Skupiny ČEZ - 5. ročník,
2011/12/20 - 2012/03/25   Zdenek Rykr: Motivy z koupelny I, II,
2012/03/09 - 2012/07/01   Ostrovy odporu: Mezi první a druhou moderností 1985 -2012,
2012/05/04 - 2012/06/10   Grand Prix architektů 2012,
2012/05/10 - 2016/12/31   Alfons Mucha: Slovanská epopej,
2012/06/21 - 2012/08/01   Diplomanti AVU 2012,
2012/09/26 - 2013/01/20   Theodor Pištěk: Ecce Homo,
2012/10/15 - 2013/02/21   Jan Trampota (1889–1942): „Bez vlastního zážitku není porozumění“,
2012/11/08 - 2013/01/06   Mies van der Rohe Award 2011: Evropská cena za současnou architekturu,
2012/11/22 - 2013/01/27   Univerzita Předlice,
2012/12/07 - 2013/03/17   Jiří Kolář & Béatrice Bizot - Korespondáž,
2013/02/20 - 2013/06/09   Štěpánka Šimlová: Jdi a nestřílej,
2013/03/01 - 2013/07/28   Hugo Demartini: ...a měl rád ženy,
2013/03/08 - 2013/06/02   Národní styl: Kultura a politika,
2013/06/21 - 2013/07/31   Diplomanti AVU 2013,
2013/08/13 - 2014/01/05   Jan Pištěk: Pod povrchem,
2013/09/17 - 2014/01/05   Paul Signac: Akvarely a tuše,
2013/09/20 - 2014/01/05   Karel Prager: Architekt, stavitel, vizionář / Architect, Builder, Visionary,
2013/09/27 - 2013/12/01   Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2013,
2013/09/27 - 2013/12/01   Vladimír Houdek: Hmota z délky ohybu,
2013/10/17 - 2014/03/23   Jan Kotík 1916 - 2002,
2014/01/07 - 2014/04/20   Možnosti architektonické kresby: Z představ a cest Bedřicha Feuersteina,
2014/01/24 - 2014/05/25   Rudolf Volráb: Barevný neklid,
2014/01/28 - 2014/03/02   UMPRUM 2013,
2014/03/20 - 2014/07/27   Příběh Veletržního paláce / The Story of Veletrží Palace,
2014/04/25 - 2014/11/09   Vivat musica!,
2014/05/14 - 2014/06/13   Grand Prix architektů,
2014/06/27 - 2014/08/03   Diplomanti AVU 2014,
2014/09/26 - 2015/01/04   Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2014 / Jindřich Chalupecký Award: Final 2014,
2014/09/26 - 2015/01/04   Dominik Lang: Čekárna,
2014/10/01 - 2015/01/04   Fluxus: Evropské festivaly 1962-1977,
2014/10/01 - 2015/01/11   Lucie Svobodová: Maxwellova rovnice,
2014/10/01 - 2015/02/15   Zdeněk Fránek: Polštářový dům,
2014/10/21 - 2015/02/08   Jiří Sozanský: 1984 - Rok Orwella,
2014/11/28 - 2014/12/12   12. aukční salon výtvarníků. 436 dárců pro Konto Bariéry,
2014/12/14   12. aukční salon výtvarníků. 436 dárců pro Konto Bariéry - aukce,
2015/02/20 - 2015/05/24   Stanislav Kolíbal: Kresba za kresbou,
2015/02/20 - 2015/06/28   Oskar Kokoschka a Praha: Meziválečná umělecká scéna (1934-1938),
2015/02/20 - 2015/12/31   Ateliér Sekal,
2015/04/11 - 2015/06/16   Jan Kaplický: Výkresy / Drawings,
2015/04/14 - 2015/07/19   Ze dvou světů jeden mrtev, druhý bez moci se narodit. Válečné motivy Václava Chada (1923–1945),
2015/06/16 - 2015/09/20   Prostor pro pohyblivý obraz, II. kapitola: Zatmění nevinného oka / Moving Image Department, 2nd Chapter: The Eclipse of an Innocent Eye,
2015/06/26 - 2015/08/02   Diplomanti AVU 2015,
2015/06/26 - 2015/09/20   Architekt Lubor Marek,
2015/06/26 - 2015/09/20   Introducing Romana Drdová: Pohled,
2015/07/22 - 2015/10/18   Umělci a proroci: Schiele, Hundertwasser, Kupka, Beuys a další,
2015/07/22 - 2015/10/18   Jonathan Meese: My Über Daddys,
2015/09/29 - 2013/01/03   Marie Bartuszová: Výstava jako organismus,
2015/09/29 - 2016/01/03   Boris Ondreička: Začiatok a koniec pasáže,
2015/09/30 - 2016/01/03   Prostor pro pohyblivý obraz: 3. kapitola: The Owl's Legacy and Its Discontents / Moving Image Department: 3rd Chapter: The Owl's Legacy and Its Discontents,
2015/09/30 - 2016/01/17   Silver Lining - 25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého,
2015/11/20 - 2016/02/07   Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu,
2015/12/09 - 2016/01/17   Jiří David: Apoteóza z očí do očí,
2016/01/20 - 2016/03/13   UMPRUM 2015 - UMPRUM ATTACK!,
2016/01/26 - 2016/05/01   LIST ZA LIST. Anglická versus česká grafika. Výměna grafik s Britským muzeem v Londýně,
2016/02/06 - 2016/05/22   Introducing Helena Hladilová: Falešné jezero,
2016/02/06 - 2016/05/22   El Hadji Sy: Malba – Performance – Politika,
2016/02/06 - 2016/06/05   Poetry Passage #2,
2016/02/06 - 2016/06/05   Moving Image Department – IV. kapitola: Rétorika času, v novém pojetí,
2016/02/06 - 2016/06/16   Jiří David: Apoteóza,
2016/02/06 - 2016/08/31   Aj Wej-wej: Zvěrokruh,
2016/05/13 - 2016/06/05   Grand Prix architektů,
2016/05/20 - 2016/08/28   Girlanda Františka Kupky,
2016/05/27 - 2016/08/28   Zdenek Rykr a továrna na čokoládu,
2016/06/24 - 2016/08/07   Vanity Fair: Diplomanti AVU 2016,
2016/06/24 - 2016/09/18   Introducing Nicole Morris & Miroslava Večeřová: Girlfriend,
2016/06/24 - 2016/09/18   Moving Image Department – V. kapitola: Rozvrácená ekonomika času / Moving Image Department – 5th Chapter: The Economies of Time, Subverted,
2016/06/24 - 2016/09/18   Poetry Passage #3: Tichá věčnost / Silent Eternity,
2016/06/24 - 2016/09/25   Sen a skutečnost: 30 let Sbírky architektury Národní galerie v Praze,
2016/10/05 - 2016/12/11   StartPoint 2016 – Cena pro diplomanty evropských uměleckých škol,
2016/10/05 - 2017/01/08   Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2016 + Laure Prouvost: C'est l'est not quest,
2016/10/05 - 2017/01/08   Americká grafika tří století z National Gallery of Art ve Washingtonu / Three Centuries of American Prints from the National Gallery of Art, Washington,
2016/10/05 - 2017/01/15   Against Nature: Mladá česká umělecká scéna / Young Czech Art Scene,
2016/10/05 - 2017/02/05   Třetí mysl:. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce / Third Mind: Jiří Kovanda and the (Im)Possibility of Collaboration,
2016/10/05 - 2017/02/19   Moving Image Department – VI. kapitola: Vnitřní životy (času),
2016/10/05 - 2017/02/19   Poetry Passage #4: I Am the Mouth,
2016/10/05 - 2017/02/19   Introducing Megan Clark: Somatic,
2016/12/06 - 2017/03/05   Jan Zrzavý: Ilustrátor a uctívač krásy,
2017/03/17 - 2017/04/02   Olafur Eliasson: Zelené světlo,
2017/03/17 - 2017/06/10   Epos 257: Retroreflexe,
2017/03/17 - 2017/08/27   Otisky vědění: Řeč keramiky,
2017/03/17 - 2017/08/28   Keiiči Tahara: Fotosyntéza 1978‒1980,
2017/03/17 - 2017/09/10   Introducing Pavla Dundálková: Když zavřu okno, neslyším hluk ulice,
2017/03/17 - 2017/09/10   Moving Image Department #7: Brian Eno, Loď, účinkuje Jan Nálevka,
2017/03/17 - 2017/09/10   Poetry Passage #5: L'esprit des poètes officiels et crochus,
2017/03/17 - 2017/11/19   Magdalena Jetelová: Dotek doby,
2017/03/17 - 2018/01/07   Aj Wej-wej: Zákon cesty,
2017/09/05 - 2017/12/03   Mytologické mesaliance Maxe Pirnera,
2017/10/19 - 2018/01/07   Julian Rosefeldt: Manifesto,
2017/10/19 - 2018/01/07   Biafra ducha: Studenti z třetího světa v Československu,
2017/11/19 - 2018/03/18   Magdalena Jetelová: Dotek doby,
2017/12/05 - 2018/03/11   Kosmická architektura Jana Konůpka,
2018/02/16 - 2018/06/17   Maria Lassnig 1919–2014,
2018/02/16 - 2019/01/06   Katharina Grosse: Zázračný obraz,
2018/03/22 - 2018/09/23   Koudelka: De-creazione,
2018/04/24 - 2018/07/22   Konec zlatých časů: Gustav Klimt, Egon Schiele a vídeňská moderna ze sbírek Národní galerie v Praze,
2018/08/22 - 2018/11/25   Záhada Čapkova koberce,
2018/08/22 - 2018/12/02   Jiří Petrbok: Hořící srdce,
2018/08/22 - 2019/01/06   Koudelka: Invaze 68 & archivní záběry Jana Němce,
2018/10/24 -   1918-1938: První republika,
2018/10/24 - 2019/02/03   Pravda vítězí(vá)! Obrazy nejen z českých dějin,
2018/10/24 - 2019/02/03   Introducing Valentýna Janů: I’m sry,
2018/11/14 - 2019/01/06   Cena Jindřicha Chalupeckého 2018,
2019 -   1930–současnost: České moderní umění,
2019/03/01 - 2019/07/28   Moving Image Department #10: Podle skutečných událostí,
2019/03/01 - 2019/07/28   Introducing Viktor Dedek: Místo rodiny,
2019/03/01 - 2019/09/08   400 ASA: Fotografie,
2019/03/01 - 2019/09/22   Národní galerie Praha: Budoucí palác,
2019/03/22 - 2019/05/26   Novinky ve sbírkách NGP 2013–2018,
2019/03/22 - 2019/05/26   Otevřený depozitář umění Asie,
2019/05/14 - 2019/08/18   Skupina 42,
2019/07/18 - 2019/12/01   Alberto Giacometti,
2019/07/18 - 2019/12/01   Otevřený depozitář umění Asie,
2019/09/20 - 2020/01/05   Josef Bolf: Tušení stínu / A Premonition of Shadow,
2019/09/20 - 2020/01/05   Milan Grygar: 2019,
2019/11/15 - 2020/02/02   Interview 89,
2019/11/15 - 2020/02/02   Bydlení v umění,
2019/11/15 - 2020/02/16   1989,
2019/11/15 - 2020/02/16   Jitka Hanzlová: Silences / Tišiny,
2019/11/15 - 2020/03/01   Kresby a ilustrace Jana Preislera (1872–1918) ve Volných směrech,
2019/11/15 - 2020/03/01   Kubistické kresby Otto Gutfreunda,
2019/11/15 - 2020/04/05   Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces,
2019/11/26 - 2020/05/18   Skupina Ra: Vzkazy k přítomné hodině,
2020/03/06 - 2020/07/19   Ozvěny Benátského bienále: Stanislav Kolíbal,
2020/03/06 - 2020/08/30   Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích / A Dream Within a Dream: Edgar Allan Poe and Art in the Czech Lands,
2020/03/06 - 2020/09/27   Kurt Gebauer,
neuvedeno   Tina b. - Festival současného umění,
neuvedeno   České umění 1900-1930,
stálá expozice   Stálá expozice zahraničního umění,